ข้อมูลนักลงทุน
หุ้นปันผลดี (Top Dividen Yield) หุ้นผลตอบแทนสูง (Top ROE) หุ้น P/E ต่ำ (Lowest P/E)
หุ้นที่ราคาลดลงมากที่สุด (Top Lost) หุ้นหนี้น้อย (Top Lowest Debt) คำนวณผลตอบแทนในอนาคตแบบทบต้น และหาค่าย้อนกลับ
Check List การลงทุนของ VI ตารางสรุปราคา และปริมาณซื้อขายหุ้นรายวัน หนังสือพิมพ์ทันหุ้น
ลงทุนกล้วยๆ อาจารย์ประพาสและน้องเบิร์ด Zyo Blog, Zyo Chanel 170 คลิปสอนการเทรดฟรี
Mindset เทรดยังไงให้รวย Facebook เสี่ยฮง (สถาพร งามเรืองพงศ์) Yahoo Stock Screener
ข่าวหุ้นกับ stock.gapfocus.com ปฏิทินหุ้น XD / XM , ปฏิทินตลาดหลักทรัพย์ รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร
thaivi.org linkgfx.com รวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ KTAM , ktzmico.com,Finansia
money.cnn.com Berkshire Hathaway ของปู่ Warrent Buffet รวมบทวิเคราะห์
Yoyo Way Blog Ton Stock , Narikaamoney , Mr.Nick , DongFunda หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Click your stock for more detail or type stock symbol here : then enter. SET 50, SET 100, Fav, ทั้งหมด

ข้อมูลหุ้นรายตัว Price +/-(%) +/-Avg(%) P/E P/BV PExPBV BV Profit(M) Share(M) Avg ROE C ROE D/E CAL Yield(%) EPS g Vol(M) V +/-(%) V Avg V Dif Avg Yahoo Google Siam Chart งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TradingView Annual&56-1 IAA News gap focus Miti Hoon Pantip Youtube Google
1. THCOM* 12.30 -1.60 +30.95 93.86 1.23 115.4 9.99 143.64 1,096.10 0.00 1.29 0.38 97.71 N/A 1.00 4.16 -26.74 11.16 -62.69 Yahoo Google THCOM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THCOM Annual&56-1 IAA News THCOM Miti Hoon pantip
2. JAS 2.32 +19.59 -23.74 - 5.52 - 0.42 -1,500.70 8,593.00 0.00 -33.83 20.29 2.31 N/A 0.00 595.18 +804.85 68.73 +766.00 Yahoo Google JAS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta JAS Annual&56-1 IAA News JAS Miti Hoon pantip
3. MCOT* 3.32 0.00 -38.98 13.81 0.48 6.6 6.98 165.24 687.10 0.00 2.43 0.46 4.82 N/A 0.00 0.07 -53.75 0.44 -84.78 Yahoo Google MCOT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MCOT Annual&56-1 IAA News MCOT Miti Hoon pantip
4. TWP* 2.04 -0.97 -27.92 3.35 0.36 1.2 5.70 154.14 253.31 0.00 9.88 0.50 3.02 N/A 1.00 0.05 +694.84 1.03 -95.54 Yahoo Google TWP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TWP Annual&56-1 IAA News TWP Miti Hoon pantip
5. ASAP 2.22 -7.50 -7.82 - 1.44 - 1.54 -276.68 726.00 -14.03 -26.77 8.17 3.02 N/A 108.33 0.23 -22.71 2.30 -89.82 Yahoo Google ASAP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASAP Annual&56-1 IAA News ASAP Miti Hoon pantip
6. GREEN* 0.75 +1.35 -36.27 13.03 0.80 10.4 0.94 47.10 818.02 2.68 5.85 0.43 1.19 N/A 500.00 0.01 -90.43 4.98 -99.84 Yahoo Google GREEN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GREEN Annual&56-1 IAA News GREEN Miti Hoon pantip
7. JCK 0.27 0.00 -64.57 - 0.37 - 0.73 -224.51 2,173.25 0.00 -11.73 3.51 0.32 N/A 0.00 8.30 -32.98 9.87 -15.87 Yahoo Google JCK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta JCK Annual&56-1 IAA News JCK Miti Hoon pantip
8. APCS* 3.70 +1.09 -23.2 11.59 1.31 15.2 2.83 210.61 660.00 7.80 10.77 0.82 3.83 1.20 702.78 0.00 +50.00 0.87 -99.69 Yahoo Google APCS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta APCS Annual&56-1 IAA News APCS Miti Hoon pantip
9. BAFS* 24.40 +0.41 -10.4 - 3.41 - 7.16 -784.78 638.04 -12.65 -16.33 3.80 29.50 N/A -15.83 0.39 +108.90 0.79 -50.31 Yahoo Google BAFS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BAFS Annual&56-1 IAA News BAFS Miti Hoon pantip
10. DIF*** 8.35 0.00 -37.37 - 0.51 - 16.26 0.00 10,631.65 0.00 0.00 - 14.80 7.70 1.00 3.97 -6.42 13.07 -69.63 Yahoo Google DIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DIF Annual&56-1 IAA News DIF Miti Hoon pantip
11. ERW 5.25 0.00 +43.68 - 4.27 - 1.23 -2,050.22 5,676.01 -32.08 -34.10 2.73 4.01 N/A -247.71 7.88 +11.31 20.49 -61.52 Yahoo Google ERW งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ERW Annual&56-1 IAA News ERW Miti Hoon pantip
12. TCMC 1.35 -2.17 -19.42 - 0.44 - 3.09 -152.85 763.20 0.00 -6.57 2.50 1.95 N/A 1.00 0.26 +617.17 6.41 -95.90 Yahoo Google TCMC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TCMC Annual&56-1 IAA News TCMC Miti Hoon pantip
13. CNT 1.05 +0.96 -30.51 - 0.58 - 1.81 -128.92 1,027.90 -4.17 -6.77 1.90 1.63 2.55 -142.86 0.06 -28.17 0.86 -93.28 Yahoo Google CNT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CNT Annual&56-1 IAA News CNT Miti Hoon pantip
14. SAMART 4.44 -1.33 -27.16 - 1.46 - 3.04 -389.08 1,006.50 0.00 -11.50 3.97 5.68 N/A 1.00 0.61 -41.55 3.68 -83.52 Yahoo Google SAMART งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SAMART Annual&56-1 IAA News SAMART Miti Hoon pantip
15. SDC 0.04 -20.00 -84.81 - 0.67 - 0.06 -332.21 11,528.71 0.00 -43.17 4.83 0.18 N/A 1.00 4.31 +234.40 27.98 -84.59 Yahoo Google SDC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SDC Annual&56-1 IAA News SDC Miti Hoon pantip
16. TKT 1.60 -3.61 -4.51 27.99 0.89 24.9 1.79 13.59 237.78 0.00 3.10 1.61 3.22 N/A 1.00 0.19 +27.84 4.40 -95.58 Yahoo Google TKT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TKT Annual&56-1 IAA News TKT Miti Hoon pantip
17. TOP* 51.50 +0.49 -0.19 8.38 0.90 7.5 56.97 12,578.03 2,046.47 0.00 10.41 1.98 56.97 3.87 0.00 13.91 +63.18 13.92 -0.07 Yahoo Google TOP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TOP Annual&56-1 IAA News TOP Miti Hoon pantip
18. CPNCG 6.30 0.00 -42.3 - 0.55 - 11.48 0.00 426.64 0.00 0.00 - 11.94 8.25 1.00 0.70 +145.09 0.30 +132.88 Yahoo Google CPNCG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPNCG Annual&56-1 IAA News CPNCG Miti Hoon pantip
19. EVER 0.17 0.00 -38.75 - 0.31 - 0.54 -137.54 3,884.78 -7.62 -5.57 2.17 - N/A -125.00 4.66 -45.60 29.00 -83.95 Yahoo Google EVER งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EVER Annual&56-1 IAA News EVER Miti Hoon pantip
20. SOLAR 0.68 -1.45 -43.11 - 0.88 - 0.77 -282.87 554.56 0.00 -41.16 1.96 0.92 N/A 1.00 0.85 -74.74 9.34 -90.85 Yahoo Google SOLAR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SOLAR Annual&56-1 IAA News SOLAR Miti Hoon pantip
21. AAV* 1.91 -2.55 -22.73 8.15 4.24 34.6 0.45 1,200.00 5,119.51 -91.92 5.94 2.69 2.04 N/A 456.33 39.17 +23.00 41.08 -4.67 Yahoo Google AAV งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AAV Annual&56-1 IAA News AAV Miti Hoon pantip
22. EGATIF 5.70 -0.87 -43.05 - 0.62 - 9.16 0.00 2,085.50 0.00 0.00 - 8.15 7.69 1.00 0.42 -49.94 1.27 -66.67 Yahoo Google EGATIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EGATIF Annual&56-1 IAA News EGATIF Miti Hoon pantip
23. INGRS 0.50 -3.85 -17.84 - 0.61 - 0.82 -208.70 1,446.94 0.00 -15.35 3.33 0.57 N/A 0.00 1.46 +395.94 9.58 -84.79 Yahoo Google INGRS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta INGRS Annual&56-1 IAA News INGRS Miti Hoon pantip
24. NUSA 0.35 -2.78 -47.87 - 0.44 - 0.79 -889.13 8,083.02 0.00 -20.75 1.57 1.11 N/A 1.00 55.96 +303.49 41.03 +36.39 Yahoo Google NUSA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NUSA Annual&56-1 IAA News NUSA Miti Hoon pantip
25. ROH** 2.70 0.00 -20.76 - 0.92 - 2.92 -213.44 937.50 0.00 -7.66 1.87 3.53 N/A 1.00 0.00 -90.18 0.29 -99.86 Yahoo Google ROH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ROH Annual&56-1 IAA News ROH Miti Hoon pantip
26. THE 1.20 0.00 -35.54 1.17 0.82 1.0 1.46 1,131.01 1,102.06 0.00 44.84 1.22 1.62 4.51 1.00 0.01 -74.79 1.63 -99.45 Yahoo Google THE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THE Annual&56-1 IAA News THE Miti Hoon pantip
27. ARIN 3.26 -2.98 +24.19 - 5.17 - 0.63 -54.66 600.00 -10.41 -13.98 1.44 4.23 N/A 75.00 0.05 +470.52 5.72 -99.15 Yahoo Google ARIN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ARIN Annual&56-1 IAA News ARIN Miti Hoon pantip
28. BTSGIF 3.30 0.00 -36.38 - 0.49 - 6.67 0.00 5,788.00 0.00 0.00 - 3.74 N/A 1.00 1.98 -64.02 3.61 -45.32 Yahoo Google BTSGIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BTSGIF Annual&56-1 IAA News BTSGIF Miti Hoon pantip
29. CPT 0.61 -1.61 -25.85 - 0.62 - 0.99 -86.11 900.00 -6.49 -9.53 0.48 0.83 2.04 -650.00 0.62 +207.64 3.70 -83.13 Yahoo Google CPT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPT Annual&56-1 IAA News CPT Miti Hoon pantip
30. DUSIT 7.30 -2.67 -22.76 - 1.53 - 4.77 -945.00 845.28 -23.79 -28.75 6.05 11.69 N/A -211.23 0.52 +180.78 0.38 +36.84 Yahoo Google DUSIT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DUSIT Annual&56-1 IAA News DUSIT Miti Hoon pantip
31. GLOCON 0.45 +7.14 -45.08 - 0.88 - 0.51 -152.43 999.26 -10.27 -16.68 0.76 0.92 N/A 83.33 27.63 +760.59 20.08 +37.64 Yahoo Google GLOCON งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GLOCON Annual&56-1 IAA News GLOCON Miti Hoon pantip
32. MIDA 0.49 +2.08 +2.16 - 0.36 - 1.37 -248.87 2,504.10 0.00 -6.95 1.71 0.47 N/A 0.00 3.73 +1,588.62 4.35 -14.35 Yahoo Google MIDA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MIDA Annual&56-1 IAA News MIDA Miti Hoon pantip
33. NEWS* 0.01 0.00 -59.02 7.73 1.00 7.7 0.01 97.27 75,163.31 0.00 13.23 0.14 0.04 N/A 1.00 10.41 +19.64 115.14 -90.96 Yahoo Google NEWS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NEWS Annual&56-1 IAA News NEWS Miti Hoon pantip
34. EMC 0.08 -11.11 -55.12 - 0.36 - 0.22 -85.71 8,433.75 -4.39 -4.31 0.40 - N/A -200.00 2.29 +237.11 24.11 -90.52 Yahoo Google EMC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EMC Annual&56-1 IAA News EMC Miti Hoon pantip
35. GEL 0.19 -5.00 -26.1 - 0.33 - 0.58 -93.44 5,605.49 -2.20 -2.36 0.65 0.28 N/A -36.67 0.91 -70.33 20.69 -95.58 Yahoo Google GEL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GEL Annual&56-1 IAA News GEL Miti Hoon pantip
36. LHHOTEL* 10.90 0.00 -2.39 19.54 1.00 19.5 10.85 300.00 537.92 0.00 5.24 1.04 12.74 5.60 0.00 0.98 -59.66 0.36 +174.64 Yahoo Google LHHOTEL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LHHOTEL Annual&56-1 IAA News LHHOTEL Miti Hoon pantip
37. TVT* 0.43 0.00 -39.8 15.62 0.57 8.9 0.76 22.03 800.03 0.00 3.49 0.18 0.76 N/A 1.00 0.25 -37.21 3.15 -92.08 Yahoo Google TVT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TVT Annual&56-1 IAA News TVT Miti Hoon pantip
38. ALT 1.67 -0.60 -33.31 - 1.10 - 1.52 -133.27 1,132.23 -5.24 -7.86 0.58 2.33 3.75 -223.08 0.05 +145.58 3.68 -98.64 Yahoo Google ALT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ALT Annual&56-1 IAA News ALT Miti Hoon pantip
39. BYD 4.62 -1.28 -34.23 - 1.62 - 2.85 -134.99 2,074.27 -11.24 -9.26 0.10 26.70 N/A -19.64 12.79 -38.55 9.35 +36.88 Yahoo Google BYD งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BYD Annual&56-1 IAA News BYD Miti Hoon pantip
40. CM* 2.16 0.00 -20.59 - 0.66 - 3.28 -65.95 381.23 -3.29 -5.13 0.27 2.69 N/A -288.89 0.03 -57.41 1.27 -97.65 Yahoo Google CM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CM Annual&56-1 IAA News CM Miti Hoon pantip
41. CRANE 0.94 -1.05 -38.73 - 0.88 - 1.07 -190.08 758.19 -16.05 -20.59 1.45 1.56 N/A -1337.50 0.51 -20.54 7.98 -93.58 Yahoo Google CRANE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CRANE Annual&56-1 IAA News CRANE Miti Hoon pantip
42. GRAND 0.16 0.00 -38.4 - 0.38 - 0.42 -1,728.31 14,463.72 -48.12 -40.49 3.10 0.29 N/A 122.63 0.71 -67.69 25.43 -97.19 Yahoo Google GRAND งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GRAND Annual&56-1 IAA News GRAND Miti Hoon pantip
43. JASIF*** 6.40 -1.54 -29.35 - 0.64 - 10.01 0.00 8,000.00 0.00 0.00 - 8.91 9.00 1.00 4.15 +106.76 13.85 -70.01 Yahoo Google JASIF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta JASIF Annual&56-1 IAA News JASIF Miti Hoon pantip
44. TGPRO** 0.14 0.00 -32.34 7.84 0.33 2.6 0.43 84.29 4,719.46 0.00 3.97 0.58 0.27 N/A 1.00 0.81 +96.97 26.65 -96.96 Yahoo Google TGPRO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TGPRO Annual&56-1 IAA News TGPRO Miti Hoon pantip
45. BA* 14.20 0.00 +43.15 - 1.77 - 8.03 -8,549.86 2,060.48 -41.15 -64.78 2.71 13.33 N/A -771.89 5.13 +75.01 3.46 +48.00 Yahoo Google BA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BA Annual&56-1 IAA News BA Miti Hoon pantip
46. BROOK* 0.39 -2.50 -28.29 9.27 1.26 11.7 0.31 346.78 8,240.99 6.99 10.91 0.17 0.85 3.80 153.85 9.54 -17.35 66.63 -85.69 Yahoo Google BROOK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BROOK Annual&56-1 IAA News BROOK Miti Hoon pantip
47. DEMCO* 2.58 -0.77 -27.9 18.68 0.45 8.4 5.74 100.86 730.34 0.79 2.32 0.60 4.15 0.54 67.50 0.02 -71.27 3.50 -99.51 Yahoo Google DEMCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DEMCO Annual&56-1 IAA News DEMCO Miti Hoon pantip
48. 2S*** 3.04 -0.65 -18.45 - 0.84 - 3.64 -150.00 550.00 24.29 -6.58 0.08 1.48 10.20 132.44 0.12 -29.92 0.64 -81.13 Yahoo Google 2S งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta 2S Annual&56-1 IAA News 2S Miti Hoon pantip
49. BKI* 305.00 0.00 +9.02 30.75 0.98 30.1 309.90 1,055.88 106.44 0.44 3.22 0.93 317.73 5.39 -25.29 0.02 -14.26 0.04 -57.33 Yahoo Google BKI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BKI Annual&56-1 IAA News BKI Miti Hoon pantip
50. CMC* 1.23 +0.82 +0.69 28.62 0.48 13.7 2.55 44.21 1,028.57 1.51 1.65 1.08 0.93 1.91 83.33 0.13 +266.66 5.11 -97.53 Yahoo Google CMC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CMC Annual&56-1 IAA News CMC Miti Hoon pantip
51. CSP** 0.97 -2.02 -32.44 1.10 0.61 0.7 1.60 438.27 496.17 40.22 45.53 1.31 1.97 21.66 124.82 0.23 +920.70 1.08 -78.92 Yahoo Google CSP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CSP Annual&56-1 IAA News CSP Miti Hoon pantip
52. MK* 2.18 0.00 -25.21 - 0.37 - 5.83 -185.31 1,091.20 0.00 -2.86 1.94 2.80 N/A 0.00 0.02 -28.70 0.27 -90.84 Yahoo Google MK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MK Annual&56-1 IAA News MK Miti Hoon pantip
53. THANA 1.82 -0.55 +2.75 20.03 1.25 25.0 1.46 23.01 253.21 0.00 5.77 1.42 2.85 N/A 1.00 0.01 -72.33 5.38 -99.80 Yahoo Google THANA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THANA Annual&56-1 IAA News THANA Miti Hoon pantip
54. CI 0.50 0.00 -39.22 - 0.42 - 1.18 -44.61 1,066.60 -7.35 -3.04 5.31 0.93 N/A -155.55 0.26 +339.34 5.86 -95.50 Yahoo Google CI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CI Annual&56-1 IAA News CI Miti Hoon pantip
55. GIFT* 3.04 +2.01 -18.32 - 2.01 - 1.51 -31.13 349.68 -4.69 -6.08 0.07 6.15 2.02 -244.44 2.23 -6.62 1.75 +27.15 Yahoo Google GIFT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GIFT Annual&56-1 IAA News GIFT Miti Hoon pantip
56. RT* 0.80 -1.23 -52.41 21.15 0.70 14.8 1.14 41.60 1,100.00 0.00 3.11 1.93 1.39 N/A 1.00 2.06 -6.50 9.16 -77.55 Yahoo Google RT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RT Annual&56-1 IAA News RT Miti Hoon pantip
57. TEAM* 4.84 +0.83 +34.74 15.21 3.97 60.4 1.22 202.67 637.06 0.00 21.28 0.95 10.11 N/A 1.00 1.27 +39.56 6.02 -78.90 Yahoo Google TEAM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TEAM Annual&56-1 IAA News TEAM Miti Hoon pantip
58. EE* 0.29 0.00 -62.5 5.95 0.48 2.9 0.60 195.41 4,006.93 8.12 11.42 0.03 0.97 N/A 133.33 1.88 +1,195.00 30.79 -93.89 Yahoo Google EE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EE Annual&56-1 IAA News EE Miti Hoon pantip
59. LDC 0.61 -1.61 -45.42 - 1.56 - 0.39 -23.84 600.00 0.00 -11.33 1.22 1.21 N/A 0.00 0.44 -11.85 3.77 -88.33 Yahoo Google LDC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LDC Annual&56-1 IAA News LDC Miti Hoon pantip
60. RML 0.43 -6.52 -42.6 - 0.43 - 1.01 -452.73 4,172.48 0.00 -9.90 1.07 0.73 N/A 1.00 2.71 +1,047.21 9.70 -72.10 Yahoo Google RML งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RML Annual&56-1 IAA News RML Miti Hoon pantip
61. SLP 0.38 -2.56 -39.5 - 0.55 - 0.69 -37.84 1,200.00 0.00 -4.46 0.14 0.63 N/A 1.00 0.12 +266.45 2.54 -95.35 Yahoo Google SLP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SLP Annual&56-1 IAA News SLP Miti Hoon pantip
62. AJA 0.17 0.00 -38.16 - 1.06 - 0.16 -152.01 4,357.97 -18.09 -19.76 0.34 0.37 N/A -33.33 0.75 -91.35 37.53 -98.01 Yahoo Google AJA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AJA Annual&56-1 IAA News AJA Miti Hoon pantip
63. CPNREIT 10.90 0.00 -46.9 32.33 0.83 26.8 13.21 865.89 2,568.03 0.00 2.56 1.34 20.87 0.57 1.00 2.85 +11.10 1.99 +43.48 Yahoo Google CPNREIT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPNREIT Annual&56-1 IAA News CPNREIT Miti Hoon pantip
64. FANCY 0.39 +2.63 -47.57 - 0.28 - 1.38 -61.31 615.00 -6.42 -6.91 0.08 0.77 N/A -10.83 0.04 -77.35 4.44 -99.16 Yahoo Google FANCY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta FANCY Annual&56-1 IAA News FANCY Miti Hoon pantip
65. SCG* 3.52 -1.12 -19.03 33.45 1.11 37.1 3.17 101.63 965.86 0.00 2.60 0.93 4.79 2.18 1.00 0.00 -90.33 0.08 -98.95 Yahoo Google SCG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCG Annual&56-1 IAA News SCG Miti Hoon pantip
66. ANAN* 0.73 -1.35 -53.02 12.42 0.25 3.1 2.95 200.00 3,403.77 -2.87 1.24 1.37 1.01 N/A -137.13 1.76 -3.82 14.17 -87.56 Yahoo Google ANAN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ANAN Annual&56-1 IAA News ANAN Miti Hoon pantip
67. BEAUTY 0.45 -4.26 -68.45 - 1.88 - 0.24 -80.77 2,994.19 -8.39 -10.44 0.26 1.41 N/A -87.50 11.70 +241.89 48.46 -75.86 Yahoo Google BEAUTY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BEAUTY Annual&56-1 IAA News BEAUTY Miti Hoon pantip
68. BWG 0.56 -3.45 -20.04 - 0.70 - 0.80 -165.53 4,398.79 -4.01 -4.50 0.78 0.83 N/A 190.00 17.60 +21.64 83.01 -78.80 Yahoo Google BWG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BWG Annual&56-1 IAA News BWG Miti Hoon pantip
69. MACO 0.55 0.00 -21.61 118.57 0.83 98.4 0.66 33.59 7,241.41 0.00 0.86 0.55 0.59 N/A 0.00 5.36 +215.80 26.23 -79.55 Yahoo Google MACO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MACO Annual&56-1 IAA News MACO Miti Hoon pantip
70. PRECHA 0.91 0.00 -23.07 - 0.85 - 1.07 -43.77 336.00 0.00 -11.38 0.26 1.32 N/A 1.00 0.05 -63.05 2.72 -98.18 Yahoo Google PRECHA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PRECHA Annual&56-1 IAA News PRECHA Miti Hoon pantip
71. TSI 0.18 +5.88 -45.42 - 0.82 - 0.22 -59.84 1,994.62 0.00 -16.13 2.42 0.29 N/A 1.00 0.01 -94.18 2.80 -99.54 Yahoo Google TSI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TSI Annual&56-1 IAA News TSI Miti Hoon pantip
72. GENCO 0.53 +1.92 -21.77 103.27 0.45 46.5 1.19 5.76 1,122.30 -0.62 0.43 0.13 0.73 N/A -45.83 0.13 -82.10 5.71 -97.76 Yahoo Google GENCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GENCO Annual&56-1 IAA News GENCO Miti Hoon pantip
73. RPC* 0.61 -1.61 -30.83 1.14 0.34 0.4 1.81 695.95 1,304.66 0.00 28.19 0.61 0.90 N/A 1.00 1.95 +57.58 18.76 -89.63 Yahoo Google RPC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RPC Annual&56-1 IAA News RPC Miti Hoon pantip
74. MORE 0.18 +5.88 -81.04 39.78 0.69 27.4 0.26 29.55 6,530.87 0.00 2.05 0.12 2.35 N/A 0.00 1.41 +78.96 56.19 -97.49 Yahoo Google MORE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MORE Annual&56-1 IAA News MORE Miti Hoon pantip
75. TIDLOR*** 22.90 -1.72 -25.51 12.06 2.32 28.0 9.85 4,593.48 2,419.62 0.00 20.50 1.97 35.43 0.90 0.00 16.56 -56.09 18.91 -12.45 Yahoo Google TIDLOR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TIDLOR Annual&56-1 IAA News TIDLOR Miti Hoon pantip
76. SCI 0.63 +1.61 -58.7 136.96 0.36 49.3 1.74 3.45 750.00 0.00 0.24 1.17 1.48 N/A 1.00 0.00 -93.06 5.00 -99.91 Yahoo Google SCI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCI Annual&56-1 IAA News SCI Miti Hoon pantip
77. CHOW 1.45 0.00 -48.9 - 0.68 - 2.13 -104.96 800.00 17.85 -14.65 12.68 1.32 N/A -12.88 0.09 +1.65 0.66 -86.95 Yahoo Google CHOW งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CHOW Annual&56-1 IAA News CHOW Miti Hoon pantip
78. BANPU* 7.45 -3.25 -27.84 3.15 0.57 1.8 13.11 20,000.00 8,450.00 0.00 16.00 3.31 6.99 4.74 0.00 322.09 +518.07 104.42 +208.47 Yahoo Google BANPU งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BANPU Annual&56-1 IAA News BANPU Miti Hoon pantip
79. PPPM 0.05 -16.67 -81.05 - 0.83 - 0.06 -186.27 2,719.73 0.00 -188.48 15.35 - N/A 1.00 2.28 +98.59 16.66 -86.29 Yahoo Google PPPM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PPPM Annual&56-1 IAA News PPPM Miti Hoon pantip
80. AGE* 1.96 -1.51 -28.06 3.34 0.67 2.2 2.94 638.03 1,087.76 32.21 25.93 2.07 11.13 4.19 125.62 0.48 +51.70 8.61 -94.41 Yahoo Google AGE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AGE Annual&56-1 IAA News AGE Miti Hoon pantip
81. EP*** 2.60 -2.26 -40.95 2.41 0.64 1.5 4.08 1,007.51 932.51 20.41 23.43 1.46 8.30 5.39 30.52 0.23 +413.00 1.89 -87.90 Yahoo Google EP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EP Annual&56-1 IAA News EP Miti Hoon pantip
82. NVD* 1.93 0.00 -6.35 7.34 0.59 4.3 3.25 408.29 1,553.18 0.00 8.37 1.52 1.20 N/A 1.00 0.04 +6,688.69 1.26 -96.77 Yahoo Google NVD งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NVD Annual&56-1 IAA News NVD Miti Hoon pantip
83. PSH** 12.20 -1.61 -4.95 9.40 0.60 5.6 20.23 2,841.42 2,189.00 0.00 6.56 0.65 13.04 8.57 0.00 0.38 -5.81 1.53 -75.40 Yahoo Google PSH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PSH Annual&56-1 IAA News PSH Miti Hoon pantip
84. CPH 14.10 -2.76 +13.23 31.90 0.61 19.5 22.97 17.68 40.00 10.15 2.64 1.51 8.41 N/A -144.86 0.07 -20.06 0.93 -92.78 Yahoo Google CPH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPH Annual&56-1 IAA News CPH Miti Hoon pantip
85. NER*** 4.60 -1.71 -11.06 4.07 1.36 5.5 3.37 1,850.19 1,636.84 0.00 33.97 1.61 5.29 N/A 0.00 4.45 +34.08 35.70 -87.53 Yahoo Google NER งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NER Annual&56-1 IAA News NER Miti Hoon pantip
86. AQUA* 0.35 -5.41 -28.47 10.61 0.36 3.8 0.96 157.80 4,784.59 4.66 3.06 0.76 0.34 1.39 -45.83 23.45 -77.87 56.66 -58.61 Yahoo Google AQUA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AQUA Annual&56-1 IAA News AQUA Miti Hoon pantip
87. STPI 2.90 -2.68 -33.97 14.47 0.63 9.1 4.62 320.30 1,598.65 0.00 4.15 0.48 5.50 N/A 1.00 0.59 +90.62 6.04 -90.18 Yahoo Google STPI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STPI Annual&56-1 IAA News STPI Miti Hoon pantip
88. SKN* 4.22 -0.94 -6.18 4.35 0.98 4.3 4.29 776.68 800.00 0.00 24.56 0.30 4.15 N/A 1.00 0.06 +12.65 2.47 -97.40 Yahoo Google SKN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SKN Annual&56-1 IAA News SKN Miti Hoon pantip
89. TMT*** 6.30 +2.44 -15.66 3.59 1.73 6.2 3.65 1,530.06 870.76 0.00 40.76 1.68 10.86 6.78 1.00 0.06 -8.08 0.67 -91.01 Yahoo Google TMT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TMT Annual&56-1 IAA News TMT Miti Hoon pantip
90. GJS 0.22 -4.35 -21.89 1.76 0.34 0.6 0.65 3,178.18 25,487.00 16.51 20.07 0.05 0.46 N/A -383.33 14.61 -39.45 54.23 -73.06 Yahoo Google GJS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GJS Annual&56-1 IAA News GJS Miti Hoon pantip
91. PTL*** 10.90 -1.80 -47.03 2.76 0.50 1.4 21.95 3,549.79 900.00 0.00 19.91 0.43 21.03 4.67 1.00 0.38 +53.96 3.42 -88.91 Yahoo Google PTL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PTL Annual&56-1 IAA News PTL Miti Hoon pantip
92. IHL* 2.38 0.00 -29.28 10.02 0.85 8.5 2.80 140.74 592.81 0.00 8.70 1.27 2.39 N/A 0.00 0.05 +175.39 2.08 -97.79 Yahoo Google IHL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta IHL Annual&56-1 IAA News IHL Miti Hoon pantip
93. NCH* 1.01 -0.98 -19.23 4.99 0.41 2.0 2.46 251.93 1,245.28 0.00 8.73 0.50 1.11 N/A 0.00 0.19 +31.89 6.38 -97.04 Yahoo Google NCH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NCH Annual&56-1 IAA News NCH Miti Hoon pantip
94. CPI* 2.68 -0.74 +1.31 5.80 0.72 4.2 3.71 292.26 632.75 14.97 13.37 1.01 2.60 5.45 81.29 0.14 +22.63 4.01 -96.59 Yahoo Google CPI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPI Annual&56-1 IAA News CPI Miti Hoon pantip
95. EASTW 4.16 -0.95 -48.31 7.85 0.61 4.8 6.79 881.17 1,663.73 8.78 7.82 1.09 8.95 4.62 6.07 0.24 +6.88 1.78 -86.51 Yahoo Google EASTW งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EASTW Annual&56-1 IAA News EASTW Miti Hoon pantip
96. MJLF* 3.64 -1.09 -48.43 2.99 0.35 1.0 10.52 401.20 330.00 0.00 9.85 0.04 6.05 8.54 0.00 0.09 -27.79 0.06 +46.68 Yahoo Google MJLF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MJLF Annual&56-1 IAA News MJLF Miti Hoon pantip
97. AP*** 10.80 -3.57 +20.48 7.48 0.95 7.1 11.31 4,543.06 3,145.90 0.00 14.00 0.86 9.94 5.11 0.00 11.89 +109.55 16.01 -25.72 Yahoo Google AP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AP Annual&56-1 IAA News AP Miti Hoon pantip
98. MCS*** 6.50 -0.76 -42.52 3.34 0.84 2.8 7.72 929.56 477.00 0.00 20.81 0.36 10.90 7.59 0.00 0.69 +226.27 2.08 -66.80 Yahoo Google MCS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MCS Annual&56-1 IAA News MCS Miti Hoon pantip
99. SENA*** 2.32 +0.87 -33.42 2.66 0.42 1.1 5.55 1,250.42 1,431.58 0.00 16.10 1.39 4.31 6.43 1.00 0.36 -43.66 2.03 -82.06 Yahoo Google SENA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SENA Annual&56-1 IAA News SENA Miti Hoon pantip
100. LALIN*** 8.05 -0.62 +0.9 5.36 1.00 5.4 8.08 1,389.21 925.00 0.00 16.83 0.60 9.59 6.32 0.00 0.05 -51.78 0.52 -89.66 Yahoo Google LALIN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LALIN Annual&56-1 IAA News LALIN Miti Hoon pantip
101. RPH** 6.35 -1.55 +5.81 12.10 2.00 24.2 3.17 286.47 546.00 0.00 17.05 0.32 6.55 2.72 1.00 0.70 +84.02 1.05 -33.48 Yahoo Google RPH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RPH Annual&56-1 IAA News RPH Miti Hoon pantip
102. BRR 5.05 0.00 -3.36 31.72 1.47 46.6 3.44 129.31 812.10 16.63 6.68 3.68 5.08 0.93 699.21 0.07 -78.58 1.52 -95.68 Yahoo Google BRR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BRR Annual&56-1 IAA News BRR Miti Hoon pantip
103. KBANK* 128.00 -2.66 -0.67 7.97 0.59 4.7 217.93 38,052.72 2,369.32 0.00 7.98 7.48 135.16 2.76 0.00 27.17 +394.12 20.49 +32.57 Yahoo Google KBANK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KBANK Annual&56-1 IAA News KBANK Miti Hoon pantip
104. IVL* 24.50 -2.97 -32.81 5.23 0.65 3.4 37.70 26,288.03 5,614.55 0.00 16.56 2.34 26.42 2.89 0.00 26.78 +211.98 24.65 +8.63 Yahoo Google IVL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta IVL Annual&56-1 IAA News IVL Miti Hoon pantip
105. TTA* 5.25 -1.87 -31.81 11.18 0.38 4.2 13.89 856.00 1,822.46 0.00 4.03 0.68 7.72 2.50 0.00 73.89 +385.29 16.92 +336.63 Yahoo Google TTA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TTA Annual&56-1 IAA News TTA Miti Hoon pantip
106. STANLY** 175.00 -0.85 +0.78 7.25 0.74 5.4 236.01 1,848.39 76.62 0.00 9.23 0.15 240.86 3.80 0.00 0.03 +611.98 0.05 -33.23 Yahoo Google STANLY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STANLY Annual&56-1 IAA News STANLY Miti Hoon pantip
107. MBAX*** 3.14 -0.63 -38.54 5.00 1.28 6.4 2.45 122.60 195.32 0.00 22.30 1.67 6.39 8.97 0.00 0.04 +19.56 1.03 -96.55 Yahoo Google MBAX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MBAX Annual&56-1 IAA News MBAX Miti Hoon pantip
108. KBS 5.80 -0.85 +34.32 - 1.16 - 4.98 -332.42 600.00 0.00 -13.23 3.84 - N/A 0.00 0.16 +54.19 0.66 -75.96 Yahoo Google KBS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KBS Annual&56-1 IAA News KBS Miti Hoon pantip
109. TCAP** 48.00 -1.54 +18.32 7.92 0.74 5.9 64.95 6,360.33 1,049.04 0.00 9.77 1.05 49.98 6.49 0.00 2.88 +143.03 5.20 -44.66 Yahoo Google TCAP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TCAP Annual&56-1 IAA News TCAP Miti Hoon pantip
110. PERM* 0.90 0.00 -37.53 1.28 0.58 0.7 1.54 528.49 750.00 0.00 32.50 1.92 2.49 N/A 1.00 0.14 -41.28 3.41 -95.93 Yahoo Google PERM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PERM Annual&56-1 IAA News PERM Miti Hoon pantip
111. SPCG 12.20 -1.61 -27.52 12.59 0.69 8.7 17.78 1,012.09 1,044.14 0.00 6.03 0.28 15.82 5.90 0.00 0.59 +80.95 1.18 -50.11 Yahoo Google SPCG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SPCG Annual&56-1 IAA News SPCG Miti Hoon pantip
112. SC** 3.08 -3.14 -5.64 6.25 0.63 3.9 4.91 2,062.13 4,186.86 0.00 10.27 1.48 4.16 5.94 1.00 14.78 +216.41 7.60 +94.53 Yahoo Google SC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SC Annual&56-1 IAA News SC Miti Hoon pantip
113. VIH 7.40 -0.67 -13.37 21.11 1.44 30.4 5.15 200.00 570.66 0.00 6.58 0.40 9.71 2.30 1.00 0.09 +51.93 1.15 -92.43 Yahoo Google VIH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta VIH Annual&56-1 IAA News VIH Miti Hoon pantip
114. RCL** 19.40 -2.51 -26.13 6.43 0.35 2.3 54.65 2,500.00 828.75 0.00 9.65 0.49 29.03 3.00 0.00 3.90 +81.74 7.14 -45.38 Yahoo Google RCL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RCL Annual&56-1 IAA News RCL Miti Hoon pantip
115. BCP* 43.50 -1.69 +55.43 7.75 0.94 7.3 46.30 7,623.79 1,358.00 0.00 14.26 2.47 26.01 4.62 0.00 6.77 +85.48 6.05 +11.95 Yahoo Google BCP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BCP Annual&56-1 IAA News BCP Miti Hoon pantip
116. CSS* 0.80 0.00 -49.63 3.82 0.53 2.0 1.52 246.09 1,175.74 11.31 13.42 0.96 2.21 6.74 88.39 0.53 -52.59 8.98 -94.05 Yahoo Google CSS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CSS Annual&56-1 IAA News CSS Miti Hoon pantip
117. SMPC*** 10.60 -0.93 -5.49 7.80 2.17 16.9 4.88 727.78 535.51 0.00 29.52 0.76 10.29 6.26 1.00 0.16 +286.06 0.96 -83.68 Yahoo Google SMPC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SMPC Annual&56-1 IAA News SMPC Miti Hoon pantip
118. AH** 27.25 0.00 +24.96 9.44 1.01 9.5 26.85 1,023.97 354.84 14.33 12.03 1.63 21.97 2.21 173.78 1.77 +9.11 2.49 -28.92 Yahoo Google AH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AH Annual&56-1 IAA News AH Miti Hoon pantip
119. EGCO* 129.00 -3.73 -33.02 16.55 0.52 8.6 247.35 4,103.84 526.47 0.00 3.62 1.13 106.88 3.11 0.00 35.28 +1,136.14 1.56 +2,162.10 Yahoo Google EGCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta EGCO Annual&56-1 IAA News EGCO Miti Hoon pantip
120. ORI*** 8.75 0.00 -3.75 6.72 1.32 8.9 6.64 3,193.93 2,452.86 0.00 21.38 1.30 10.56 5.46 0.00 3.70 +23.16 9.82 -62.34 Yahoo Google ORI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ORI Annual&56-1 IAA News ORI Miti Hoon pantip
121. SIRI* 1.67 -3.47 +36.76 12.31 0.59 7.3 2.85 2,017.28 14,871.09 0.00 5.14 1.93 1.42 7.28 0.00 111.64 +99.12 150.76 -25.94 Yahoo Google SIRI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SIRI Annual&56-1 IAA News SIRI Miti Hoon pantip
122. CWT* 1.51 -0.66 -44.31 5.29 0.49 2.6 3.07 180.00 630.10 12.52 10.81 1.02 2.86 1.50 26.93 0.16 +64.92 6.30 -97.50 Yahoo Google CWT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CWT Annual&56-1 IAA News CWT Miti Hoon pantip
123. STA** 15.30 -3.16 -37.96 23.50 0.46 10.8 33.02 1,000.00 1,536.00 10.00 1.93 1.06 21.80 6.50 0.00 6.44 -4.06 16.15 -60.14 Yahoo Google STA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STA Annual&56-1 IAA News STA Miti Hoon pantip
124. BBL* 151.00 0.00 +13.07 10.87 0.55 6.0 272.74 26,507.04 1,908.84 0.00 5.38 7.79 119.22 3.63 0.00 10.96 +137.33 10.32 +6.19 Yahoo Google BBL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BBL Annual&56-1 IAA News BBL Miti Hoon pantip
125. BRI 8.15 -1.21 -21.33 8.27 1.56 12.9 5.22 602.49 611.36 36.18 17.79 1.69 10.93 N/A -93.07 0.81 -23.07 5.06 -83.96 Yahoo Google BRI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BRI Annual&56-1 IAA News BRI Miti Hoon pantip
126. PSL* 8.45 +3.05 -31.1 2.94 0.72 2.1 11.70 4,474.93 1,559.21 0.00 31.15 0.64 12.49 N/A 1.00 28.07 +124.56 17.83 +57.42 Yahoo Google PSL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PSL Annual&56-1 IAA News PSL Miti Hoon pantip
127. PREB** 6.25 0.00 -20.6 7.98 0.78 6.2 8.05 241.62 308.68 0.00 10.46 1.68 6.52 9.31 1.00 0.00 -91.77 0.19 -99.30 Yahoo Google PREB งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PREB Annual&56-1 IAA News PREB Miti Hoon pantip
128. BAY* 27.75 -1.77 -7.42 5.88 0.57 3.4 48.30 34,705.24 7,355.76 10.25 10.93 6.87 34.74 2.14 8.49 0.69 +345.01 1.02 -31.72 Yahoo Google BAY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BAY Annual&56-1 IAA News BAY Miti Hoon pantip
129. SNC*** 8.70 -1.14 -33.31 4.31 0.64 2.8 13.60 636.35 315.51 0.00 13.30 1.89 14.62 6.85 1.00 0.19 +98.79 0.91 -78.66 Yahoo Google SNC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SNC Annual&56-1 IAA News SNC Miti Hoon pantip
130. TTB* 1.54 -1.91 +21.2 8.65 0.67 5.8 2.31 17,239.31 96,776.24 0.00 8.18 7.34 1.36 3.68 0.00 355.05 +64.53 369.75 -3.98 Yahoo Google TTB งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TTB Annual&56-1 IAA News TTB Miti Hoon pantip
131. SPALI*** 17.60 -1.12 -11.28 4.34 0.71 3.1 24.70 7,916.80 1,953.00 18.45 17.02 0.68 33.03 5.13 0.00 11.07 +200.55 7.00 +58.10 Yahoo Google SPALI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SPALI Annual&56-1 IAA News SPALI Miti Hoon pantip
132. PAP* 2.54 -3.05 -29.57 3.02 0.81 2.4 3.15 554.69 660.34 0.00 18.95 0.85 4.76 9.31 1.00 0.14 +624.75 0.87 -84.41 Yahoo Google PAP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PAP Annual&56-1 IAA News PAP Miti Hoon pantip
133. SCB 99.25 -0.50 -1.6 8.90 0.72 6.4 138.23 37,546.01 3,367.10 0.00 8.14 6.40 98.41 N/A 0.00 12.19 +48.66 14.19 -14.08 Yahoo Google SCB งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCB Annual&56-1 IAA News SCB Miti Hoon pantip
134. SAM 0.38 -2.56 -47.71 2.46 0.21 0.5 1.82 161.14 1,045.13 0.00 8.88 1.02 0.63 N/A 1.00 0.13 -63.48 4.94 -97.32 Yahoo Google SAM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SAM Annual&56-1 IAA News SAM Miti Hoon pantip
135. CIMBT** 0.58 -1.69 -20.78 8.28 0.45 3.7 1.28 2,440.56 34,822.26 5.86 5.62 8.18 0.80 0.97 37.50 0.92 +94.63 8.88 -89.63 Yahoo Google CIMBT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CIMBT Annual&56-1 IAA News CIMBT Miti Hoon pantip
136. SSSC* 2.94 -0.68 +12.54 5.88 0.60 3.5 4.94 320.00 640.00 0.00 10.63 0.41 3.24 6.25 1.00 0.01 +240.15 0.15 -93.80 Yahoo Google SSSC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SSSC Annual&56-1 IAA News SSSC Miti Hoon pantip
137. MTI* 109.00 -0.91 +7.39 8.38 1.09 9.1 99.70 767.45 58.99 0.00 12.78 4.00 107.72 3.89 0.00 0.02 +304.85 0.02 +4.10 Yahoo Google MTI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MTI Annual&56-1 IAA News MTI Miti Hoon pantip
138. HFT** 4.32 -0.92 -22.13 6.17 0.78 4.8 5.55 460.88 658.43 14.14 12.62 0.16 6.84 5.60 30.56 0.02 -69.35 2.06 -98.87 Yahoo Google HFT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HFT Annual&56-1 IAA News HFT Miti Hoon pantip
139. PTT** 34.75 -0.71 -5.76 9.73 0.90 8.8 38.42 102,063.07 28,563.00 0.00 10.14 1.59 43.99 4.46 0.00 84.14 +131.79 60.96 +38.02 Yahoo Google PTT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PTT Annual&56-1 IAA News PTT Miti Hoon pantip
140. TK* 5.25 -0.94 -39.1 5.56 0.49 2.7 10.68 471.76 500.00 0.00 8.37 0.23 9.21 4.99 1.00 0.14 +70.60 0.42 -65.83 Yahoo Google TK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TK Annual&56-1 IAA News TK Miti Hoon pantip
141. SINGER* 12.10 -1.63 -54.46 14.21 0.71 10.1 17.10 700.00 822.34 0.00 4.72 0.63 15.64 2.00 0.00 26.00 -44.48 8.23 +215.82 Yahoo Google SINGER งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SINGER Annual&56-1 IAA News SINGER Miti Hoon pantip
142. SAT 17.40 0.00 -1.74 6.71 0.93 6.2 18.75 1,102.74 425.19 0.00 14.43 0.29 22.28 6.77 0.00 2.34 +54.35 1.94 +20.43 Yahoo Google SAT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SAT Annual&56-1 IAA News SAT Miti Hoon pantip
143. SGP** 8.60 +5.52 -15.85 4.15 0.95 3.9 9.09 3,808.51 1,838.00 0.00 23.21 2.08 13.36 5.44 1.00 0.93 +1,467.51 2.28 -59.08 Yahoo Google SGP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SGP Annual&56-1 IAA News SGP Miti Hoon pantip
144. KKP** 47.75 -3.54 -18.59 4.46 0.67 3.0 70.86 9,062.38 846.75 0.00 17.75 7.54 81.58 6.64 0.00 6.55 +263.79 4.75 +37.96 Yahoo Google KKP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KKP Annual&56-1 IAA News KKP Miti Hoon pantip
145. HTECH* 2.14 -0.93 -43.83 4.75 0.50 2.4 4.32 135.28 300.00 11.03 10.44 0.26 5.49 3.63 66.98 0.19 +5,925.27 1.89 -90.00 Yahoo Google HTECH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta HTECH Annual&56-1 IAA News HTECH Miti Hoon pantip
146. THIP*** 26.00 0.00 -13.26 6.11 1.03 6.3 25.18 382.82 90.00 0.00 16.55 0.28 36.53 4.89 1.00 0.01 -7.12 0.04 -78.42 Yahoo Google THIP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THIP Annual&56-1 IAA News THIP Miti Hoon pantip
147. S11*** 3.80 0.00 -35.96 6.61 0.72 4.8 5.30 353.79 615.35 0.00 11.49 0.83 7.45 4.92 1.00 0.00 -28.68 0.51 -99.04 Yahoo Google S11 งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta S11 Annual&56-1 IAA News S11 Miti Hoon pantip
148. BTG 23.80 0.00 -13.72 17.66 1.69 29.8 14.09 1,010.52 750.00 35.59 6.41 2.66 22.24 N/A 1.00 4.32 +2.00 5.46 -20.89 Yahoo Google BTG งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BTG Annual&56-1 IAA News BTG Miti Hoon pantip
149. INOX* 0.54 -1.82 -36.51 4.75 0.44 2.1 1.23 885.58 7,795.71 0.00 9.01 0.41 0.81 N/A 0.00 0.42 -26.01 23.87 -98.24 Yahoo Google INOX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta INOX Annual&56-1 IAA News INOX Miti Hoon pantip
150. BLA 19.70 -1.50 -27.13 10.53 0.81 8.5 24.31 3,195.95 1,707.57 0.00 6.66 6.24 19.90 2.18 0.00 2.73 +65.74 4.08 -33.13 Yahoo Google BLA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BLA Annual&56-1 IAA News BLA Miti Hoon pantip
151. CFRESH 1.76 0.00 -27.89 4.92 0.72 3.5 2.44 268.58 750.57 10.54 12.45 1.12 4.59 N/A -64.61 0.40 -70.68 7.70 -94.75 Yahoo Google CFRESH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CFRESH Annual&56-1 IAA News CFRESH Miti Hoon pantip
152. SUSCO* 4.28 -4.89 +29.83 3.57 1.36 4.9 3.14 1,200.00 1,000.03 0.00 34.03 0.93 5.77 4.82 1.00 29.28 +115.16 5.00 +485.50 Yahoo Google SUSCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SUSCO Annual&56-1 IAA News SUSCO Miti Hoon pantip
153. AMA** 4.02 -1.47 -21.01 13.56 0.73 9.9 5.51 153.51 517.92 8.33 6.52 0.72 5.84 3.88 -7.40 0.17 +134.96 1.61 -89.45 Yahoo Google AMA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AMA Annual&56-1 IAA News AMA Miti Hoon pantip
154. ILINK* 7.25 -0.68 +13.07 10.32 1.12 11.6 6.50 353.11 502.81 0.00 10.38 1.90 6.24 2.07 0.00 0.43 -55.13 2.53 -83.13 Yahoo Google ILINK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ILINK Annual&56-1 IAA News ILINK Miti Hoon pantip
155. SMIT* 4.44 -0.45 +2.58 8.10 0.94 7.6 4.73 290.53 530.00 0.00 11.67 0.15 4.56 7.13 1.00 0.07 -54.42 0.21 -67.51 Yahoo Google SMIT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SMIT Annual&56-1 IAA News SMIT Miti Hoon pantip
156. SCC** 287.00 -1.03 -20.39 9.25 0.90 8.3 317.39 37,241.74 1,200.05 0.00 10.18 1.12 410.88 4.14 0.00 4.75 +134.95 2.67 +78.03 Yahoo Google SCC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCC Annual&56-1 IAA News SCC Miti Hoon pantip
157. TTCL* 3.72 -0.53 -16.73 7.93 0.93 7.4 4.01 289.13 616.00 0.00 10.50 3.89 4.55 N/A 1.00 1.08 +296.55 5.16 -79.07 Yahoo Google TTCL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TTCL Annual&56-1 IAA News TTCL Miti Hoon pantip
158. KIAT* 0.37 0.00 -22.2 14.53 1.03 15.0 0.36 78.68 3,090.41 0.00 7.05 0.09 0.37 6.38 0.00 0.92 -19.60 11.60 -92.04 Yahoo Google KIAT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KIAT Annual&56-1 IAA News KIAT Miti Hoon pantip
159. MBK** 15.30 -1.29 -0.59 29.61 0.97 28.7 15.75 1,000.00 1,935.58 12.00 4.87 1.67 14.79 4.50 0.00 1.45 +39.53 2.75 -47.30 Yahoo Google MBK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MBK Annual&56-1 IAA News MBK Miti Hoon pantip
160. RATCH** 32.50 -7.14 -32.19 7.30 0.66 4.8 49.16 9,684.64 2,175.00 0.00 13.78 1.10 53.34 4.60 0.00 168.16 +1,062.79 5.64 +2,883.27 Yahoo Google RATCH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta RATCH Annual&56-1 IAA News RATCH Miti Hoon pantip
161. BR 2.54 -1.55 -4.19 - 0.54 - 4.70 -55.83 912.80 1.38 -1.38 1.68 0.47 N/A -55.26 0.43 +91.49 2.68 -83.80 Yahoo Google BR งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BR Annual&56-1 IAA News BR Miti Hoon pantip
162. TRU* 3.38 0.00 -27.19 4.36 0.62 2.7 5.46 459.00 592.68 0.00 13.95 0.15 5.14 3.01 1.00 0.02 -70.41 0.55 -96.73 Yahoo Google TRU งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TRU Annual&56-1 IAA News TRU Miti Hoon pantip
163. TU* 14.70 -1.34 -8.35 8.86 0.86 7.6 17.10 7,724.12 4,655.13 0.00 13.02 1.76 19.48 3.66 0.00 27.63 -26.61 26.38 +4.76 Yahoo Google TU งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TU Annual&56-1 IAA News TU Miti Hoon pantip
164. GFPT* 10.80 -0.92 -14.3 64.69 0.85 55.0 12.78 209.34 1,253.82 5.51 1.44 0.45 8.50 1.03 -35.29 1.49 -64.00 4.88 -69.52 Yahoo Google GFPT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GFPT Annual&56-1 IAA News GFPT Miti Hoon pantip
165. PTTGC 38.50 0.00 -22.09 7.35 0.59 4.3 64.91 23,632.06 4,508.84 0.00 7.43 1.34 54.73 5.10 0.00 18.18 +113.51 19.33 -5.96 Yahoo Google PTTGC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PTTGC Annual&56-1 IAA News PTTGC Miti Hoon pantip
166. LPN* 3.90 -0.51 -15.1 8.28 0.48 4.0 8.20 685.05 1,454.20 5.00 6.01 1.09 5.09 5.56 0.00 0.15 -75.51 6.81 -97.85 Yahoo Google LPN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LPN Annual&56-1 IAA News LPN Miti Hoon pantip
167. QH** 2.16 -0.92 -5.33 8.52 0.83 7.1 2.60 2,714.83 10,714.38 0.00 10.06 0.71 2.52 6.54 0.00 32.35 +82.97 27.56 +17.40 Yahoo Google QH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta QH Annual&56-1 IAA News QH Miti Hoon pantip
168. KSL* 2.66 -3.62 -14.2 - 0.61 - 4.37 0.00 0.00 0.00 0.97 - N/A 0.00 3.99 +414.74 7.29 -45.33 Yahoo Google KSL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KSL Annual&56-1 IAA News KSL Miti Hoon pantip
169. PTTEP* 151.50 -0.98 +16.37 7.71 1.20 9.3 126.17 78,000.00 3,970.00 0.00 18.78 0.89 163.66 4.31 0.00 23.49 +62.64 13.24 +77.43 Yahoo Google PTTEP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PTTEP Annual&56-1 IAA News PTTEP Miti Hoon pantip
170. PDJ* 1.87 -1.58 -16.86 7.41 0.44 3.3 4.29 138.17 547.69 0.00 6.32 0.76 1.74 N/A 1.00 0.29 +14.91 2.34 -87.67 Yahoo Google PDJ งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PDJ Annual&56-1 IAA News PDJ Miti Hoon pantip
171. KTB* 18.20 -1.09 +27.81 7.48 0.66 4.9 27.70 34,000.00 13,976.00 7.00 9.44 8.84 16.61 4.16 0.00 68.84 +178.73 40.24 +71.07 Yahoo Google KTB งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta KTB Annual&56-1 IAA News KTB Miti Hoon pantip
172. ECL* 1.48 -3.90 -12.62 8.46 0.90 7.6 1.65 194.01 1,108.86 10.42 10.59 1.65 2.17 3.76 66.67 1.48 +70.38 16.18 -90.84 Yahoo Google ECL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ECL Annual&56-1 IAA News ECL Miti Hoon pantip
173. SUPER 0.44 +4.76 -41.5 5.00 0.72 3.6 0.61 2,407.39 27,349.47 0.00 12.29 3.01 0.85 N/A 0.00 46.43 +853.35 176.13 -73.64 Yahoo Google SUPER งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SUPER Annual&56-1 IAA News SUPER Miti Hoon pantip
174. ASIAN*** 6.50 0.00 -42.02 26.46 0.87 23.0 7.44 200.00 814.09 27.01 3.30 0.82 13.09 3.87 256.97 1.94 -71.91 10.82 -82.08 Yahoo Google ASIAN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASIAN Annual&56-1 IAA News ASIAN Miti Hoon pantip
175. PLAT* 3.00 0.00 -4.66 - 1.13 - 2.66 -505.63 2,809.03 0.00 -6.48 0.48 3.72 N/A 1.00 0.15 +98.94 1.66 -90.93 Yahoo Google PLAT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PLAT Annual&56-1 IAA News PLAT Miti Hoon pantip
176. NV 1.75 -4.37 -49.37 - 0.75 - 2.34 -57.00 454.93 0.00 -3.41 0.08 1.15 N/A 1.00 1.07 +868.24 4.35 -75.45 Yahoo Google NV งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta NV Annual&56-1 IAA News NV Miti Hoon pantip
177. LST** 4.96 +0.40 -1.86 7.28 1.03 7.5 4.80 558.63 820.00 0.00 12.97 0.39 6.37 4.88 0.00 0.00 -94.16 0.46 -99.50 Yahoo Google LST งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LST Annual&56-1 IAA News LST Miti Hoon pantip
178. SCN* 1.54 -1.91 -24.96 5.40 0.60 3.2 2.58 342.00 1,200.00 0.00 12.71 1.10 2.18 3.36 1.00 0.38 -22.63 3.81 -89.93 Yahoo Google SCN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SCN Annual&56-1 IAA News SCN Miti Hoon pantip
179. AEONTS* 158.50 +1.93 -8.26 11.15 1.82 20.3 87.03 3,553.04 250.00 0.00 17.86 3.53 197.21 2.70 0.00 0.25 +212.79 0.87 -71.12 Yahoo Google AEONTS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AEONTS Annual&56-1 IAA News AEONTS Miti Hoon pantip
180. STECH* 1.53 -0.65 -31.2 9.93 0.92 9.1 1.66 94.57 613.49 0.00 7.84 0.90 1.92 N/A 1.00 0.08 -73.28 4.39 -98.06 Yahoo Google STECH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta STECH Annual&56-1 IAA News STECH Miti Hoon pantip
181. GC 5.25 +0.96 +21.28 15.40 3.75 57.8 1.40 150.00 440.00 0.00 23.16 0.40 4.18 5.30 0.00 0.01 -71.36 0.49 -97.94 Yahoo Google GC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GC Annual&56-1 IAA News GC Miti Hoon pantip
182. S 0.87 -3.33 -51.75 - 0.35 - 2.48 -137.42 6,853.72 0.00 -0.86 2.77 - N/A 1.00 3.84 -25.27 6.40 -40.03 Yahoo Google S งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta S Annual&56-1 IAA News S Miti Hoon pantip
183. TPBI 3.02 0.00 -33.6 32.41 0.52 16.9 5.79 38.85 416.88 0.00 1.64 1.18 2.52 N/A 1.00 0.04 +106.61 0.46 -92.08 Yahoo Google TPBI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TPBI Annual&56-1 IAA News TPBI Miti Hoon pantip
184. BPP* 14.60 -1.35 -8.76 11.63 0.88 10.2 16.53 3,826.00 3,047.73 0.00 8.38 0.55 18.33 3.55 0.00 0.49 +50.30 3.49 -85.99 Yahoo Google BPP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BPP Annual&56-1 IAA News BPP Miti Hoon pantip
185. DRT*** 8.00 -0.62 +12.15 10.45 3.05 31.9 2.62 654.78 855.03 28.92 30.51 0.61 8.64 6.26 6.51 0.32 +132.34 0.62 -48.02 Yahoo Google DRT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta DRT Annual&56-1 IAA News DRT Miti Hoon pantip
186. PCSGH* 5.00 -0.99 -0.98 15.13 1.62 24.5 3.08 504.04 1,525.00 0.00 10.90 0.22 4.16 4.96 1.00 0.16 +559.56 0.12 +39.54 Yahoo Google PCSGH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PCSGH Annual&56-1 IAA News PCSGH Miti Hoon pantip
187. PRM*** 5.10 -0.97 -25.16 9.09 1.24 11.3 4.10 1,402.84 2,500.00 0.00 15.97 0.94 6.82 N/A 1.00 5.17 -20.67 12.83 -59.73 Yahoo Google PRM งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PRM Annual&56-1 IAA News PRM Miti Hoon pantip
188. SPRC* 8.20 -1.20 -10.77 7.49 1.35 10.1 6.09 4,746.46 4,335.90 0.00 13.81 0.71 11.21 N/A 0.00 20.88 -3.31 27.29 -23.50 Yahoo Google SPRC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SPRC Annual&56-1 IAA News SPRC Miti Hoon pantip
189. TNITY* 4.44 -0.45 -30.04 7.21 0.55 4.0 8.02 130.14 211.19 0.00 7.41 2.65 6.91 8.88 1.00 0.03 -90.31 0.89 -97.11 Yahoo Google TNITY งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TNITY Annual&56-1 IAA News TNITY Miti Hoon pantip
190. TISCO** 97.25 -0.26 +6.6 11.48 1.89 21.7 51.48 6,784.59 800.65 0.00 16.47 4.91 86.14 7.27 0.00 2.45 -35.13 4.93 -50.31 Yahoo Google TISCO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TISCO Annual&56-1 IAA News TISCO Miti Hoon pantip
191. LEE* 2.16 -1.82 -10.32 14.64 0.74 10.8 2.93 136.08 922.18 0.00 4.93 0.16 2.07 5.75 0.00 0.04 +25.28 0.58 -92.43 Yahoo Google LEE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LEE Annual&56-1 IAA News LEE Miti Hoon pantip
192. FMT* 33.75 -0.74 +22.2 20.61 0.99 20.4 33.95 78.59 48.00 11.43 4.64 0.95 25.19 7.20 152.08 0.00 -38.27 0.01 -88.47 Yahoo Google FMT งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta FMT Annual&56-1 IAA News FMT Miti Hoon pantip
193. TTW*** 8.85 -0.56 -20.91 13.91 2.41 33.5 3.67 2,537.82 3,990.00 0.00 17.93 0.59 12.48 5.25 0.00 4.81 -26.12 4.25 +13.23 Yahoo Google TTW งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TTW Annual&56-1 IAA News TTW Miti Hoon pantip
194. ASK*** 19.40 -2.51 -32.63 7.39 1.04 7.7 18.69 1,202.80 458.43 15.51 13.00 5.12 38.36 3.08 3.00 3.86 +211.46 1.20 +221.05 Yahoo Google ASK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASK Annual&56-1 IAA News ASK Miti Hoon pantip
195. TMILL 3.84 -0.52 +7.61 13.93 1.36 18.9 2.82 110.00 399.00 0.00 9.80 0.40 3.68 5.40 0.00 0.02 +22.04 0.68 -97.31 Yahoo Google TMILL งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TMILL Annual&56-1 IAA News TMILL Miti Hoon pantip
196. SYNTEC* 1.55 -1.27 -9.08 19.69 0.44 8.7 3.52 125.23 1,590.96 0.00 2.24 0.66 1.51 5.02 1.00 0.47 +69.95 4.77 -90.06 Yahoo Google SYNTEC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SYNTEC Annual&56-1 IAA News SYNTEC Miti Hoon pantip
197. MSC** 8.75 -0.57 +20.05 15.97 1.53 24.4 5.71 197.29 360.00 0.00 9.99 0.67 7.65 6.25 0.00 0.01 +1,766.67 0.56 -98.99 Yahoo Google MSC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MSC Annual&56-1 IAA News MSC Miti Hoon pantip
198. SIS* 21.10 0.00 -10.13 9.32 2.17 20.2 9.72 792.62 350.20 0.00 24.38 2.68 25.48 4.57 1.00 0.56 -45.43 1.36 -58.46 Yahoo Google SIS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SIS Annual&56-1 IAA News SIS Miti Hoon pantip
199. SUC* 30.75 +0.82 -7.64 8.23 0.41 3.4 75.23 1,086.57 290.79 0.00 4.92 0.12 39.95 4.50 1.00 0.01 +405.40 0.06 -79.74 Yahoo Google SUC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SUC Annual&56-1 IAA News SUC Miti Hoon pantip
200. TFI 0.09 0.00 -39.48 - 0.50 - 0.18 -241.79 15,659.00 0.00 -8.91 0.18 - N/A 1.00 1.04 +2.99 7.54 -86.20 Yahoo Google TFI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TFI Annual&56-1 IAA News TFI Miti Hoon pantip
201. SSP* 7.25 +1.40 -24.28 9.45 1.59 15.0 4.56 859.01 1,119.41 0.00 14.60 3.01 9.19 N/A 1.00 1.45 +9.06 3.65 -60.40 Yahoo Google SSP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SSP Annual&56-1 IAA News SSP Miti Hoon pantip
202. THANI** 2.72 -1.45 -30 9.01 1.42 12.8 1.91 1,709.18 5,663.03 0.00 14.78 3.26 3.78 3.69 0.00 3.64 +5.66 29.31 -87.58 Yahoo Google THANI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta THANI Annual&56-1 IAA News THANI Miti Hoon pantip
203. MDX** 2.92 -2.67 -28.48 2.98 0.42 1.3 6.97 403.89 412.14 0.00 11.83 0.15 7.79 N/A 0.00 0.05 -33.19 1.63 -96.78 Yahoo Google MDX งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MDX Annual&56-1 IAA News MDX Miti Hoon pantip
204. TSE* 1.79 -0.56 -28.27 7.69 0.64 4.9 2.79 492.71 2,117.72 0.00 7.76 2.10 2.94 2.56 1.00 1.21 +178.53 11.55 -89.49 Yahoo Google TSE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TSE Annual&56-1 IAA News TSE Miti Hoon pantip
205. IRPC* 1.98 -1.00 -36.51 7.72 0.47 3.6 4.24 5,237.52 20,410.00 0.00 5.99 1.17 2.97 4.22 0.00 48.76 +57.36 125.02 -61.00 Yahoo Google IRPC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta IRPC Annual&56-1 IAA News IRPC Miti Hoon pantip
206. WORK** 11.00 -0.90 -35.86 14.98 1.08 16.2 10.20 324.21 441.56 0.00 7.02 0.14 37.27 2.43 1.00 0.06 -61.25 2.92 -97.94 Yahoo Google WORK งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta WORK Annual&56-1 IAA News WORK Miti Hoon pantip
207. PEACE* 3.30 0.00 -25.09 12.44 0.78 9.7 4.23 133.71 504.00 0.00 9.59 0.35 3.62 N/A 1.00 0.03 -67.56 1.55 -97.93 Yahoo Google PEACE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta PEACE Annual&56-1 IAA News PEACE Miti Hoon pantip
208. MFC** 19.50 0.00 -0.94 8.00 2.06 16.5 9.46 306.15 125.62 0.00 23.19 0.32 25.30 7.57 0.00 0.00 -91.55 0.06 -96.33 Yahoo Google MFC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta MFC Annual&56-1 IAA News MFC Miti Hoon pantip
209. SITHAI* 1.10 -0.90 -0.89 16.45 0.71 11.7 1.56 181.19 2,710.00 0.00 4.64 1.00 0.78 N/A 1.00 1.28 +301.03 13.62 -90.61 Yahoo Google SITHAI งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta SITHAI Annual&56-1 IAA News SITHAI Miti Hoon pantip
210. CPF* 19.90 +1.02 -22.14 10.81 0.69 7.5 28.96 15,853.03 8,611.24 0.00 7.37 2.58 32.40 2.88 0.00 20.60 +12.11 30.50 -32.44 Yahoo Google CPF งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CPF Annual&56-1 IAA News CPF Miti Hoon pantip
211. GABLE 4.10 -1.44 -14.86 28.70 1.45 41.6 2.82 100.00 700.00 0.00 11.65 3.20 3.19 N/A 1.00 1.26 +43.00 8.11 -84.43 Yahoo Google GABLE งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta GABLE Annual&56-1 IAA News GABLE Miti Hoon pantip
212. TKS*** 6.85 -0.72 -25.88 5.69 1.27 7.2 5.41 612.00 508.45 15.00 13.77 0.52 12.46 3.00 1.00 0.26 +32.13 3.53 -92.74 Yahoo Google TKS งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TKS Annual&56-1 IAA News TKS Miti Hoon pantip
213. AMATA* 25.00 +1.21 +31.12 13.34 1.50 20.0 16.68 2,153.91 1,149.42 0.00 12.15 1.32 24.85 2.18 0.00 8.15 +0.14 10.86 -24.99 Yahoo Google AMATA งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AMATA Annual&56-1 IAA News AMATA Miti Hoon pantip
214. TVO*** 21.10 -1.40 -27.53 11.69 1.87 21.9 11.28 1,604.17 888.43 0.00 16.86 0.36 28.74 5.49 0.00 0.76 +181.94 2.05 -63.14 Yahoo Google TVO งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TVO Annual&56-1 IAA News TVO Miti Hoon pantip
215. ASP** 2.76 0.00 +2.18 11.44 1.20 13.7 2.30 508.00 2,105.66 16.46 10.19 1.96 3.25 10.54 73.82 0.52 +254.30 7.78 -93.31 Yahoo Google ASP งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta ASP Annual&56-1 IAA News ASP Miti Hoon pantip
216. LH** 7.70 0.00 -9.51 9.59 1.86 17.8 4.15 9,598.40 11,949.71 0.00 19.22 1.49 9.88 6.88 0.00 52.52 +55.87 41.01 +28.06 Yahoo Google LH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta LH Annual&56-1 IAA News LH Miti Hoon pantip
217. TPAC* 14.80 -0.67 +6.57 31.60 2.35 74.3 6.31 152.94 326.55 0.00 7.17 2.18 9.42 N/A 1.00 0.12 +138.80 0.25 -53.22 Yahoo Google TPAC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TPAC Annual&56-1 IAA News TPAC Miti Hoon pantip
218. AJ* 6.35 0.00 -55.46 6.52 0.59 3.8 10.71 428.62 440.00 9.14 9.00 1.15 15.52 4.67 49.18 0.05 +184.36 1.84 -97.44 Yahoo Google AJ งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta AJ Annual&56-1 IAA News AJ Miti Hoon pantip
219. TH* 1.09 -4.39 -44.47 5.44 0.69 3.8 1.59 200.00 998.34 0.00 15.61 0.11 2.55 N/A 1.00 5.00 -28.00 17.01 -70.62 Yahoo Google TH งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TH Annual&56-1 IAA News TH Miti Hoon pantip
220. CMAN 1.90 -0.52 -1.33 18.55 0.78 14.5 2.43 98.32 960.00 3.91 4.49 2.16 2.13 N/A -183.33 0.25 -0.20 2.94 -91.66 Yahoo Google CMAN งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta CMAN Annual&56-1 IAA News CMAN Miti Hoon pantip
221. BGC* 8.10 -1.22 -22.56 9.39 1.26 11.8 6.45 599.27 694.44 11.38 13.67 3.01 10.97 4.63 0.68 0.28 -47.74 1.79 -84.64 Yahoo Google BGC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta BGC Annual&56-1 IAA News BGC Miti Hoon pantip
222. TRC 0.43 -4.44 +62.04 - 10.75 - 0.04 -57.39 9,587.15 0.00 -14.37 9.33 0.64 N/A 1.00 15.59 +19.54 48.83 -68.07 Yahoo Google TRC งบการเงิน งบ 10 ปี FactSheet Jitta TRC Annual&56-1 IAA News TRC Miti Hoon pantip
223. AMANAH*** 2.06 -2.83 -46.03