บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) : BSBM

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BSBM siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-05-23 (ล่าสุด) 0.75บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.75บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.05บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.68 / 2.14บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-28.57%
Volume (ล่าสุด) 0.15ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.17ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)3.16ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-14.05%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-95.37%
จำนวนหุ้น 1,121.17ล้านหุ้น
Book Value1.67บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.00%
P/E 667.36เท่า
P/BV0.45เท่า
P/E x P/BV300.31
ROE0.89%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1.26ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 68.23ล้านบาท
หนี้สิน83.45ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,886.29ล้านบาท
Market Cap840.88ล้านบาท
D/E Ratio 0.04เท่า
P/BV เฉลี่ย0.67เท่า
P/E เฉลี่ย21.91เท่า
EPS เฉลี่ย0.06บาท
Avg P/E x Avg EPS1.31บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)1.33บาท ( +77.78% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)0.02บาท ( -96.72% )
3. Avg P/BV x BV1.12บาท ( +49.33% )
Avg (1), (2), (3)0.83บาท ( +10.67% )
F Market Cap.930.57ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BSBM ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-04-16 - 2024-05-23), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BSBM ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BSBM รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-05-23 0.75 0.00 0.73 / 0.75 0.15 -11.76 3.16 -95.25
2024-05-21 0.75 +1.35 0.73 / 0.75 0.17 -84.82 3.16 -94.62
2024-05-20 0.74 0.00 0.71 / 0.74 1.12 +1,300.00 3.16 -64.56
2024-05-17 0.74 0.00 0.73 / 0.74 0.08 -82.22 3.16 -97.47
2024-05-16 0.74 +2.78 0.72 / 0.74 0.45 +45.16 3.16 -85.76
2024-05-15 0.72 -1.37 0.72 / 0.75 0.31 -50.79 3.16 -90.19
2024-05-14 0.73 0.00 0.73 / 0.74 0.63 -45.22 3.16 -80.06
2024-05-13 0.73 -2.67 0.73 / 0.76 1.15 +3,733.33 3.16 -63.61
2024-05-10 0.75 0.00 0.75 / 0.75 0.03 -97.17 3.16 -99.05
2024-05-09 0.75 -1.32 0.74 / 0.76 1.06 +1,414.29 3.16 -66.46
2024-05-08 0.76 +1.33 0.74 / 0.76 0.07 -36.36 3.16 -97.78
2024-05-07 0.75 -2.60 0.75 / 0.77 0.11 -47.62 3.16 -96.52
2024-05-03 0.77 +2.67 0.75 / 0.77 0.21 +10.53 3.16 -93.35
2024-05-02 0.75 0.00 0.75 / 0.76 0.19 +137.50 3.16 -93.99
2024-04-30 0.75 0.00 0.75 / 0.76 0.08 -38.46 3.16 -97.47
2024-04-29 0.75 -1.32 0.74 / 0.76 0.13 +30.00 3.16 -95.89
2024-04-26 0.76 +2.70 0.74 / 0.76 0.10 -41.18 3.16 -96.84
2024-04-25 0.74 0.00 0.73 / 0.75 0.17 +88.89 3.16 -94.62
2024-04-24 0.74 -1.33 0.74 / 0.76 0.09 -85.25 3.16 -97.15
2024-04-23 0.75 +1.35 0.74 / 0.78 0.61 +103.33 3.16 -80.70
2024-04-22 0.74 0.00 0.74 / 0.75 0.30 -51.61 3.16 -90.51
2024-04-19 0.74 -1.33 0.73 / 0.75 0.62 +21.57 3.16 -80.38
2024-04-18 0.75 -1.32 0.73 / 0.77 0.51 +264.29 3.16 -83.86
2024-04-17 0.76 -1.30 0.75 / 0.77 0.14 -84.95 3.16 -95.57
2024-04-11 0.77 +2.67 0.73 / 0.79 0.93 +158.33 3.16 -70.57
2024-04-10 0.75 +1.35 0.72 / 0.76 0.36 -20.00 3.16 -88.61
2024-04-09 0.74 +2.78 0.71 / 0.74 0.45 +50.00 3.16 -85.76
2024-04-05 0.72 0.00 0.71 / 0.73 0.30 -31.82 3.16 -90.51
2024-04-04 0.72 0.00 0.71 / 0.74 0.44 -48.24 3.16 -86.08
2024-04-03 0.72 0.00 0.72 / 0.75 0.85 +18.06 3.16 -73.10
2024-04-02 0.72 0.00 0.71 / 0.74 0.72 -10.00 3.16 -77.22
2024-04-01 0.72 -4.00 0.72 / 0.76 0.80 +40.35 3.16 -74.68
2024-03-29 0.75 -1.32 0.74 / 0.76 0.57 -25.97 3.16 -81.96
2024-03-28 0.76 +2.70 0.74 / 0.76 0.77 -28.04 3.16 -75.63
2024-03-27 0.74 -1.33 0.74 / 0.77 1.07 +10.31 3.16 -66.14
2024-03-26 0.75 -1.32 0.75 / 0.77 0.97 -17.09 3.16 -69.30
2024-03-25 0.76 +1.33 0.74 / 0.77 1.17 -10.69 3.16 -62.97
2024-03-22 0.75 -2.60 0.74 / 0.77 1.31 -32.82 3.16 -58.54
2024-03-21 0.77 +1.32 0.75 / 0.79 1.95 -80.00 3.16 -38.29
2024-03-20 0.76 -9.52 0.75 / 0.87 9.75 -77.27 3.16 +208.54
2024-03-19 0.84 +3.70 0.81 / 0.97 42.89 +510.97 3.16 +1,257.28
2024-03-18 0.81 -10.00 0.80 / 0.91 7.02 -70.54 3.16 +122.15
2024-03-15 0.90 +30.43 0.70 / 0.90 23.83 +21,563.64 3.16 +654.11
2024-03-14 0.69 -1.43 0.69 / 0.71 0.11 +175.00 3.16 -96.52
2024-03-13 0.70 0.00 0.69 / 0.71 0.04 -60.00 3.16 -98.73
2024-03-12 0.70 0.00 0.70 / 0.70 0.10 -54.55 3.16 -96.84
2024-03-11 0.70 0.00 0.69 / 0.71 0.22 +214.29 3.16 -93.04
2024-03-08 0.70 0.00 0.69 / 0.70 0.07 -36.36 3.16 -97.78
2024-03-07 0.70 -1.41 0.69 / 0.71 0.11 -62.07 3.16 -96.52
2024-03-06 0.71 +1.43 0.69 / 0.71 0.29 +866.67 3.16 -90.82
2024-03-05 0.70 0.00 0.69 / 0.71 0.03 -72.73 3.16 -99.05
2024-03-04 0.70 0.00 0.70 / 0.70 0.11 -26.67 3.16 -96.52
2024-03-01 0.70 0.00 0.70 / 0.72 0.15 +87.50 3.16 -95.25
2024-02-29 0.70 -1.41 0.70 / 0.71 0.08 -70.37 3.16 -97.47
2024-02-28 0.71 0.00 0.71 / 0.72 0.27 +58.82 3.16 -91.46
2024-02-27 0.71 0.70 / 0.71 0.17 3.16 -94.62


*** Tips : จงเป็นเสือที่ซุ่มรอเหยืออยู่เงียบๆ อย่างอดทน และลงมือในจังหวะที่ไม่มั่นใจว่าจะไม่พลาดเท่านั้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SOLAR , ANAN , DOHOME , CSP , SCM , SAM , PK , EP , ASK , NEX , MK , GRAND , VL , INOX , TKC ,