บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BEM

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BEM siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 7.80บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)7.75บาท
ราคา (เฉลี่ย)8.91บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)6.50 / 11.40บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.65%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-12.46%
Volume (ล่าสุด) 84.05ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)27.86ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)44.66ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+201.64%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+88.20%
จำนวนหุ้น 14,429.96ล้านหุ้น
Book Value2.47บาท
ปันผล (เฉลี่ย)1.30%
P/E 111.43เท่า
P/BV3.16เท่า
P/E x P/BV352.12
ROE2.68%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,010.10ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,530.59ล้านบาท
หนี้สิน77,389.67ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น37,697.28ล้านบาท
Market Cap112,553.69ล้านบาท
D/E Ratio 2.05เท่า
P/BV เฉลี่ย3.95เท่า
P/E เฉลี่ย40.62เท่า
EPS เฉลี่ย0.11บาท
Avg P/E x Avg EPS4.47บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)4.31บาท ( -44.76% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)2.84บาท ( -63.55% )
3. Avg P/BV x BV9.76บาท ( +25.13% )
Avg (1), (2), (3)5.64บาท ( -27.69% )
F Market Cap.81,384.97ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BEM ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BEM ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BEM รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 7.80 +0.65 7.50 / 7.80 84.05 +201.69 44.66 +88.20
2023-11-29 7.75 -1.27 7.75 / 7.85 27.86 +7.07 44.66 -37.62
2023-11-28 7.85 0.00 7.75 / 7.90 26.02 +59.83 44.66 -41.74
2023-11-27 7.85 -0.63 7.80 / 7.95 16.28 -6.70 44.66 -63.55
2023-11-24 7.90 -1.25 7.85 / 7.95 17.45 -27.83 44.66 -60.93
2023-11-23 8.00 0.00 7.90 / 8.00 24.18 +26.20 44.66 -45.86
2023-11-22 8.00 -0.62 7.95 / 8.05 19.16 +50.16 44.66 -57.10
2023-11-21 8.05 -1.23 8.00 / 8.15 12.76 -29.77 44.66 -71.43
2023-11-20 8.15 0.00 8.00 / 8.15 18.17 -53.57 44.66 -59.31
2023-11-17 8.15 +1.88 7.95 / 8.15 39.13 +315.83 44.66 -12.38
2023-11-16 8.00 0.00 7.95 / 8.05 9.41 -62.03 44.66 -78.93
2023-11-15 8.00 +1.27 7.90 / 8.00 24.78 -16.11 44.66 -44.51
2023-11-14 7.90 0.00 7.75 / 7.95 29.54 +84.05 44.66 -33.86
2023-11-13 7.90 0.00 7.75 / 7.90 16.05 +11.69 44.66 -64.06
2023-11-10 7.90 -1.25 7.90 / 8.05 14.37 -54.68 44.66 -67.82
2023-11-09 8.00 0.00 7.90 / 8.05 31.71 +18.68 44.66 -29.00
2023-11-08 8.00 0.00 7.95 / 8.05 26.72 +87.25 44.66 -40.17
2023-11-07 8.00 0.00 7.95 / 8.10 14.27 -30.83 44.66 -68.05
2023-11-06 8.00 -0.62 8.00 / 8.15 20.63 +11.76 44.66 -53.81
2023-11-03 8.05 +0.63 8.00 / 8.10 18.46 -27.95 44.66 -58.67
2023-11-02 8.00 +1.27 7.85 / 7.95 25.62 +32.47 44.66 -42.63
2023-11-01 7.90 0.00 7.80 / 7.95 19.34 -55.64 44.66 -56.70
2023-10-31 7.90 -2.47 7.80 / 8.10 43.60 +70.38 44.66 -2.37
2023-10-30 8.10 -0.61 7.90 / 8.10 25.59 +27.38 44.66 -42.70
2023-10-27 8.15 +1.88 7.90 / 8.15 20.09 +10.02 44.66 -55.02
2023-10-26 8.00 0.00 7.90 / 8.00 18.26 -46.98 44.66 -59.11
2023-10-25 8.00 -0.62 7.85 / 8.05 34.44 +103.79 44.66 -22.88
2023-10-24 8.05 +0.63 7.95 / 8.05 16.90 -56.96 44.66 -62.16
2023-10-20 8.00 -2.44 8.00 / 8.20 39.27 +118.17 44.66 -12.07
2023-10-19 8.20 -0.61 8.10 / 8.25 18.00 -35.94 44.66 -59.70
2023-10-18 8.25 +0.61 8.10 / 8.30 28.10 -18.76 44.66 -37.08
2023-10-17 8.20 +1.86 8.05 / 8.25 34.59 +14.31 44.66 -22.55
2023-10-16 8.05 -1.83 7.95 / 8.25 30.26 +65.81 44.66 -32.24
2023-10-12 8.20 +0.61 8.10 / 8.20 18.25 -75.38 44.66 -59.14
2023-10-11 8.15 +1.88 7.95 / 8.20 74.13 +488.33 44.66 +65.99
2023-10-10 8.00 0.00 7.95 / 8.05 12.60 -2.10 44.66 -71.79
2023-10-09 8.00 0.00 7.85 / 8.00 12.87 -10.93 44.66 -71.18
2023-10-06 8.00 -0.62 7.95 / 8.10 14.45 -38.59 44.66 -67.64
2023-10-05 8.05 0.00 7.90 / 8.10 23.53 -55.18 44.66 -47.31
2023-10-04 8.05 +1.26 7.70 / 8.10 52.50 -3.30 44.66 +17.55
2023-10-03 7.95 -1.85 7.90 / 8.10 54.29 +21.78 44.66 +21.56
2023-10-02 8.10 -2.41 8.00 / 8.30 44.58 +90.92 44.66 -0.18
2023-09-29 8.30 +0.61 8.20 / 8.35 23.35 -19.04 44.66 -47.72
2023-09-28 8.25 -0.60 8.15 / 8.35 28.84 -10.91 44.66 -35.42
2023-09-27 8.30 0.00 8.20 / 8.30 32.37 -31.07 44.66 -27.52
2023-09-26 8.30 +0.61 8.20 / 8.35 46.96 -46.69 44.66 +5.15
2023-09-25 8.25 -5.17 8.25 / 8.70 88.09 +207.47 44.66 +97.25
2023-09-22 8.70 +1.16 8.55 / 8.70 28.65 -16.18 44.66 -35.85
2023-09-21 8.60 0.00 8.50 / 8.65 34.18 +76.55 44.66 -23.47
2023-09-20 8.60 -1.15 8.55 / 8.70 19.36 +50.66 44.66 -56.65
2023-09-19 8.70 0.00 8.55 / 8.70 12.85 +21.57 44.66 -71.23
2023-09-18 8.70 0.00 8.65 / 8.75 10.57 -65.32 44.66 -76.33
2023-09-15 8.70 +1.16 8.60 / 8.75 30.48 +35.29 44.66 -31.75
2023-09-14 8.60 0.00 8.55 / 8.65 22.53 +12.99 44.66 -49.55
2023-09-13 8.60 -0.58 8.50 / 8.65 19.94 +158.96 44.66 -55.35
2023-09-12 8.65 0.00 8.60 / 8.70 7.70 -41.80 44.66 -82.76
2023-09-11 8.65 +0.58 8.55 / 8.70 13.23 -23.44 44.66 -70.38
2023-09-08 8.60 0.00 8.55 / 8.65 17.28 +2.86 44.66 -61.31
2023-09-07 8.60 -0.58 8.60 / 8.70 16.80 +1.39 44.66 -62.38
2023-09-06 8.65 +1.17 8.60 / 8.70 16.57 -4.55 44.66 -62.90
2023-09-05 8.55 -0.58 8.50 / 8.60 17.36 -50.68 44.66 -61.13
2023-09-04 8.60 8.50 / 8.70 35.20 44.66 -21.18


*** Tips : ธุรกิจที่ดี ควรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ***

หุ้นที่น่าสนใจ : ASIAN , BCH , ASK , CMC , KIAT , BROCK , ASP , SCN , SCB , AJA , CRC , ICHI , LPN , M , SOLAR ,