บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) : CPT

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CPT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.61บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.61บาท
ราคา (เฉลี่ย)0.82บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.55 / 1.13บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-25.61%
Volume (ล่าสุด) 0.13ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.62ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)3.70ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-79.91%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-96.61%
จำนวนหุ้น 900.00ล้านหุ้น
Book Value0.99บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.04%
P/E -เท่า
P/BV0.62เท่า
P/E x P/BV-
ROE-9.53%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-114.81ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -40.29ล้านบาท
หนี้สิน430.78ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น903.45ล้านบาท
Market Cap549.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.48เท่า
P/BV เฉลี่ย0.84เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย-0.04บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV0.83บาท ( +36.07% )
Avg (1), (2), (3)0.83บาท ( +36.07% )
F Market Cap.747.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CPT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CPT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CPT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.61 0.00 0.59 / 0.61 0.13 -79.03 3.70 -96.49
2023-11-30 0.61 -1.61 0.59 / 0.62 0.62 +210.00 3.70 -83.24
2023-11-29 0.62 0.00 0.60 / 0.63 0.20 -79.59 3.70 -94.59
2023-11-28 0.62 -3.13 0.59 / 0.65 0.98 +415.79 3.70 -73.51
2023-11-27 0.64 -1.54 0.62 / 0.66 0.19 +72.73 3.70 -94.86
2023-11-24 0.65 -2.99 0.65 / 0.68 0.11 -68.57 3.70 -97.03
2023-11-23 0.67 0.00 0.64 / 0.69 0.35 -38.60 3.70 -90.54
2023-11-22 0.67 +3.08 0.63 / 0.67 0.57 +78.13 3.70 -84.59
2023-11-21 0.65 +6.56 0.62 / 0.65 0.32 +255.56 3.70 -91.35
2023-11-20 0.61 -1.61 0.61 / 0.63 0.09 +12.50 3.70 -97.57
2023-11-17 0.62 -3.13 0.62 / 0.64 0.08 +166.67 3.70 -97.84
2023-11-16 0.64 0.00 0.62 / 0.64 0.03 -91.89 3.70 -99.19
2023-11-15 0.64 +4.92 0.62 / 0.64 0.37 +23.33 3.70 -90.00
2023-11-14 0.61 0.00 0.61 / 0.63 0.30 -34.78 3.70 -91.89
2023-11-13 0.61 -4.69 0.61 / 0.64 0.46 -36.11 3.70 -87.57
2023-11-10 0.64 -3.03 0.62 / 0.64 0.72 +18.03 3.70 -80.54
2023-11-09 0.66 +1.54 0.63 / 0.66 0.61 -80.63 3.70 -83.51
2023-11-08 0.65 +1.56 0.65 / 0.69 3.15 +3,050.00 3.70 -14.86
2023-11-07 0.64 -3.03 0.63 / 0.67 0.10 +25.00 3.70 -97.30
2023-11-06 0.66 +1.54 0.63 / 0.66 0.08 -60.00 3.70 -97.84
2023-11-03 0.65 -1.52 0.63 / 0.67 0.20 -48.72 3.70 -94.59
2023-11-02 0.66 +4.76 0.64 / 0.66 0.39 +290.00 3.70 -89.46
2023-11-01 0.63 +3.28 0.60 / 0.63 0.10 +42.86 3.70 -97.30
2023-10-31 0.61 -1.61 0.59 / 0.61 0.07 -41.67 3.70 -98.11
2023-10-30 0.62 +5.08 0.59 / 0.62 0.12 -80.95 3.70 -96.76
2023-10-27 0.59 -3.28 0.57 / 0.60 0.63 +1,160.00 3.70 -82.97
2023-10-26 0.61 -1.61 0.59 / 0.61 0.05 -50.00 3.70 -98.65
2023-10-25 0.62 +3.33 0.61 / 0.63 0.10 0.00 3.70 -97.30
2023-10-24 0.60 0.00 0.60 / 0.61 0.10 -67.74 3.70 -97.30
2023-10-20 0.60 -1.64 0.59 / 0.61 0.31 +3.33 3.70 -91.62
2023-10-19 0.61 -1.61 0.61 / 0.62 0.30 +30.43 3.70 -91.89
2023-10-18 0.62 -1.59 0.60 / 0.63 0.23 +283.33 3.70 -93.78
2023-10-17 0.63 -1.56 0.63 / 0.64 0.06 -85.37 3.70 -98.38
2023-10-16 0.64 0.00 0.62 / 0.64 0.41 +51.85 3.70 -88.92
2023-10-12 0.64 -1.54 0.63 / 0.65 0.27 -68.97 3.70 -92.70
2023-10-11 0.65 +4.84 0.62 / 0.66 0.87 +107.14 3.70 -76.49
2023-10-10 0.62 -3.13 0.61 / 0.65 0.42 +82.61 3.70 -88.65
2023-10-09 0.64 +1.59 0.61 / 0.64 0.23 -67.61 3.70 -93.78
2023-10-06 0.63 -3.08 0.61 / 0.66 0.71 +1,675.00 3.70 -80.81
2023-10-05 0.65 +1.56 0.63 / 0.65 0.04 -97.16 3.70 -98.92
2023-10-04 0.64 0.00 0.61 / 0.65 1.41 -30.20 3.70 -61.89
2023-10-03 0.64 -7.25 0.63 / 0.68 2.02 +132.18 3.70 -45.41
2023-10-02 0.69 -1.43 0.68 / 0.71 0.87 -24.35 3.70 -76.49
2023-09-29 0.70 -1.41 0.69 / 0.73 1.15 -8.00 3.70 -68.92
2023-09-28 0.71 -2.74 0.71 / 0.74 1.25 -60.19 3.70 -66.22
2023-09-27 0.73 -5.19 0.72 / 0.77 3.14 -81.63 3.70 -15.14
2023-09-26 0.77 +8.45 0.71 / 0.81 17.09 +24,314.29 3.70 +361.89
2023-09-25 0.71 0.00 0.70 / 0.72 0.07 -56.25 3.70 -98.11
2023-09-22 0.71 -1.39 0.70 / 0.72 0.16 -36.00 3.70 -95.68
2023-09-21 0.72 0.00 0.70 / 0.72 0.25 -56.14 3.70 -93.24
2023-09-20 0.72 -1.37 0.70 / 0.73 0.57 -70.16 3.70 -84.59
2023-09-19 0.73 -1.35 0.72 / 0.75 1.91 -23.29 3.70 -48.38
2023-09-18 0.74 +2.78 0.72 / 0.75 2.49 +857.69 3.70 -32.70
2023-09-15 0.72 0.00 0.69 / 0.72 0.26 +766.67 3.70 -92.97
2023-09-14 0.72 0.00 0.70 / 0.72 0.03 +50.00 3.70 -99.19
2023-09-13 0.72 0.00 0.71 / 0.72 0.02 -86.67 3.70 -99.46
2023-09-12 0.72 -1.37 0.71 / 0.73 0.15 -58.33 3.70 -95.95
2023-09-11 0.73 +1.39 0.70 / 0.73 0.36 -28.00 3.70 -90.27
2023-09-08 0.72 0.00 0.71 / 0.73 0.50 +56.25 3.70 -86.49
2023-09-07 0.72 -1.37 0.71 / 0.73 0.32 +88.24 3.70 -91.35
2023-09-06 0.73 +1.39 0.72 / 0.73 0.17 -34.62 3.70 -95.41
2023-09-05 0.72 0.00 0.71 / 0.73 0.26 +44.44 3.70 -92.97
2023-09-04 0.72 0.70 / 0.73 0.18 3.70 -95.14


*** Tips : พื้นฐานใช้เลือกหุ้น เทคนิคใช้เลือกจังหวะ และโอกาส ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CNT , KTIS , HENG , EVER , TSR , CTW , DDD , GUNKUL , MICRO , JR , BBIK , SVOA , TASCO , EGATIF , MFC ,