บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) : ASIMAR

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ASIMAR siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 1.45บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.34บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.80บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.58 / 3.08บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+8.21%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-19.44%
Volume (ล่าสุด) 7.97ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.91ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.36ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+317.12%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+486.27%
จำนวนหุ้น 258.29ล้านหุ้น
Book Value1.61บาท
ปันผล (เฉลี่ย)5.15%
P/E 17.37เท่า
P/BV0.90เท่า
P/E x P/BV15.63
ROE4.93%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด28.75ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 26.09ล้านบาท
หนี้สิน272.92ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น437.62ล้านบาท
Market Cap374.52ล้านบาท
D/E Ratio 0.62เท่า
P/BV เฉลี่ย1.20เท่า
P/E เฉลี่ย38.87เท่า
EPS เฉลี่ย0.10บาท
Avg P/E x Avg EPS3.89บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)3.93บาท ( +170.78% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)4.33บาท ( +198.35% )
3. Avg P/BV x BV1.93บาท ( +33.10% )
Avg (1), (2), (3)3.39บาท ( +133.79% )
F Market Cap.875.60ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ASIMAR ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ASIMAR ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ASIMAR รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 1.45 +8.21 1.39 / 1.60 7.97 +317.28 1.36 +486.03
2023-11-30 1.34 +3.08 1.28 / 1.45 1.91 +4,675.00 1.36 +40.44
2023-11-29 1.30 -1.52 1.30 / 1.32 0.04 +300.00 1.36 -97.06
2023-11-28 1.32 +0.76 1.30 / 1.32 0.01 1.36 -99.26
2023-11-27 1.31 +1.55 1.31 / 1.33 0.00 -100.00 1.36 -100.00
2023-11-24 1.29 -0.77 1.29 / 1.33 0.03 -78.57 1.36 -97.79
2023-11-23 1.30 -1.52 1.28 / 1.37 0.14 +16.67 1.36 -89.71
2023-11-22 1.32 +2.33 1.28 / 1.35 0.12 +20.00 1.36 -91.18
2023-11-21 1.29 0.00 1.29 / 1.32 0.10 +400.00 1.36 -92.65
2023-11-20 1.29 +1.57 1.27 / 1.29 0.02 -66.67 1.36 -98.53
2023-11-17 1.27 +0.79 1.26 / 1.28 0.06 -14.29 1.36 -95.59
2023-11-16 1.26 -2.33 1.25 / 1.29 0.07 -12.50 1.36 -94.85
2023-11-15 1.29 +1.57 1.26 / 1.35 0.08 -79.49 1.36 -94.12
2023-11-14 1.27 +1.60 1.25 / 1.38 0.39 +680.00 1.36 -71.32
2023-11-13 1.25 -1.57 1.25 / 1.30 0.05 +150.00 1.36 -96.32
2023-11-10 1.27 -0.78 1.26 / 1.28 0.02 +100.00 1.36 -98.53
2023-11-09 1.28 -1.54 1.26 / 1.30 0.01 1.36 -99.26
2023-11-08 1.30 0.00 1.30 / 1.31 0.00 -100.00 1.36 -100.00
2023-11-07 1.30 0.00 1.29 / 1.33 0.06 -25.00 1.36 -95.59
2023-11-06 1.30 0.00 1.30 / 1.35 0.08 -33.33 1.36 -94.12
2023-11-03 1.30 +1.56 1.27 / 1.33 0.12 +71.43 1.36 -91.18
2023-11-02 1.28 +1.59 1.26 / 1.30 0.07 +40.00 1.36 -94.85
2023-11-01 1.26 -0.79 1.24 / 1.29 0.05 +66.67 1.36 -96.32
2023-10-31 1.27 -4.51 1.26 / 1.33 0.03 -40.00 1.36 -97.79
2023-10-30 1.33 -2.92 1.33 / 1.38 0.05 -87.18 1.36 -96.32
2023-10-27 1.37 -7.43 1.05 / 1.49 0.39 +178.57 1.36 -71.32
2023-10-26 1.48 -1.99 1.48 / 1.53 0.14 +600.00 1.36 -89.71
2023-10-25 1.51 -1.31 1.51 / 1.54 0.02 -66.67 1.36 -98.53
2023-10-24 1.53 0.00 1.53 / 1.59 0.06 -53.85 1.36 -95.59
2023-10-20 1.53 -2.55 1.53 / 1.61 0.13 -18.75 1.36 -90.44
2023-10-19 1.57 -2.48 1.55 / 1.66 0.16 +60.00 1.36 -88.24
2023-10-18 1.61 -3.01 1.61 / 1.66 0.10 +66.67 1.36 -92.65
2023-10-17 1.66 -0.60 1.66 / 1.70 0.06 -57.14 1.36 -95.59
2023-10-16 1.67 0.00 1.65 / 1.70 0.14 +55.56 1.36 -89.71
2023-10-12 1.67 -0.60 1.67 / 1.71 0.09 -10.00 1.36 -93.38
2023-10-11 1.68 -1.18 1.67 / 1.70 0.10 +100.00 1.36 -92.65
2023-10-10 1.70 0.00 1.70 / 1.72 0.05 +25.00 1.36 -96.32
2023-10-09 1.70 0.00 1.70 / 1.72 0.04 -82.61 1.36 -97.06
2023-10-06 1.70 0.00 1.69 / 1.72 0.23 +91.67 1.36 -83.09
2023-10-05 1.70 -1.16 1.70 / 1.76 0.12 -76.00 1.36 -91.18
2023-10-04 1.72 +1.18 1.71 / 1.76 0.50 +284.62 1.36 -63.24
2023-10-03 1.70 -3.41 1.70 / 1.75 0.13 +116.67 1.36 -90.44
2023-10-02 1.76 -1.12 1.76 / 1.81 0.06 -72.73 1.36 -95.59
2023-09-29 1.78 -1.11 1.77 / 1.83 0.22 -76.09 1.36 -83.82
2023-09-28 1.80 -3.23 1.79 / 1.88 0.92 -53.77 1.36 -32.35
2023-09-27 1.86 +4.49 1.77 / 1.87 1.99 +210.94 1.36 +46.32
2023-09-26 1.78 -1.11 1.76 / 1.82 0.64 -91.27 1.36 -52.94
2023-09-25 1.80 +2.86 1.80 / 1.98 7.33 +6,563.64 1.36 +438.97
2023-09-22 1.75 +0.57 1.72 / 1.76 0.11 -47.62 1.36 -91.91
2023-09-21 1.74 +2.35 1.69 / 1.74 0.21 -51.16 1.36 -84.56
2023-09-20 1.70 -2.30 1.70 / 1.77 0.43 -59.05 1.36 -68.38
2023-09-19 1.74 -1.69 1.74 / 1.85 1.05 +47.89 1.36 -22.79
2023-09-18 1.77 -1.67 1.76 / 1.81 0.71 -85.74 1.36 -47.79
2023-09-15 1.80 +2.86 1.80 / 1.92 4.98 +1,245.95 1.36 +266.18
2023-09-14 1.75 +1.16 1.72 / 1.81 0.37 +60.87 1.36 -72.79
2023-09-13 1.73 -1.70 1.73 / 1.80 0.23 -91.96 1.36 -83.09
2023-09-12 1.76 +1.73 1.75 / 1.90 2.86 +615.00 1.36 +110.29
2023-09-11 1.73 -1.70 1.73 / 1.79 0.40 -50.62 1.36 -70.59
2023-09-08 1.76 +0.57 1.76 / 1.83 0.81 -84.72 1.36 -40.44
2023-09-07 1.75 -1.13 1.74 / 1.90 5.30 -53.39 1.36 +289.71
2023-09-06 1.77 +18.00 1.51 / 1.95 11.37 +113,600.00 1.36 +736.03
2023-09-05 1.50 +2.04 1.49 / 1.51 0.01 -66.67 1.36 -99.26
2023-09-04 1.47 1.47 / 1.53 0.03 1.36 -97.79


*** Tips : ต้องอดทนรอเวลาเข้าซื้อที่ราคาปลอดภัย และอดทนไปขายในราคาที่ดี ***

หุ้นที่น่าสนใจ : THRE , ESSO , BIG , CI , TSE , STA , RML , INTUCH , KSL , SCP , NFC , CMC , MGT , NKI , LHK ,