บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) : AWC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google AWC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 3.72บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)3.70บาท
ราคา (เฉลี่ย)4.83บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)2.88 / 6.40บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.54%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-22.98%
Volume (ล่าสุด) 38.05ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)278.69ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)60.64ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-86.35%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-37.26%
จำนวนหุ้น 32,000.00ล้านหุ้น
Book Value2.54บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 138.18เท่า
P/BV1.46เท่า
P/E x P/BV201.74
ROE1.09%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด861.48ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -509.87ล้านบาท
หนี้สิน59,690.67ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น79,206.62ล้านบาท
Market Cap119,040.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.75เท่า
P/BV เฉลี่ย2.28เท่า
P/E เฉลี่ย116.00เท่า
EPS เฉลี่ย-0.02บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -149.68% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.12บาท ( -16.05% )
3. Avg P/BV x BV5.79บาท ( +55.65% )
Avg (1), (2), (3)4.46บาท ( +19.89% )
F Market Cap.142,720.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย AWC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น AWC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น AWC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 3.72 +0.54 3.66 / 3.76 38.05 -86.35 60.64 -37.25
2023-11-30 3.70 +1.65 3.62 / 3.70 278.69 +553.43 60.64 +359.58
2023-11-29 3.64 0.00 3.58 / 3.68 42.65 -19.45 60.64 -29.67
2023-11-28 3.64 +1.68 3.54 / 3.66 52.95 +2.06 60.64 -12.68
2023-11-27 3.58 -1.65 3.56 / 3.62 51.88 -11.29 60.64 -14.45
2023-11-24 3.64 -2.67 3.62 / 3.74 58.48 +25.93 60.64 -3.56
2023-11-23 3.74 -1.58 3.70 / 3.80 46.44 +18.65 60.64 -23.42
2023-11-22 3.80 0.00 3.74 / 3.84 39.14 -40.03 60.64 -35.46
2023-11-21 3.80 0.00 3.76 / 3.82 65.27 -54.83 60.64 +7.64
2023-11-20 3.80 +4.40 3.64 / 3.84 144.50 +126.63 60.64 +138.29
2023-11-17 3.64 +0.55 3.58 / 3.70 63.76 +74.97 60.64 +5.15
2023-11-16 3.62 -0.55 3.58 / 3.68 36.44 -50.35 60.64 -39.91
2023-11-15 3.64 +4.00 3.54 / 3.68 73.39 +3.40 60.64 +21.03
2023-11-14 3.50 -1.13 3.46 / 3.58 70.98 +40.17 60.64 +17.05
2023-11-13 3.54 -2.75 3.52 / 3.66 50.64 -50.56 60.64 -16.49
2023-11-10 3.64 +3.41 3.46 / 3.72 102.42 +23.31 60.64 +68.90
2023-11-09 3.52 -2.22 3.46 / 3.62 83.06 +72.07 60.64 +36.97
2023-11-08 3.60 +1.12 3.54 / 3.64 48.27 +29.48 60.64 -20.40
2023-11-07 3.56 -1.11 3.54 / 3.64 37.28 +7.90 60.64 -38.52
2023-11-06 3.60 +0.56 3.58 / 3.66 34.55 -3.84 60.64 -43.02
2023-11-03 3.58 +1.13 3.54 / 3.62 35.93 -26.25 60.64 -40.75
2023-11-02 3.54 +3.51 3.46 / 3.58 48.72 +5.43 60.64 -19.66
2023-11-01 3.42 -1.16 3.40 / 3.50 46.21 +1.05 60.64 -23.80
2023-10-31 3.46 -1.70 3.40 / 3.52 45.73 +21.72 60.64 -24.59
2023-10-30 3.52 +0.57 3.46 / 3.54 37.57 -16.90 60.64 -38.04
2023-10-27 3.50 +0.57 3.42 / 3.54 45.21 +52.89 60.64 -25.45
2023-10-26 3.48 -1.14 3.46 / 3.54 29.57 -47.74 60.64 -51.24
2023-10-25 3.52 +1.15 3.52 / 3.66 56.58 +61.52 60.64 -6.70
2023-10-24 3.48 0.00 3.44 / 3.52 35.03 -9.55 60.64 -42.23
2023-10-20 3.48 -2.79 3.46 / 3.58 38.73 -4.46 60.64 -36.13
2023-10-19 3.58 -0.56 3.52 / 3.60 40.54 -53.51 60.64 -33.15
2023-10-18 3.60 -1.64 3.56 / 3.72 87.20 -11.77 60.64 +43.80
2023-10-17 3.66 +5.17 3.50 / 3.72 98.83 +6.43 60.64 +62.98
2023-10-16 3.48 -5.43 3.44 / 3.62 92.86 +221.98 60.64 +53.13
2023-10-12 3.68 -0.54 3.66 / 3.74 28.84 -52.16 60.64 -52.44
2023-10-11 3.70 +2.21 3.62 / 3.72 60.28 +44.14 60.64 -0.59
2023-10-10 3.62 -1.09 3.62 / 3.70 41.82 -18.42 60.64 -31.04
2023-10-09 3.66 -0.54 3.60 / 3.72 51.26 -24.92 60.64 -15.47
2023-10-06 3.68 0.00 3.64 / 3.76 68.27 -25.49 60.64 +12.58
2023-10-05 3.68 +1.10 3.58 / 3.68 91.63 -37.57 60.64 +51.10
2023-10-04 3.64 -3.70 3.60 / 3.72 146.77 +183.29 60.64 +142.03
2023-10-03 3.78 -1.56 3.72 / 3.82 51.81 +10.49 60.64 -14.56
2023-10-02 3.84 -1.54 3.82 / 3.92 46.89 -48.18 60.64 -22.67
2023-09-29 3.90 +4.28 3.78 / 3.94 90.49 -12.15 60.64 +49.22
2023-09-28 3.74 -2.60 3.74 / 3.88 103.01 +27.74 60.64 +69.87
2023-09-27 3.84 -2.04 3.80 / 3.94 80.64 +12.39 60.64 +32.98
2023-09-26 3.92 -2.00 3.90 / 4.00 71.75 +8.33 60.64 +18.32
2023-09-25 4.00 -0.99 3.98 / 4.06 66.23 -18.86 60.64 +9.22
2023-09-22 4.04 +2.02 3.90 / 4.06 81.62 +104.15 60.64 +34.60
2023-09-21 3.96 +0.51 3.90 / 4.00 39.98 -56.79 60.64 -34.07
2023-09-20 3.94 -1.50 3.90 / 4.00 92.52 +88.16 60.64 +52.57
2023-09-19 4.00 -1.48 3.98 / 4.08 49.17 +59.49 60.64 -18.91
2023-09-18 4.06 0.00 4.06 / 4.10 30.83 -50.74 60.64 -49.16
2023-09-15 4.06 -1.46 4.06 / 4.16 62.58 +77.23 60.64 +3.20
2023-09-14 4.12 +0.98 4.04 / 4.14 35.31 -51.71 60.64 -41.77
2023-09-13 4.08 -0.49 4.04 / 4.16 73.12 +60.04 60.64 +20.58
2023-09-12 4.10 0.00 4.06 / 4.12 45.69 -20.09 60.64 -24.65
2023-09-11 4.10 -0.97 4.06 / 4.16 57.18 +123.97 60.64 -5.71
2023-09-08 4.14 -0.96 4.14 / 4.20 25.53 -53.45 60.64 -57.90
2023-09-07 4.18 +0.97 4.10 / 4.22 54.85 -37.30 60.64 -9.55
2023-09-06 4.14 +0.98 4.04 / 4.16 87.48 +96.85 60.64 +44.26
2023-09-05 4.10 -1.44 4.08 / 4.16 44.44 -44.45 60.64 -26.72
2023-09-04 4.16 4.12 / 4.30 80.00 60.64 +31.93


*** Tips : ประสปการณ์ และความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : NEP , TMILL , GPSC , CHAYO , BIG , JSP , EGCO , BLA , NER , GEL , TSTH , SCB , RPH , TGPRO , SORKON ,