บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) : AJ

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google AJ siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 6.35บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)6.35บาท
ราคา (เฉลี่ย)14.26บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)6.30 / 27.25บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-55.47%
Volume (ล่าสุด) 0.05ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.02ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.84ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+184.36%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-97.43%
จำนวนหุ้น 440.00ล้านหุ้น
Book Value10.71บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.67%
P/E 6.52เท่า
P/BV0.59เท่า
P/E x P/BV3.85
ROE9.00%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด571.49ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 480.44ล้านบาท
หนี้สิน5,483.68ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,761.09ล้านบาท
Market Cap2,794.00ล้านบาท
D/E Ratio 1.15เท่า
P/BV เฉลี่ย1.36เท่า
P/E เฉลี่ย15.48เท่า
EPS เฉลี่ย1.09บาท
Avg P/E x Avg EPS16.87บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)16.90บาท ( +166.19% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)20.11บาท ( +216.63% )
3. Avg P/BV x BV14.57บาท ( +129.45% )
Avg (1), (2), (3)17.19บาท ( +170.71% )
F Market Cap.7,563.60ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย AJ ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น AJ ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น AJ รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 6.35 0.00 6.30 / 6.45 0.05 +150.00 1.84 -97.28
2023-11-29 6.35 -0.78 6.35 / 6.50 0.02 -33.33 1.84 -98.91
2023-11-28 6.40 +0.79 6.25 / 6.45 0.03 -25.00 1.84 -98.37
2023-11-27 6.35 -0.78 6.30 / 6.55 0.04 +100.00 1.84 -97.83
2023-11-24 6.40 0.00 6.40 / 6.55 0.02 -77.78 1.84 -98.91
2023-11-23 6.40 -3.03 6.40 / 6.55 0.09 +80.00 1.84 -95.11
2023-11-22 6.60 +2.33 6.35 / 6.60 0.05 +400.00 1.84 -97.28
2023-11-21 6.45 +0.78 6.40 / 6.50 0.01 -83.33 1.84 -99.46
2023-11-20 6.40 0.00 6.25 / 6.45 0.06 -33.33 1.84 -96.74
2023-11-17 6.40 +0.79 6.30 / 6.45 0.09 +12.50 1.84 -95.11
2023-11-16 6.35 -1.55 6.30 / 6.50 0.08 +14.29 1.84 -95.65
2023-11-15 6.45 +2.38 6.20 / 6.45 0.07 +40.00 1.84 -96.20
2023-11-14 6.30 0.00 6.10 / 6.30 0.05 +150.00 1.84 -97.28
2023-11-13 6.30 -1.56 6.25 / 6.40 0.02 -33.33 1.84 -98.91
2023-11-10 6.40 +0.79 6.30 / 6.45 0.03 -25.00 1.84 -98.37
2023-11-09 6.35 -1.55 6.30 / 6.50 0.04 0.00 1.84 -97.83
2023-11-08 6.45 -0.77 6.35 / 6.50 0.04 +100.00 1.84 -97.83
2023-11-07 6.50 -0.76 6.50 / 6.55 0.02 0.00 1.84 -98.91
2023-11-06 6.55 +1.55 6.40 / 6.60 0.02 -84.62 1.84 -98.91
2023-11-03 6.45 0.00 6.40 / 6.60 0.13 +333.33 1.84 -92.93
2023-11-02 6.45 +0.78 6.30 / 6.45 0.03 -50.00 1.84 -98.37
2023-11-01 6.40 0.00 6.30 / 6.50 0.06 -50.00 1.84 -96.74
2023-10-31 6.40 -0.78 6.25 / 6.40 0.12 +71.43 1.84 -93.48
2023-10-30 6.45 0.00 6.25 / 6.65 0.07 -50.00 1.84 -96.20
2023-10-27 6.45 -1.53 6.15 / 6.45 0.14 -36.36 1.84 -92.39
2023-10-26 6.55 -0.76 6.20 / 6.60 0.22 +633.33 1.84 -88.04
2023-10-25 6.60 -0.75 6.60 / 6.80 0.03 -40.00 1.84 -98.37
2023-10-24 6.65 +0.76 6.50 / 6.70 0.05 -85.29 1.84 -97.28
2023-10-20 6.60 -10.20 6.45 / 7.30 0.34 +1,600.00 1.84 -81.52
2023-10-19 7.35 -1.34 7.30 / 7.45 0.02 -66.67 1.84 -98.91
2023-10-18 7.45 -0.67 7.40 / 7.55 0.06 -14.29 1.84 -96.74
2023-10-17 7.50 0.00 7.40 / 7.50 0.07 +16.67 1.84 -96.20
2023-10-16 7.50 -1.32 7.45 / 7.75 0.06 +500.00 1.84 -96.74
2023-10-12 7.60 -0.65 7.40 / 7.75 0.01 -80.00 1.84 -99.46
2023-10-11 7.65 +0.66 7.10 / 7.75 0.05 +66.67 1.84 -97.28
2023-10-10 7.60 -0.65 7.50 / 7.75 0.03 0.00 1.84 -98.37
2023-10-09 7.65 +0.66 7.30 / 7.80 0.03 0.00 1.84 -98.37
2023-10-06 7.60 -0.65 7.60 / 7.70 0.03 +50.00 1.84 -98.37
2023-10-05 7.65 0.00 7.60 / 7.85 0.02 -77.78 1.84 -98.91
2023-10-04 7.65 0.00 7.55 / 7.65 0.09 -59.09 1.84 -95.11
2023-10-03 7.65 -4.38 7.50 / 7.95 0.22 +340.00 1.84 -88.04
2023-10-02 8.00 +1.27 7.70 / 8.10 0.05 0.00 1.84 -97.28
2023-09-29 7.90 0.00 7.80 / 8.05 0.05 +400.00 1.84 -97.28
2023-09-28 7.90 0.00 7.90 / 8.05 0.01 -66.67 1.84 -99.46
2023-09-27 7.90 -0.63 7.85 / 8.00 0.03 -66.67 1.84 -98.37
2023-09-26 7.95 -2.45 7.95 / 8.15 0.09 +125.00 1.84 -95.11
2023-09-25 8.15 -0.61 8.15 / 8.30 0.04 0.00 1.84 -97.83
2023-09-22 8.20 0.00 8.15 / 8.25 0.04 -81.82 1.84 -97.83
2023-09-21 8.20 -1.20 8.05 / 8.30 0.22 +46.67 1.84 -88.04
2023-09-20 8.30 -1.78 8.25 / 8.45 0.15 +1,400.00 1.84 -91.85
2023-09-19 8.45 -0.59 8.45 / 8.50 0.01 -91.67 1.84 -99.46
2023-09-18 8.50 0.00 8.45 / 8.50 0.12 -47.83 1.84 -93.48
2023-09-15 8.50 -1.73 8.50 / 8.65 0.23 +9.52 1.84 -87.50
2023-09-14 8.65 -1.70 8.55 / 8.70 0.21 +320.00 1.84 -88.59
2023-09-13 8.80 -0.56 8.75 / 9.05 0.05 +25.00 1.84 -97.28
2023-09-12 8.85 -1.67 8.85 / 9.00 0.04 +100.00 1.84 -97.83
2023-09-11 9.00 -1.10 9.00 / 9.10 0.02 -77.78 1.84 -98.91
2023-09-08 9.10 +1.11 9.00 / 9.15 0.09 -47.06 1.84 -95.11
2023-09-07 9.00 0.00 9.00 / 9.35 0.17 +1,600.00 1.84 -90.76
2023-09-06 9.00 0.00 8.95 / 9.00 0.01 -85.71 1.84 -99.46
2023-09-05 9.00 0.00 8.85 / 9.05 0.07 -30.00 1.84 -96.20
2023-09-04 9.00 8.90 / 9.10 0.10 1.84 -94.57


*** Tips : ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ผู้ประสบความสำเร็จต้องมี ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SE-ED , GPSC , CIMBT , HUMAN , BIG , IIG , NSL , BPP , TOG , HFT , CPT , EMC , KSL , TSR , STANLY ,