บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : BEYOND

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BEYOND siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 11.90บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)11.80บาท
ราคา (เฉลี่ย)10.09บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)3.74 / 16.80บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.85%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+17.94%
Volume (ล่าสุด) 0.01ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.02ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.63ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-65.60%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-98.65%
จำนวนหุ้น 249.43ล้านหุ้น
Book Value20.79บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 3.38เท่า
P/BV0.57เท่า
P/E x P/BV1.93
ROE13.69%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,170.31ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 479.08ล้านบาท
หนี้สิน7,693.16ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น6,412.48ล้านบาท
Market Cap2,968.22ล้านบาท
D/E Ratio 1.20เท่า
P/BV เฉลี่ย0.60เท่า
P/E เฉลี่ย21.60เท่า
EPS เฉลี่ย1.92บาท
Avg P/E x Avg EPS41.47บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)41.49บาท ( +248.63% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)101.35บาท ( +751.64% )
3. Avg P/BV x BV12.47บาท ( +4.79% )
Avg (1), (2), (3)51.77บาท ( +335.04% )
F Market Cap.12,912.99ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BEYOND ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BEYOND ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BEYOND รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 11.90 +0.85 11.70 / 11.90 0.01 -50.00 0.63 -98.41
2023-11-30 11.80 -0.84 11.70 / 12.10 0.02 -93.55 0.63 -96.83
2023-11-29 11.90 +2.59 11.70 / 12.10 0.31 +244.44 0.63 -50.79
2023-11-28 11.60 +0.87 11.50 / 11.70 0.09 -30.77 0.63 -85.71
2023-11-27 11.50 0.00 11.30 / 11.60 0.13 +18.18 0.63 -79.37
2023-11-24 11.50 0.00 11.40 / 11.60 0.11 -73.81 0.63 -82.54
2023-11-23 11.50 +0.88 11.30 / 11.60 0.42 +1,300.00 0.63 -33.33
2023-11-22 11.40 -0.87 11.40 / 11.60 0.03 -40.00 0.63 -95.24
2023-11-21 11.50 0.00 11.40 / 11.60 0.05 +66.67 0.63 -92.06
2023-11-20 11.50 -0.86 11.30 / 11.60 0.03 -25.00 0.63 -95.24
2023-11-17 11.60 0.00 11.10 / 11.60 0.04 +100.00 0.63 -93.65
2023-11-16 11.60 +1.75 11.40 / 11.70 0.02 -60.00 0.63 -96.83
2023-11-15 11.40 +0.88 11.30 / 11.60 0.05 -54.55 0.63 -92.06
2023-11-14 11.30 -2.59 11.00 / 11.50 0.11 +57.14 0.63 -82.54
2023-11-13 11.60 -3.33 11.40 / 11.80 0.07 -12.50 0.63 -88.89
2023-11-10 12.00 0.00 11.80 / 12.10 0.08 +100.00 0.63 -87.30
2023-11-09 12.00 +1.69 11.60 / 12.00 0.04 -84.00 0.63 -93.65
2023-11-08 11.80 -0.84 11.50 / 12.00 0.25 +177.78 0.63 -60.32
2023-11-07 11.90 -0.83 11.80 / 12.00 0.09 +800.00 0.63 -85.71
2023-11-06 12.00 0.00 12.00 / 12.10 0.01 -80.00 0.63 -98.41
2023-11-03 12.00 +0.84 11.90 / 12.10 0.05 +25.00 0.63 -92.06
2023-11-02 11.90 +2.59 11.60 / 11.90 0.04 +33.33 0.63 -93.65
2023-11-01 11.60 -2.52 11.60 / 11.90 0.03 0.63 -95.24
2023-10-31 11.90 +0.85 11.60 / 11.90 0.00 -100.00 0.63 -100.00
2023-10-30 11.80 0.00 11.60 / 11.80 0.02 -60.00 0.63 -96.83
2023-10-27 11.80 0.00 11.60 / 12.00 0.05 +25.00 0.63 -92.06
2023-10-26 11.80 -1.67 11.70 / 12.00 0.04 -78.95 0.63 -93.65
2023-10-25 12.00 +5.26 11.50 / 12.10 0.19 +375.00 0.63 -69.84
2023-10-24 11.40 -1.72 11.40 / 11.60 0.04 -42.86 0.63 -93.65
2023-10-20 11.60 0.00 11.40 / 11.60 0.07 -36.36 0.63 -88.89
2023-10-19 11.60 -1.69 11.50 / 11.80 0.11 -42.11 0.63 -82.54
2023-10-18 11.80 0.00 11.50 / 11.90 0.19 +1,800.00 0.63 -69.84
2023-10-17 11.80 +0.85 11.70 / 11.80 0.01 -90.91 0.63 -98.41
2023-10-16 11.70 -4.88 11.60 / 12.00 0.11 +450.00 0.63 -82.54
2023-10-12 12.30 -0.81 11.90 / 12.40 0.02 -83.33 0.63 -96.83
2023-10-11 12.40 +4.20 12.00 / 12.40 0.12 +71.43 0.63 -80.95
2023-10-10 11.90 +1.71 11.70 / 12.00 0.07 -69.57 0.63 -88.89
2023-10-09 11.70 -4.88 11.70 / 12.30 0.23 +76.92 0.63 -63.49
2023-10-06 12.30 0.00 12.10 / 12.60 0.13 +550.00 0.63 -79.37
2023-10-05 12.30 -1.60 12.30 / 12.60 0.02 -84.62 0.63 -96.83
2023-10-04 12.50 +3.31 12.00 / 12.50 0.13 -86.17 0.63 -79.37
2023-10-03 12.10 -4.72 12.00 / 12.70 0.94 +46.88 0.63 +49.21
2023-10-02 12.70 -0.78 12.60 / 12.80 0.64 +255.56 0.63 +1.59
2023-09-29 12.80 0.00 12.60 / 12.80 0.18 -37.93 0.63 -71.43
2023-09-28 12.80 -3.03 12.80 / 13.10 0.29 +190.00 0.63 -53.97
2023-09-27 13.20 +2.33 12.90 / 13.20 0.10 -52.38 0.63 -84.13
2023-09-26 12.90 -0.77 12.90 / 13.10 0.21 +16.67 0.63 -66.67
2023-09-25 13.00 -0.76 13.00 / 13.10 0.18 +80.00 0.63 -71.43
2023-09-22 13.10 +1.55 12.80 / 13.20 0.10 +150.00 0.63 -84.13
2023-09-21 12.90 -0.77 12.90 / 13.10 0.04 -92.31 0.63 -93.65
2023-09-20 13.00 -2.99 12.80 / 13.30 0.52 +108.00 0.63 -17.46
2023-09-19 13.40 0.00 12.80 / 13.40 0.25 +78.57 0.63 -60.32
2023-09-18 13.40 -0.74 13.30 / 13.40 0.14 +16.67 0.63 -77.78
2023-09-15 13.50 -0.74 13.40 / 13.60 0.12 +33.33 0.63 -80.95
2023-09-14 13.60 +0.74 13.50 / 13.80 0.09 -55.00 0.63 -85.71
2023-09-13 13.50 -1.46 13.30 / 13.70 0.20 +81.82 0.63 -68.25
2023-09-12 13.70 0.00 13.60 / 13.80 0.11 +120.00 0.63 -82.54
2023-09-11 13.70 -0.72 13.60 / 13.80 0.05 -44.44 0.63 -92.06
2023-09-08 13.80 0.00 13.60 / 14.00 0.09 -25.00 0.63 -85.71
2023-09-07 13.80 +0.73 13.60 / 13.90 0.12 -58.62 0.63 -80.95
2023-09-06 13.70 -0.72 13.50 / 13.80 0.29 +70.59 0.63 -53.97
2023-09-05 13.80 -2.82 13.70 / 14.10 0.17 -90.61 0.63 -73.02
2023-09-04 14.20 14.00 / 14.50 1.81 0.63 +187.30


*** Tips : ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ผู้ประสบความสำเร็จต้องมี ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SUTHA , CENTEL , CNT , DOHOME , PIN , NMG , PL , PM , KKP , FMT , AYUD , MATI , ORI , SAMART , NUSA ,