ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : CIMBT

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CIMBT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.59บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.58บาท
ราคา (เฉลี่ย)0.73บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.40 / 1.10บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+1.72%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-19.18%
Volume (ล่าสุด) 0.23ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.92ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)8.87ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-74.50%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-97.35%
จำนวนหุ้น 34,822.26ล้านหุ้น
Book Value1.28บาท
ปันผล (เฉลี่ย)0.97%
P/E 8.42เท่า
P/BV0.46เท่า
P/E x P/BV3.87
ROE5.62%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด3,254.08ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,865.57ล้านบาท
หนี้สิน355,111.00ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น43,402.86ล้านบาท
Market Cap20,545.13ล้านบาท
D/E Ratio 8.18เท่า
P/BV เฉลี่ย0.69เท่า
P/E เฉลี่ย12.28เท่า
EPS เฉลี่ย0.05บาท
Avg P/E x Avg EPS0.61บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)0.66บาท ( +11.51% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)1.15บาท ( +94.50% )
3. Avg P/BV x BV0.88บาท ( +49.15% )
Avg (1), (2), (3)0.90บาท ( +52.54% )
F Market Cap.31,340.03ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CIMBT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CIMBT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CIMBT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.59 +1.72 0.59 / 0.60 0.23 -75.00 8.87 -97.41
2023-11-30 0.58 -1.69 0.59 / 0.60 0.92 +95.74 8.87 -89.63
2023-11-29 0.59 -1.67 0.59 / 0.60 0.47 -57.27 8.87 -94.70
2023-11-28 0.60 +1.69 0.59 / 0.60 1.10 +74.60 8.87 -87.60
2023-11-27 0.59 -1.67 0.58 / 0.60 0.63 -33.68 8.87 -92.90
2023-11-24 0.60 -1.64 0.59 / 0.61 0.95 +21.79 8.87 -89.29
2023-11-23 0.61 0.00 0.59 / 0.61 0.78 -59.79 8.87 -91.21
2023-11-22 0.61 0.00 0.60 / 0.62 1.94 +568.97 8.87 -78.13
2023-11-21 0.61 +3.39 0.60 / 0.61 0.29 -58.57 8.87 -96.73
2023-11-20 0.59 -3.28 0.59 / 0.61 0.70 +169.23 8.87 -92.11
2023-11-17 0.61 0.00 0.59 / 0.61 0.26 +420.00 8.87 -97.07
2023-11-16 0.61 0.00 0.60 / 0.61 0.05 -91.38 8.87 -99.44
2023-11-15 0.61 +1.67 0.59 / 0.61 0.58 -55.04 8.87 -93.46
2023-11-14 0.60 0.00 0.58 / 0.60 1.29 +134.55 8.87 -85.46
2023-11-13 0.60 0.00 0.59 / 0.61 0.55 +129.17 8.87 -93.80
2023-11-10 0.60 0.00 0.60 / 0.61 0.24 -11.11 8.87 -97.29
2023-11-09 0.60 -1.64 0.60 / 0.61 0.27 +28.57 8.87 -96.96
2023-11-08 0.61 0.00 0.61 / 0.62 0.21 0.00 8.87 -97.63
2023-11-07 0.61 -1.61 0.61 / 0.62 0.21 -56.25 8.87 -97.63
2023-11-06 0.62 +1.64 0.61 / 0.62 0.48 -46.67 8.87 -94.59
2023-11-03 0.61 0.00 0.60 / 0.62 0.90 +25.00 8.87 -89.85
2023-11-02 0.61 +1.67 0.59 / 0.61 0.72 +125.00 8.87 -91.88
2023-11-01 0.60 0.00 0.59 / 0.60 0.32 -60.00 8.87 -96.39
2023-10-31 0.60 0.00 0.59 / 0.61 0.80 -23.08 8.87 -90.98
2023-10-30 0.60 +1.69 0.58 / 0.60 1.04 -7.96 8.87 -88.28
2023-10-27 0.59 +1.72 0.59 / 0.59 1.13 -68.17 8.87 -87.26
2023-10-26 0.58 -4.92 0.58 / 0.61 3.55 +71.50 8.87 -59.98
2023-10-25 0.61 0.00 0.60 / 0.62 2.07 +168.83 8.87 -76.66
2023-10-24 0.61 -1.61 0.61 / 0.63 0.77 -84.29 8.87 -91.32
2023-10-20 0.62 0.00 0.59 / 0.63 4.90 +62.25 8.87 -44.76
2023-10-19 0.62 -1.59 0.61 / 0.63 3.02 +31.88 8.87 -65.95
2023-10-18 0.63 +1.61 0.62 / 0.63 2.29 +87.70 8.87 -74.18
2023-10-17 0.62 -1.59 0.62 / 0.63 1.22 -10.95 8.87 -86.25
2023-10-16 0.63 -1.56 0.62 / 0.64 1.37 +33.01 8.87 -84.55
2023-10-12 0.64 0.00 0.64 / 0.65 1.03 -52.31 8.87 -88.39
2023-10-11 0.64 0.00 0.62 / 0.66 2.16 -4.85 8.87 -75.65
2023-10-10 0.64 -1.54 0.63 / 0.66 2.27 +68.15 8.87 -74.41
2023-10-09 0.65 -2.99 0.65 / 0.67 1.35 +275.00 8.87 -84.78
2023-10-06 0.67 0.00 0.67 / 0.68 0.36 -47.06 8.87 -95.94
2023-10-05 0.67 0.00 0.66 / 0.68 0.68 -52.78 8.87 -92.33
2023-10-04 0.67 +1.52 0.66 / 0.68 1.44 0.00 8.87 -83.77
2023-10-03 0.66 -1.49 0.66 / 0.68 1.44 -4.64 8.87 -83.77
2023-10-02 0.67 -1.47 0.67 / 0.69 1.51 -48.29 8.87 -82.98
2023-09-29 0.68 -1.45 0.68 / 0.70 2.92 +82.50 8.87 -67.08
2023-09-28 0.69 +1.47 0.68 / 0.70 1.60 -51.07 8.87 -81.96
2023-09-27 0.68 -1.45 0.68 / 0.70 3.27 -33.13 8.87 -63.13
2023-09-26 0.69 -2.82 0.69 / 0.71 4.89 +384.16 8.87 -44.87
2023-09-25 0.71 +1.43 0.70 / 0.71 1.01 -85.23 8.87 -88.61
2023-09-22 0.70 -1.41 0.70 / 0.72 6.84 +143.42 8.87 -22.89
2023-09-21 0.71 0.00 0.71 / 0.72 2.81 +339.06 8.87 -68.32
2023-09-20 0.71 0.00 0.71 / 0.72 0.64 -83.76 8.87 -92.78
2023-09-19 0.71 0.00 0.71 / 0.72 3.94 +14.53 8.87 -55.58
2023-09-18 0.71 -1.39 0.71 / 0.73 3.44 +38.15 8.87 -61.22
2023-09-15 0.72 +1.41 0.71 / 0.73 2.49 +18.57 8.87 -71.93
2023-09-14 0.71 -1.39 0.71 / 0.73 2.10 -70.91 8.87 -76.32
2023-09-13 0.72 0.00 0.71 / 0.73 7.22 +270.26 8.87 -18.60
2023-09-12 0.72 0.00 0.72 / 0.73 1.95 -53.68 8.87 -78.02
2023-09-11 0.72 0.00 0.72 / 0.73 4.21 -55.87 8.87 -52.54
2023-09-08 0.72 0.00 0.72 / 0.74 9.54 +591.30 8.87 +7.55
2023-09-07 0.72 0.00 0.72 / 0.74 1.38 -32.02 8.87 -84.44
2023-09-06 0.72 0.00 0.72 / 0.74 2.03 -22.52 8.87 -77.11
2023-09-05 0.72 0.00 0.72 / 0.73 2.62 -25.78 8.87 -70.46
2023-09-04 0.72 0.72 / 0.74 3.53 8.87 -60.20


*** Tips : ประสปการณ์ และความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TFMAMA , BAM , MSC , EE , DTCI , PREB , BBGI , AMA , AEONTS , SKY , STGT , TIDLOR , CSS , MONO , NCH ,