บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) : CPALL

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CPALL siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-05-23 (ล่าสุด) 58.75บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)59.25บาท
ราคา (เฉลี่ย)61.77บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)51.00 / 74.00บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.84%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-4.89%
Volume (ล่าสุด) 29.40ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)26.71ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)27.05ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+10.09%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+8.69%
จำนวนหุ้น 8,983.00ล้านหุ้น
Book Value10.98บาท
ปันผล (เฉลี่ย)1.51%
P/E 40.64เท่า
P/BV5.35เท่า
P/E x P/BV217.42
ROE12.47%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด12,985.48ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 14,543.95ล้านบาท
หนี้สิน639,085.31ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น104,134.13ล้านบาท
Market Cap527,751.25ล้านบาท
D/E Ratio 6.14เท่า
P/BV เฉลี่ย6.15เท่า
P/E เฉลี่ย31.54เท่า
EPS เฉลี่ย1.62บาท
Avg P/E x Avg EPS51.09บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)51.06บาท ( -13.08% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)45.59บาท ( -22.39% )
3. Avg P/BV x BV67.53บาท ( +14.94% )
Avg (1), (2), (3)54.73บาท ( -6.84% )
F Market Cap.491,639.59ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CPALL ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-04-16 - 2024-05-23), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CPALL ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CPALL รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-05-23 58.75 -0.84 58.25 / 59.50 29.40 +10.07 27.05 +8.69
2024-05-21 59.25 +1.28 58.25 / 59.25 26.71 -37.02 27.05 -1.26
2024-05-20 58.50 -0.85 58.00 / 59.50 42.41 +26.00 27.05 +56.78
2024-05-17 59.00 -0.42 58.25 / 59.50 33.66 -22.44 27.05 +24.44
2024-05-16 59.25 -2.87 59.00 / 60.75 43.40 +120.42 27.05 +60.44
2024-05-15 61.00 0.00 60.25 / 61.00 19.69 -27.02 27.05 -27.21
2024-05-14 61.00 +0.83 60.25 / 61.00 26.98 -66.41 27.05 -0.26
2024-05-13 60.50 +2.54 59.75 / 61.00 80.32 +88.63 27.05 +196.93
2024-05-10 59.00 +1.29 57.50 / 59.25 42.58 +180.13 27.05 +57.41
2024-05-09 58.25 +1.30 57.25 / 58.25 15.20 -40.67 27.05 -43.81
2024-05-08 57.50 -1.29 57.50 / 58.50 25.62 -22.64 27.05 -5.29
2024-05-07 58.25 0.00 57.50 / 58.50 33.12 +58.39 27.05 +22.44
2024-05-03 58.25 -0.85 57.50 / 59.00 20.91 -8.97 27.05 -22.70
2024-05-02 58.75 +2.17 57.00 / 58.75 22.97 -47.55 27.05 -15.08
2024-04-30 57.50 +1.32 56.75 / 58.00 43.79 +141.80 27.05 +61.89
2024-04-29 56.75 0.00 56.50 / 57.25 18.11 -33.35 27.05 -33.05
2024-04-26 56.75 -1.73 56.75 / 57.75 27.17 -14.72 27.05 +0.44
2024-04-25 57.75 +1.32 56.75 / 58.00 31.86 +48.32 27.05 +17.78
2024-04-24 57.00 +0.44 56.75 / 57.50 21.48 -34.27 27.05 -20.59
2024-04-23 56.75 +2.25 55.50 / 57.00 32.68 +43.52 27.05 +20.81
2024-04-22 55.50 +1.37 54.50 / 55.50 22.77 -46.41 27.05 -15.82
2024-04-19 54.75 -1.35 54.00 / 55.75 42.49 +11.87 27.05 +57.08
2024-04-18 55.50 +0.91 54.75 / 55.75 37.98 -38.76 27.05 +40.41
2024-04-17 55.00 -3.51 54.25 / 56.00 62.02 +163.58 27.05 +129.28
2024-04-11 57.00 -0.44 56.50 / 57.75 23.53 -38.91 27.05 -13.01
2024-04-10 57.25 +1.78 55.75 / 57.50 38.52 -9.79 27.05 +42.40
2024-04-09 56.25 +0.45 55.50 / 56.75 42.70 +206.09 27.05 +57.86
2024-04-05 56.00 +0.90 55.00 / 56.00 13.95 -49.58 27.05 -48.43
2024-04-04 55.50 +0.91 54.75 / 55.75 27.67 -44.10 27.05 +2.29
2024-04-03 55.00 +1.85 53.75 / 55.75 49.50 +44.19 27.05 +82.99
2024-04-02 54.00 -0.92 53.50 / 54.50 34.33 +55.90 27.05 +26.91
2024-04-01 54.50 -0.46 54.25 / 54.75 22.02 +224.30 27.05 -18.60
2024-03-29 54.75 +0.46 54.25 / 54.75 6.79 -56.72 27.05 -74.90
2024-03-28 54.50 -0.46 54.25 / 55.00 15.69 +119.44 27.05 -42.00
2024-03-27 54.75 0.00 54.50 / 55.00 7.15 -70.03 27.05 -73.57
2024-03-26 54.75 +0.46 54.25 / 55.00 23.86 -1.53 27.05 -11.79
2024-03-25 54.50 +0.46 53.75 / 54.75 24.23 -48.88 27.05 -10.43
2024-03-22 54.25 -0.91 54.00 / 55.25 47.40 -18.68 27.05 +75.23
2024-03-21 54.75 -1.35 54.25 / 56.25 58.29 +78.69 27.05 +115.49
2024-03-20 55.50 -1.33 55.25 / 56.75 32.62 +30.06 27.05 +20.59
2024-03-19 56.25 0.00 56.00 / 56.75 25.08 -29.49 27.05 -7.28
2024-03-18 56.25 0.00 56.00 / 57.25 35.57 +21.36 27.05 +31.50
2024-03-15 56.25 -1.75 56.25 / 57.25 29.31 -9.29 27.05 +8.35
2024-03-14 57.25 -0.43 57.25 / 57.75 32.31 +62.04 27.05 +19.45
2024-03-13 57.50 +1.32 56.50 / 57.75 19.94 -48.40 27.05 -26.28
2024-03-12 56.75 0.00 56.00 / 57.25 38.64 +96.34 27.05 +42.85
2024-03-11 56.75 -1.73 56.50 / 57.75 19.68 -18.78 27.05 -27.25
2024-03-08 57.75 -0.86 57.25 / 58.25 24.23 +30.06 27.05 -10.43
2024-03-07 58.25 +1.30 57.50 / 58.25 18.63 -10.86 27.05 -31.13
2024-03-06 57.50 +1.32 56.75 / 58.00 20.90 +8.46 27.05 -22.74
2024-03-05 56.75 +0.89 55.75 / 56.75 19.27 -21.06 27.05 -28.76
2024-03-04 56.25 -2.17 56.00 / 57.50 24.41 +28.00 27.05 -9.76
2024-03-01 57.50 0.00 56.75 / 58.00 19.07 -61.54 27.05 -29.50
2024-02-29 57.50 -0.86 57.00 / 58.00 49.58 +141.03 27.05 +83.29
2024-02-28 58.00 -0.85 57.75 / 58.75 20.57 -67.96 27.05 -23.96
2024-02-27 58.50 58.25 / 60.00 64.21 27.05 +137.38


*** Tips : การเลือกซื้อหุ้นต้องพิจารณามูลค่าในอนาคต มองอนาคตเป็นสำคัญ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : EA , TFM , VIBHA , JCK , JTS , MAKRO , MBK , CPH , COTTO , ASP , CNT , TKC , CPI , PRAKIT , SMPC ,