บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) : DEMCO

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google DEMCO siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-05-23 (ล่าสุด) 3.78บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)3.70บาท
ราคา (เฉลี่ย)3.65บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)2.04 / 6.35บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+2.16%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+3.56%
Volume (ล่าสุด) 0.61ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.26ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)3.59ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+136.50%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-83.00%
จำนวนหุ้น 730.34ล้านหุ้น
Book Value5.74บาท
ปันผล (เฉลี่ย)0.54%
P/E 27.37เท่า
P/BV0.66เท่า
P/E x P/BV18.06
ROE2.32%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด134.48ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 78.03ล้านบาท
หนี้สิน2,603.43ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,344.74ล้านบาท
Market Cap2,760.69ล้านบาท
D/E Ratio 0.60เท่า
P/BV เฉลี่ย0.87เท่า
P/E เฉลี่ย30.41เท่า
EPS เฉลี่ย0.11บาท
Avg P/E x Avg EPS3.35บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)3.25บาท ( -14.05% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)5.60บาท ( +48.13% )
3. Avg P/BV x BV4.99บาท ( +32.01% )
Avg (1), (2), (3)4.61บาท ( +21.96% )
F Market Cap.3,366.87ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย DEMCO ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-04-16 - 2024-05-23), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น DEMCO ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น DEMCO รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-05-23 3.78 +2.16 3.72 / 3.86 0.61 +134.62 3.59 -83.01
2024-05-21 3.70 -0.54 3.70 / 3.76 0.26 -39.53 3.59 -92.76
2024-05-20 3.72 -0.53 3.72 / 3.86 0.43 -67.18 3.59 -88.02
2024-05-17 3.74 -5.08 3.74 / 3.92 1.31 +133.93 3.59 -63.51
2024-05-16 3.94 -2.96 3.92 / 4.00 0.56 +21.74 3.59 -84.40
2024-05-15 4.06 -3.33 4.04 / 4.20 0.46 -71.60 3.59 -87.19
2024-05-14 4.20 -0.94 4.20 / 4.34 1.62 +1.89 3.59 -54.87
2024-05-13 4.24 +5.47 3.96 / 4.28 1.59 +205.77 3.59 -55.71
2024-05-10 4.02 +1.52 3.96 / 4.02 0.52 -13.33 3.59 -85.52
2024-05-09 3.96 +1.02 3.90 / 4.04 0.60 -33.33 3.59 -83.29
2024-05-08 3.92 -3.92 3.92 / 4.10 0.90 +400.00 3.59 -74.93
2024-05-07 4.08 -0.49 4.08 / 4.14 0.18 -52.63 3.59 -94.99
2024-05-03 4.10 +0.49 4.08 / 4.14 0.38 -50.65 3.59 -89.42
2024-05-02 4.08 -0.49 4.08 / 4.20 0.77 -40.77 3.59 -78.55
2024-04-30 4.10 -0.97 4.04 / 4.16 1.30 -11.56 3.59 -63.79
2024-04-29 4.14 +2.99 4.02 / 4.16 1.47 -31.63 3.59 -59.05
2024-04-26 4.02 -7.37 4.00 / 4.34 2.15 +923.81 3.59 -40.11
2024-04-25 4.34 0.00 4.32 / 4.40 0.21 -85.11 3.59 -94.15
2024-04-24 4.34 +0.93 4.30 / 4.42 1.41 +69.88 3.59 -60.72
2024-04-23 4.30 0.00 4.28 / 4.40 0.83 -69.71 3.59 -76.88
2024-04-22 4.30 +4.37 4.18 / 4.46 2.74 +39.80 3.59 -23.68
2024-04-19 4.12 -4.19 4.12 / 4.30 1.96 -44.32 3.59 -45.40
2024-04-18 4.30 +3.86 4.12 / 4.38 3.52 +252.00 3.59 -1.95
2024-04-17 4.14 +0.49 4.10 / 4.22 1.00 -69.33 3.59 -72.14
2024-04-11 4.12 +3.52 4.02 / 4.22 3.26 -25.74 3.59 -9.19
2024-04-10 3.98 +5.29 3.80 / 4.06 4.39 +555.22 3.59 +22.28
2024-04-09 3.78 +0.53 3.76 / 3.86 0.67 -71.49 3.59 -81.34
2024-04-05 3.76 +1.08 3.72 / 3.90 2.35 +193.75 3.59 -34.54
2024-04-04 3.72 +2.20 3.70 / 3.78 0.80 -71.53 3.59 -77.72
2024-04-03 3.64 +2.25 3.58 / 3.80 2.81 +52.72 3.59 -21.73
2024-04-02 3.56 -5.32 3.42 / 3.78 1.84 -17.49 3.59 -48.75
2024-04-01 3.76 +4.44 3.60 / 3.76 2.23 -19.78 3.59 -37.88
2024-03-29 3.60 +5.88 3.46 / 3.60 2.78 -32.36 3.59 -22.56
2024-03-28 3.40 +3.03 3.28 / 3.54 4.11 +35.64 3.59 +14.48
2024-03-27 3.30 +1.23 3.26 / 3.36 3.03 -4.42 3.59 -15.60
2024-03-26 3.26 +1.24 3.14 / 3.30 3.17 -49.52 3.59 -11.70
2024-03-25 3.22 -1.23 3.18 / 3.40 6.28 -50.00 3.59 +74.93
2024-03-22 3.26 +6.54 3.08 / 3.46 12.56 -25.37 3.59 +249.86
2024-03-21 3.06 +4.08 2.94 / 3.48 16.83 +68.30 3.59 +368.80
2024-03-20 2.94 +4.26 2.78 / 3.34 10.00 +183.29 3.59 +178.55
2024-03-19 2.82 -2.76 2.80 / 3.02 3.53 -76.07 3.59 -1.67
2024-03-18 2.90 +20.83 2.38 / 3.14 14.75 +49,066.67 3.59 +310.86
2024-03-15 2.40 0.00 2.36 / 2.40 0.03 -94.23 3.59 -99.16
2024-03-14 2.40 +3.45 2.34 / 2.42 0.52 +18.18 3.59 -85.52
2024-03-13 2.32 +1.75 2.24 / 2.38 0.44 -4.35 3.59 -87.74
2024-03-12 2.28 +0.88 2.22 / 2.28 0.46 +12.20 3.59 -87.19
2024-03-11 2.26 +1.80 2.22 / 2.26 0.41 +583.33 3.59 -88.58
2024-03-08 2.22 0.00 2.16 / 2.24 0.06 +50.00 3.59 -98.33
2024-03-07 2.22 0.00 2.16 / 2.22 0.04 -71.43 3.59 -98.89
2024-03-06 2.22 +2.78 2.16 / 2.22 0.14 -65.00 3.59 -96.10
2024-03-05 2.16 +2.86 2.10 / 2.16 0.40 +90.48 3.59 -88.86
2024-03-04 2.10 +2.94 2.06 / 2.10 0.21 -36.36 3.59 -94.15
2024-03-01 2.04 -0.97 2.02 / 2.10 0.33 +32.00 3.59 -90.81
2024-02-29 2.06 -4.63 2.04 / 2.12 0.25 +19.05 3.59 -93.04
2024-02-28 2.16 -1.82 2.10 / 2.20 0.21 -19.23 3.59 -94.15
2024-02-27 2.20 2.18 / 2.22 0.26 3.59 -92.76


*** Tips : คนที่มีความรู้ และประสปการณ์ที่มากพอจะเดินมาเอาเงินจากตลาด ส่วนคนอื่นๆ จะเอาเงินมากองไว้ในตลาด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TCJ , PCSGH , LUXF , TOP , SAMCO , SAT , HTECH , MALEE , BBL , WACOAL , FTREIT , PATO , BANPU , TCCC , ASIAN ,