บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) : BR

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BR siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 2.56บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.54บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.65บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.08 / 3.78บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.79%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-3.40%
Volume (ล่าสุด) 0.21ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.43ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)2.68ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-51.58%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-92.15%
จำนวนหุ้น 912.80ล้านหุ้น
Book Value4.70บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV0.54เท่า
P/E x P/BV-
ROE-1.38%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-74.44ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -89.54ล้านบาท
หนี้สิน6,758.78ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,032.13ล้านบาท
Market Cap2,336.77ล้านบาท
D/E Ratio 1.68เท่า
P/BV เฉลี่ย0.64เท่า
P/E เฉลี่ย9.97เท่า
EPS เฉลี่ย-0.10บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -138.20% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -131.76% )
3. Avg P/BV x BV3.01บาท ( +17.58% )
Avg (1), (2), (3)3.01บาท ( +17.58% )
F Market Cap.2,747.53ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BR ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BR ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BR รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 2.56 +0.79 2.52 / 2.56 0.21 -51.16 2.68 -92.16
2023-11-30 2.54 -1.55 2.52 / 2.58 0.43 +86.96 2.68 -83.96
2023-11-29 2.58 -0.77 2.56 / 2.58 0.23 +130.00 2.68 -91.42
2023-11-28 2.60 +0.78 2.56 / 2.60 0.10 -73.68 2.68 -96.27
2023-11-27 2.58 0.00 2.56 / 2.60 0.38 -13.64 2.68 -85.82
2023-11-24 2.58 -0.77 2.56 / 2.60 0.44 -65.35 2.68 -83.58
2023-11-23 2.60 -1.52 2.58 / 2.64 1.27 +135.19 2.68 -52.61
2023-11-22 2.64 +1.54 2.58 / 2.64 0.54 +50.00 2.68 -79.85
2023-11-21 2.60 +1.56 2.54 / 2.62 0.36 +140.00 2.68 -86.57
2023-11-20 2.56 0.00 2.52 / 2.56 0.15 -61.54 2.68 -94.40
2023-11-17 2.56 +1.59 2.50 / 2.56 0.39 +25.81 2.68 -85.45
2023-11-16 2.52 0.00 2.50 / 2.60 0.31 -60.26 2.68 -88.43
2023-11-15 2.52 +0.80 2.48 / 2.54 0.78 +90.24 2.68 -70.90
2023-11-14 2.50 0.00 2.46 / 2.50 0.41 -25.45 2.68 -84.70
2023-11-13 2.50 0.00 2.48 / 2.54 0.55 -29.49 2.68 -79.48
2023-11-10 2.50 -3.85 2.50 / 2.60 0.78 +90.24 2.68 -70.90
2023-11-09 2.60 -0.76 2.58 / 2.62 0.41 +127.78 2.68 -84.70
2023-11-08 2.62 0.00 2.60 / 2.66 0.18 -87.92 2.68 -93.28
2023-11-07 2.62 +2.34 2.60 / 2.66 1.49 +1,254.55 2.68 -44.40
2023-11-06 2.56 0.00 2.56 / 2.58 0.11 -8.33 2.68 -95.90
2023-11-03 2.56 +0.79 2.52 / 2.58 0.12 -65.71 2.68 -95.52
2023-11-02 2.54 +3.25 2.46 / 2.54 0.35 +40.00 2.68 -86.94
2023-11-01 2.46 0.00 2.46 / 2.48 0.25 +8.70 2.68 -90.67
2023-10-31 2.46 0.00 2.44 / 2.46 0.23 -4.17 2.68 -91.42
2023-10-30 2.46 -0.81 2.44 / 2.48 0.24 -7.69 2.68 -91.04
2023-10-27 2.48 +0.81 2.44 / 2.48 0.26 -45.83 2.68 -90.30
2023-10-26 2.46 -1.60 2.44 / 2.48 0.48 +17.07 2.68 -82.09
2023-10-25 2.50 0.00 2.48 / 2.52 0.41 +105.00 2.68 -84.70
2023-10-24 2.50 0.00 2.46 / 2.50 0.20 -74.03 2.68 -92.54
2023-10-20 2.50 -2.34 2.48 / 2.58 0.77 +185.19 2.68 -71.27
2023-10-19 2.56 -0.78 2.52 / 2.58 0.27 -22.86 2.68 -89.93
2023-10-18 2.58 0.00 2.54 / 2.60 0.35 +84.21 2.68 -86.94
2023-10-17 2.58 +1.57 2.56 / 2.58 0.19 -58.70 2.68 -92.91
2023-10-16 2.54 -2.31 2.52 / 2.60 0.46 +12.20 2.68 -82.84
2023-10-12 2.60 +2.36 2.54 / 2.60 0.41 -30.51 2.68 -84.70
2023-10-11 2.54 +2.42 2.50 / 2.58 0.59 +227.78 2.68 -77.99
2023-10-10 2.48 +1.64 2.44 / 2.50 0.18 -66.67 2.68 -93.28
2023-10-09 2.44 -1.61 2.44 / 2.48 0.54 +86.21 2.68 -79.85
2023-10-06 2.48 0.00 2.46 / 2.50 0.29 -32.56 2.68 -89.18
2023-10-05 2.48 +0.81 2.46 / 2.50 0.43 -44.87 2.68 -83.96
2023-10-04 2.46 -1.60 2.44 / 2.50 0.78 -29.73 2.68 -70.90
2023-10-03 2.50 -0.79 2.46 / 2.52 1.11 +54.17 2.68 -58.58
2023-10-02 2.52 -1.56 2.52 / 2.56 0.72 +350.00 2.68 -73.13
2023-09-29 2.56 0.00 2.56 / 2.58 0.16 -62.79 2.68 -94.03
2023-09-28 2.56 -0.78 2.56 / 2.58 0.43 -27.12 2.68 -83.96
2023-09-27 2.58 +0.78 2.54 / 2.58 0.59 +3.51 2.68 -77.99
2023-09-26 2.56 -1.54 2.56 / 2.60 0.57 -38.71 2.68 -78.73
2023-09-25 2.60 -0.76 2.58 / 2.62 0.93 +78.85 2.68 -65.30
2023-09-22 2.62 +0.77 2.60 / 2.64 0.52 +18.18 2.68 -80.60
2023-09-21 2.60 +0.78 2.56 / 2.60 0.44 -69.23 2.68 -83.58
2023-09-20 2.58 -1.53 2.58 / 2.62 1.43 +429.63 2.68 -46.64
2023-09-19 2.62 0.00 2.62 / 2.64 0.27 -87.73 2.68 -89.93
2023-09-18 2.62 -1.50 2.60 / 2.66 2.20 +120.00 2.68 -17.91
2023-09-15 2.66 0.00 2.62 / 2.68 1.00 +75.44 2.68 -62.69
2023-09-14 2.66 0.00 2.64 / 2.66 0.57 +23.91 2.68 -78.73
2023-09-13 2.66 0.00 2.64 / 2.66 0.46 -42.50 2.68 -82.84
2023-09-12 2.66 -0.75 2.64 / 2.68 0.80 +142.42 2.68 -70.15
2023-09-11 2.68 0.00 2.66 / 2.68 0.33 -65.26 2.68 -87.69
2023-09-08 2.68 +0.75 2.66 / 2.70 0.95 +15.85 2.68 -64.55
2023-09-07 2.66 0.00 2.64 / 2.68 0.82 -6.82 2.68 -69.40
2023-09-06 2.66 0.00 2.64 / 2.68 0.88 -8.33 2.68 -67.16
2023-09-05 2.66 0.00 2.64 / 2.68 0.96 -4.00 2.68 -64.18
2023-09-04 2.66 2.64 / 2.70 1.00 2.68 -62.69


*** Tips : Mind Set ที่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งกำไรมหาศาล ***

หุ้นที่น่าสนใจ : L&E , CHAYO , SSSC , DCC , TVO , F&D , ACG , PPPM , PF , DIF , BA , SCM , DMT , THG , TSC ,