บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) : ASAP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ASAP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 2.34บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.22บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.41บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.97 / 4.08บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+5.41%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-2.90%
Volume (ล่าสุด) 0.04ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.23ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)2.30ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-81.92%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-98.16%
จำนวนหุ้น 726.00ล้านหุ้น
Book Value1.54บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV1.52เท่า
P/E x P/BV-
ROE-26.77%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-368.91ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -183.62ล้านบาท
หนี้สิน8,443.62ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,033.57ล้านบาท
Market Cap1,698.84ล้านบาท
D/E Ratio 8.17เท่า
P/BV เฉลี่ย1.96เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย-0.25บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV3.02บาท ( +29.06% )
Avg (1), (2), (3)3.02บาท ( +29.06% )
F Market Cap.2,192.52ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ASAP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ASAP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ASAP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 2.34 +5.41 2.20 / 2.36 0.04 -82.61 2.30 -98.26
2023-11-30 2.22 -7.50 2.04 / 2.40 0.23 -23.33 2.30 -90.00
2023-11-29 2.40 -3.23 2.38 / 2.56 0.30 +30.43 2.30 -86.96
2023-11-28 2.48 +5.08 2.38 / 2.50 0.23 -8.00 2.30 -90.00
2023-11-27 2.36 -4.84 2.36 / 2.50 0.25 -67.11 2.30 -89.13
2023-11-24 2.48 +5.08 2.34 / 2.50 0.76 +442.86 2.30 -66.96
2023-11-23 2.36 +3.51 2.26 / 2.36 0.14 -86.00 2.30 -93.91
2023-11-22 2.28 +6.54 2.16 / 2.50 1.00 +185.71 2.30 -56.52
2023-11-21 2.14 +2.88 2.08 / 2.14 0.35 +250.00 2.30 -84.78
2023-11-20 2.08 -1.89 2.06 / 2.14 0.10 +25.00 2.30 -95.65
2023-11-17 2.12 +2.91 2.04 / 2.12 0.08 +60.00 2.30 -96.52
2023-11-16 2.06 -1.90 2.08 / 2.12 0.05 -66.67 2.30 -97.83
2023-11-15 2.10 -0.94 2.08 / 2.16 0.15 +400.00 2.30 -93.48
2023-11-14 2.12 0.00 2.12 / 2.14 0.03 -94.83 2.30 -98.70
2023-11-13 2.12 -5.36 2.04 / 2.24 0.58 +13.73 2.30 -74.78
2023-11-10 2.24 +7.69 2.04 / 2.24 0.51 +628.57 2.30 -77.83
2023-11-09 2.08 -1.89 2.08 / 2.14 0.07 -41.67 2.30 -96.96
2023-11-08 2.12 0.00 2.12 / 2.18 0.12 +9.09 2.30 -94.78
2023-11-07 2.12 +0.95 2.10 / 2.18 0.11 +175.00 2.30 -95.22
2023-11-06 2.10 -0.94 2.02 / 2.10 0.04 2.30 -98.26
2023-11-03 2.12 +4.95 2.00 / 2.12 0.00 -100.00 2.30 -100.00
2023-11-02 2.02 0.00 1.97 / 2.04 0.17 +1,600.00 2.30 -92.61
2023-11-01 2.02 +1.51 1.98 / 2.10 0.01 -66.67 2.30 -99.57
2023-10-31 1.99 -3.40 1.98 / 2.06 0.03 2.30 -98.70
2023-10-30 2.06 +1.98 2.04 / 2.14 0.00 -100.00 2.30 -100.00
2023-10-27 2.02 0.00 1.99 / 2.02 0.02 0.00 2.30 -99.13
2023-10-26 2.02 -0.98 2.00 / 2.02 0.02 -98.21 2.30 -99.13
2023-10-25 2.04 0.00 2.00 / 2.04 1.12 -0.88 2.30 -51.30
2023-10-24 2.04 +0.99 1.99 / 2.04 1.13 +1,312.50 2.30 -50.87
2023-10-20 2.02 -0.98 2.02 / 2.08 0.08 -11.11 2.30 -96.52
2023-10-19 2.04 -4.67 2.04 / 2.12 0.09 +800.00 2.30 -96.09
2023-10-18 2.14 +0.94 2.10 / 2.14 0.01 -66.67 2.30 -99.57
2023-10-17 2.12 +2.91 2.08 / 2.36 0.03 0.00 2.30 -98.70
2023-10-16 2.06 -4.63 2.02 / 2.16 0.03 -50.00 2.30 -98.70
2023-10-12 2.16 +1.89 2.14 / 2.16 0.06 +50.00 2.30 -97.39
2023-10-11 2.12 -0.93 2.04 / 2.12 0.04 +300.00 2.30 -98.26
2023-10-10 2.14 +1.90 2.10 / 2.16 0.01 -96.55 2.30 -99.57
2023-10-09 2.10 -1.87 2.04 / 2.14 0.29 +190.00 2.30 -87.39
2023-10-06 2.14 -2.73 2.14 / 2.18 0.10 +400.00 2.30 -95.65
2023-10-05 2.20 0.00 2.18 / 2.26 0.02 -33.33 2.30 -99.13
2023-10-04 2.20 0.00 2.18 / 2.26 0.03 0.00 2.30 -98.70
2023-10-03 2.20 -0.90 2.20 / 2.30 0.03 -25.00 2.30 -98.70
2023-10-02 2.22 -1.77 2.16 / 2.24 0.04 +33.33 2.30 -98.26
2023-09-29 2.26 0.00 2.24 / 2.30 0.03 2.30 -98.70
2023-09-28 2.26 0.00 2.18 / 2.26 0.00 -100.00 2.30 -100.00
2023-09-27 2.26 +2.73 2.18 / 2.36 0.05 -28.57 2.30 -97.83
2023-09-26 2.20 -0.90 2.20 / 2.24 0.07 -12.50 2.30 -96.96
2023-09-25 2.22 -1.77 2.22 / 2.26 0.08 +166.67 2.30 -96.52
2023-09-22 2.26 0.00 2.20 / 2.26 0.03 -85.71 2.30 -98.70
2023-09-21 2.26 0.00 2.18 / 2.26 0.21 +31.25 2.30 -90.87
2023-09-20 2.26 -0.88 2.22 / 2.26 0.16 +700.00 2.30 -93.04
2023-09-19 2.28 +1.79 2.24 / 2.28 0.02 -71.43 2.30 -99.13
2023-09-18 2.24 -0.88 2.22 / 2.28 0.07 +133.33 2.30 -96.96
2023-09-15 2.26 -1.74 2.26 / 2.28 0.03 -88.00 2.30 -98.70
2023-09-14 2.30 +0.88 2.28 / 2.32 0.25 +56.25 2.30 -89.13
2023-09-13 2.28 -1.72 2.26 / 2.32 0.16 +700.00 2.30 -93.04
2023-09-12 2.32 0.00 2.32 / 2.32 0.02 -77.78 2.30 -99.13
2023-09-11 2.32 0.00 2.30 / 2.36 0.09 +350.00 2.30 -96.09
2023-09-08 2.32 +1.75 2.28 / 2.32 0.02 -96.49 2.30 -99.13
2023-09-07 2.28 -0.87 2.20 / 2.32 0.57 +338.46 2.30 -75.22
2023-09-06 2.30 -1.71 2.30 / 2.34 0.13 -48.00 2.30 -94.35
2023-09-05 2.34 +1.74 2.28 / 2.40 0.25 -34.21 2.30 -89.13
2023-09-04 2.30 2.30 / 2.42 0.38 2.30 -83.48


*** Tips : ไม่อยากซื้อแล้วรอหุ้นขึ้นนานๆ ให้ซื้อเมื่อมีสัญญาณกลับตัว ***

หุ้นที่น่าสนใจ : ESTAR , RT , LST , NRF , SMK , TNITY , NER , MCS , TCJ , CFRESH , BH , SMIT , PYLON , AWC , SNC ,