บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BA

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BA siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 14.20บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)14.20บาท
ราคา (เฉลี่ย)9.92บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)3.60 / 17.30บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+43.15%
Volume (ล่าสุด) 5.13ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)2.93ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)3.46ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+75.01%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+48.21%
จำนวนหุ้น 2,060.48ล้านหุ้น
Book Value8.03บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV1.77เท่า
P/E x P/BV-
ROE-64.78%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-11,399.81ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -6,916.52ล้านบาท
หนี้สิน35,777.16ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น13,198.32ล้านบาท
Market Cap29,258.82ล้านบาท
D/E Ratio 2.71เท่า
P/BV เฉลี่ย1.66เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย-3.36บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV13.33บาท ( -6.13% )
Avg (1), (2), (3)13.33บาท ( -6.13% )
F Market Cap.27,466.20ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BA ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BA รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 14.20 0.00 14.10 / 14.40 5.13 +75.09 3.46 +48.27
2023-11-29 14.20 0.00 13.80 / 14.40 2.93 +48.73 3.46 -15.32
2023-11-28 14.20 +1.43 14.10 / 14.40 1.97 -71.16 3.46 -43.06
2023-11-27 14.00 -5.41 13.80 / 14.70 6.83 +150.18 3.46 +97.40
2023-11-24 14.80 -2.63 14.60 / 14.90 2.73 -8.70 3.46 -21.10
2023-11-23 15.20 +0.66 15.10 / 15.30 2.99 -30.47 3.46 -13.58
2023-11-22 15.10 -1.95 15.10 / 15.40 4.30 -10.42 3.46 +24.28
2023-11-21 15.40 +0.65 15.20 / 15.40 4.80 -26.04 3.46 +38.73
2023-11-20 15.30 0.00 15.00 / 15.40 6.49 +54.52 3.46 +87.57
2023-11-17 15.30 0.00 15.20 / 15.50 4.20 +18.64 3.46 +21.39
2023-11-16 15.30 -1.29 15.00 / 15.50 3.54 -8.29 3.46 +2.31
2023-11-15 15.50 +0.65 15.30 / 15.70 3.86 -27.85 3.46 +11.56
2023-11-14 15.40 +0.65 15.20 / 15.60 5.35 -20.03 3.46 +54.62
2023-11-13 15.30 +2.68 14.60 / 15.60 6.69 +48.67 3.46 +93.35
2023-11-10 14.90 -3.25 14.90 / 15.50 4.50 +11.66 3.46 +30.06
2023-11-09 15.40 +0.65 15.10 / 15.50 4.03 -34.79 3.46 +16.47
2023-11-08 15.30 +3.38 15.10 / 15.50 6.18 +42.40 3.46 +78.61
2023-11-07 14.80 -1.99 14.50 / 15.10 4.34 -10.33 3.46 +25.43
2023-11-06 15.10 +2.72 14.80 / 15.20 4.84 -32.59 3.46 +39.88
2023-11-03 14.70 +5.76 13.90 / 14.70 7.18 -32.39 3.46 +107.51
2023-11-02 13.90 +3.73 13.40 / 13.90 10.62 +7.38 3.46 +206.94
2023-11-01 13.40 -1.47 13.20 / 13.70 9.89 +116.89 3.46 +185.84
2023-10-31 13.60 -1.45 13.40 / 13.80 4.56 +20.95 3.46 +31.79
2023-10-30 13.80 +2.99 13.30 / 13.90 3.77 -70.73 3.46 +8.96
2023-10-27 13.40 +3.08 12.70 / 13.50 12.88 +237.17 3.46 +272.25
2023-10-26 13.00 -2.99 12.90 / 13.50 3.82 +43.61 3.46 +10.40
2023-10-25 13.40 0.00 13.30 / 13.80 2.66 -56.68 3.46 -23.12
2023-10-24 13.40 -1.47 13.20 / 14.00 6.14 -7.39 3.46 +77.46
2023-10-20 13.60 -4.90 13.50 / 14.20 6.63 +57.48 3.46 +91.62
2023-10-19 14.30 -3.38 14.00 / 14.80 4.21 +0.96 3.46 +21.68
2023-10-18 14.80 -1.99 14.70 / 15.20 4.17 +0.48 3.46 +20.52
2023-10-17 15.10 +2.72 14.80 / 15.40 4.15 +47.16 3.46 +19.94
2023-10-16 14.70 -2.00 14.50 / 14.90 2.82 -23.78 3.46 -18.50
2023-10-12 15.00 0.00 14.70 / 15.10 3.70 -34.51 3.46 +6.94
2023-10-11 15.00 +0.67 14.80 / 15.30 5.65 -24.16 3.46 +63.29
2023-10-10 14.90 +1.36 14.80 / 15.20 7.45 +51.12 3.46 +115.32
2023-10-09 14.70 +2.08 14.30 / 14.90 4.93 -69.81 3.46 +42.49
2023-10-06 14.40 -4.00 14.40 / 15.20 16.33 +292.55 3.46 +371.97
2023-10-05 15.00 -1.32 15.00 / 15.50 4.16 -75.19 3.46 +20.23
2023-10-04 15.20 -2.56 14.90 / 15.60 16.77 +212.87 3.46 +384.68
2023-10-03 15.60 +0.65 14.90 / 15.80 5.36 +79.26 3.46 +54.91
2023-10-02 15.50 -0.64 15.40 / 15.80 2.99 -20.05 3.46 -13.58
2023-09-29 15.60 +3.31 15.10 / 15.70 3.74 -52.54 3.46 +8.09
2023-09-28 15.10 -1.95 14.90 / 15.40 7.88 +567.80 3.46 +127.75
2023-09-27 15.40 +1.32 15.10 / 15.40 1.18 -57.86 3.46 -65.90
2023-09-26 15.20 -1.94 15.10 / 15.80 2.80 -45.21 3.46 -19.08
2023-09-25 15.50 -1.90 15.10 / 15.80 5.11 +76.82 3.46 +47.69
2023-09-22 15.80 +1.28 15.40 / 15.90 2.89 +54.55 3.46 -16.47
2023-09-21 15.60 0.00 15.40 / 15.80 1.87 -82.33 3.46 -45.95
2023-09-20 15.60 -4.88 15.40 / 16.40 10.58 +522.35 3.46 +205.78
2023-09-19 16.40 -0.61 16.20 / 16.70 1.70 +6.25 3.46 -50.87
2023-09-18 16.50 -1.79 16.40 / 16.80 1.60 -28.89 3.46 -53.76
2023-09-15 16.80 -0.59 16.50 / 17.10 2.25 +29.31 3.46 -34.97
2023-09-14 16.90 -0.59 16.80 / 17.10 1.74 -23.68 3.46 -49.71
2023-09-13 17.00 +1.80 16.70 / 17.00 2.28 -46.60 3.46 -34.10
2023-09-12 16.70 0.00 16.50 / 17.10 4.27 -14.77 3.46 +23.41
2023-09-11 16.70 +2.45 16.50 / 17.00 5.01 -50.10 3.46 +44.80
2023-09-08 16.30 -2.98 16.10 / 17.10 10.04 +547.74 3.46 +190.17
2023-09-07 16.80 0.00 16.60 / 17.00 1.55 -76.73 3.46 -55.20
2023-09-06 16.80 0.00 16.60 / 17.50 6.66 +474.14 3.46 +92.49
2023-09-05 16.80 +0.60 16.60 / 16.80 1.16 -79.51 3.46 -66.47
2023-09-04 16.70 16.70 / 17.20 5.66 3.46 +63.58


*** Tips : หุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่า สุดท้ายจะกลับไปหามูลค่าที่แท้จริงเสมอ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : PAF , SPG , ALT , GGC , BEM , LPF , SCC , WHA , MALEE , BCH , RS , AWC , VL , QH , KBS ,