ข้อมูลนักลงทุน
หุ้นปันผลดี (Top Dividen Yield) หุ้นผลตอบแทนสูง (Top ROE) หุ้น P/E ต่ำ (Lowest P/E)
หุ้นที่ราคาลดลงมากที่สุด (Top Lost) หุ้นหนี้น้อย (Top Lowest Debt) คำนวณผลตอบแทนในอนาคตแบบทบต้น และหาค่าย้อนกลับ
Check List การลงทุนของ VI ตารางสรุปราคา และปริมาณซื้อขายหุ้นรายวัน หนังสือพิมพ์ทันหุ้น
ลงทุนกล้วยๆ อาจารย์ประพาสและน้องเบิร์ด Zyo Blog, Zyo Chanel 170 คลิปสอนการเทรดฟรี
Mindset เทรดยังไงให้รวย Facebook เสี่ยฮง (สถาพร งามเรืองพงศ์) Yahoo Stock Screener
ข่าวหุ้นกับ stock.gapfocus.com ปฏิทินหุ้น XD / XM , ปฏิทินตลาดหลักทรัพย์ รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร
thaivi.org linkgfx.com รวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ KTAM , ktzmico.com,Finansia
money.cnn.com Berkshire Hathaway ของปู่ Warrent Buffet รวมบทวิเคราะห์
Yoyo Way Blog Ton Stock , Narikaamoney , Mr.Nick , DongFunda หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Click your stock for more detail or type stock symbol here : then enter. SET 50, SET 100, Fav, ทั้งหมด

ข้อมูลหุ้นรายตัว Price +/-(%) +/-Avg(%) P/E P/BV PExPBV BV Profit(M) Share(M) Avg ROE C ROE D/E CAL Yield(%) EPS g Vol(M) V +/-(%) V Avg V Dif Avg Yahoo Google Siam Chart งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TradingView Annual&56-1 IAA News gap focus Miti Hoon Pantip Youtube Google
1. JASIF*** 6.45 +0.78 -28.78 - 0.64 - 10.01 0.00 8,000.00 0.00 0.00 - 8.91 9.00 1.00 3.57 -14.01 13.84 -74.20 Yahoo Google JASIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta JASIF Annual&56-1 IAA News JASIF Miti Hoon pantip
2. DIF*** 8.30 -0.60 -37.72 - 0.51 - 16.26 0.00 10,631.65 0.00 0.00 - 14.80 7.70 1.00 8.98 +126.07 13.07 -31.32 Yahoo Google DIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DIF Annual&56-1 IAA News DIF Miti Hoon pantip
3. POPF* 5.95 0.00 -45.43 4.42 0.54 2.4 10.96 648.00 481.64 0.00 12.89 - 17.60 8.50 1.00 0.40 +118.87 0.25 +56.54 Yahoo Google POPF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta POPF Annual&56-1 IAA News POPF Miti Hoon pantip
4. FTREIT 9.95 -0.50 -19.97 12.86 0.92 11.8 10.87 2,371.00 3,063.38 0.00 0.00 - 11.59 5.70 0.00 1.83 +22.04 1.03 +77.69 Yahoo Google FTREIT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta FTREIT Annual&56-1 IAA News FTREIT Miti Hoon pantip
5. CPNCG 6.25 -0.79 -42.74 - 0.54 - 11.48 0.00 426.64 0.00 0.00 - 11.94 8.25 1.00 0.08 -89.27 0.30 -74.99 Yahoo Google CPNCG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPNCG Annual&56-1 IAA News CPNCG Miti Hoon pantip
6. EGATIF 5.65 -0.88 -43.52 - 0.62 - 9.16 0.00 2,085.50 0.00 0.00 - 8.15 7.69 1.00 0.67 +59.12 1.27 -46.94 Yahoo Google EGATIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EGATIF Annual&56-1 IAA News EGATIF Miti Hoon pantip
7. BTSGIF 3.28 -0.61 -36.74 - 0.49 - 6.67 0.00 5,788.00 0.00 0.00 - 3.74 N/A 1.00 5.46 +176.14 3.61 +50.92 Yahoo Google BTSGIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BTSGIF Annual&56-1 IAA News BTSGIF Miti Hoon pantip
8. EE* 0.29 0.00 -62.47 5.95 0.48 2.9 0.60 195.41 4,006.93 8.12 11.42 0.03 0.97 N/A 133.33 0.39 -79.40 30.76 -98.74 Yahoo Google EE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EE Annual&56-1 IAA News EE Miti Hoon pantip
9. BSBM** 0.70 0.00 -34.18 622.87 0.42 261.6 1.67 1.26 1,121.17 3.09 0.07 0.04 0.83 4.00 30.36 0.06 -89.32 3.05 -98.14 Yahoo Google BSBM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BSBM Annual&56-1 IAA News BSBM Miti Hoon pantip
10. MJLF* 3.62 -0.55 -48.69 2.98 0.34 1.0 10.52 401.20 330.00 0.00 9.85 0.04 6.05 8.54 0.00 0.14 +49.29 0.06 +118.71 Yahoo Google MJLF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MJLF Annual&56-1 IAA News MJLF Miti Hoon pantip
11. GJS 0.22 0.00 -21.87 1.76 0.34 0.6 0.65 3,178.18 25,487.00 16.51 20.07 0.05 0.46 N/A -383.33 3.28 -77.57 54.18 -93.95 Yahoo Google GJS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GJS Annual&56-1 IAA News GJS Miti Hoon pantip
12. DMT* 12.30 0.00 +3.08 34.56 1.50 51.8 8.22 404.30 1,135.97 5.60 4.22 0.07 10.45 2.76 -52.63 0.84 +67.61 2.21 -61.84 Yahoo Google DMT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DMT Annual&56-1 IAA News DMT Miti Hoon pantip
13. GIFT* 3.04 0.00 -18.3 - 2.01 - 1.51 -31.13 349.68 -4.69 -6.08 0.07 6.15 2.02 -244.44 0.33 -84.96 1.75 -80.86 Yahoo Google GIFT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GIFT Annual&56-1 IAA News GIFT Miti Hoon pantip
14. 2S*** 3.06 +0.66 -17.9 - 0.84 - 3.64 -150.00 550.00 24.29 -6.58 0.08 1.48 10.20 132.44 0.20 +66.98 0.64 -68.48 Yahoo Google 2S งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta 2S Annual&56-1 IAA News 2S Miti Hoon pantip
15. FANCY 0.44 +12.82 -40.83 - 0.32 - 1.38 -61.31 615.00 -6.42 -6.91 0.08 0.77 N/A -10.83 0.21 +462.82 4.44 -95.26 Yahoo Google FANCY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta FANCY Annual&56-1 IAA News FANCY Miti Hoon pantip
16. NV 1.69 -3.43 -51.05 - 0.72 - 2.34 -57.00 454.93 0.00 -3.41 0.08 1.15 N/A 1.00 0.37 -65.44 4.34 -91.50 Yahoo Google NV งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NV Annual&56-1 IAA News NV Miti Hoon pantip
17. DCON* 0.42 0.00 -0.38 19.38 0.89 17.2 0.47 116.75 5,386.34 4.95 4.70 0.09 0.44 2.21 0.00 0.77 -56.81 15.74 -95.10 Yahoo Google DCON งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DCON Annual&56-1 IAA News DCON Miti Hoon pantip
18. KIAT* 0.37 0.00 -22.19 14.53 1.03 15.0 0.36 78.68 3,090.41 0.00 7.05 0.09 0.37 6.38 0.00 0.57 -38.73 11.59 -95.12 Yahoo Google KIAT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KIAT Annual&56-1 IAA News KIAT Miti Hoon pantip
19. BYD 4.64 +0.43 -33.92 - 1.63 - 2.85 -134.99 2,074.27 -11.24 -9.26 0.10 26.70 N/A -19.64 7.30 -42.95 9.34 -21.89 Yahoo Google BYD งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BYD Annual&56-1 IAA News BYD Miti Hoon pantip
20. DDD* 9.80 0.00 -41.16 38.31 0.67 25.7 14.54 81.32 317.89 2.94 1.74 0.11 13.02 3.07 -231.35 0.00 -98.52 0.95 -99.97 Yahoo Google DDD งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DDD Annual&56-1 IAA News DDD Miti Hoon pantip
21. SAUCE*** 38.25 -0.65 +31.74 22.25 5.15 114.6 7.43 618.93 360.00 0.00 22.08 0.11 29.46 4.58 1.00 0.00 +149.36 0.02 -73.49 Yahoo Google SAUCE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SAUCE Annual&56-1 IAA News SAUCE Miti Hoon pantip
22. TH* 1.10 +0.92 -43.94 5.49 0.69 3.8 1.59 200.00 998.34 0.00 15.61 0.11 2.55 N/A 1.00 2.58 -48.44 17.00 -84.84 Yahoo Google TH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TH Annual&56-1 IAA News TH Miti Hoon pantip
23. SUC* 30.50 -0.81 -8.39 8.16 0.41 3.3 75.23 1,086.57 290.79 0.00 4.92 0.12 39.95 4.50 1.00 0.00 -88.03 0.06 -97.57 Yahoo Google SUC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SUC Annual&56-1 IAA News SUC Miti Hoon pantip
24. MORE 0.17 -5.56 -82.08 37.57 0.65 24.4 0.26 29.55 6,530.87 0.00 2.05 0.12 2.35 N/A 0.00 1.94 +37.32 56.13 -96.55 Yahoo Google MORE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MORE Annual&56-1 IAA News MORE Miti Hoon pantip
25. KISS** 4.56 +2.70 -48.93 22.78 5.77 131.4 0.79 118.57 592.27 0.00 12.75 0.13 6.78 N/A 0.00 0.57 +109.45 4.01 -85.83 Yahoo Google KISS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KISS Annual&56-1 IAA News KISS Miti Hoon pantip
26. GENCO 0.51 -3.77 -24.7 99.37 0.43 42.7 1.19 5.76 1,122.30 -0.62 0.43 0.13 0.73 N/A -45.83 0.16 +26.13 5.70 -97.17 Yahoo Google GENCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GENCO Annual&56-1 IAA News GENCO Miti Hoon pantip
27. WORK** 11.00 0.00 -35.84 14.98 1.08 16.2 10.20 324.21 441.56 0.00 7.02 0.14 37.27 2.43 1.00 0.03 -44.68 2.92 -98.86 Yahoo Google WORK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta WORK Annual&56-1 IAA News WORK Miti Hoon pantip
28. APCO* 5.15 +0.98 +10.07 44.98 5.36 241.1 0.96 68.70 599.99 11.94 11.55 0.14 5.38 2.28 5.83 0.07 -72.41 0.62 -89.26 Yahoo Google APCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta APCO Annual&56-1 IAA News APCO Miti Hoon pantip
29. GSC 1.32 +0.76 -26.26 21.22 1.47 31.2 0.90 15.55 250.00 -3.12 7.40 0.14 1.66 N/A -30.00 0.00 -99.82 3.00 -99.97 Yahoo Google GSC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GSC Annual&56-1 IAA News GSC Miti Hoon pantip
30. Q-CON* 14.50 +2.11 +100.8 40.28 2.81 113.2 5.16 143.65 399.04 0.00 7.20 0.14 8.36 N/A 1.00 0.31 -3.17 0.71 -55.56 Yahoo Google Q-CON งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta Q-CON Annual&56-1 IAA News Q-CON Miti Hoon pantip
31. SLP 0.39 +2.63 -37.88 - 0.57 - 0.69 -37.84 1,200.00 0.00 -4.46 0.14 0.63 N/A 1.00 0.01 -94.75 2.54 -99.76 Yahoo Google SLP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SLP Annual&56-1 IAA News SLP Miti Hoon pantip
32. QTC* 4.08 0.00 -14.38 10.94 0.83 9.1 4.94 127.22 341.09 0.00 7.33 0.14 9.84 N/A 1.00 0.02 -9.24 0.88 -98.21 Yahoo Google QTC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta QTC Annual&56-1 IAA News QTC Miti Hoon pantip
33. NEWS* 0.01 0.00 -59 7.73 1.00 7.7 0.01 97.27 75,163.31 0.00 13.23 0.14 0.04 N/A 1.00 8.35 -19.77 115.03 -92.74 Yahoo Google NEWS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NEWS Annual&56-1 IAA News NEWS Miti Hoon pantip
34. MDX** 3.02 +3.42 -26.01 3.08 0.43 1.3 6.97 403.89 412.14 0.00 11.83 0.15 7.79 N/A 0.00 0.00 -97.71 1.63 -99.93 Yahoo Google MDX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MDX Annual&56-1 IAA News MDX Miti Hoon pantip
35. SCP* 5.25 +0.96 -6.78 16.91 0.72 12.2 7.26 90.31 290.93 0.00 4.36 0.15 8.64 5.69 1.00 0.00 -99.91 0.23 -99.96 Yahoo Google SCP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCP Annual&56-1 IAA News SCP Miti Hoon pantip
36. STANLY** 175.50 +0.29 +1.07 7.27 0.74 5.4 236.01 1,848.39 76.62 0.00 9.23 0.15 240.86 3.80 0.00 0.02 -41.07 0.05 -60.62 Yahoo Google STANLY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STANLY Annual&56-1 IAA News STANLY Miti Hoon pantip
37. APURE** 4.62 +1.32 +7.8 14.56 1.93 28.1 2.39 297.22 936.69 15.58 13.52 0.15 5.97 3.82 498.48 0.27 -59.17 6.08 -95.61 Yahoo Google APURE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta APURE Annual&56-1 IAA News APURE Miti Hoon pantip
38. SMIT* 4.50 +1.35 +3.96 8.21 0.95 7.8 4.73 290.53 530.00 0.00 11.67 0.15 4.56 7.13 1.00 0.09 +27.05 0.21 -58.69 Yahoo Google SMIT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SMIT Annual&56-1 IAA News SMIT Miti Hoon pantip
39. TRU* 3.38 0.00 -27.17 4.36 0.62 2.7 5.46 459.00 592.68 0.00 13.95 0.15 5.14 3.01 1.00 0.06 +259.70 0.55 -88.22 Yahoo Google TRU งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TRU Annual&56-1 IAA News TRU Miti Hoon pantip
40. HFT** 4.32 0.00 -22.11 6.17 0.78 4.8 5.55 460.88 658.43 14.14 12.62 0.16 6.84 5.60 30.56 0.25 +964.35 2.05 -88.01 Yahoo Google HFT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HFT Annual&56-1 IAA News HFT Miti Hoon pantip
41. HUMAN** 11.00 +1.85 +9.49 44.05 2.83 124.7 3.89 169.82 680.00 10.75 5.04 0.16 15.55 1.09 6.63 0.50 -75.62 2.50 -79.93 Yahoo Google HUMAN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HUMAN Annual&56-1 IAA News HUMAN Miti Hoon pantip
42. LEE* 2.22 +2.78 -7.82 15.04 0.76 11.4 2.93 136.08 922.18 0.00 4.93 0.16 2.07 5.75 0.00 0.07 +48.52 0.58 -88.75 Yahoo Google LEE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LEE Annual&56-1 IAA News LEE Miti Hoon pantip
43. BJCHI 1.10 0.00 -38.48 10.85 0.51 5.5 2.17 162.25 1,599.69 3.20 4.97 0.17 2.49 2.35 -341.67 0.43 -47.61 1.83 -76.29 Yahoo Google BJCHI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BJCHI Annual&56-1 IAA News BJCHI Miti Hoon pantip
44. EASON 1.32 0.00 -4.46 - 0.75 - 1.77 -66.22 566.76 -8.69 -6.73 0.17 - N/A 271.43 0.49 -75.29 1.63 -69.86 Yahoo Google EASON งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EASON Annual&56-1 IAA News EASON Miti Hoon pantip
45. BROOK* 0.39 0.00 -28.27 9.27 1.26 11.7 0.31 346.78 8,240.99 6.99 10.91 0.17 0.85 3.80 153.85 5.13 -46.25 66.57 -92.30 Yahoo Google BROOK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BROOK Annual&56-1 IAA News BROOK Miti Hoon pantip
46. TVT* 0.43 0.00 -39.78 15.62 0.57 8.9 0.76 22.03 800.03 0.00 3.49 0.18 0.76 N/A 1.00 0.14 -42.46 3.14 -95.44 Yahoo Google TVT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TVT Annual&56-1 IAA News TVT Miti Hoon pantip
47. RBF** 13.40 +1.52 +6.58 63.79 6.20 395.5 2.16 420.10 2,000.00 0.00 9.95 0.18 10.89 N/A 0.00 5.53 +39.08 13.99 -60.45 Yahoo Google RBF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RBF Annual&56-1 IAA News RBF Miti Hoon pantip
48. INTUCH*** 70.50 +1.08 +5.52 21.64 6.01 130.1 11.74 10,448.22 3,207.00 0.00 25.68 0.18 65.54 4.39 0.00 2.35 -65.96 8.52 -72.40 Yahoo Google INTUCH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta INTUCH Annual&56-1 IAA News INTUCH Miti Hoon pantip
49. TFI 0.09 0.00 -39.45 - 0.50 - 0.18 -241.79 15,659.00 0.00 -8.91 0.18 - N/A 1.00 0.05 -94.82 7.53 -99.28 Yahoo Google TFI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TFI Annual&56-1 IAA News TFI Miti Hoon pantip
50. TPLAS** 1.65 -0.60 -28.14 13.14 1.43 18.8 1.15 33.91 270.00 0.00 10.57 0.19 2.92 N/A 1.00 0.08 +126.37 4.53 -98.29 Yahoo Google TPLAS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TPLAS Annual&56-1 IAA News TPLAS Miti Hoon pantip
51. BH* 221.00 -0.90 +33.94 144.45 9.72 1,404.1 22.74 1,215.68 794.59 0.00 7.03 0.19 108.57 2.05 0.00 2.23 -74.30 2.74 -18.34 Yahoo Google BH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BH Annual&56-1 IAA News BH Miti Hoon pantip
52. ICHI* 14.90 +4.20 +40.2 35.43 3.23 114.4 4.61 546.77 1,300.00 8.85 9.13 0.19 10.76 4.58 17.02 5.11 -25.81 9.89 -48.36 Yahoo Google ICHI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ICHI Annual&56-1 IAA News ICHI Miti Hoon pantip
53. PR9* 15.50 +1.97 +24.65 48.91 2.65 129.6 5.85 249.17 786.30 0.00 5.82 0.20 12.42 N/A 1.00 0.48 -49.78 1.63 -70.55 Yahoo Google PR9 งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PR9 Annual&56-1 IAA News PR9 Miti Hoon pantip
54. BBIK 93.00 +0.81 +2.93 18.08 15.42 278.8 6.03 382.67 74.39 17.38 70.36 0.20 89.07 0.28 -99.59 0.13 -44.22 0.93 -85.71 Yahoo Google BBIK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BBIK Annual&56-1 IAA News BBIK Miti Hoon pantip
55. ARIP* 0.79 0.00 +2.19 70.80 1.65 116.8 0.48 5.20 466.00 4.38 2.44 0.21 0.67 N/A 0.00 0.54 -43.58 7.03 -92.31 Yahoo Google ARIP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ARIP Annual&56-1 IAA News ARIP Miti Hoon pantip
56. RSP* 2.32 +0.87 +0.78 58.29 0.99 57.7 2.34 29.57 743.00 0.00 1.66 0.21 1.74 N/A 1.00 0.01 -94.64 1.66 -99.52 Yahoo Google RSP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RSP Annual&56-1 IAA News RSP Miti Hoon pantip
57. HANA** 46.75 +4.47 -6.51 27.49 1.58 43.4 29.57 1,368.79 804.88 0.00 5.94 0.21 40.68 4.46 0.00 25.37 +172.39 11.05 +129.72 Yahoo Google HANA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HANA Annual&56-1 IAA News HANA Miti Hoon pantip
58. PCSGH* 4.96 -0.80 -1.77 15.01 1.61 24.2 3.08 504.04 1,525.00 0.00 10.90 0.22 4.16 4.96 1.00 0.05 -67.37 0.12 -54.45 Yahoo Google PCSGH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PCSGH Annual&56-1 IAA News PCSGH Miti Hoon pantip
59. TSTH* 0.83 +1.22 -14.94 2.69 0.70 1.9 1.18 2,602.10 8,421.54 0.00 20.67 0.23 2.72 N/A 1.00 0.55 -70.73 22.68 -97.56 Yahoo Google TSTH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TSTH Annual&56-1 IAA News TSTH Miti Hoon pantip
60. SRICHA* 5.00 -3.85 -54.49 4.54 0.94 4.3 5.31 341.52 309.91 0.00 19.71 0.23 14.45 N/A 1.00 0.14 +2,159.03 0.55 -74.56 Yahoo Google SRICHA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SRICHA Annual&56-1 IAA News SRICHA Miti Hoon pantip
61. TK* 5.20 -0.95 -39.65 5.51 0.49 2.7 10.68 471.76 500.00 0.00 8.37 0.23 9.21 4.99 1.00 0.12 -16.12 0.42 -71.31 Yahoo Google TK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TK Annual&56-1 IAA News TK Miti Hoon pantip
62. BE8 31.50 +3.28 -33.38 76.02 5.35 406.7 5.89 88.92 214.59 32.77 14.37 0.23 47.97 0.09 -99.05 0.79 -3.15 2.70 -70.81 Yahoo Google BE8 งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BE8 Annual&56-1 IAA News BE8 Miti Hoon pantip
63. BLAND* 0.71 +1.43 -31.17 17.60 0.27 4.8 2.61 700.00 17,353.00 0.60 1.57 0.24 0.94 2.86 -165.71 8.20 -63.90 20.07 -59.13 Yahoo Google BLAND งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BLAND Annual&56-1 IAA News BLAND Miti Hoon pantip
64. PYLON* 2.50 +0.81 -40.61 47.15 1.79 84.4 1.40 39.76 749.87 0.00 4.07 0.24 3.38 3.30 1.00 0.07 -82.43 1.24 -94.48 Yahoo Google PYLON งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PYLON Annual&56-1 IAA News PYLON Miti Hoon pantip
65. COTTO** 2.14 -0.93 +12.53 21.40 1.35 28.9 1.59 583.60 5,836.04 6.46 6.31 0.25 2.11 1.81 88.10 2.43 -51.19 20.82 -88.33 Yahoo Google COTTO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta COTTO Annual&56-1 IAA News COTTO Miti Hoon pantip
66. INSET** 1.97 +0.51 -47.2 7.12 1.20 8.5 1.64 170.54 616.00 0.00 17.69 0.26 5.96 N/A 0.00 1.35 -57.08 10.29 -86.84 Yahoo Google INSET งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta INSET Annual&56-1 IAA News INSET Miti Hoon pantip
67. BEAUTY 0.46 +2.22 -67.72 - 1.92 - 0.24 -80.77 2,994.19 -8.39 -10.44 0.26 1.41 N/A -87.50 2.13 -81.78 48.41 -95.60 Yahoo Google BEAUTY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BEAUTY Annual&56-1 IAA News BEAUTY Miti Hoon pantip
68. PRECHA 0.90 -1.10 -23.9 - 0.84 - 1.07 -43.77 336.00 0.00 -11.38 0.26 1.32 N/A 1.00 0.13 +158.55 2.72 -95.30 Yahoo Google PRECHA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PRECHA Annual&56-1 IAA News PRECHA Miti Hoon pantip
69. HTECH* 2.14 0.00 -43.8 4.75 0.50 2.4 4.32 135.28 300.00 11.03 10.44 0.26 5.49 3.63 66.98 0.00 -97.67 1.89 -99.77 Yahoo Google HTECH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HTECH Annual&56-1 IAA News HTECH Miti Hoon pantip
70. CM* 2.16 0.00 -20.57 - 0.66 - 3.28 -65.95 381.23 -3.29 -5.13 0.27 2.69 N/A -288.89 0.03 -14.38 1.27 -97.99 Yahoo Google CM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CM Annual&56-1 IAA News CM Miti Hoon pantip
71. SIAM* 1.40 0.00 -15.33 - 0.32 - 4.39 -5.03 593.13 0.00 -0.19 0.27 5.28 N/A 1.00 0.02 -83.20 1.03 -98.54 Yahoo Google SIAM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SIAM Annual&56-1 IAA News SIAM Miti Hoon pantip
72. IMPACT 12.30 -1.60 -26.36 113.31 1.12 126.9 10.98 160.93 1,482.50 0.00 1.00 0.27 9.24 3.06 0.00 0.94 -8.03 0.59 +60.82 Yahoo Google IMPACT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta IMPACT Annual&56-1 IAA News IMPACT Miti Hoon pantip
73. SUN** 4.66 +0.87 +4.67 14.39 2.95 42.5 1.58 208.82 645.00 0.00 18.28 0.27 4.20 N/A 1.00 0.71 -58.32 4.79 -85.17 Yahoo Google SUN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SUN Annual&56-1 IAA News SUN Miti Hoon pantip
74. THIP*** 26.00 0.00 -13.25 6.11 1.03 6.3 25.18 382.82 90.00 0.00 16.55 0.28 36.53 4.89 1.00 0.02 +131.69 0.04 -49.97 Yahoo Google THIP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THIP Annual&56-1 IAA News THIP Miti Hoon pantip
75. SPCG 12.20 0.00 -27.5 12.59 0.69 8.7 17.78 1,012.09 1,044.14 0.00 6.03 0.28 15.82 5.90 0.00 0.31 -47.59 1.18 -73.83 Yahoo Google SPCG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SPCG Annual&56-1 IAA News SPCG Miti Hoon pantip
76. SAT 17.40 0.00 -1.74 6.71 0.93 6.2 18.75 1,102.74 425.19 0.00 14.43 0.29 22.28 6.77 0.00 0.34 -85.35 1.94 -82.34 Yahoo Google SAT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SAT Annual&56-1 IAA News SAT Miti Hoon pantip
77. MENA* 2.36 +7.27 +30.96 46.61 2.15 100.2 1.10 32.52 642.25 0.00 3.96 0.29 2.03 N/A 0.00 6.68 -22.71 12.42 -46.18 Yahoo Google MENA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MENA Annual&56-1 IAA News MENA Miti Hoon pantip
78. SAPPE*** 72.25 -2.03 +97.73 53.68 7.16 384.3 10.09 410.81 305.24 0.00 14.14 0.29 35.82 3.46 1.00 0.54 +3.68 1.30 -58.57 Yahoo Google SAPPE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SAPPE Annual&56-1 IAA News SAPPE Miti Hoon pantip
79. NEX 10.30 -0.96 +0.59 - 6.28 - 1.64 -106.87 1,674.45 0.00 -3.74 0.29 18.32 N/A 1.00 2.85 -48.53 11.47 -75.17 Yahoo Google NEX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NEX Annual&56-1 IAA News NEX Miti Hoon pantip
80. SVT* 2.26 +8.65 -39.5 18.55 1.32 24.5 1.71 85.27 700.00 0.00 7.41 0.29 2.65 1.23 1.00 2.81 +512.86 17.48 -83.91 Yahoo Google SVT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SVT Annual&56-1 IAA News SVT Miti Hoon pantip
81. AMARIN* 4.04 0.00 -21.21 12.88 0.88 11.3 4.61 313.11 998.28 8.90 7.09 0.29 4.83 2.63 41.18 0.02 +270.31 0.22 -92.28 Yahoo Google AMARIN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AMARIN Annual&56-1 IAA News AMARIN Miti Hoon pantip
82. ALLA* 1.40 0.00 -2.69 19.94 1.00 19.9 1.40 42.13 600.00 4.42 5.02 0.29 1.72 5.18 -36.55 0.15 +2,248.99 2.26 -93.46 Yahoo Google ALLA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ALLA Annual&56-1 IAA News ALLA Miti Hoon pantip
83. SKN* 4.22 0.00 -6.17 4.35 0.98 4.3 4.29 776.68 800.00 0.00 24.56 0.30 4.15 N/A 1.00 0.01 -77.81 2.47 -99.42 Yahoo Google SKN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SKN Annual&56-1 IAA News SKN Miti Hoon pantip
84. BKD* 1.60 0.00 -27.78 17.78 1.19 21.2 1.34 92.43 1,027.00 5.00 6.44 0.30 1.22 2.12 -206.25 0.07 +698.74 1.63 -95.80 Yahoo Google BKD งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BKD Annual&56-1 IAA News BKD Miti Hoon pantip
85. RPH** 6.40 +0.79 +6.64 12.20 2.02 24.6 3.17 286.47 546.00 0.00 17.05 0.32 6.55 2.72 1.00 0.16 -76.89 1.05 -84.61 Yahoo Google RPH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RPH Annual&56-1 IAA News RPH Miti Hoon pantip
86. NNCL** 1.99 +0.51 -7.94 8.97 1.18 10.6 1.68 439.41 1,980.25 0.00 13.38 0.32 3.14 4.65 1.00 0.02 -67.37 0.99 -98.09 Yahoo Google NNCL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NNCL Annual&56-1 IAA News NNCL Miti Hoon pantip
87. MFC** 19.70 +1.03 +0.08 8.08 2.08 16.8 9.46 306.15 125.62 0.00 23.19 0.32 25.30 7.57 0.00 0.01 +115.48 0.06 -92.08 Yahoo Google MFC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MFC Annual&56-1 IAA News MFC Miti Hoon pantip
88. NETBAY*** 18.40 0.00 -30.57 16.73 8.56 143.2 2.15 220.01 200.00 0.00 45.65 0.33 34.52 2.55 0.00 0.08 -28.89 0.66 -87.08 Yahoo Google NETBAY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NETBAY Annual&56-1 IAA News NETBAY Miti Hoon pantip
89. STGT*** 6.20 +1.64 -74.25 17.30 0.48 8.3 13.02 1,026.55 2,865.23 0.00 2.69 0.34 26.16 8.00 0.00 3.69 -42.12 20.24 -81.78 Yahoo Google STGT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STGT Annual&56-1 IAA News STGT Miti Hoon pantip
90. AJA 0.16 -5.88 -41.77 - 1.00 - 0.16 -152.01 4,357.97 -18.09 -19.76 0.34 0.37 N/A -33.33 3.36 +350.72 37.50 -91.04 Yahoo Google AJA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AJA Annual&56-1 IAA News AJA Miti Hoon pantip
91. PEACE* 3.30 0.00 -25.05 12.44 0.78 9.7 4.23 133.71 504.00 0.00 9.59 0.35 3.62 N/A 1.00 0.06 +99.53 1.54 -95.86 Yahoo Google PEACE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PEACE Annual&56-1 IAA News PEACE Miti Hoon pantip
92. NDR* 1.27 +0.79 -37.17 10.08 0.49 4.9 2.59 41.63 330.52 0.00 4.59 0.35 6.37 N/A 0.00 0.06 +148.75 1.50 -96.05 Yahoo Google NDR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NDR Annual&56-1 IAA News NDR Miti Hoon pantip
93. A5* 3.04 +2.01 +33.3 28.13 4.22 118.7 0.72 130.69 1,209.38 14.86 16.14 0.35 4.38 0.26 72.50 0.49 -80.41 16.83 -97.09 Yahoo Google A5 งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta A5 Annual&56-1 IAA News A5 Miti Hoon pantip
94. CHG*** 2.88 +2.13 -9.55 15.86 4.36 69.1 0.66 1,997.35 11,000.00 0.00 26.39 0.36 3.97 2.42 0.00 27.15 -37.84 53.17 -48.94 Yahoo Google CHG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CHG Annual&56-1 IAA News CHG Miti Hoon pantip
95. OSP*** 22.80 -0.44 -33.21 21.11 3.81 80.4 5.99 3,254.92 3,013.81 0.00 16.37 0.36 33.41 N/A 0.00 5.18 -78.13 10.99 -52.84 Yahoo Google OSP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta OSP Annual&56-1 IAA News OSP Miti Hoon pantip
96. MCS*** 6.55 +0.77 -42.05 3.36 0.85 2.9 7.72 929.56 477.00 0.00 20.81 0.36 10.90 7.59 0.00 0.33 -51.86 2.08 -84.00 Yahoo Google MCS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MCS Annual&56-1 IAA News MCS Miti Hoon pantip
97. TVO*** 21.00 -0.47 -27.86 11.63 1.86 21.6 11.28 1,604.17 888.43 0.00 16.86 0.36 28.74 5.49 0.00 0.46 -39.66 2.05 -77.74 Yahoo Google TVO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TVO Annual&56-1 IAA News TVO Miti Hoon pantip
98. GGC* 8.95 -1.10 -22.82 27.75 0.89 24.7 10.10 330.22 1,024.00 7.38 3.31 0.36 8.48 2.60 234.65 0.06 +8.41 1.23 -95.09 Yahoo Google GGC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GGC Annual&56-1 IAA News GGC Miti Hoon pantip
99. ONEE** 3.70 -2.63 -54.94 8.85 1.26 11.2 2.94 828.38 1,981.98 0.00 12.10 0.36 7.63 N/A 1.00 12.92 -35.72 13.62 -5.16 Yahoo Google ONEE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ONEE Annual&56-1 IAA News ONEE Miti Hoon pantip
100. SCM*** 3.60 -0.55 -34.06 9.93 3.40 33.8 1.06 217.61 600.00 0.00 31.37 0.37 5.08 N/A 1.00 0.13 +149.37 5.05 -97.33 Yahoo Google SCM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCM Annual&56-1 IAA News SCM Miti Hoon pantip
101. SNNP*** 16.30 -0.61 -9.2 31.01 5.97 185.1 2.73 437.17 831.78 0.00 15.41 0.37 22.09 N/A 1.00 1.68 -45.51 10.30 -83.66 Yahoo Google SNNP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SNNP Annual&56-1 IAA News SNNP Miti Hoon pantip
102. VGI** 2.02 +1.51 -64.48 - 1.12 - 1.80 -120.26 8,671.22 0.00 -0.41 0.37 2.74 1.00 0.00 8.20 -57.54 29.71 -72.41 Yahoo Google VGI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta VGI Annual&56-1 IAA News VGI Miti Hoon pantip
103. EPG* 7.15 +0.70 -13.8 12.54 1.67 20.9 4.27 1,596.96 2,800.00 0.00 13.55 0.38 7.90 3.38 0.00 0.87 -76.35 9.19 -90.50 Yahoo Google EPG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EPG Annual&56-1 IAA News EPG Miti Hoon pantip
104. TIGER* 0.98 0.00 -48.61 14.46 0.74 10.7 1.33 31.18 460.00 0.00 5.18 0.38 1.72 N/A 1.00 0.00 -98.78 0.47 -99.81 Yahoo Google TIGER งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TIGER Annual&56-1 IAA News TIGER Miti Hoon pantip
105. THCOM* 12.10 -1.63 +28.79 92.33 1.21 111.7 9.99 143.64 1,096.10 0.00 1.29 0.38 97.71 N/A 1.00 4.10 -1.57 11.16 -63.25 Yahoo Google THCOM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THCOM Annual&56-1 IAA News THCOM Miti Hoon pantip
106. MC** 11.30 0.00 +13.22 18.42 2.38 43.8 4.75 485.76 792.00 0.00 13.25 0.38 11.58 6.65 0.00 1.61 -2.97 1.95 -17.18 Yahoo Google MC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MC Annual&56-1 IAA News MC Miti Hoon pantip
107. MGT*** 2.32 +0.87 -24.79 8.82 1.68 14.8 1.38 105.25 400.00 0.00 19.47 0.38 3.89 4.15 0.00 0.08 +421.23 2.67 -97.11 Yahoo Google MGT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MGT Annual&56-1 IAA News MGT Miti Hoon pantip
108. AMC* 3.22 +1.26 +2.67 1.64 0.55 0.9 5.88 940.35 480.10 23.89 30.57 0.38 15.93 8.60 296.67 0.34 -28.52 1.78 -80.67 Yahoo Google AMC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AMC Annual&56-1 IAA News AMC Miti Hoon pantip
109. BOL 9.30 +1.64 +5.16 32.72 10.00 327.2 0.93 233.21 820.51 33.08 30.76 0.38 11.87 1.94 24.75 0.02 -71.10 0.91 -97.85 Yahoo Google BOL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BOL Annual&56-1 IAA News BOL Miti Hoon pantip
110. ESTAR* 0.26 +4.00 -34.61 25.53 0.27 6.9 0.96 51.15 5,022.25 0.95 1.07 0.39 0.42 1.00 300.00 1.35 +27.58 6.74 -79.97 Yahoo Google ESTAR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ESTAR Annual&56-1 IAA News ESTAR Miti Hoon pantip
111. LST** 4.90 -1.21 -3.04 7.19 1.02 7.3 4.80 558.63 820.00 0.00 12.97 0.39 6.37 4.88 0.00 0.06 +2,291.83 0.46 -88.12 Yahoo Google LST งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LST Annual&56-1 IAA News LST Miti Hoon pantip
112. SGC 1.56 +1.96 -39.94 8.50 1.64 13.9 0.95 600.00 3,270.00 0.00 19.27 0.40 2.56 3.00 0.00 30.08 +72.31 41.30 -27.18 Yahoo Google SGC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SGC Annual&56-1 IAA News SGC Miti Hoon pantip
113. EMC 0.08 0.00 -55.09 - 0.36 - 0.22 -85.71 8,433.75 -4.39 -4.31 0.40 - N/A -200.00 1.90 -16.79 24.09 -92.10 Yahoo Google EMC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EMC Annual&56-1 IAA News EMC Miti Hoon pantip
114. SICT 7.00 +0.72 +23.12 46.67 5.83 272.1 1.20 60.00 400.00 17.00 10.45 0.40 6.74 0.50 0.00 0.20 -37.91 6.36 -96.91 Yahoo Google SICT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SICT Annual&56-1 IAA News SICT Miti Hoon pantip
115. KGI 4.46 +0.45 -8.88 11.11 1.17 13.0 3.80 800.00 1,992.00 0.00 10.46 0.40 4.67 8.00 0.00 0.54 -43.97 7.02 -92.37 Yahoo Google KGI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KGI Annual&56-1 IAA News KGI Miti Hoon pantip
116. VIH 7.40 0.00 -13.36 21.11 1.44 30.4 5.15 200.00 570.66 0.00 6.58 0.40 9.71 2.30 1.00 0.04 -56.37 1.15 -96.69 Yahoo Google VIH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta VIH Annual&56-1 IAA News VIH Miti Hoon pantip
117. ACE** 1.47 -0.68 -51.76 9.93 1.05 10.4 1.40 1,505.68 10,176.00 0.00 11.31 0.40 4.46 N/A 0.00 6.14 -86.06 36.02 -82.95 Yahoo Google ACE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ACE Annual&56-1 IAA News ACE Miti Hoon pantip
118. GC 5.25 0.00 +21.25 15.40 3.75 57.8 1.40 150.00 440.00 0.00 23.16 0.40 4.18 5.30 0.00 0.04 +278.49 0.49 -92.20 Yahoo Google GC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GC Annual&56-1 IAA News GC Miti Hoon pantip
119. TMILL 3.86 +0.52 +8.16 14.00 1.37 19.2 2.82 110.00 399.00 0.00 9.80 0.40 3.68 5.40 0.00 0.01 -64.49 0.68 -99.04 Yahoo Google TMILL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TMILL Annual&56-1 IAA News TMILL Miti Hoon pantip
120. SSSC* 2.94 0.00 +12.53 5.88 0.60 3.5 4.94 320.00 640.00 0.00 10.63 0.41 3.24 6.25 1.00 0.02 +94.54 0.15 -87.93 Yahoo Google SSSC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SSSC Annual&56-1 IAA News SSSC Miti Hoon pantip
121. INOX* 0.55 +1.85 -35.31 4.84 0.45 2.2 1.23 885.58 7,795.71 0.00 9.01 0.41 0.81 N/A 0.00 0.21 -50.07 23.84 -99.12 Yahoo Google INOX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta INOX Annual&56-1 IAA News INOX Miti Hoon pantip
122. TFM** 6.00 -4.00 -40.67 27.39 1.38 37.8 4.34 109.54 500.00 0.00 4.94 0.42 6.37 1.50 1.00 0.12 +4,688.46 1.15 -89.19 Yahoo Google TFM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TFM Annual&56-1 IAA News TFM Miti Hoon pantip
123. PAF* 1.13 0.00 -15.42 - 1.00 - 1.13 -1.94 540.00 0.00 -0.33 0.42 1.31 N/A 1.00 0.05 -17.11 6.82 -99.32 Yahoo Google PAF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PAF Annual&56-1 IAA News PAF Miti Hoon pantip
124. PTL*** 10.90 0.00 -47.01 2.76 0.50 1.4 21.95 3,549.79 900.00 0.00 19.91 0.43 21.03 4.67 1.00 0.20 -47.37 3.42 -94.16 Yahoo Google PTL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PTL Annual&56-1 IAA News PTL Miti Hoon pantip
125. GREEN* 0.73 -2.67 -37.94 12.68 0.78 9.9 0.94 47.10 818.02 2.68 5.85 0.43 1.19 N/A 500.00 0.00 -74.35 4.97 -99.96 Yahoo Google GREEN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GREEN Annual&56-1 IAA News GREEN Miti Hoon pantip
126. IIG*** 10.90 +3.81 -63.73 13.74 1.87 25.7 5.83 79.32 100.00 0.00 14.33 0.44 30.81 N/A 0.00 0.12 -37.06 1.45 -91.57 Yahoo Google IIG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta IIG Annual&56-1 IAA News IIG Miti Hoon pantip
127. LHK* 4.38 0.00 +18.23 7.92 1.21 9.6 3.61 211.69 383.00 0.00 14.08 0.44 4.44 9.93 0.00 0.11 -20.17 0.48 -76.80 Yahoo Google LHK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LHK Annual&56-1 IAA News LHK Miti Hoon pantip
128. GFPT* 10.60 -1.85 -15.87 63.49 0.83 52.7 12.78 209.34 1,253.82 5.51 1.44 0.45 8.50 1.03 -35.29 2.29 +54.21 4.87 -52.97 Yahoo Google GFPT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GFPT Annual&56-1 IAA News GFPT Miti Hoon pantip
129. SKR** 10.40 +0.97 +7.24 14.96 3.59 53.7 2.90 1,395.30 2,006.53 0.00 25.29 0.45 10.22 1.16 1.00 0.06 -42.44 0.51 -88.32 Yahoo Google SKR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SKR Annual&56-1 IAA News SKR Miti Hoon pantip
130. FTE* 1.48 0.00 -12.22 22.19 1.23 27.3 1.20 44.02 660.00 6.78 5.86 0.45 1.46 1.34 -38.68 0.11 -63.91 0.85 -87.08 Yahoo Google FTE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta FTE Annual&56-1 IAA News FTE Miti Hoon pantip
131. TC* 5.90 0.00 -8.63 12.67 0.96 12.2 6.13 153.70 330.00 0.00 7.31 0.45 9.15 3.10 1.00 0.08 -92.34 1.35 -94.33 Yahoo Google TC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TC Annual&56-1 IAA News TC Miti Hoon pantip
132. TIPCO* 8.95 -0.56 +4.51 10.06 1.02 10.3 8.74 428.60 481.58 0.00 9.57 0.45 15.36 6.55 1.00 0.15 -39.36 1.83 -92.03 Yahoo Google TIPCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TIPCO Annual&56-1 IAA News TIPCO Miti Hoon pantip
133. MCOT* 3.20 -3.61 -41.17 13.31 0.46 6.1 6.98 165.24 687.10 0.00 2.43 0.46 4.82 N/A 0.00 0.12 +76.72 0.44 -73.09 Yahoo Google MCOT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MCOT Annual&56-1 IAA News MCOT Miti Hoon pantip
134. M* 39.00 -1.89 -27.53 278.57 2.65 738.2 14.69 130.98 935.56 0.00 0.99 0.46 32.34 2.92 0.00 1.39 +236.15 0.96 +45.50 Yahoo Google M งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta M Annual&56-1 IAA News M Miti Hoon pantip
135. JMT*** 26.50 +1.92 -41.37 19.34 1.49 28.8 17.84 2,000.00 1,459.73 0.00 10.51 0.47 48.14 2.59 0.00 4.93 -63.41 11.47 -57.04 Yahoo Google JMT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta JMT Annual&56-1 IAA News JMT Miti Hoon pantip
136. PLAT* 2.98 -0.67 -5.29 - 1.12 - 2.66 -505.63 2,809.03 0.00 -6.48 0.48 3.72 N/A 1.00 0.16 +5.79 1.65 -90.39 Yahoo Google PLAT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PLAT Annual&56-1 IAA News PLAT Miti Hoon pantip
137. TOG* 11.20 0.00 +50.77 17.13 2.94 50.4 3.81 310.12 474.32 0.00 15.85 0.48 24.23 5.48 1.00 0.06 -48.75 0.64 -90.43 Yahoo Google TOG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TOG Annual&56-1 IAA News TOG Miti Hoon pantip
138. KAMART*** 11.90 +2.59 +111.55 36.06 8.62 310.8 1.38 292.87 887.49 0.00 25.38 0.48 7.64 5.55 0.00 2.69 -59.70 5.91 -54.56 Yahoo Google KAMART งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KAMART Annual&56-1 IAA News KAMART Miti Hoon pantip
139. SABINA*** 26.50 -0.93 +18.35 31.30 5.24 164.0 5.06 294.19 347.50 0.00 16.08 0.48 20.85 4.19 1.00 0.26 -15.53 1.02 -73.96 Yahoo Google SABINA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SABINA Annual&56-1 IAA News SABINA Miti Hoon pantip
140. STPI 2.94 +1.38 -33.04 14.67 0.64 9.4 4.62 320.30 1,598.65 0.00 4.15 0.48 5.50 N/A 1.00 0.23 -60.52 6.03 -96.12 Yahoo Google STPI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STPI Annual&56-1 IAA News STPI Miti Hoon pantip
141. CPT 0.61 0.00 -25.83 - 0.62 - 0.99 -86.11 900.00 -6.49 -9.53 0.48 0.83 2.04 -650.00 0.13 -79.91 3.70 -96.61 Yahoo Google CPT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPT Annual&56-1 IAA News CPT Miti Hoon pantip
142. BDMS*** 25.75 -1.90 +4.71 51.56 4.76 245.4 5.41 7,936.08 15,892.00 0.00 9.47 0.49 22.19 1.94 0.00 45.88 -69.84 39.80 +15.29 Yahoo Google BDMS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BDMS Annual&56-1 IAA News BDMS Miti Hoon pantip
143. RCL** 19.80 +2.06 -24.58 6.56 0.36 2.4 54.65 2,500.00 828.75 0.00 9.65 0.49 29.03 3.00 0.00 1.28 -67.21 7.13 -82.07 Yahoo Google RCL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RCL Annual&56-1 IAA News RCL Miti Hoon pantip
144. TOA*** 21.10 -0.47 -34.83 21.90 3.75 82.1 5.62 1,955.05 2,029.00 0.00 15.91 0.49 32.85 N/A 1.00 2.11 -7.72 2.09 +1.01 Yahoo Google TOA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TOA Annual&56-1 IAA News TOA Miti Hoon pantip
145. SKE* 0.45 +2.27 -41.59 17.47 0.49 8.6 0.92 26.73 1,037.52 0.00 2.65 0.50 0.92 N/A 1.00 1.06 +129.76 8.82 -88.00 Yahoo Google SKE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SKE Annual&56-1 IAA News SKE Miti Hoon pantip
146. ALPHAX 0.48 0.00 -62.77 - 0.67 - 0.72 -1.63 1,206.45 5.36 -0.31 0.50 1.34 N/A 1.00 1.59 -82.45 16.89 -90.56 Yahoo Google ALPHAX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ALPHAX Annual&56-1 IAA News ALPHAX Miti Hoon pantip
147. TWP* 2.00 -1.96 -29.31 3.29 0.35 1.2 5.70 154.14 253.31 0.00 9.88 0.50 3.02 N/A 1.00 0.02 -64.43 1.03 -98.41 Yahoo Google TWP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TWP Annual&56-1 IAA News TWP Miti Hoon pantip
148. NCH* 1.01 0.00 -19.21 4.99 0.41 2.0 2.46 251.93 1,245.28 0.00 8.73 0.50 1.11 N/A 0.00 0.11 -43.75 6.37 -98.34 Yahoo Google NCH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NCH Annual&56-1 IAA News NCH Miti Hoon pantip
149. TKS*** 6.95 +1.46 -24.78 5.77 1.28 7.4 5.41 612.00 508.45 15.00 13.77 0.52 12.46 3.00 1.00 0.20 -23.25 3.52 -94.43 Yahoo Google TKS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TKS Annual&56-1 IAA News TKS Miti Hoon pantip
150. LPH*** 4.84 -0.82 -7.21 15.84 1.90 30.1 2.55 220.00 720.00 0.00 12.96 0.52 6.29 3.74 0.00 0.11 -18.27 0.53 -80.08 Yahoo Google LPH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LPH Annual&56-1 IAA News LPH Miti Hoon pantip
151. CGH** 0.72 -1.37 -19.85 - 0.49 - 1.46 -33.86 4,005.54 9.10 -0.56 0.52 0.83 N/A 237.50 0.38 +13.45 23.78 -98.42 Yahoo Google CGH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CGH Annual&56-1 IAA News CGH Miti Hoon pantip
152. HTC*** 15.80 -1.25 -46.9 5.93 0.87 5.2 18.13 535.39 200.96 14.40 14.70 0.53 35.66 5.89 10.96 0.58 -2.48 0.47 +22.25 Yahoo Google HTC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HTC Annual&56-1 IAA News HTC Miti Hoon pantip
153. TQM*** 27.75 0.00 -38.87 15.60 7.26 113.3 3.82 1,067.28 600.00 28.00 39.88 0.53 32.37 2.00 0.00 0.47 -7.35 2.53 -81.40 Yahoo Google TQM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TQM Annual&56-1 IAA News TQM Miti Hoon pantip
154. ASEFA** 3.72 +0.54 -1.64 14.67 1.29 18.9 2.89 138.34 545.65 8.89 8.45 0.53 4.32 6.51 8.17 0.02 +2,634.21 0.25 -91.10 Yahoo Google ASEFA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASEFA Annual&56-1 IAA News ASEFA Miti Hoon pantip
155. DCC*** 1.54 -1.91 -36.66 9.03 2.20 19.9 0.70 1,500.00 8,795.56 30.95 25.89 0.54 2.37 5.58 18.93 1.70 -77.55 14.73 -88.49 Yahoo Google DCC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DCC Annual&56-1 IAA News DCC Miti Hoon pantip
156. BPP* 14.60 0.00 -8.75 11.63 0.88 10.2 16.53 3,826.00 3,047.73 0.00 8.38 0.55 18.33 3.55 0.00 0.26 -46.01 3.49 -92.43 Yahoo Google BPP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BPP Annual&56-1 IAA News BPP Miti Hoon pantip
157. MACO 0.56 +1.82 -20.17 120.73 0.85 102.6 0.66 33.59 7,241.41 0.00 0.86 0.55 0.59 N/A 0.00 8.90 +65.93 26.21 -66.04 Yahoo Google MACO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MACO Annual&56-1 IAA News MACO Miti Hoon pantip
158. ICN 2.76 0.00 -21.36 7.91 2.09 16.5 1.32 156.97 450.00 0.00 24.22 0.57 5.90 N/A 0.00 0.44 +0.24 6.41 -93.10 Yahoo Google ICN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ICN Annual&56-1 IAA News ICN Miti Hoon pantip
159. SFLEX*** 3.48 -1.14 -20.91 19.10 3.00 57.3 1.16 149.42 820.00 0.00 15.56 0.57 5.64 N/A 1.00 2.28 -46.98 6.47 -64.81 Yahoo Google SFLEX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SFLEX Annual&56-1 IAA News SFLEX Miti Hoon pantip
160. TASCO*** 16.30 -1.21 -13.53 11.10 1.55 17.2 10.52 2,317.73 1,578.36 0.00 15.08 0.58 23.03 6.33 0.00 6.13 -32.07 12.76 -51.94 Yahoo Google TASCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TASCO Annual&56-1 IAA News TASCO Miti Hoon pantip
161. TGPRO** 0.14 0.00 -32.32 7.84 0.33 2.6 0.43 84.29 4,719.46 0.00 3.97 0.58 0.27 N/A 1.00 3.22 +296.91 26.63 -87.92 Yahoo Google TGPRO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TGPRO Annual&56-1 IAA News TGPRO Miti Hoon pantip
162. ALT 1.66 -0.60 -33.69 - 1.09 - 1.52 -133.27 1,132.23 -5.24 -7.86 0.58 2.33 3.75 -223.08 0.21 +315.97 3.68 -94.33 Yahoo Google ALT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ALT Annual&56-1 IAA News ALT Miti Hoon pantip
163. FNS* 3.40 +0.59 -1.9 - 0.46 - 7.41 -42.19 345.86 -0.77 -1.61 0.58 4.36 15.08 -244.65 0.00 -92.19 0.91 -99.50 Yahoo Google FNS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta FNS Annual&56-1 IAA News FNS Miti Hoon pantip
164. AS*** 7.70 +1.32 -31.52 6.79 4.10 27.8 1.88 479.23 422.39 74.59 60.30 0.59 22.43 2.94 - 0.36 -18.21 6.93 -94.75 Yahoo Google AS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AS Annual&56-1 IAA News AS Miti Hoon pantip
165. TTW*** 8.90 +0.56 -20.44 13.99 2.43 34.0 3.67 2,537.82 3,990.00 0.00 17.93 0.59 12.48 5.25 0.00 2.79 -41.95 4.25 -34.24 Yahoo Google TTW งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TTW Annual&56-1 IAA News TTW Miti Hoon pantip
166. DEMCO* 2.58 0.00 -27.88 18.68 0.45 8.4 5.74 100.86 730.34 0.79 2.32 0.60 4.15 0.54 67.50 0.03 +101.71 3.49 -99.02 Yahoo Google DEMCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DEMCO Annual&56-1 IAA News DEMCO Miti Hoon pantip
167. SYMC* 8.30 +5.06 +51.75 27.98 1.48 41.4 5.61 128.66 433.65 0.00 5.06 0.60 6.57 N/A 1.00 0.49 -20.84 0.21 +132.16 Yahoo Google SYMC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SYMC Annual&56-1 IAA News SYMC Miti Hoon pantip
168. LALIN*** 7.95 -1.24 -0.35 5.29 0.98 5.2 8.08 1,389.21 925.00 0.00 16.83 0.60 9.59 6.32 0.00 0.20 +265.17 0.52 -62.22 Yahoo Google LALIN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LALIN Annual&56-1 IAA News LALIN Miti Hoon pantip
169. RPC* 0.62 +1.64 -29.68 1.16 0.34 0.4 1.81 695.95 1,304.66 0.00 28.19 0.61 0.90 N/A 1.00 0.31 -84.24 18.74 -98.36 Yahoo Google RPC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RPC Annual&56-1 IAA News RPC Miti Hoon pantip
170. DRT*** 8.00 0.00 +12.14 10.45 3.05 31.9 2.62 654.78 855.03 28.92 30.51 0.61 8.64 6.26 6.51 0.22 -31.27 0.62 -64.25 Yahoo Google DRT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DRT Annual&56-1 IAA News DRT Miti Hoon pantip
171. SO*** 7.50 +0.67 -31.29 19.90 3.21 63.9 2.34 168.26 446.40 0.00 17.68 0.62 7.80 N/A 1.00 0.01 +18.14 1.08 -98.95 Yahoo Google SO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SO Annual&56-1 IAA News SO Miti Hoon pantip
172. TRITN 0.14 +7.69 -41.64 - 0.82 - 0.17 -400.72 10,479.16 0.00 -24.62 0.62 - N/A 1.00 6.15 -11.12 53.74 -88.56 Yahoo Google TRITN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TRITN Annual&56-1 IAA News TRITN Miti Hoon pantip
173. ASIMAR* 1.45 +8.21 -19.5 17.37 0.90 15.6 1.61 21.56 258.29 4.31 4.93 0.62 3.03 5.15 -33.33 7.97 +317.12 1.36 +485.78 Yahoo Google ASIMAR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASIMAR Annual&56-1 IAA News ASIMAR Miti Hoon pantip
174. CHAYO** 5.45 -0.91 -37.45 24.83 2.07 51.4 2.63 219.00 997.62 10.49 8.47 0.63 10.44 0.04 15.66 1.05 -57.25 8.58 -87.71 Yahoo Google CHAYO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CHAYO Annual&56-1 IAA News CHAYO Miti Hoon pantip
175. SINGER* 12.40 +2.48 -53.3 14.57 0.73 10.6 17.10 700.00 822.34 0.00 4.72 0.63 15.64 2.00 0.00 33.49 +28.79 8.26 +305.49 Yahoo Google SINGER งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SINGER Annual&56-1 IAA News SINGER Miti Hoon pantip
176. KCE* 54.50 +3.81 +11.19 23.40 5.04 117.9 10.81 2,748.81 1,180.29 0.00 20.54 0.64 45.73 3.23 0.00 13.25 +300.55 18.89 -29.84 Yahoo Google KCE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KCE Annual&56-1 IAA News KCE Miti Hoon pantip
177. NRF* 5.40 +0.93 -22.66 34.53 2.49 86.0 2.17 220.78 1,411.92 0.00 7.84 0.64 4.42 N/A 1.00 2.66 -54.05 8.77 -69.62 Yahoo Google NRF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NRF Annual&56-1 IAA News NRF Miti Hoon pantip
178. PSL* 8.55 +1.18 -30.26 2.98 0.73 2.2 11.70 4,474.93 1,559.21 0.00 31.15 0.64 12.49 N/A 1.00 10.95 -60.98 17.83 -38.55 Yahoo Google PSL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PSL Annual&56-1 IAA News PSL Miti Hoon pantip
179. GEL 0.20 +5.26 -22.19 - 0.34 - 0.58 -93.44 5,605.49 -2.20 -2.36 0.65 0.28 N/A -36.67 0.31 -66.47 20.67 -98.52 Yahoo Google GEL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GEL Annual&56-1 IAA News GEL Miti Hoon pantip
180. PSH** 12.20 0.00 -4.95 9.40 0.60 5.6 20.23 2,841.42 2,189.00 0.00 6.56 0.65 13.04 8.57 0.00 0.85 +124.51 1.53 -44.75 Yahoo Google PSH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PSH Annual&56-1 IAA News PSH Miti Hoon pantip
181. 7UP* 0.39 0.00 -50.65 7.06 0.80 5.6 0.49 280.58 5,078.91 7.26 10.66 0.65 1.26 N/A 41.67 8.83 -53.70 77.26 -88.57 Yahoo Google 7UP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta 7UP Annual&56-1 IAA News 7UP Miti Hoon pantip
182. SYNTEC* 1.56 +0.65 -8.49 19.82 0.44 8.7 3.52 125.23 1,590.96 0.00 2.24 0.66 1.51 5.02 1.00 0.21 -55.11 4.77 -95.53 Yahoo Google SYNTEC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SYNTEC Annual&56-1 IAA News SYNTEC Miti Hoon pantip
183. MEGA*** 39.00 -1.89 -3.86 17.47 4.89 85.4 7.98 1,946.83 871.87 0.00 24.33 0.66 53.63 2.20 0.00 3.65 +71.77 3.33 +9.63 Yahoo Google MEGA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MEGA Annual&56-1 IAA News MEGA Miti Hoon pantip
184. BEC** 5.40 +2.86 -42.59 14.18 1.77 25.1 3.05 761.65 2,000.00 0.00 12.30 0.67 7.92 N/A 0.00 1.48 -59.14 11.59 -87.25 Yahoo Google BEC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BEC Annual&56-1 IAA News BEC Miti Hoon pantip
185. PRINC* 4.22 0.00 -7.59 195.21 1.65 322.1 2.55 79.38 3,671.97 0.00 0.81 0.67 1.70 N/A 1.00 0.25 -49.44 6.03 -95.83 Yahoo Google PRINC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PRINC Annual&56-1 IAA News PRINC Miti Hoon pantip
186. MSC** 8.75 0.00 +20.03 15.97 1.53 24.4 5.71 197.29 360.00 0.00 9.99 0.67 7.65 6.25 0.00 0.00 -98.20 0.55 -99.98 Yahoo Google MSC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MSC Annual&56-1 IAA News MSC Miti Hoon pantip
187. DELTA** 77.50 -0.32 -77.84 63.00 16.67 1,050.2 4.65 15,344.55 12,473.80 20.73 26.43 0.67 73.96 0.40 67.23 10.19 -49.63 4.86 +109.53 Yahoo Google DELTA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DELTA Annual&56-1 IAA News DELTA Miti Hoon pantip
188. BIG 0.50 0.00 -23.27 - 1.06 - 0.47 -104.01 3,528.00 -2.05 -6.43 0.68 - N/A -150.00 0.17 -86.77 14.72 -98.86 Yahoo Google BIG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BIG Annual&56-1 IAA News BIG Miti Hoon pantip
189. SPALI*** 17.80 +1.14 -10.26 4.39 0.72 3.2 24.70 7,916.80 1,953.00 18.45 17.02 0.68 33.03 5.13 0.00 2.56 -76.91 7.00 -63.47 Yahoo Google SPALI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SPALI Annual&56-1 IAA News SPALI Miti Hoon pantip
190. TTA* 5.40 +2.86 -29.84 11.50 0.39 4.5 13.89 856.00 1,822.46 0.00 4.03 0.68 7.72 2.50 0.00 13.66 -81.52 16.92 -19.30 Yahoo Google TTA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TTA Annual&56-1 IAA News TTA Miti Hoon pantip
191. III*** 10.20 -1.92 +0.84 16.53 3.33 55.0 3.06 377.34 611.39 0.00 21.62 0.69 12.00 N/A 0.00 1.54 -21.96 6.12 -74.88 Yahoo Google III งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta III Annual&56-1 IAA News III Miti Hoon pantip
192. NSL*** 18.80 -2.08 -4.9 26.82 4.26 114.3 4.41 191.11 272.67 0.00 15.26 0.69 20.22 N/A 1.00 0.55 +66.89 2.33 -76.51 Yahoo Google NSL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NSL Annual&56-1 IAA News NSL Miti Hoon pantip
193. SPRC* 8.15 -0.61 -11.31 7.45 1.34 10.0 6.09 4,746.46 4,335.90 0.00 13.81 0.71 11.21 N/A 0.00 13.78 -34.00 27.28 -49.49 Yahoo Google SPRC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SPRC Annual&56-1 IAA News SPRC Miti Hoon pantip
194. RJH*** 27.50 +0.92 -4.08 20.57 3.73 76.7 7.38 401.00 299.93 0.00 20.51 0.71 27.87 4.59 0.00 0.21 +100.88 0.44 -52.70 Yahoo Google RJH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RJH Annual&56-1 IAA News RJH Miti Hoon pantip
195. QH** 2.18 +0.93 -4.45 8.60 0.84 7.2 2.60 2,714.83 10,714.38 0.00 10.06 0.71 2.52 6.54 0.00 8.45 -73.87 27.54 -69.30 Yahoo Google QH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta QH Annual&56-1 IAA News QH Miti Hoon pantip
196. RAM*** 34.00 +2.26 -10.75 9.73 2.19 21.3 15.54 4,192.62 1,200.00 0.00 24.41 0.71 66.16 1.89 1.00 0.55 -79.56 0.42 +29.20 Yahoo Google RAM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RAM Annual&56-1 IAA News RAM Miti Hoon pantip
197. AMA** 4.04 +0.50 -20.61 13.63 0.73 9.9 5.51 153.51 517.92 8.33 6.52 0.72 5.84 3.88 -7.40 0.34 +99.35 1.60 -78.95 Yahoo Google AMA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AMA Annual&56-1 IAA News AMA Miti Hoon pantip
198. TKN* 9.15 -0.54 -1.24 69.33 6.22 431.2 1.47 182.13 1,380.00 0.00 9.12 0.73 8.47 2.59 1.00 5.02 -33.26 12.11 -58.55 Yahoo Google TKN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TKN Annual&56-1 IAA News TKN Miti Hoon pantip
199. SMT* 3.76 0.00 -7.86 15.00 1.79 26.9 2.10 209.70 836.48 0.00 13.32 0.75 4.23 N/A 1.00 1.57 -41.38 7.30 -78.55 Yahoo Google SMT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SMT Annual&56-1 IAA News SMT Miti Hoon pantip
200. SEAFCO* 2.70 0.00 -38.37 - 1.41 - 1.92 -56.64 739.71 0.00 -3.65 0.75 3.86 N/A 1.00 0.13 +150.92 2.69 -95.18 Yahoo Google SEAFCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SEAFCO Annual&56-1 IAA News SEAFCO Miti Hoon pantip
201. AWC* 3.72 +0.54 -23.01 138.18 1.46 201.7 2.54 861.48 32,000.00 0.00 1.09 0.75 2.36 N/A 0.00 38.05 -86.35 60.64 -37.25 Yahoo Google AWC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AWC Annual&56-1 IAA News AWC Miti Hoon pantip
202. AQUA* 0.35 0.00 -28.45 10.61 0.36 3.8 0.96 157.80 4,784.59 4.66 3.06 0.76 0.34 1.39 -45.83 11.66 -50.27 56.61 -79.40 Yahoo Google AQUA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AQUA Annual&56-1 IAA News AQUA Miti Hoon pantip
203. SMPC*** 10.70 +0.94 -4.59 7.87 2.19 17.2 4.88 727.78 535.51 0.00 29.52 0.76 10.29 6.26 1.00 0.01 -92.90 0.96 -98.84 Yahoo Google SMPC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SMPC Annual&56-1 IAA News SMPC Miti Hoon pantip
204. PDJ* 1.87 0.00 -16.85 7.41 0.44 3.3 4.29 138.17 547.69 0.00 6.32 0.76 1.74 N/A 1.00 0.19 -33.30 2.34 -91.77 Yahoo Google PDJ งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PDJ Annual&56-1 IAA News PDJ Miti Hoon pantip
205. GLOCON 0.43 -4.44 -47.5 - 0.84 - 0.51 -152.43 999.26 -10.27 -16.68 0.76 0.92 N/A 83.33 3.52 -87.26 20.06 -82.45 Yahoo Google GLOCON งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GLOCON Annual&56-1 IAA News GLOCON Miti Hoon pantip
206. BWG 0.56 0.00 -20.03 - 0.70 - 0.80 -165.53 4,398.79 -4.01 -4.50 0.78 0.83 N/A 190.00 8.50 -51.71 82.93 -89.75 Yahoo Google BWG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BWG Annual&56-1 IAA News BWG Miti Hoon pantip
207. LANNA** 14.80 -1.33 +7.4 5.07 1.76 8.9 8.39 1,534.00 525.00 0.00 26.97 0.78 16.23 6.60 0.00 0.60 -31.27 2.54 -76.36 Yahoo Google LANNA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LANNA Annual&56-1 IAA News LANNA Miti Hoon pantip
208. AOT** 58.50 -1.68 -11.86 27.86 8.25 229.8 7.09 30,000.00 14,285.70 0.00 27.16 0.80 63.10 1.00 0.00 59.22 +0.48 27.28 +117.09 Yahoo Google AOT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AOT Annual&56-1 IAA News AOT Miti Hoon pantip
209. PM*** 7.65 0.00 -12.98 12.03 3.06 36.8 2.50 354.82 558.12 0.00 24.44 0.80 10.55 6.86 1.00 0.10 -39.32 0.89 -88.47 Yahoo Google PM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PM Annual&56-1 IAA News PM Miti Hoon pantip
210. ZIGA*** 2.32 +3.57 -37.98 5.98 1.41 8.4 1.65 204.23 526.69 0.00 20.51 0.82 4.34 2.50 1.00 11.28 -27.02 16.69 -32.42 Yahoo Google ZIGA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ZIGA Annual&56-1 IAA News ZIGA Miti Hoon pantip
211. APCS* 3.60 -2.70 -25.26 11.28 1.27 14.3 2.83 210.61 660.00 7.80 10.77 0.82 3.83 1.20 702.78 0.06 +1,981.48 0.87 -93.52 Yahoo Google APCS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta APCS Annual&56-1 IAA News APCS Miti Hoon pantip
212. ASIAN*** 6.55 +0.77 -41.55 26.66 0.88 23.5 7.44 200.00 814.09 27.01 3.30 0.82 13.09 3.87 256.97 1.17 -39.81 10.81 -89.20 Yahoo Google ASIAN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASIAN Annual&56-1 IAA News ASIAN Miti Hoon pantip
213. S11*** 3.82 +0.53 -35.6 6.64 0.72 4.8 5.30 353.79 615.35 0.00 11.49 0.83 7.45 4.92 1.00 0.07 +1,301.42 0.51 -86.59 Yahoo Google S11 งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta S11 Annual&56-1 IAA News S11 Miti Hoon pantip
214. KEX* 3.94 +1.03 -84.73 146.12 0.63 92.1 6.23 46.92 1,740.04 0.00 0.50 0.83 9.37 N/A 0.00 2.30 -81.23 5.91 -61.12 Yahoo Google KEX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KEX Annual&56-1 IAA News KEX Miti Hoon pantip
215. PAP* 2.54 0.00 -29.54 3.02 0.81 2.4 3.15 554.69 660.34 0.00 18.95 0.85 4.76 9.31 1.00 0.03 -80.09 0.87 -96.89 Yahoo Google PAP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PAP Annual&56-1 IAA News PAP Miti Hoon pantip
216. AP*** 10.80 0.00 +20.45 7.48 0.95 7.1 11.31 4,543.06 3,145.90 0.00 14.00 0.86 9.94 5.11 0.00 15.91 +33.80 16.01 -0.61 Yahoo Google AP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AP Annual&56-1 IAA News AP Miti Hoon pantip
217. SCGP* 39.00 +1.30 -24.71 20.19 1.64 33.1 23.72 8,294.37 4,292.92 0.00 8.57 0.87 48.75 N/A 0.00 12.28 -19.95 16.68 -26.36 Yahoo Google SCGP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCGP Annual&56-1 IAA News SCGP Miti Hoon pantip
218. AIT** 3.92 +1.03 -23.37 7.67 1.44 11.0 2.72 527.12 1,031.60 17.95 17.22 0.88 7.26 4.66 -36.39 20.08 +22.05 5.97 +236.32 Yahoo Google AIT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AIT Annual&56-1 IAA News AIT Miti Hoon pantip
219. PTTEP* 148.50 -1.98 +14.05 7.56 1.18 8.9 126.17 78,000.00 3,970.00 0.00 18.78 0.89 163.66 4.31 0.00 13.25 -43.58 13.24 +0.10 Yahoo Google PTTEP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PTTEP Annual&56-1 IAA News PTTEP Miti Hoon pantip
220. CBG*** 82.00 +0.31 -20.27 28.46 7.98 227.1 10.28 2,881.00 1,000.00 0.00 28.22 0.89 102.65 1.68 0.00 2.29 -61.59 6.09 -62.48 Yahoo Google CBG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CBG Annual&56-1 IAA News CBG Miti Hoon pantip
221. THREL* 2.76 -0.72 -25.42 42.48 1.16 49.3 2.37 40.00 615.60 0.00 2.72 0.90 2.68 5.88 1.00 0.13 -48.93 3.65 -96.32 Yahoo Google THREL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THREL Annual&56-1 IAA News THREL Miti Hoon pantip
222. STECH* 1.53 0.00 -31.16 9.93 0.92 9.1 1.66 94.57 613.49 0.00 7.84 0.90 1.92 N/A 1.00 0.03 -61.60 4.38 -99.26 Yahoo Google STECH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STECH Annual&56-1 IAA News STECH Miti Hoon pantip