บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) : 2S

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google 2S siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 3.06บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)3.04บาท
ราคา (เฉลี่ย)3.73บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.39 / 7.05บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.66%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-17.96%
Volume (ล่าสุด) 0.20ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.12ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.64ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+66.98%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-68.32%
จำนวนหุ้น 550.00ล้านหุ้น
Book Value3.64บาท
ปันผล (เฉลี่ย)10.20%
P/E -เท่า
P/BV0.84เท่า
P/E x P/BV-
ROE32.36%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-200.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 150.00ล้านบาท
หนี้สิน179.68ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,279.26ล้านบาท
Market Cap1,683.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.08เท่า
P/BV เฉลี่ย1.22เท่า
P/E เฉลี่ย11.95เท่า
EPS เฉลี่ย0.27บาท
Avg P/E x Avg EPS3.23บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)3.26บาท ( +6.51% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -242.01% )
3. Avg P/BV x BV4.44บาท ( +45.10% )
Avg (1), (2), (3)3.85บาท ( +25.82% )
F Market Cap.2,117.50ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย 2S ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น 2S ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น 2S รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 3.06 +0.66 3.00 / 3.06 0.20 +66.67 0.64 -68.75
2023-11-30 3.04 -0.65 3.02 / 3.06 0.12 -29.41 0.64 -81.25
2023-11-29 3.06 0.00 3.02 / 3.06 0.17 0.00 0.64 -73.44
2023-11-28 3.06 -0.65 3.06 / 3.06 0.17 -54.05 0.64 -73.44
2023-11-27 3.08 0.00 3.02 / 3.10 0.37 +5.71 0.64 -42.19
2023-11-24 3.08 +0.65 3.04 / 3.08 0.35 +94.44 0.64 -45.31
2023-11-23 3.06 -0.65 3.02 / 3.10 0.18 -10.00 0.64 -71.88
2023-11-22 3.08 +1.32 3.02 / 3.08 0.20 +185.71 0.64 -68.75
2023-11-21 3.04 +0.66 3.02 / 3.06 0.07 -50.00 0.64 -89.06
2023-11-20 3.02 0.00 2.98 / 3.04 0.14 +27.27 0.64 -78.13
2023-11-17 3.02 0.00 3.00 / 3.02 0.11 +1,000.00 0.64 -82.81
2023-11-16 3.02 0.00 2.98 / 3.02 0.01 -92.86 0.64 -98.44
2023-11-15 3.02 0.00 2.98 / 3.04 0.14 +600.00 0.64 -78.13
2023-11-14 3.02 0.00 2.98 / 3.02 0.02 0.00 0.64 -96.88
2023-11-13 3.02 -0.66 3.00 / 3.04 0.02 -83.33 0.64 -96.88
2023-11-10 3.04 +1.33 3.00 / 3.06 0.12 +200.00 0.64 -81.25
2023-11-09 3.00 -0.66 2.96 / 3.02 0.04 -77.78 0.64 -93.75
2023-11-08 3.02 +0.67 2.96 / 3.02 0.18 0.64 -71.88
2023-11-07 3.00 0.00 2.96 / 3.00 0.00 -100.00 0.64 -100.00
2023-11-06 3.00 +0.67 2.96 / 3.00 0.19 +18.75 0.64 -70.31
2023-11-03 2.98 0.00 2.96 / 3.00 0.16 +700.00 0.64 -75.00
2023-11-02 2.98 0.00 2.96 / 3.00 0.02 +100.00 0.64 -96.88
2023-11-01 2.98 +1.36 2.98 / 3.00 0.01 -92.31 0.64 -98.44
2023-10-31 2.94 -2.00 2.94 / 2.98 0.13 +550.00 0.64 -79.69
2023-10-30 3.00 +0.67 2.94 / 3.00 0.02 +100.00 0.64 -96.88
2023-10-27 2.98 -1.32 2.94 / 3.00 0.01 -66.67 0.64 -98.44
2023-10-26 3.02 +1.34 2.92 / 3.02 0.03 0.64 -95.31
2023-10-25 2.98 0.00 2.94 / 3.00 0.00 -100.00 0.64 -100.00
2023-10-24 2.98 +0.68 2.94 / 3.00 0.04 +100.00 0.64 -93.75
2023-10-20 2.96 -0.67 2.96 / 2.98 0.02 -66.67 0.64 -96.88
2023-10-19 2.98 -0.67 2.96 / 3.00 0.06 -57.14 0.64 -90.63
2023-10-18 3.00 -0.66 2.98 / 3.02 0.14 +7.69 0.64 -78.13
2023-10-17 3.02 +0.67 2.96 / 3.02 0.13 -7.14 0.64 -79.69
2023-10-16 3.00 0.00 2.96 / 3.00 0.14 -41.67 0.64 -78.13
2023-10-12 3.00 +0.67 2.96 / 3.00 0.24 +140.00 0.64 -62.50
2023-10-11 2.98 +0.68 2.98 / 3.00 0.10 +25.00 0.64 -84.38
2023-10-10 2.96 0.00 2.94 / 2.98 0.08 +100.00 0.64 -87.50
2023-10-09 2.96 0.00 2.96 / 2.98 0.04 +100.00 0.64 -93.75
2023-10-06 2.96 0.00 2.96 / 3.00 0.02 -81.82 0.64 -96.88
2023-10-05 2.96 -1.33 2.92 / 3.00 0.11 -57.69 0.64 -82.81
2023-10-04 3.00 +0.67 2.92 / 3.00 0.26 +52.94 0.64 -59.38
2023-10-03 2.98 +2.76 2.94 / 2.98 0.17 -26.09 0.64 -73.44
2023-10-02 2.90 -2.03 2.90 / 3.00 0.23 -8.00 0.64 -64.06
2023-09-29 2.96 0.00 2.94 / 3.00 0.25 +38.89 0.64 -60.94
2023-09-28 2.96 -1.33 2.96 / 3.00 0.18 -57.14 0.64 -71.88
2023-09-27 3.00 0.00 2.92 / 3.10 0.42 +2,000.00 0.64 -34.38
2023-09-26 3.00 +0.67 2.98 / 3.02 0.02 -94.44 0.64 -96.88
2023-09-25 2.98 -1.97 2.98 / 3.02 0.36 +3,500.00 0.64 -43.75
2023-09-22 3.04 +0.66 3.02 / 3.04 0.01 0.00 0.64 -98.44
2023-09-21 3.02 -0.66 3.02 / 3.04 0.01 0.00 0.64 -98.44
2023-09-20 3.04 +0.66 3.02 / 3.04 0.01 -98.08 0.64 -98.44
2023-09-19 3.02 +0.67 3.02 / 3.04 0.52 +333.33 0.64 -18.75
2023-09-18 3.00 -0.66 3.00 / 3.04 0.12 +200.00 0.64 -81.25
2023-09-15 3.02 -0.66 3.02 / 3.04 0.04 0.00 0.64 -93.75
2023-09-14 3.04 +0.66 3.02 / 3.06 0.04 -85.19 0.64 -93.75
2023-09-13 3.02 -0.66 3.02 / 3.04 0.27 -30.77 0.64 -57.81
2023-09-12 3.04 0.00 3.04 / 3.06 0.39 +18.18 0.64 -39.06
2023-09-11 3.04 0.00 3.02 / 3.06 0.33 +200.00 0.64 -48.44
2023-09-08 3.04 -0.65 3.04 / 3.06 0.11 +266.67 0.64 -82.81
2023-09-07 3.06 +0.66 3.04 / 3.08 0.03 -75.00 0.64 -95.31
2023-09-06 3.04 -0.65 3.00 / 3.06 0.12 +300.00 0.64 -81.25
2023-09-05 3.06 +0.66 3.04 / 3.06 0.03 +50.00 0.64 -95.31
2023-09-04 3.04 3.04 / 3.08 0.02 0.64 -96.88


*** Tips : จงมีความฝัน และมีความเพียรพยายามให้เพียงพอควรค่ากับการประสปความสำเร็จในความฝันนั้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : RT , FNS , JSP , STA , CFRESH , TK , ILINK , CTW , TNR , HANA , CMAN , A5 , ESSO , ASIA , AP ,