บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) : CSP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CSP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.97บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.97บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.44บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.48 / 3.40บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-32.64%
Volume (ล่าสุด) 0.04ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.23ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.07ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-83.38%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-96.48%
จำนวนหุ้น 496.17ล้านหุ้น
Book Value1.60บาท
ปันผล (เฉลี่ย)21.66%
P/E 1.10เท่า
P/BV0.61เท่า
P/E x P/BV0.67
ROE45.53%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด584.36ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 261.29ล้านบาท
หนี้สิน1,264.73ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น962.53ล้านบาท
Market Cap481.28ล้านบาท
D/E Ratio 1.31เท่า
P/BV เฉลี่ย1.07เท่า
P/E เฉลี่ย2.97เท่า
EPS เฉลี่ย0.53บาท
Avg P/E x Avg EPS1.57บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)1.56บาท ( +61.24% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.50บาท ( +260.61% )
3. Avg P/BV x BV1.71บาท ( +76.29% )
Avg (1), (2), (3)2.26บาท ( +132.99% )
F Market Cap.1,121.34ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CSP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CSP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CSP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.97 0.00 0.96 / 0.99 0.04 -82.61 1.07 -96.26
2023-11-30 0.97 -2.02 0.96 / 0.99 0.23 +1,050.00 1.07 -78.50
2023-11-29 0.99 +1.02 0.98 / 1.00 0.02 +100.00 1.07 -98.13
2023-11-28 0.98 -1.01 0.98 / 1.00 0.01 -50.00 1.07 -99.07
2023-11-27 0.99 +1.02 0.98 / 1.00 0.02 -50.00 1.07 -98.13
2023-11-24 0.98 -2.00 0.98 / 1.00 0.04 -69.23 1.07 -96.26
2023-11-23 1.00 +1.01 0.99 / 1.01 0.13 +85.71 1.07 -87.85
2023-11-22 0.99 -1.00 0.98 / 1.00 0.07 +250.00 1.07 -93.46
2023-11-21 1.00 0.00 1.00 / 1.01 0.02 +100.00 1.07 -98.13
2023-11-20 1.00 0.00 1.00 / 1.01 0.01 -50.00 1.07 -99.07
2023-11-17 1.00 0.00 0.99 / 1.01 0.02 -50.00 1.07 -98.13
2023-11-16 1.00 0.00 0.99 / 1.01 0.04 +100.00 1.07 -96.26
2023-11-15 1.00 0.00 1.00 / 1.00 0.02 1.07 -98.13
2023-11-14 1.00 +1.01 1.00 / 1.00 0.00 -100.00 1.07 -100.00
2023-11-13 0.99 0.00 0.99 / 1.00 0.03 +200.00 1.07 -97.20
2023-11-10 0.99 -1.00 0.99 / 1.02 0.01 0.00 1.07 -99.07
2023-11-09 1.00 -0.99 1.00 / 1.01 0.01 -90.00 1.07 -99.07
2023-11-08 1.01 -2.88 0.98 / 1.03 0.10 +100.00 1.07 -90.65
2023-11-07 1.04 +1.96 1.02 / 1.04 0.05 -37.50 1.07 -95.33
2023-11-06 1.02 +2.00 1.00 / 1.03 0.08 +60.00 1.07 -92.52
2023-11-03 1.00 0.00 1.00 / 1.02 0.05 +66.67 1.07 -95.33
2023-11-02 1.00 -0.99 1.00 / 1.02 0.03 +200.00 1.07 -97.20
2023-11-01 1.01 -0.98 1.01 / 1.02 0.01 1.07 -99.07
2023-10-31 1.02 +2.00 1.01 / 1.02 0.00 -100.00 1.07 -100.00
2023-10-30 1.00 0.00 1.00 / 1.02 0.06 +200.00 1.07 -94.39
2023-10-27 1.00 0.00 1.00 / 1.05 0.02 0.00 1.07 -98.13
2023-10-26 1.00 -3.85 1.00 / 1.05 0.02 1.07 -98.13
2023-10-25 1.04 +2.97 1.03 / 1.04 0.00 -100.00 1.07 -100.00
2023-10-24 1.01 +1.00 1.00 / 1.03 0.02 -77.78 1.07 -98.13
2023-10-20 1.00 -2.91 1.00 / 1.04 0.09 +350.00 1.07 -91.59
2023-10-19 1.03 0.00 1.03 / 1.04 0.02 -88.24 1.07 -98.13
2023-10-18 1.03 0.00 1.02 / 1.04 0.17 +1,600.00 1.07 -84.11
2023-10-17 1.03 0.00 1.02 / 1.05 0.01 -75.00 1.07 -99.07
2023-10-16 1.03 0.00 1.01 / 1.03 0.04 0.00 1.07 -96.26
2023-10-12 1.03 -2.83 1.03 / 1.06 0.04 +33.33 1.07 -96.26
2023-10-11 1.06 0.00 1.03 / 1.06 0.03 +50.00 1.07 -97.20
2023-10-10 1.06 +2.91 1.03 / 1.07 0.02 -75.00 1.07 -98.13
2023-10-09 1.03 0.00 1.02 / 1.03 0.08 +300.00 1.07 -92.52
2023-10-06 1.03 0.00 1.03 / 1.05 0.02 -33.33 1.07 -98.13
2023-10-05 1.03 +0.98 1.02 / 1.06 0.03 -40.00 1.07 -97.20
2023-10-04 1.02 -0.97 1.02 / 1.06 0.05 -44.44 1.07 -95.33
2023-10-03 1.03 -0.96 1.02 / 1.05 0.09 -18.18 1.07 -91.59
2023-10-02 1.04 -0.95 1.02 / 1.08 0.11 +83.33 1.07 -89.72
2023-09-29 1.05 +0.96 1.03 / 1.06 0.06 +50.00 1.07 -94.39
2023-09-28 1.04 -0.95 1.04 / 1.07 0.04 +33.33 1.07 -96.26
2023-09-27 1.05 -0.94 1.05 / 1.06 0.03 -70.00 1.07 -97.20
2023-09-26 1.06 -2.75 1.06 / 1.09 0.10 -23.08 1.07 -90.65
2023-09-25 1.09 0.00 1.06 / 1.10 0.13 +1,200.00 1.07 -87.85
2023-09-22 1.09 -0.91 1.08 / 1.10 0.01 -50.00 1.07 -99.07
2023-09-21 1.10 +2.80 1.10 / 1.10 0.02 -77.78 1.07 -98.13
2023-09-20 1.07 -1.83 1.07 / 1.10 0.09 -30.77 1.07 -91.59
2023-09-19 1.09 0.00 1.08 / 1.11 0.13 -56.67 1.07 -87.85
2023-09-18 1.09 -3.54 1.06 / 1.13 0.30 +1,400.00 1.07 -71.96
2023-09-15 1.13 +0.89 1.12 / 1.14 0.02 -71.43 1.07 -98.13
2023-09-14 1.12 -0.88 1.12 / 1.13 0.07 -95.88 1.07 -93.46
2023-09-13 1.13 +0.89 1.10 / 1.21 1.70 +431.25 1.07 +58.88
2023-09-12 1.12 -1.75 1.10 / 1.15 0.32 +60.00 1.07 -70.09
2023-09-11 1.14 -0.87 1.14 / 1.17 0.20 +33.33 1.07 -81.31
2023-09-08 1.15 0.00 1.14 / 1.19 0.15 +87.50 1.07 -85.98
2023-09-07 1.15 +0.88 1.14 / 1.15 0.08 -96.79 1.07 -92.52
2023-09-06 1.14 +0.88 1.13 / 1.28 2.49 +4,880.00 1.07 +132.71
2023-09-05 1.13 -2.59 1.13 / 1.17 0.05 -58.33 1.07 -95.33
2023-09-04 1.16 1.15 / 1.19 0.12 1.07 -88.79


*** Tips : จงเปิดใจ เปิดกว้าง ยอมรับ ปรับปรุงแก้ไข ***

หุ้นที่น่าสนใจ : PTG , ARIP , SPALI , NEP , SFP , MTC , TNPC , LPH , SKR , RATCH , ICN , ASIAN , MGT , BTS , NCAP ,