บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) : BH

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BH siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-05-23 (ล่าสุด) 250.00บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)248.00บาท
ราคา (เฉลี่ย)176.82บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)91.00 / 268.00บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.81%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+41.39%
Volume (ล่าสุด) 1.81ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.38ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)2.80ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+31.13%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-35.36%
จำนวนหุ้น 794.59ล้านหุ้น
Book Value22.74บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.05%
P/E 163.40เท่า
P/BV10.99เท่า
P/E x P/BV1,795.77
ROE7.03%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,215.68ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,209.91ล้านบาท
หนี้สิน3,238.87ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น17,284.94ล้านบาท
Market Cap198,647.50ล้านบาท
D/E Ratio 0.19เท่า
P/BV เฉลี่ย9.54เท่า
P/E เฉลี่ย35.63เท่า
EPS เฉลี่ย1.52บาท
Avg P/E x Avg EPS54.16บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)54.25บาท ( -78.30% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)54.51บาท ( -78.20% )
3. Avg P/BV x BV216.94บาท ( -13.22% )
Avg (1), (2), (3)108.57บาท ( -56.57% )
F Market Cap.86,268.64ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BH ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-04-16 - 2024-05-23), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BH ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BH รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-05-23 250.00 +0.81 248.00 / 251.00 1.81 +31.16 2.80 -35.36
2024-05-21 248.00 +0.81 243.00 / 249.00 1.38 -13.75 2.80 -50.71
2024-05-20 246.00 -1.60 245.00 / 250.00 1.60 -40.74 2.80 -42.86
2024-05-17 250.00 -1.19 248.00 / 254.00 2.70 -20.12 2.80 -3.57
2024-05-16 253.00 0.00 250.00 / 254.00 3.38 +101.19 2.80 +20.71
2024-05-15 253.00 -1.17 253.00 / 256.00 1.68 +1.20 2.80 -40.00
2024-05-14 256.00 -0.78 254.00 / 258.00 1.66 -45.93 2.80 -40.71
2024-05-13 258.00 +1.57 252.00 / 259.00 3.07 +14.13 2.80 +9.64
2024-05-10 254.00 +2.01 251.00 / 255.00 2.69 +149.07 2.80 -3.93
2024-05-09 249.00 -0.40 248.00 / 252.00 1.08 -38.98 2.80 -61.43
2024-05-08 250.00 -0.79 250.00 / 254.00 1.77 -36.79 2.80 -36.79
2024-05-07 252.00 +0.40 252.00 / 258.00 2.80 -31.37 2.80 0.00
2024-05-03 251.00 +3.29 244.00 / 254.00 4.08 +20.35 2.80 +45.71
2024-05-02 243.00 -0.82 241.00 / 247.00 3.39 +40.66 2.80 +21.07
2024-04-30 245.00 -0.41 244.00 / 248.00 2.41 -28.49 2.80 -13.93
2024-04-29 246.00 -0.81 245.00 / 251.00 3.37 -19.57 2.80 +20.36
2024-04-26 248.00 -1.98 246.00 / 252.00 4.19 -79.24 2.80 +49.64
2024-04-25 253.00 +9.52 240.00 / 265.00 20.18 +865.55 2.80 +620.71
2024-04-24 231.00 +1.76 226.00 / 231.00 2.09 -27.68 2.80 -25.36
2024-04-23 227.00 +0.89 225.00 / 231.00 2.89 +87.66 2.80 +3.21
2024-04-22 225.00 +0.45 223.00 / 226.00 1.54 -41.22 2.80 -45.00
2024-04-19 224.00 0.00 221.00 / 225.00 2.62 -4.03 2.80 -6.43
2024-04-18 224.00 -0.44 223.00 / 226.00 2.73 +83.22 2.80 -2.50
2024-04-17 225.00 -0.88 225.00 / 227.00 1.49 -33.18 2.80 -46.79
2024-04-11 227.00 -1.73 227.00 / 231.00 2.23 +5.69 2.80 -20.36
2024-04-10 231.00 -0.43 228.00 / 232.00 2.11 -41.55 2.80 -24.64
2024-04-09 232.00 +0.87 227.00 / 232.00 3.61 -13.01 2.80 +28.93
2024-04-05 230.00 +1.32 227.00 / 231.00 4.15 +85.27 2.80 +48.21
2024-04-04 227.00 +1.79 221.00 / 228.00 2.24 +1.36 2.80 -20.00
2024-04-03 223.00 -0.89 223.00 / 226.00 2.21 +220.29 2.80 -21.07
2024-04-02 225.00 -0.44 224.00 / 227.00 0.69 -31.68 2.80 -75.36
2024-04-01 226.00 +0.89 223.00 / 227.00 1.01 -10.62 2.80 -63.93
2024-03-29 224.00 +0.45 224.00 / 226.00 1.13 -37.91 2.80 -59.64
2024-03-28 223.00 -0.45 222.00 / 225.00 1.82 -33.82 2.80 -35.00
2024-03-27 224.00 -0.44 222.00 / 226.00 2.75 -3.51 2.80 -1.79
2024-03-26 225.00 +1.35 222.00 / 225.00 2.85 -52.10 2.80 +1.79
2024-03-25 222.00 -2.20 221.00 / 227.00 5.95 +137.05 2.80 +112.50
2024-03-22 227.00 -1.30 227.00 / 231.00 2.51 -28.49 2.80 -10.36
2024-03-21 230.00 0.00 227.00 / 231.00 3.51 +5.41 2.80 +25.36
2024-03-20 230.00 -0.86 228.00 / 233.00 3.33 -8.52 2.80 +18.93
2024-03-19 232.00 +0.43 230.00 / 234.00 3.64 +52.30 2.80 +30.00
2024-03-18 231.00 +1.76 228.00 / 232.00 2.39 -33.98 2.80 -14.64
2024-03-15 227.00 -1.30 227.00 / 230.00 3.62 +11.73 2.80 +29.29
2024-03-14 230.00 +2.22 225.00 / 231.00 3.24 +58.82 2.80 +15.71
2024-03-13 225.00 -1.32 224.00 / 228.00 2.04 +50.00 2.80 -27.14
2024-03-12 228.00 0.00 227.00 / 229.00 1.36 +15.25 2.80 -51.43
2024-03-11 228.00 -0.87 228.00 / 230.00 1.18 -30.18 2.80 -57.86
2024-03-08 230.00 +0.44 228.00 / 230.00 1.69 -25.88 2.80 -39.64
2024-03-07 229.00 -0.87 227.00 / 233.00 2.28 -43.00 2.80 -18.57
2024-03-06 231.00 +1.32 228.00 / 234.00 4.00 +116.22 2.80 +42.86
2024-03-05 228.00 -0.44 226.00 / 230.00 1.85 -52.93 2.80 -33.93
2024-03-04 229.00 +1.33 227.00 / 231.00 3.93 +57.83 2.80 +40.36
2024-03-01 226.00 +0.89 224.00 / 228.00 2.49 -43.15 2.80 -11.07
2024-02-29 224.00 -0.88 222.00 / 228.00 4.38 -16.25 2.80 +56.43
2024-02-28 226.00 -3.42 226.00 / 235.00 5.23 +104.30 2.80 +86.79
2024-02-27 234.00 232.00 / 236.00 2.56 2.80 -8.57


*** Tips : จงเปิดใจ ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง เรียนรู้อยู่เสมอ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : MPIC , JCK , SAT , AMANAH , CHOW , M , PTT , BUI , BCH , ZIGA , TSTH , THIP , CRANE , TMD , CPI ,