บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) : BPP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BPP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 14.60บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)14.60บาท
ราคา (เฉลี่ย)16.00บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)10.20 / 21.20บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-8.75%
Volume (ล่าสุด) 0.26ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.49ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)3.49ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-46.01%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-92.43%
จำนวนหุ้น 3,047.73ล้านหุ้น
Book Value16.53บาท
ปันผล (เฉลี่ย)3.55%
P/E 11.63เท่า
P/BV0.88เท่า
P/E x P/BV10.23
ROE17.29%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด3,826.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 3,266.15ล้านบาท
หนี้สิน25,287.46ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น45,635.17ล้านบาท
Market Cap44,496.86ล้านบาท
D/E Ratio 0.55เท่า
P/BV เฉลี่ย1.13เท่า
P/E เฉลี่ย15.61เท่า
EPS เฉลี่ย1.07บาท
Avg P/E x Avg EPS16.70บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)16.73บาท ( +14.58% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)19.60บาท ( +34.22% )
3. Avg P/BV x BV18.68บาท ( +27.95% )
Avg (1), (2), (3)18.33บาท ( +25.55% )
F Market Cap.55,864.89ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BPP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BPP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BPP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 14.60 0.00 14.40 / 14.70 0.26 -46.94 3.49 -92.55
2023-11-30 14.60 -1.35 14.40 / 14.80 0.49 +48.48 3.49 -85.96
2023-11-29 14.80 0.00 14.60 / 14.90 0.33 +13.79 3.49 -90.54
2023-11-28 14.80 +0.68 14.70 / 14.90 0.29 +190.00 3.49 -91.69
2023-11-27 14.70 0.00 14.50 / 14.70 0.10 -41.18 3.49 -97.13
2023-11-24 14.70 -0.68 14.60 / 14.80 0.17 +13.33 3.49 -95.13
2023-11-23 14.80 0.00 14.70 / 14.90 0.15 -55.88 3.49 -95.70
2023-11-22 14.80 -0.67 14.70 / 14.90 0.34 +17.24 3.49 -90.26
2023-11-21 14.90 0.00 14.80 / 15.00 0.29 -14.71 3.49 -91.69
2023-11-20 14.90 +0.68 14.70 / 15.00 0.34 +6.25 3.49 -90.26
2023-11-17 14.80 +1.37 14.60 / 14.80 0.32 +6.67 3.49 -90.83
2023-11-16 14.60 -0.68 14.50 / 14.80 0.30 -57.75 3.49 -91.40
2023-11-15 14.70 +1.38 14.60 / 14.70 0.71 +16.39 3.49 -79.66
2023-11-14 14.50 +0.69 14.40 / 14.60 0.61 -35.11 3.49 -82.52
2023-11-13 14.40 0.00 14.40 / 14.50 0.94 +141.03 3.49 -73.07
2023-11-10 14.40 -0.69 14.30 / 14.50 0.39 +129.41 3.49 -88.83
2023-11-09 14.50 -0.68 14.30 / 14.60 0.17 -10.53 3.49 -95.13
2023-11-08 14.60 +0.69 14.40 / 14.60 0.19 -67.80 3.49 -94.56
2023-11-07 14.50 -2.03 14.40 / 14.80 0.59 +40.48 3.49 -83.09
2023-11-06 14.80 +1.37 14.50 / 14.90 0.42 -28.81 3.49 -87.97
2023-11-03 14.60 +2.10 14.50 / 14.80 0.59 -1.67 3.49 -83.09
2023-11-02 14.30 +1.42 14.20 / 14.50 0.60 +20.00 3.49 -82.81
2023-11-01 14.10 0.00 14.10 / 14.30 0.50 +8.70 3.49 -85.67
2023-10-31 14.10 +0.71 13.90 / 14.10 0.46 -34.29 3.49 -86.82
2023-10-30 14.00 -0.71 14.00 / 14.20 0.70 -63.35 3.49 -79.94
2023-10-27 14.10 -2.08 13.90 / 14.40 1.91 +69.03 3.49 -45.27
2023-10-26 14.40 -1.37 14.40 / 14.70 1.13 +52.70 3.49 -67.62
2023-10-25 14.60 +1.39 14.40 / 14.70 0.74 -18.68 3.49 -78.80
2023-10-24 14.40 -2.70 14.40 / 14.80 0.91 -49.16 3.49 -73.93
2023-10-20 14.80 -0.67 14.60 / 15.10 1.79 -22.17 3.49 -48.71
2023-10-19 14.90 0.00 14.70 / 15.00 2.30 -8.37 3.49 -34.10
2023-10-18 14.90 +4.93 14.20 / 14.90 2.51 +445.65 3.49 -28.08
2023-10-17 14.20 -0.70 14.20 / 14.50 0.46 -62.90 3.49 -86.82
2023-10-16 14.30 -1.38 14.10 / 14.50 1.24 +133.96 3.49 -64.47
2023-10-12 14.50 +0.69 14.50 / 14.60 0.53 -70.06 3.49 -84.81
2023-10-11 14.40 +1.41 14.20 / 14.60 1.77 +80.61 3.49 -49.28
2023-10-10 14.20 +1.43 13.90 / 14.20 0.98 +68.97 3.49 -71.92
2023-10-09 14.00 +0.72 13.80 / 14.00 0.58 -26.58 3.49 -83.38
2023-10-06 13.90 0.00 13.90 / 14.10 0.79 +11.27 3.49 -77.36
2023-10-05 13.90 +1.46 13.60 / 14.00 0.71 +39.22 3.49 -79.66
2023-10-04 13.70 +1.48 13.30 / 13.70 0.51 -21.54 3.49 -85.39
2023-10-03 13.50 -2.17 13.40 / 13.70 0.65 -44.92 3.49 -81.38
2023-10-02 13.80 +0.73 13.40 / 13.80 1.18 +42.17 3.49 -66.19
2023-09-29 13.70 +0.74 13.60 / 13.90 0.83 -44.67 3.49 -76.22
2023-09-28 13.60 -1.45 13.60 / 14.00 1.50 +163.16 3.49 -57.02
2023-09-27 13.80 +0.73 13.60 / 13.90 0.57 -75.74 3.49 -83.67
2023-09-26 13.70 -2.14 13.70 / 14.10 2.35 +130.39 3.49 -32.66
2023-09-25 14.00 -0.71 14.00 / 14.30 1.02 +209.09 3.49 -70.77
2023-09-22 14.10 0.00 14.00 / 14.20 0.33 -21.43 3.49 -90.54
2023-09-21 14.10 +0.71 13.90 / 14.20 0.42 -43.24 3.49 -87.97
2023-09-20 14.00 0.00 13.90 / 14.10 0.74 -25.25 3.49 -78.80
2023-09-19 14.00 -2.78 13.90 / 14.30 0.99 +12.50 3.49 -71.63
2023-09-18 14.40 +0.70 14.00 / 14.40 0.88 +95.56 3.49 -74.79
2023-09-15 14.30 +0.70 14.10 / 14.40 0.45 -13.46 3.49 -87.11
2023-09-14 14.20 +0.71 14.00 / 14.20 0.52 -54.39 3.49 -85.10
2023-09-13 14.10 -2.08 14.00 / 14.40 1.14 +208.11 3.49 -67.34
2023-09-12 14.40 0.00 14.30 / 14.50 0.37 -80.63 3.49 -89.40
2023-09-11 14.40 -1.37 14.30 / 14.60 1.91 +135.80 3.49 -45.27
2023-09-08 14.60 -3.95 14.60 / 14.80 0.81 -53.71 3.49 -76.79
2023-09-07 15.20 +1.33 15.00 / 15.20 1.75 +19.86 3.49 -49.86
2023-09-06 15.00 +1.35 14.80 / 15.10 1.46 +32.73 3.49 -58.17
2023-09-05 14.80 +0.68 14.70 / 14.90 1.10 -8.33 3.49 -68.48
2023-09-04 14.70 14.70 / 15.10 1.20 3.49 -65.62


*** Tips : ต้องอดทนรอเวลาเข้าซื้อที่ราคาปลอดภัย และอดทนไปขายในราคาที่ดี ***

หุ้นที่น่าสนใจ : THANA , SO , TMD , ASP , TIPCO , CPH , TAKUNI , WORK , TKC , CRANE , KAMART , IHL , QLT , BLA , MAJOR ,