บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : BCP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BCP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 43.50บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)44.25บาท
ราคา (เฉลี่ย)27.99บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)13.50 / 44.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.69%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+55.41%
Volume (ล่าสุด) 6.77ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)3.65ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)6.05ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+85.48%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+11.88%
จำนวนหุ้น 1,358.00ล้านหุ้น
Book Value46.30บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.62%
P/E 7.75เท่า
P/BV0.94เท่า
P/E x P/BV7.29
ROE14.26%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด7,623.79ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 328.36ล้านบาท
หนี้สิน132,225.98ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น53,467.10ล้านบาท
Market Cap59,073.00ล้านบาท
D/E Ratio 2.47เท่า
P/BV เฉลี่ย0.78เท่า
P/E เฉลี่ย7.16เท่า
EPS เฉลี่ย0.24บาท
Avg P/E x Avg EPS1.72บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)1.73บาท ( -96.02% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)40.20บาท ( -7.60% )
3. Avg P/BV x BV36.11บาท ( -16.99% )
Avg (1), (2), (3)26.01บาท ( -40.21% )
F Market Cap.35,321.58ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BCP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BCP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BCP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 43.50 -1.69 43.00 / 44.50 6.77 +85.48 6.05 +11.90
2023-11-29 44.25 0.00 44.25 / 44.75 3.65 -25.20 6.05 -39.67
2023-11-28 44.25 0.00 43.75 / 44.75 4.88 +29.10 6.05 -19.34
2023-11-27 44.25 -0.56 44.00 / 44.75 3.78 +6.78 6.05 -37.52
2023-11-24 44.50 0.00 44.25 / 45.00 3.54 +11.67 6.05 -41.49
2023-11-23 44.50 0.00 44.25 / 45.00 3.17 -16.58 6.05 -47.60
2023-11-22 44.50 +1.14 43.75 / 44.50 3.80 -37.40 6.05 -37.19
2023-11-21 44.00 -0.56 43.75 / 44.75 6.07 +23.37 6.05 +0.33
2023-11-20 44.25 +3.51 43.00 / 44.25 4.92 -46.64 6.05 -18.68
2023-11-17 42.75 -2.29 42.25 / 43.50 9.22 +71.38 6.05 +52.40
2023-11-16 43.75 -1.13 43.25 / 44.25 5.38 -64.32 6.05 -11.07
2023-11-15 44.25 +1.14 43.75 / 45.25 15.08 +21.32 6.05 +149.26
2023-11-14 43.75 +4.17 42.25 / 43.75 12.43 +51.96 6.05 +105.45
2023-11-13 42.00 +1.20 40.75 / 42.25 8.18 -41.86 6.05 +35.21
2023-11-10 41.50 +4.40 39.75 / 42.00 14.07 +50.00 6.05 +132.56
2023-11-09 39.75 -2.45 39.75 / 41.25 9.38 +2.63 6.05 +55.04
2023-11-08 40.75 0.00 39.50 / 40.75 9.14 +217.36 6.05 +51.07
2023-11-07 40.75 +0.62 40.25 / 40.75 2.88 +49.22 6.05 -52.40
2023-11-06 40.50 0.00 40.00 / 41.00 1.93 -72.47 6.05 -68.10
2023-11-03 40.50 +0.62 40.25 / 41.00 7.01 +0.43 6.05 +15.87
2023-11-02 40.25 +3.87 39.00 / 40.25 6.98 -47.36 6.05 +15.37
2023-11-01 38.75 -6.06 38.75 / 41.00 13.26 +129.81 6.05 +119.17
2023-10-31 41.25 +1.23 40.50 / 41.25 5.77 +16.10 6.05 -4.63
2023-10-30 40.75 +2.52 40.00 / 41.00 4.97 -47.35 6.05 -17.85
2023-10-27 39.75 -0.63 39.00 / 40.25 9.44 +48.19 6.05 +56.03
2023-10-26 40.00 +0.63 39.50 / 40.75 6.37 +11.56 6.05 +5.29
2023-10-25 39.75 0.00 39.25 / 40.50 5.71 +90.97 6.05 -5.62
2023-10-24 39.75 -0.63 39.25 / 40.00 2.99 -56.79 6.05 -50.58
2023-10-20 40.00 -1.84 40.00 / 40.75 6.92 +72.57 6.05 +14.38
2023-10-19 40.75 -0.61 40.25 / 41.00 4.01 -70.36 6.05 -33.72
2023-10-18 41.00 +0.61 40.25 / 41.25 13.53 +91.10 6.05 +123.64
2023-10-17 40.75 +1.88 39.75 / 40.75 7.08 +51.28 6.05 +17.02
2023-10-16 40.00 -0.62 39.50 / 41.00 4.68 +38.46 6.05 -22.64
2023-10-12 40.25 +1.26 39.75 / 40.25 3.38 -35.74 6.05 -44.13
2023-10-11 39.75 -0.63 39.50 / 40.50 5.26 -33.08 6.05 -13.06
2023-10-10 40.00 +3.90 38.75 / 40.25 7.86 -5.30 6.05 +29.92
2023-10-09 38.50 +1.32 38.25 / 39.00 8.30 +48.48 6.05 +37.19
2023-10-06 38.00 -2.56 38.00 / 39.25 5.59 -9.40 6.05 -7.60
2023-10-05 39.00 -1.89 38.75 / 39.75 6.17 +7.12 6.05 +1.98
2023-10-04 39.75 -0.63 39.00 / 40.00 5.76 -11.79 6.05 -4.79
2023-10-03 40.00 -2.44 40.00 / 40.75 6.53 +9.93 6.05 +7.93
2023-10-02 41.00 0.00 40.25 / 41.25 5.94 +30.26 6.05 -1.82
2023-09-29 41.00 -1.20 40.75 / 41.50 4.56 -18.86 6.05 -24.63
2023-09-28 41.50 +1.22 41.25 / 41.75 5.62 +5.64 6.05 -7.11
2023-09-27 41.00 0.00 40.25 / 41.25 5.32 +117.14 6.05 -12.07
2023-09-26 41.00 -0.61 41.00 / 41.75 2.45 -55.94 6.05 -59.50
2023-09-25 41.25 0.00 41.00 / 41.50 5.56 -40.85 6.05 -8.10
2023-09-22 41.25 +3.13 40.25 / 41.50 9.40 +97.48 6.05 +55.37
2023-09-21 40.00 0.00 39.50 / 40.25 4.76 -44.20 6.05 -21.32
2023-09-20 40.00 -2.44 39.50 / 41.00 8.53 +13.73 6.05 +40.99
2023-09-19 41.00 +1.23 39.75 / 41.25 7.50 +39.41 6.05 +23.97
2023-09-18 40.50 -0.61 40.25 / 41.25 5.38 -55.20 6.05 -11.07
2023-09-15 40.75 +2.52 39.75 / 41.00 12.01 +60.78 6.05 +98.51
2023-09-14 39.75 +0.63 39.00 / 40.00 7.47 -18.36 6.05 +23.47
2023-09-13 39.50 +2.60 38.75 / 39.75 9.15 +110.83 6.05 +51.24
2023-09-12 38.50 +3.36 37.50 / 38.00 4.34 -15.89 6.05 -28.26
2023-09-11 37.25 -1.97 37.00 / 38.00 5.16 +115.00 6.05 -14.71
2023-09-08 38.00 0.00 37.50 / 38.25 2.40 -48.50 6.05 -60.33
2023-09-07 38.00 0.00 37.75 / 38.25 4.66 +25.95 6.05 -22.98
2023-09-06 38.00 0.00 37.50 / 38.25 3.70 -25.70 6.05 -38.84
2023-09-05 38.00 -1.30 38.00 / 38.75 4.98 -18.49 6.05 -17.69
2023-09-04 38.50 38.25 / 39.25 6.11 6.05 +0.99


*** Tips : การลงทุนควรรอคอยจังหวะที่ได้เปรียบมากที่สุด มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : APURE , BFIT , ECL , SAUCE , AMATA , CCET , HMPRO , SNC , MNIT , GYT , S , FTREIT , SKR , FPT , PRECHA ,