บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : BAM ( หุ้นใหม่ 4 ปี )

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BAM siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 8.30บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)8.25บาท
ราคา (เฉลี่ย)18.32บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)7.80 / 32.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.61%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-54.69%
Volume (ล่าสุด) 3.49ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)8.23ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)42.98ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-57.63%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-91.89%
จำนวนหุ้น 3,232.04ล้านหุ้น
Book Value13.25บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 10.32เท่า
P/BV0.63เท่า
P/E x P/BV6.50
ROE6.08%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด2,600.22ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 2,220.42ล้านบาท
หนี้สิน83,148.41ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น42,755.59ล้านบาท
Market Cap26,825.93ล้านบาท
D/E Ratio 1.94เท่า
P/BV เฉลี่ย1.22เท่า
P/E เฉลี่ย14.46เท่า
EPS เฉลี่ย0.69บาท
Avg P/E x Avg EPS9.98บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)9.93บาท ( +19.69% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)11.63บาท ( +40.16% )
3. Avg P/BV x BV16.17บาท ( +94.82% )
Avg (1), (2), (3)12.58บาท ( +51.57% )
F Market Cap.40,659.06ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BAM ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-12-16 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BAM ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BAM รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 8.30 +0.61 8.25 / 8.40 3.49 -57.59 42.98 -91.88
2023-11-30 8.25 -1.20 8.20 / 8.35 8.23 +28.79 42.98 -80.85
2023-11-29 8.35 -0.60 8.25 / 8.50 6.39 +20.34 42.98 -85.13
2023-11-28 8.40 +2.44 8.20 / 8.45 5.31 -24.57 42.98 -87.65
2023-11-27 8.20 +0.61 8.05 / 8.25 7.04 +6.83 42.98 -83.62
2023-11-24 8.15 -2.40 8.15 / 8.40 6.59 +18.74 42.98 -84.67
2023-11-23 8.35 0.00 8.25 / 8.40 5.55 -28.29 42.98 -87.09
2023-11-22 8.35 -0.60 8.25 / 8.40 7.74 -16.05 42.98 -81.99
2023-11-21 8.40 +0.60 8.30 / 8.50 9.22 -5.05 42.98 -78.55
2023-11-20 8.35 -0.60 8.25 / 8.45 9.71 -46.50 42.98 -77.41
2023-11-17 8.40 +1.82 8.15 / 8.55 18.15 +100.55 42.98 -57.77
2023-11-16 8.25 0.00 8.15 / 8.30 9.05 -67.64 42.98 -78.94
2023-11-15 8.25 +5.77 7.95 / 8.35 27.97 +7.12 42.98 -34.92
2023-11-14 7.80 -3.70 7.75 / 8.15 26.11 +152.51 42.98 -39.25
2023-11-13 8.10 0.00 8.05 / 8.25 10.34 -50.79 42.98 -75.94
2023-11-10 8.10 -1.82 8.10 / 8.40 21.01 -4.72 42.98 -51.12
2023-11-09 8.25 -3.51 8.15 / 8.60 22.05 +152.00 42.98 -48.70
2023-11-08 8.55 +0.59 8.50 / 8.65 8.75 -48.62 42.98 -79.64
2023-11-07 8.50 -1.73 8.45 / 8.65 17.03 -44.31 42.98 -60.38
2023-11-06 8.65 -3.89 8.60 / 9.10 30.58 -21.33 42.98 -28.85
2023-11-03 9.00 -0.55 8.95 / 9.15 38.87 +20.23 42.98 -9.56
2023-11-02 9.05 +2.26 8.95 / 9.10 32.33 +207.90 42.98 -24.78
2023-11-01 8.85 -1.12 8.85 / 9.05 10.50 +125.81 42.98 -75.57
2023-10-31 8.95 0.00 8.80 / 9.00 4.65 -29.22 42.98 -89.18
2023-10-30 8.95 -0.56 8.90 / 9.05 6.57 -22.71 42.98 -84.71
2023-10-27 9.00 +1.69 8.70 / 9.00 8.50 -20.04 42.98 -80.22
2023-10-26 8.85 -2.75 8.80 / 9.10 10.63 +48.26 42.98 -75.27
2023-10-25 9.10 +0.55 9.05 / 9.25 7.17 -14.74 42.98 -83.32
2023-10-24 9.05 +0.56 8.90 / 9.10 8.41 -29.09 42.98 -80.43
2023-10-20 9.00 -2.70 8.95 / 9.25 11.86 +51.66 42.98 -72.41
2023-10-19 9.25 -2.12 9.20 / 9.40 7.82 +1.43 42.98 -81.81
2023-10-18 9.45 -1.56 9.35 / 9.70 7.71 +46.02 42.98 -82.06
2023-10-17 9.60 +1.59 9.45 / 9.70 5.28 -45.68 42.98 -87.72
2023-10-16 9.45 -2.07 9.30 / 9.60 9.72 +67.88 42.98 -77.38
2023-10-12 9.65 -2.03 9.65 / 9.85 5.79 -47.98 42.98 -86.53
2023-10-11 9.85 +3.14 9.55 / 9.85 11.13 -49.50 42.98 -74.10
2023-10-10 9.55 -1.04 9.45 / 9.80 22.04 -30.87 42.98 -48.72
2023-10-09 9.65 -4.46 9.60 / 10.10 31.88 +256.20 42.98 -25.83
2023-10-06 10.10 -0.98 10.10 / 10.30 8.95 +15.63 42.98 -79.18
2023-10-05 10.20 -0.97 10.10 / 10.40 7.74 -36.71 42.98 -81.99
2023-10-04 10.30 +0.98 10.00 / 10.30 12.23 -22.89 42.98 -71.54
2023-10-03 10.20 -0.97 10.10 / 10.30 15.86 -8.54 42.98 -63.10
2023-10-02 10.30 -1.90 10.30 / 10.60 17.34 +57.49 42.98 -59.66
2023-09-29 10.50 +0.96 10.30 / 10.70 11.01 -47.30 42.98 -74.38
2023-09-28 10.40 0.00 10.20 / 10.70 20.89 +368.39 42.98 -51.40
2023-09-27 10.40 -0.95 10.30 / 10.50 4.46 -71.57 42.98 -89.62
2023-09-26 10.50 0.00 10.40 / 10.60 15.69 +98.36 42.98 -63.49
2023-09-25 10.50 -2.78 10.50 / 10.70 7.91 -5.27 42.98 -81.60
2023-09-22 10.80 0.00 10.60 / 10.80 8.35 -34.04 42.98 -80.57
2023-09-21 10.80 +1.89 10.60 / 11.00 12.66 -14.86 42.98 -70.54
2023-09-20 10.60 -2.75 10.60 / 10.90 14.87 +133.44 42.98 -65.40
2023-09-19 10.90 -0.91 10.90 / 11.10 6.37 +8.70 42.98 -85.18
2023-09-18 11.00 -0.90 11.00 / 11.20 5.86 -30.98 42.98 -86.37
2023-09-15 11.10 -0.89 11.10 / 11.40 8.49 +45.63 42.98 -80.25
2023-09-14 11.20 +0.90 11.00 / 11.30 5.83 -27.58 42.98 -86.44
2023-09-13 11.10 -1.77 11.00 / 11.30 8.05 -4.05 42.98 -81.27
2023-09-12 11.30 +0.89 11.20 / 11.40 8.39 -56.30 42.98 -80.48
2023-09-11 11.20 -2.61 11.10 / 11.60 19.20 +164.10 42.98 -55.33
2023-09-08 11.50 +0.88 11.40 / 11.70 7.27 -5.71 42.98 -83.09
2023-09-07 11.40 +0.88 11.30 / 11.50 7.71 -44.61 42.98 -82.06
2023-09-06 11.30 -0.88 11.20 / 11.40 13.92 +36.87 42.98 -67.61
2023-09-05 11.40 0.00 11.30 / 11.60 10.17 -56.96 42.98 -76.34
2023-09-04 11.40 11.20 / 11.80 23.63 42.98 -45.02


*** Tips : พยายามหาหุ้นที่ใช้เวลาในการรอคอยไม่นานเกินไป ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CMC , SHANG , TSTH , INGRS , CIVIL , TMD , SAMTEL , SAM , MSC , RAM , GUNKUL , MINT , U , IVL , ICN ,