กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท : CPNCG

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CPNCG siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น

Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 426
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 6.25บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)6.30บาท
ราคา (เฉลี่ย)10.91บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)5.65 / 14.80บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.79%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-42.71%
Volume (ล่าสุด) 0.08ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.70ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.30ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-89.27%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-75.00%
จำนวนหุ้น 426.64ล้านหุ้น
Book Value11.48บาท
ปันผล (เฉลี่ย)8.25%
P/E -เท่า
P/BV0.54เท่า
P/E x P/BV-
ROE0.00%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด0.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 0.00ล้านบาท
หนี้สิน1,438.08ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ล้านบาท
Market Cap2,666.50ล้านบาท
D/E Ratio -เท่า
P/BV เฉลี่ย1.04เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย0.00บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV11.94บาท ( +91.04% )
Avg (1), (2), (3)11.94บาท ( +91.04% )
F Market Cap.5,094.08ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CPNCG ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CPNCG ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CPNCG รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 6.25 -0.79 6.25 / 6.30 0.08 -88.57 0.30 -73.33
2023-11-30 6.30 0.00 6.20 / 6.30 0.70 +141.38 0.30 +133.33
2023-11-29 6.30 0.00 6.25 / 6.30 0.29 -36.96 0.30 -3.33
2023-11-28 6.30 0.00 6.25 / 6.30 0.46 +109.09 0.30 +53.33
2023-11-27 6.30 +1.61 6.25 / 6.30 0.22 -40.54 0.30 -26.67
2023-11-24 6.20 -1.59 6.20 / 6.35 0.37 -38.33 0.30 +23.33
2023-11-23 6.30 0.00 6.20 / 6.40 0.60 +233.33 0.30 +100.00
2023-11-22 6.30 0.00 6.30 / 6.40 0.18 -35.71 0.30 -40.00
2023-11-21 6.30 0.00 6.30 / 6.35 0.28 -30.00 0.30 -6.67
2023-11-20 6.30 0.00 6.25 / 6.30 0.40 +11.11 0.30 +33.33
2023-11-17 6.30 0.00 6.25 / 6.30 0.36 -21.74 0.30 +20.00
2023-11-16 6.30 -5.97 6.25 / 6.35 0.46 -58.56 0.30 +53.33
2023-11-15 6.70 +2.29 6.55 / 6.70 1.11 +15.63 0.30 +270.00
2023-11-14 6.55 0.00 6.50 / 6.60 0.96 +146.15 0.30 +220.00
2023-11-13 6.55 -0.76 6.55 / 6.65 0.39 +25.81 0.30 +30.00
2023-11-10 6.60 0.00 6.55 / 6.65 0.31 +14.81 0.30 +3.33
2023-11-09 6.60 +1.54 6.50 / 6.60 0.27 -42.55 0.30 -10.00
2023-11-08 6.50 +3.17 6.35 / 6.55 0.47 -6.00 0.30 +56.67
2023-11-07 6.30 +5.88 6.00 / 6.35 0.50 +92.31 0.30 +66.67
2023-11-06 5.95 +0.85 5.70 / 6.05 0.26 -38.10 0.30 -13.33
2023-11-03 5.90 +4.42 5.65 / 6.00 0.42 +75.00 0.30 +40.00
2023-11-02 5.65 -0.88 5.55 / 5.70 0.24 -55.56 0.30 -20.00
2023-11-01 5.70 -5.00 4.20 / 6.15 0.54 +260.00 0.30 +80.00
2023-10-31 6.00 0.00 5.95 / 6.05 0.15 -37.50 0.30 -50.00
2023-10-30 6.00 -1.64 5.95 / 6.10 0.24 -17.24 0.30 -20.00
2023-10-27 6.10 +0.83 6.05 / 6.15 0.29 +38.10 0.30 -3.33
2023-10-26 6.05 -3.20 6.05 / 6.15 0.21 +250.00 0.30 -30.00
2023-10-25 6.25 0.00 6.20 / 6.30 0.06 -76.92 0.30 -80.00
2023-10-24 6.25 -1.57 6.15 / 6.40 0.26 +13.04 0.30 -13.33
2023-10-20 6.35 -0.78 6.30 / 6.45 0.23 +21.05 0.30 -23.33
2023-10-19 6.40 -0.78 6.40 / 6.50 0.19 +90.00 0.30 -36.67
2023-10-18 6.45 -0.77 6.45 / 6.50 0.10 -41.18 0.30 -66.67
2023-10-17 6.50 0.00 6.45 / 6.55 0.17 -46.88 0.30 -43.33
2023-10-16 6.50 0.00 6.45 / 6.50 0.32 +100.00 0.30 +6.67
2023-10-12 6.50 -0.76 6.45 / 6.55 0.16 -63.64 0.30 -46.67
2023-10-11 6.55 +0.77 6.40 / 6.55 0.44 +4.76 0.30 +46.67
2023-10-10 6.50 0.00 6.45 / 6.55 0.42 +223.08 0.30 +40.00
2023-10-09 6.50 -1.52 6.50 / 6.55 0.13 -63.89 0.30 -56.67
2023-10-06 6.60 +0.76 6.50 / 6.60 0.36 +38.46 0.30 +20.00
2023-10-05 6.55 0.00 6.50 / 6.55 0.26 -23.53 0.30 -13.33
2023-10-04 6.55 +0.77 6.45 / 6.55 0.34 +17.24 0.30 +13.33
2023-10-03 6.50 0.00 6.45 / 6.55 0.29 -36.96 0.30 -3.33
2023-10-02 6.50 0.00 6.45 / 6.55 0.46 +142.11 0.30 +53.33
2023-09-29 6.50 +0.78 6.50 / 6.55 0.19 -5.00 0.30 -36.67
2023-09-28 6.45 -2.27 6.45 / 6.60 0.20 -33.33 0.30 -33.33
2023-09-27 6.60 0.00 6.50 / 6.65 0.30 +114.29 0.30 0.00
2023-09-26 6.60 -1.49 6.60 / 6.70 0.14 +40.00 0.30 -53.33
2023-09-25 6.70 0.00 6.65 / 6.70 0.10 0.00 0.30 -66.67
2023-09-22 6.70 0.00 6.65 / 6.70 0.10 -58.33 0.30 -66.67
2023-09-21 6.70 0.00 6.65 / 6.70 0.24 -46.67 0.30 -20.00
2023-09-20 6.70 0.00 6.60 / 6.75 0.45 +45.16 0.30 +50.00
2023-09-19 6.70 -1.47 6.70 / 6.85 0.31 -22.50 0.30 +3.33
2023-09-18 6.80 -1.45 6.75 / 6.90 0.40 +73.91 0.30 +33.33
2023-09-15 6.90 +0.73 6.80 / 6.90 0.23 0.00 0.30 -23.33
2023-09-14 6.85 +0.74 6.80 / 6.85 0.23 -17.86 0.30 -23.33
2023-09-13 6.80 -1.45 6.80 / 6.90 0.28 +133.33 0.30 -6.67
2023-09-12 6.90 -0.72 6.85 / 6.95 0.12 0.00 0.30 -60.00
2023-09-11 6.95 0.00 6.85 / 6.95 0.12 -53.85 0.30 -60.00
2023-09-08 6.95 +0.72 6.85 / 7.00 0.26 +73.33 0.30 -13.33
2023-09-07 6.90 0.00 6.85 / 6.95 0.15 0.00 0.30 -50.00
2023-09-06 6.90 -1.43 6.90 / 7.00 0.15 +66.67 0.30 -50.00
2023-09-05 7.00 0.00 6.95 / 7.10 0.09 +12.50 0.30 -70.00
2023-09-04 7.00 6.95 / 7.05 0.08 0.30 -73.33


*** Tips : จงใส่ใจ และเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ เหมือนกับการประกอบวิชาชีพอื่นๆ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CMAN , AJA , NVD , TAKUNI , KSL , CSP , MEGA , PSL , PORT , WHA , LRH , DCC , MAX , CTW , OSP ,