ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : BAY

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BAY siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 27.75บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)27.75บาท
ราคา (เฉลี่ย)29.97บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)17.80 / 38.75บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-7.41%
Volume (ล่าสุด) 0.03ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.69ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.02ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-95.16%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-96.71%
จำนวนหุ้น 7,355.76ล้านหุ้น
Book Value48.30บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.14%
P/E 5.88เท่า
P/BV0.57เท่า
P/E x P/BV3.35
ROE10.64%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด46,273.65ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 28,416.99ล้านบาท
หนี้สิน2,180,872.00ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น317,515.88ล้านบาท
Market Cap204,122.34ล้านบาท
D/E Ratio 6.87เท่า
P/BV เฉลี่ย0.74เท่า
P/E เฉลี่ย7.98เท่า
EPS เฉลี่ย3.86บาท
Avg P/E x Avg EPS30.80บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)30.83บาท ( +11.09% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)50.20บาท ( +80.90% )
3. Avg P/BV x BV35.74บาท ( +28.79% )
Avg (1), (2), (3)38.92บาท ( +40.25% )
F Market Cap.286,286.18ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BAY ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BAY ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BAY รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 27.75 0.00 27.75 / 28.00 0.03 -95.65 1.02 -97.06
2023-11-30 27.75 -1.77 27.75 / 28.25 0.69 +331.25 1.02 -32.35
2023-11-29 28.25 0.00 28.00 / 28.25 0.16 -81.40 1.02 -84.31
2023-11-28 28.25 0.00 28.00 / 28.25 0.86 +56.36 1.02 -15.69
2023-11-27 28.25 -0.88 28.00 / 28.25 0.55 +1,000.00 1.02 -46.08
2023-11-24 28.50 0.00 28.25 / 28.50 0.05 -77.27 1.02 -95.10
2023-11-23 28.50 +0.88 28.00 / 28.50 0.22 -74.12 1.02 -78.43
2023-11-22 28.25 0.00 28.00 / 28.50 0.85 -7.61 1.02 -16.67
2023-11-21 28.25 -0.88 28.00 / 28.75 0.92 +48.39 1.02 -9.80
2023-11-20 28.50 -0.87 28.25 / 28.75 0.62 +10.71 1.02 -39.22
2023-11-17 28.75 -0.86 28.50 / 29.00 0.56 -15.15 1.02 -45.10
2023-11-16 29.00 +1.75 28.25 / 29.00 0.66 -47.62 1.02 -35.29
2023-11-15 28.50 0.00 28.50 / 29.00 1.26 +142.31 1.02 +23.53
2023-11-14 28.50 0.00 28.25 / 28.75 0.52 +20.93 1.02 -49.02
2023-11-13 28.50 -1.72 28.50 / 29.00 0.43 -65.60 1.02 -57.84
2023-11-10 29.00 -3.33 28.75 / 29.75 1.25 +443.48 1.02 +22.55
2023-11-09 30.00 +0.84 29.50 / 30.00 0.23 +228.57 1.02 -77.45
2023-11-08 29.75 0.00 29.50 / 30.00 0.07 -79.41 1.02 -93.14
2023-11-07 29.75 -0.83 29.25 / 30.00 0.34 -5.56 1.02 -66.67
2023-11-06 30.00 +1.69 29.25 / 30.00 0.36 +56.52 1.02 -64.71
2023-11-03 29.50 0.00 29.50 / 29.75 0.23 -71.95 1.02 -77.45
2023-11-02 29.50 +3.51 28.50 / 29.75 0.82 +192.86 1.02 -19.61
2023-11-01 28.50 0.00 28.25 / 29.00 0.28 -58.82 1.02 -72.55
2023-10-31 28.50 -1.72 28.25 / 29.00 0.68 +106.06 1.02 -33.33
2023-10-30 29.00 -1.69 28.75 / 29.25 0.33 +106.25 1.02 -67.65
2023-10-27 29.50 +1.72 29.00 / 29.50 0.16 -48.39 1.02 -84.31
2023-10-26 29.00 -0.85 28.75 / 29.25 0.31 -70.19 1.02 -69.61
2023-10-25 29.25 0.00 29.00 / 29.75 1.04 +85.71 1.02 +1.96
2023-10-24 29.25 -3.31 29.00 / 29.75 0.56 +194.74 1.02 -45.10
2023-10-20 30.25 -1.63 30.00 / 30.75 0.19 +26.67 1.02 -81.37
2023-10-19 30.75 +0.82 30.25 / 30.75 0.15 -21.05 1.02 -85.29
2023-10-18 30.50 0.00 30.25 / 30.75 0.19 -38.71 1.02 -81.37
2023-10-17 30.50 -0.81 30.25 / 30.75 0.31 +47.62 1.02 -69.61
2023-10-16 30.75 -1.60 30.50 / 31.00 0.21 +250.00 1.02 -79.41
2023-10-12 31.25 +0.81 31.00 / 31.25 0.06 -78.57 1.02 -94.12
2023-10-11 31.00 -0.80 31.00 / 31.50 0.28 +100.00 1.02 -72.55
2023-10-10 31.25 0.00 30.75 / 31.25 0.14 -39.13 1.02 -86.27
2023-10-09 31.25 +0.81 30.50 / 31.25 0.23 +35.29 1.02 -77.45
2023-10-06 31.00 0.00 30.50 / 31.25 0.17 -34.62 1.02 -83.33
2023-10-05 31.00 +1.64 30.25 / 31.00 0.26 -3.70 1.02 -74.51
2023-10-04 30.50 +0.83 29.75 / 30.75 0.27 -58.46 1.02 -73.53
2023-10-03 30.25 0.00 29.75 / 30.25 0.65 -31.58 1.02 -36.27
2023-10-02 30.25 -3.20 30.25 / 31.25 0.95 +86.27 1.02 -6.86
2023-09-29 31.25 +0.81 30.75 / 31.50 0.51 +168.42 1.02 -50.00
2023-09-28 31.00 -0.80 31.00 / 31.75 0.19 +5.56 1.02 -81.37
2023-09-27 31.25 0.00 31.00 / 31.50 0.18 -60.87 1.02 -82.35
2023-09-26 31.25 -3.10 31.25 / 32.00 0.46 +31.43 1.02 -54.90
2023-09-25 32.25 0.00 31.50 / 32.25 0.35 +118.75 1.02 -65.69
2023-09-22 32.25 0.00 31.75 / 32.25 0.16 -65.96 1.02 -84.31
2023-09-21 32.25 +2.38 31.25 / 32.50 0.47 +88.00 1.02 -53.92
2023-09-20 31.50 +0.80 31.00 / 31.50 0.25 -52.83 1.02 -75.49
2023-09-19 31.25 -1.57 31.00 / 31.75 0.53 +43.24 1.02 -48.04
2023-09-18 31.75 -1.55 31.50 / 32.25 0.37 -38.33 1.02 -63.73
2023-09-15 32.25 -0.77 32.25 / 32.50 0.60 +71.43 1.02 -41.18
2023-09-14 32.50 0.00 32.50 / 32.50 0.35 -41.67 1.02 -65.69
2023-09-13 32.50 -0.76 31.75 / 32.75 0.60 +100.00 1.02 -41.18
2023-09-12 32.75 0.00 32.50 / 32.75 0.30 +11.11 1.02 -70.59
2023-09-11 32.75 0.00 32.25 / 32.75 0.27 +92.86 1.02 -73.53
2023-09-08 32.75 +0.77 32.50 / 32.75 0.14 +7.69 1.02 -86.27
2023-09-07 32.50 -1.52 32.50 / 33.00 0.13 -65.79 1.02 -87.25
2023-09-06 33.00 0.00 32.50 / 33.00 0.38 +46.15 1.02 -62.75
2023-09-05 33.00 +0.76 32.50 / 33.00 0.26 -50.94 1.02 -74.51
2023-09-04 32.75 32.50 / 33.25 0.53 1.02 -48.04


*** Tips : การลงทุนควรดูธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกิจการด้วย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : QH , TAE , NWR , KTC , SPACK , FNS , RCL , TPP , BANPU , SKE , CPT , THCOM , STANLY , ESTAR , BAM ,