รายการที่ต้องตัดสินใจก่อนลงทุนในหุ้น แนว VI

No.TopicAnswer
1ธุรกิจผูกขาด หรือมีความเป็นเจ้ายุทธจักร (Leader) ใช่ ไม่ใช่
2เราเข้าใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี (Easy to understand) ใช่ ไม่ใช่
3มีฐานะการเงินมั่นคง (หนี้ต่อทุน D/E ไม่สูง) ใช่ ไม่ใช่
4กำไรเติบโตดีอย่างมั่นคง (กำไรเติบโต คาดการณ์ง่าย แน่นอน) ใช่ ไม่ใช่
5กิจการลงทุนเฉพาะในสิ่งที่ถนัด (ไม่ลงทุนสะเปะสะปะ) ใช่ ไม่ใช่
6รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น
เช่น ซื้อหุ้นคืน ไม่เพิ่มทุนโดยไม่จำเป็น ใช้เงินเกิดประโยชน์
ใช่ ไม่ใช่
7อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงกว่าการลงทุนทางเลือกอื่น (ROE สูง) ใช่ ไม่ใช่
8ขึ้นราคาได้โดยไม่กระทบรายได้ (อัตรากำไรสูง) ใช่ ไม่ใช่
9ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจต่ำ (ไม่ต้องลงทุนหนักบ่อย ๆ) ใช่ ไม่ใช่
10ราคาลดต่ำ จนเหมาะสมกับการลงทุน (MOS สูง) ใช่ ไม่ใช่
11เป็นกิจการที่มีอนาคต (มีช่องทางเติบโต ตลาดใหญ่) ใช่ ไม่ใช่
12คู่แข่งเกิดใหม่ได้ยาก ใช่ ไม่ใช่