บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : BLA

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BLA siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 18.70บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)18.70บาท
ราคา (เฉลี่ย)27.00บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)10.80 / 47.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-30.74%
Volume (ล่าสุด) 1.06ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.48ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)4.06ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-28.61%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-73.95%
จำนวนหุ้น 1,707.57ล้านหุ้น
Book Value24.31บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.18%
P/E 9.99เท่า
P/BV0.77เท่า
P/E x P/BV7.69
ROE6.66%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด3,195.95ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 2,402.11ล้านบาท
หนี้สิน299,176.69ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น47,965.88ล้านบาท
Market Cap31,931.56ล้านบาท
D/E Ratio 6.24เท่า
P/BV เฉลี่ย1.19เท่า
P/E เฉลี่ย9.39เท่า
EPS เฉลี่ย1.41บาท
Avg P/E x Avg EPS13.24บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)13.21บาท ( -29.36% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)17.57บาท ( -6.02% )
3. Avg P/BV x BV28.93บาท ( +54.71% )
Avg (1), (2), (3)19.90บาท ( +6.42% )
F Market Cap.33,980.64ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BLA ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BLA ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BLA รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 18.70 0.00 18.50 / 18.80 1.06 -28.38 4.06 -73.89
2024-02-23 18.70 -2.09 18.70 / 19.30 1.48 +80.49 4.06 -63.55
2024-02-22 19.10 -0.52 19.00 / 19.20 0.82 -14.58 4.06 -79.80
2024-02-21 19.20 +2.67 18.70 / 19.30 0.96 +84.62 4.06 -76.35
2024-02-20 18.70 -1.06 18.70 / 19.00 0.52 +13.04 4.06 -87.19
2024-02-19 18.90 -0.53 18.90 / 19.10 0.46 +35.29 4.06 -88.67
2024-02-16 19.00 +0.53 18.90 / 19.10 0.34 -40.35 4.06 -91.63
2024-02-15 18.90 -1.56 18.90 / 19.30 0.57 +32.56 4.06 -85.96
2024-02-14 19.20 -0.52 19.20 / 19.50 0.43 +38.71 4.06 -89.41
2024-02-13 19.30 -1.03 19.30 / 19.60 0.31 -60.26 4.06 -92.36
2024-02-12 19.50 +1.56 19.10 / 19.50 0.78 +136.36 4.06 -80.79
2024-02-09 19.20 -1.03 19.10 / 19.50 0.33 -71.55 4.06 -91.87
2024-02-08 19.40 -0.51 19.20 / 19.50 1.16 +45.00 4.06 -71.43
2024-02-07 19.50 +0.52 19.30 / 19.70 0.80 -42.86 4.06 -80.30
2024-02-06 19.40 +2.11 19.20 / 19.60 1.40 +311.76 4.06 -65.52
2024-02-05 19.00 0.00 19.00 / 19.20 0.34 -70.18 4.06 -91.63
2024-02-02 19.00 0.00 19.00 / 19.30 1.14 -33.33 4.06 -71.92
2024-02-01 19.00 -0.52 18.50 / 19.00 1.71 +29.55 4.06 -57.88
2024-01-31 19.10 -0.52 18.90 / 19.30 1.32 +94.12 4.06 -67.49
2024-01-30 19.20 0.00 19.10 / 19.40 0.68 +240.00 4.06 -83.25
2024-01-29 19.20 +1.05 19.10 / 19.40 0.20 -16.67 4.06 -95.07
2024-01-26 19.00 0.00 19.00 / 19.20 0.24 -52.00 4.06 -94.09
2024-01-25 19.00 -1.04 19.00 / 19.30 0.50 -67.53 4.06 -87.68
2024-01-24 19.20 -0.52 18.80 / 19.40 1.54 +67.39 4.06 -62.07
2024-01-23 19.30 +0.52 19.00 / 19.30 0.92 +67.27 4.06 -77.34
2024-01-22 19.20 -1.03 19.10 / 19.50 0.55 +77.42 4.06 -86.45
2024-01-19 19.40 +0.52 19.40 / 19.60 0.31 -71.56 4.06 -92.36
2024-01-18 19.30 -1.03 19.20 / 19.60 1.09 -34.73 4.06 -73.15
2024-01-17 19.50 -3.47 19.50 / 20.00 1.67 +153.03 4.06 -58.87
2024-01-16 20.20 -0.49 20.00 / 20.30 0.66 -13.16 4.06 -83.74
2024-01-15 20.30 -1.46 20.30 / 20.60 0.76 +10.14 4.06 -81.28
2024-01-12 20.60 -0.48 20.50 / 20.60 0.69 +13.11 4.06 -83.00
2024-01-11 20.70 0.00 20.50 / 20.80 0.61 -17.57 4.06 -84.98
2024-01-10 20.70 0.00 20.50 / 20.90 0.74 +15.63 4.06 -81.77
2024-01-09 20.70 0.00 20.60 / 21.00 0.64 -46.22 4.06 -84.24
2024-01-08 20.70 -1.90 20.60 / 21.30 1.19 -17.36 4.06 -70.69
2024-01-05 21.10 +1.44 20.70 / 21.20 1.44 -1.37 4.06 -64.53
2024-01-04 20.80 +0.97 20.40 / 20.90 1.46 +143.33 4.06 -64.04
2024-01-03 20.60 -0.48 20.50 / 20.70 0.60 -59.73 4.06 -85.22
2024-01-02 20.70 +3.50 19.90 / 20.70 1.49 -19.46 4.06 -63.30
2023-12-28 20.00 0.00 19.90 / 20.30 1.85 +5.11 4.06 -54.43
2023-12-27 20.00 0.00 19.90 / 20.20 1.76 +203.45 4.06 -56.65
2023-12-26 20.00 +0.50 19.70 / 20.10 0.58 +41.46 4.06 -85.71
2023-12-25 19.90 -0.50 19.90 / 20.00 0.41 -82.85 4.06 -89.90
2023-12-22 20.00 -0.50 19.70 / 20.30 2.39 +83.85 4.06 -41.13
2023-12-21 20.10 +1.01 19.70 / 20.10 1.30 -13.33 4.06 -67.98
2023-12-20 19.90 +1.53 19.70 / 20.10 1.50 -46.81 4.06 -63.05
2023-12-19 19.60 +1.55 19.50 / 19.90 2.82 +79.62 4.06 -30.54
2023-12-18 19.30 -2.53 19.20 / 19.80 1.57 -19.90 4.06 -61.33
2023-12-15 19.80 +2.06 19.40 / 19.90 1.96 +106.32 4.06 -51.72
2023-12-14 19.40 +1.04 19.30 / 19.40 0.95 +33.80 4.06 -76.60
2023-12-13 19.20 -1.03 19.10 / 19.50 0.71 -46.21 4.06 -82.51
2023-12-12 19.40 -0.51 19.30 / 19.70 1.32 -43.35 4.06 -67.49
2023-12-08 19.50 -1.02 19.40 / 20.00 2.33 +124.04 4.06 -42.61
2023-12-07 19.70 -1.50 19.70 / 20.00 1.04 +44.44 4.06 -74.38
2023-12-06 20.00 +1.01 19.80 / 20.10 0.72 -26.53 4.06 -82.27
2023-12-04 19.80 -0.50 19.70 / 20.00 0.98 +8.89 4.06 -75.86
2023-12-01 19.90 19.60 / 20.00 0.90 4.06 -77.83


*** Tips : การลงทุนควรดูธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกิจการด้วย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : NSL , RML , PTT , AYUD , AQUA , TCJ , THIP , MDX , CSC , ALT , TBSP , TVI , TGH , AMA , HUMAN ,