บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) : CKP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CKP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 3.16บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)3.14บาท
ราคา (เฉลี่ย)4.68บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)2.66 / 6.55บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.64%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-32.48%
Volume (ล่าสุด) 1.40ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)3.25ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)19.19ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-56.90%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-92.71%
จำนวนหุ้น 8,129.38ล้านหุ้น
Book Value3.15บาท
ปันผล (เฉลี่ย)0.77%
P/E 11.79เท่า
P/BV1.00เท่า
P/E x P/BV11.79
ROE8.77%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด2,179.01ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,291.86ล้านบาท
หนี้สิน32,847.28ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น24,833.76ล้านบาท
Market Cap25,688.84ล้านบาท
D/E Ratio 1.32เท่า
P/BV เฉลี่ย1.45เท่า
P/E เฉลี่ย14.25เท่า
EPS เฉลี่ย0.16บาท
Avg P/E x Avg EPS2.28บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)2.26บาท ( -28.34% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.82บาท ( +20.87% )
3. Avg P/BV x BV4.57บาท ( +44.62% )
Avg (1), (2), (3)3.55บาท ( +12.34% )
F Market Cap.28,859.30ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CKP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CKP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CKP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 3.16 +0.64 3.14 / 3.20 1.40 -56.92 19.19 -92.70
2023-11-30 3.14 -1.88 3.14 / 3.20 3.25 +56.25 19.19 -83.06
2023-11-29 3.20 0.00 3.16 / 3.22 2.08 -22.68 19.19 -89.16
2023-11-28 3.20 0.00 3.18 / 3.24 2.69 +15.95 19.19 -85.98
2023-11-27 3.20 0.00 3.14 / 3.22 2.32 -27.50 19.19 -87.91
2023-11-24 3.20 -1.23 3.18 / 3.28 3.20 -38.46 19.19 -83.32
2023-11-23 3.24 -2.41 3.22 / 3.36 5.20 +39.04 19.19 -72.90
2023-11-22 3.32 +1.22 3.28 / 3.34 3.74 -3.11 19.19 -80.51
2023-11-21 3.28 -1.20 3.28 / 3.40 3.86 -39.59 19.19 -79.89
2023-11-20 3.32 -0.60 3.30 / 3.38 6.39 -30.77 19.19 -66.70
2023-11-17 3.34 +3.73 3.18 / 3.34 9.23 +255.00 19.19 -51.90
2023-11-16 3.22 +0.63 3.18 / 3.24 2.60 -24.20 19.19 -86.45
2023-11-15 3.20 +3.90 3.12 / 3.22 3.43 +104.17 19.19 -82.13
2023-11-14 3.08 -0.65 3.06 / 3.12 1.68 +42.37 19.19 -91.25
2023-11-13 3.10 -1.27 3.08 / 3.14 1.18 -41.00 19.19 -93.85
2023-11-10 3.14 -1.26 3.06 / 3.18 2.00 -47.64 19.19 -89.58
2023-11-09 3.18 -0.63 3.14 / 3.22 3.82 +59.83 19.19 -80.09
2023-11-08 3.20 +1.91 3.14 / 3.20 2.39 +26.46 19.19 -87.55
2023-11-07 3.14 -0.63 3.10 / 3.14 1.89 -42.73 19.19 -90.15
2023-11-06 3.16 -1.25 3.10 / 3.24 3.30 -41.80 19.19 -82.80
2023-11-03 3.20 +1.27 3.18 / 3.28 5.67 +72.34 19.19 -70.45
2023-11-02 3.16 +3.27 3.06 / 3.18 3.29 +15.44 19.19 -82.86
2023-11-01 3.06 +1.32 3.02 / 3.08 2.85 -57.96 19.19 -85.15
2023-10-31 3.02 -1.95 2.98 / 3.08 6.78 -21.25 19.19 -64.67
2023-10-30 3.08 -1.91 3.06 / 3.12 8.61 +136.54 19.19 -55.13
2023-10-27 3.14 0.00 3.06 / 3.16 3.64 -0.27 19.19 -81.03
2023-10-26 3.14 -1.88 3.14 / 3.20 3.65 +103.91 19.19 -80.98
2023-10-25 3.20 -0.62 3.20 / 3.26 1.79 -75.07 19.19 -90.67
2023-10-24 3.22 +1.90 3.12 / 3.26 7.18 -17.28 19.19 -62.58
2023-10-20 3.16 +0.64 3.10 / 3.18 8.68 +6.63 19.19 -54.77
2023-10-19 3.14 0.00 3.10 / 3.20 8.14 +94.27 19.19 -57.58
2023-10-18 3.14 -3.09 3.14 / 3.26 4.19 +117.10 19.19 -78.17
2023-10-17 3.24 +1.25 3.18 / 3.28 1.93 -68.77 19.19 -89.94
2023-10-16 3.20 -0.62 3.14 / 3.24 6.18 +461.82 19.19 -67.80
2023-10-12 3.22 -1.23 3.22 / 3.26 1.10 -77.91 19.19 -94.27
2023-10-11 3.26 +1.88 3.20 / 3.28 4.98 +38.72 19.19 -74.05
2023-10-10 3.20 0.00 3.20 / 3.26 3.59 -17.09 19.19 -81.29
2023-10-09 3.20 +0.63 3.20 / 3.24 4.33 +110.19 19.19 -77.44
2023-10-06 3.18 +0.63 3.16 / 3.20 2.06 -32.01 19.19 -89.27
2023-10-05 3.16 -2.47 3.16 / 3.24 3.03 -57.14 19.19 -84.21
2023-10-04 3.24 +2.53 3.12 / 3.26 7.07 +8.77 19.19 -63.16
2023-10-03 3.16 -1.25 3.14 / 3.20 6.50 -79.77 19.19 -66.13
2023-10-02 3.20 -1.84 3.10 / 3.24 32.13 +676.09 19.19 +67.43
2023-09-29 3.26 +0.62 3.18 / 3.26 4.14 +18.29 19.19 -78.43
2023-09-28 3.24 -0.61 3.22 / 3.32 3.50 -40.68 19.19 -81.76
2023-09-27 3.26 -1.81 3.22 / 3.32 5.90 +17.76 19.19 -69.25
2023-09-26 3.32 -1.19 3.30 / 3.38 5.01 +45.22 19.19 -73.89
2023-09-25 3.36 -2.33 3.36 / 3.46 3.45 +153.68 19.19 -82.02
2023-09-22 3.44 0.00 3.40 / 3.46 1.36 -25.27 19.19 -92.91
2023-09-21 3.44 0.00 3.42 / 3.48 1.82 -62.93 19.19 -90.52
2023-09-20 3.44 -1.15 3.40 / 3.46 4.91 +102.89 19.19 -74.41
2023-09-19 3.48 -0.57 3.46 / 3.52 2.42 -39.35 19.19 -87.39
2023-09-18 3.50 -1.69 3.48 / 3.58 3.99 +23.91 19.19 -79.21
2023-09-15 3.56 +0.56 3.52 / 3.56 3.22 +17.09 19.19 -83.22
2023-09-14 3.54 +0.57 3.46 / 3.54 2.75 -2.48 19.19 -85.67
2023-09-13 3.52 -1.12 3.50 / 3.58 2.82 +59.32 19.19 -85.30
2023-09-12 3.56 +1.14 3.50 / 3.56 1.77 -75.52 19.19 -90.78
2023-09-11 3.52 -2.22 3.50 / 3.60 7.23 +89.76 19.19 -62.32
2023-09-08 3.60 -0.55 3.58 / 3.64 3.81 -69.10 19.19 -80.15
2023-09-07 3.62 -1.63 3.60 / 3.70 12.33 -4.64 19.19 -35.75
2023-09-06 3.68 -2.13 3.68 / 3.80 12.93 -6.44 19.19 -32.62
2023-09-05 3.76 +3.30 3.64 / 3.76 13.82 +33.66 19.19 -27.98
2023-09-04 3.64 3.62 / 3.72 10.34 19.19 -46.12


*** Tips : จงอย่าพยายามเอาชนะตลาด แต่จงพยายามหาโอกาส และกำไรจากตลาด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : STANLY , SABUY , PPPM , LH , L&E , CCET , ICHI , AMC , BJCHI , ASW , LDC , BIZ , THANA , FVC , LHK ,