บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : CWT

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CWT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 1.51บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.52บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.71บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.41 / 4.28บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.66%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-44.28%
Volume (ล่าสุด) 0.16ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.10ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)6.30ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+64.92%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-97.50%
จำนวนหุ้น 630.10ล้านหุ้น
Book Value3.07บาท
ปันผล (เฉลี่ย)1.50%
P/E 5.29เท่า
P/BV0.49เท่า
P/E x P/BV2.59
ROE15.57%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด180.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 131.48ล้านบาท
หนี้สิน1,704.53ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,664.93ล้านบาท
Market Cap951.45ล้านบาท
D/E Ratio 1.02เท่า
P/BV เฉลี่ย1.18เท่า
P/E เฉลี่ย10.00เท่า
EPS เฉลี่ย0.21บาท
Avg P/E x Avg EPS2.10บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)2.09บาท ( +38.19% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)2.86บาท ( +89.18% )
3. Avg P/BV x BV3.62บาท ( +139.74% )
Avg (1), (2), (3)2.86บาท ( +89.40% )
F Market Cap.1,802.09ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CWT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CWT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CWT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 1.51 -0.66 1.50 / 1.52 0.16 +60.00 6.30 -97.46
2023-11-29 1.52 0.00 1.50 / 1.52 0.10 +11.11 6.30 -98.41
2023-11-28 1.52 +0.66 1.50 / 1.55 0.09 +125.00 6.30 -98.57
2023-11-27 1.51 -0.66 1.51 / 1.53 0.04 -50.00 6.30 -99.37
2023-11-24 1.52 -0.65 1.52 / 1.55 0.08 -46.67 6.30 -98.73
2023-11-23 1.53 -0.65 1.51 / 1.54 0.15 +200.00 6.30 -97.62
2023-11-22 1.54 0.00 1.53 / 1.55 0.05 +400.00 6.30 -99.21
2023-11-21 1.54 -0.65 1.55 / 1.55 0.01 -90.91 6.30 -99.84
2023-11-20 1.55 0.00 1.53 / 1.55 0.11 +57.14 6.30 -98.25
2023-11-17 1.55 +1.97 1.52 / 1.55 0.07 -80.00 6.30 -98.89
2023-11-16 1.52 +1.33 1.52 / 1.54 0.35 +45.83 6.30 -94.44
2023-11-15 1.50 +2.04 1.46 / 1.53 0.24 +380.00 6.30 -96.19
2023-11-14 1.47 -0.68 1.45 / 1.48 0.05 0.00 6.30 -99.21
2023-11-13 1.48 -1.99 1.48 / 1.51 0.05 -66.67 6.30 -99.21
2023-11-10 1.51 -1.95 1.50 / 1.54 0.15 +50.00 6.30 -97.62
2023-11-09 1.54 -1.28 1.52 / 1.58 0.10 -44.44 6.30 -98.41
2023-11-08 1.56 +1.96 1.53 / 1.58 0.18 -87.41 6.30 -97.14
2023-11-07 1.53 +4.08 1.47 / 1.72 1.43 +521.74 6.30 -77.30
2023-11-06 1.47 -0.68 1.47 / 1.53 0.23 -69.33 6.30 -96.35
2023-11-03 1.48 +3.50 1.43 / 1.59 0.75 +294.74 6.30 -88.10
2023-11-02 1.43 +0.70 1.43 / 1.45 0.19 +137.50 6.30 -96.98
2023-11-01 1.42 +0.71 1.40 / 1.44 0.08 -61.90 6.30 -98.73
2023-10-31 1.41 -3.42 1.41 / 1.46 0.21 +250.00 6.30 -96.67
2023-10-30 1.46 +2.10 1.44 / 1.51 0.06 -73.91 6.30 -99.05
2023-10-27 1.43 -0.69 1.42 / 1.46 0.23 -36.11 6.30 -96.35
2023-10-26 1.44 -4.64 1.44 / 1.51 0.36 +200.00 6.30 -94.29
2023-10-25 1.51 +2.72 1.47 / 1.52 0.12 -45.45 6.30 -98.10
2023-10-24 1.47 -2.00 1.46 / 1.50 0.22 -8.33 6.30 -96.51
2023-10-20 1.50 -2.60 1.50 / 1.56 0.24 +4.35 6.30 -96.19
2023-10-19 1.54 -1.91 1.54 / 1.57 0.23 +76.92 6.30 -96.35
2023-10-18 1.57 -1.88 1.57 / 1.60 0.13 -35.00 6.30 -97.94
2023-10-17 1.60 +0.63 1.59 / 1.61 0.20 -25.93 6.30 -96.83
2023-10-16 1.59 -3.05 1.58 / 1.64 0.27 +50.00 6.30 -95.71
2023-10-12 1.64 +0.61 1.62 / 1.64 0.18 -76.32 6.30 -97.14
2023-10-11 1.63 -1.81 1.63 / 1.67 0.76 +68.89 6.30 -87.94
2023-10-10 1.66 -2.35 1.66 / 1.71 0.45 +150.00 6.30 -92.86
2023-10-09 1.70 -1.73 1.69 / 1.75 0.18 +100.00 6.30 -97.14
2023-10-06 1.73 0.00 1.72 / 1.77 0.09 +125.00 6.30 -98.57
2023-10-05 1.73 -1.70 1.73 / 1.76 0.04 -60.00 6.30 -99.37
2023-10-04 1.76 +1.15 1.70 / 1.76 0.10 -62.96 6.30 -98.41
2023-10-03 1.74 -2.25 1.72 / 1.78 0.27 0.00 6.30 -95.71
2023-10-02 1.78 -0.56 1.76 / 1.80 0.27 -35.71 6.30 -95.71
2023-09-29 1.79 -1.10 1.78 / 1.82 0.42 +320.00 6.30 -93.33
2023-09-28 1.81 -0.55 1.80 / 1.85 0.10 -47.37 6.30 -98.41
2023-09-27 1.82 -0.55 1.80 / 1.82 0.19 -65.45 6.30 -96.98
2023-09-26 1.83 -2.66 1.80 / 1.88 0.55 +358.33 6.30 -91.27
2023-09-25 1.88 -0.53 1.88 / 1.90 0.12 -40.00 6.30 -98.10
2023-09-22 1.89 0.00 1.87 / 1.90 0.20 +11.11 6.30 -96.83
2023-09-21 1.89 -0.53 1.89 / 1.92 0.18 -40.00 6.30 -97.14
2023-09-20 1.90 0.00 1.88 / 1.91 0.30 +20.00 6.30 -95.24
2023-09-19 1.90 0.00 1.89 / 1.92 0.25 -30.56 6.30 -96.03
2023-09-18 1.90 -2.06 1.89 / 1.94 0.36 +260.00 6.30 -94.29
2023-09-15 1.94 +0.52 1.93 / 1.95 0.10 +11.11 6.30 -98.41
2023-09-14 1.93 +0.52 1.93 / 1.95 0.09 -83.93 6.30 -98.57
2023-09-13 1.92 0.00 1.92 / 1.99 0.56 +166.67 6.30 -91.11
2023-09-12 1.92 +0.52 1.91 / 1.94 0.21 -34.38 6.30 -96.67
2023-09-11 1.91 -1.55 1.90 / 1.96 0.32 +146.15 6.30 -94.92
2023-09-08 1.94 -0.51 1.93 / 1.96 0.13 -69.77 6.30 -97.94
2023-09-07 1.95 +1.04 1.91 / 1.97 0.43 +34.38 6.30 -93.17
2023-09-06 1.93 -2.03 1.93 / 1.97 0.32 +39.13 6.30 -94.92
2023-09-05 1.97 +0.51 1.96 / 1.99 0.23 -79.65 6.30 -96.35
2023-09-04 1.96 1.96 / 2.08 1.13 6.30 -82.06


*** Tips : การลงทุนควรรอคอยจังหวะที่ได้เปรียบมากที่สุด มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SE-ED , FMT , SKR , NSI , SPCG , ML , AAV , GEL , A5 , COM7 , PDJ , M-CHAI , PRG , TCAP , INTUCH ,