บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) : CHOW

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CHOW siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 1.42บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.45บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.84บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.51 / 5.75บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-2.07%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-50.00%
Volume (ล่าสุด) 0.11ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.09ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.66ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+24.30%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-83.80%
จำนวนหุ้น 800.00ล้านหุ้น
Book Value2.13บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV0.67เท่า
P/E x P/BV-
ROE-14.65%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-139.95ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -187.34ล้านบาท
หนี้สิน9,083.00ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น716.56ล้านบาท
Market Cap1,136.00ล้านบาท
D/E Ratio 12.68เท่า
P/BV เฉลี่ย2.32เท่า
P/E เฉลี่ย2.65เท่า
EPS เฉลี่ย-0.23บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -143.70% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -132.65% )
3. Avg P/BV x BV4.94บาท ( +247.89% )
Avg (1), (2), (3)4.94บาท ( +247.89% )
F Market Cap.3,952.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CHOW ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CHOW ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CHOW รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 1.42 -2.07 1.41 / 1.46 0.11 +22.22 0.66 -83.33
2023-11-30 1.45 0.00 1.43 / 1.47 0.09 +12.50 0.66 -86.36
2023-11-29 1.45 +2.11 1.42 / 1.49 0.08 -33.33 0.66 -87.88
2023-11-28 1.42 -0.70 1.40 / 1.49 0.12 +100.00 0.66 -81.82
2023-11-27 1.43 +0.70 1.41 / 1.44 0.06 -66.67 0.66 -90.91
2023-11-24 1.42 -3.40 1.39 / 1.49 0.18 +200.00 0.66 -72.73
2023-11-23 1.47 +0.68 1.44 / 1.49 0.06 -92.21 0.66 -90.91
2023-11-22 1.46 +4.29 1.40 / 1.58 0.77 +1,825.00 0.66 +16.67
2023-11-21 1.40 +0.72 1.37 / 1.41 0.04 +33.33 0.66 -93.94
2023-11-20 1.39 +1.46 1.37 / 1.39 0.03 -72.73 0.66 -95.45
2023-11-17 1.37 -1.44 1.36 / 1.39 0.11 -21.43 0.66 -83.33
2023-11-16 1.39 -0.71 1.38 / 1.43 0.14 -89.63 0.66 -78.79
2023-11-15 1.40 +6.06 1.38 / 1.50 1.35 +1,250.00 0.66 +104.55
2023-11-14 1.32 -2.22 1.32 / 1.34 0.10 0.00 0.66 -84.85
2023-11-13 1.35 -2.17 1.33 / 1.36 0.10 +25.00 0.66 -84.85
2023-11-10 1.38 -0.72 1.34 / 1.39 0.08 -55.56 0.66 -87.88
2023-11-09 1.39 -1.42 1.37 / 1.44 0.18 -77.78 0.66 -72.73
2023-11-08 1.41 +2.92 1.40 / 1.54 0.81 +1,057.14 0.66 +22.73
2023-11-07 1.37 +1.48 1.34 / 1.42 0.07 -46.15 0.66 -89.39
2023-11-06 1.35 +0.75 1.34 / 1.37 0.13 +160.00 0.66 -80.30
2023-11-03 1.34 +0.75 1.32 / 1.36 0.05 -61.54 0.66 -92.42
2023-11-02 1.33 -0.75 1.33 / 1.35 0.13 +62.50 0.66 -80.30
2023-11-01 1.34 +1.52 1.32 / 1.34 0.08 -38.46 0.66 -87.88
2023-10-31 1.32 +0.76 1.31 / 1.32 0.13 +225.00 0.66 -80.30
2023-10-30 1.31 -0.76 1.31 / 1.32 0.04 -33.33 0.66 -93.94
2023-10-27 1.32 0.00 1.32 / 1.32 0.06 -71.43 0.66 -90.91
2023-10-26 1.32 -4.35 1.32 / 1.40 0.21 +61.54 0.66 -68.18
2023-10-25 1.38 +2.99 1.32 / 1.38 0.13 +18.18 0.66 -80.30
2023-10-24 1.34 +0.75 1.32 / 1.36 0.11 +22.22 0.66 -83.33
2023-10-20 1.33 -2.92 1.33 / 1.37 0.09 +350.00 0.66 -86.36
2023-10-19 1.37 -0.72 1.36 / 1.41 0.02 +100.00 0.66 -96.97
2023-10-18 1.38 -0.72 1.38 / 1.40 0.01 -94.12 0.66 -98.48
2023-10-17 1.39 +0.72 1.38 / 1.39 0.17 -26.09 0.66 -74.24
2023-10-16 1.38 -1.43 1.37 / 1.41 0.23 +91.67 0.66 -65.15
2023-10-12 1.40 -0.71 1.39 / 1.41 0.12 -14.29 0.66 -81.82
2023-10-11 1.41 +0.71 1.37 / 1.41 0.14 0.00 0.66 -78.79
2023-10-10 1.40 -1.41 1.39 / 1.44 0.14 +40.00 0.66 -78.79
2023-10-09 1.42 -2.07 1.40 / 1.44 0.10 +25.00 0.66 -84.85
2023-10-06 1.45 -1.36 1.45 / 1.52 0.08 +100.00 0.66 -87.88
2023-10-05 1.47 +1.38 1.47 / 1.53 0.04 -80.95 0.66 -93.94
2023-10-04 1.45 0.00 1.45 / 1.47 0.21 -8.70 0.66 -68.18
2023-10-03 1.45 -2.03 1.45 / 1.51 0.23 +15.00 0.66 -65.15
2023-10-02 1.48 -0.67 1.47 / 1.59 0.20 +33.33 0.66 -69.70
2023-09-29 1.49 +2.05 1.46 / 1.50 0.15 +15.38 0.66 -77.27
2023-09-28 1.46 -2.01 1.46 / 1.51 0.13 -69.05 0.66 -80.30
2023-09-27 1.49 0.00 1.44 / 1.49 0.42 -25.00 0.66 -36.36
2023-09-26 1.49 -1.97 1.46 / 1.52 0.56 +600.00 0.66 -15.15
2023-09-25 1.52 -1.94 1.51 / 1.55 0.08 -60.00 0.66 -87.88
2023-09-22 1.55 +1.31 1.52 / 1.57 0.20 +42.86 0.66 -69.70
2023-09-21 1.53 +0.66 1.50 / 1.54 0.14 -41.67 0.66 -78.79
2023-09-20 1.52 -1.94 1.51 / 1.57 0.24 +41.18 0.66 -63.64
2023-09-19 1.55 0.00 1.55 / 1.58 0.17 -82.29 0.66 -74.24
2023-09-18 1.55 -3.73 1.54 / 1.62 0.96 +108.70 0.66 +45.45
2023-09-15 1.61 +0.63 1.60 / 1.64 0.46 +4.55 0.66 -30.30
2023-09-14 1.60 +2.56 1.56 / 1.60 0.44 -58.49 0.66 -33.33
2023-09-13 1.56 -4.88 1.56 / 1.64 1.06 -21.48 0.66 +60.61
2023-09-12 1.64 -2.38 1.61 / 1.70 1.35 -66.99 0.66 +104.55
2023-09-11 1.68 -1.18 1.67 / 1.76 4.09 -84.06 0.66 +519.70
2023-09-08 1.70 +11.84 1.65 / 1.85 25.66 +2,131.30 0.66 +3,787.88
2023-09-07 1.52 +1.33 1.50 / 1.53 1.15 +69.12 0.66 +74.24
2023-09-06 1.50 -1.32 1.50 / 1.53 0.68 +1.49 0.66 +3.03
2023-09-05 1.52 +1.33 1.50 / 1.56 0.67 +39.58 0.66 +1.52
2023-09-04 1.50 1.48 / 1.52 0.48 0.66 -27.27


*** Tips : ไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้ถูกทุกครั้ง แต่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : EE , TGPRO , BGRIM , BRR , TVO , GAHREIT , JR , PT , BIG , NSI , LPF , CSP , SC , TFMAMA , HANA ,