กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล : DIF

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google DIF siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น

Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 426
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 8.35บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)8.35บาท
ราคา (เฉลี่ย)13.33บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)8.05 / 17.80บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-37.36%
Volume (ล่าสุด) 3.97ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)4.24ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)13.07ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-6.42%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-69.62%
จำนวนหุ้น 10,631.65ล้านหุ้น
Book Value16.26บาท
ปันผล (เฉลี่ย)7.70%
P/E -เท่า
P/BV0.51เท่า
P/E x P/BV-
ROE0.00%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด0.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 0.00ล้านบาท
หนี้สิน47,239.25ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ล้านบาท
Market Cap88,774.28ล้านบาท
D/E Ratio -เท่า
P/BV เฉลี่ย0.91เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย0.00บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV14.80บาท ( +77.25% )
Avg (1), (2), (3)14.80บาท ( +77.25% )
F Market Cap.157,348.42ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย DIF ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น DIF ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น DIF รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 8.35 0.00 8.30 / 8.40 3.97 -6.37 13.07 -69.63
2023-11-29 8.35 +0.60 8.25 / 8.40 4.24 -40.53 13.07 -67.56
2023-11-28 8.30 -0.60 8.25 / 8.35 7.13 -1.79 13.07 -45.45
2023-11-27 8.35 -1.18 8.30 / 8.40 7.26 +257.64 13.07 -44.45
2023-11-24 8.45 0.00 8.40 / 8.45 2.03 -59.07 13.07 -84.47
2023-11-23 8.45 -0.59 8.40 / 8.50 4.96 -40.74 13.07 -62.05
2023-11-22 8.50 0.00 8.45 / 8.55 8.37 +69.78 13.07 -35.96
2023-11-21 8.50 +0.59 8.45 / 8.55 4.93 -13.05 13.07 -62.28
2023-11-20 8.45 0.00 8.40 / 8.50 5.67 -20.25 13.07 -56.62
2023-11-17 8.45 +0.60 8.35 / 8.45 7.11 +74.26 13.07 -45.60
2023-11-16 8.40 0.00 8.35 / 8.40 4.08 -49.82 13.07 -68.78
2023-11-15 8.40 +2.44 8.20 / 8.40 8.13 -39.37 13.07 -37.80
2023-11-14 8.20 -2.96 8.15 / 8.25 13.41 -13.09 13.07 +2.60
2023-11-13 8.45 -1.17 8.40 / 8.60 15.43 +62.25 13.07 +18.06
2023-11-10 8.55 0.00 8.50 / 8.55 9.51 -32.84 13.07 -27.24
2023-11-09 8.55 0.00 8.45 / 8.55 14.16 +8.34 13.07 +8.34
2023-11-08 8.55 +1.79 8.40 / 8.55 13.07 -28.77 13.07 0.00
2023-11-07 8.40 0.00 8.40 / 8.55 18.35 +4.86 13.07 +40.40
2023-11-06 8.40 -1.18 8.40 / 8.65 17.50 -9.00 13.07 +33.89
2023-11-03 8.50 +1.80 8.40 / 8.60 19.23 +0.05 13.07 +47.13
2023-11-02 8.35 +2.45 8.15 / 8.45 19.22 +85.34 13.07 +47.05
2023-11-01 8.15 +1.24 8.05 / 8.15 10.37 -48.74 13.07 -20.66
2023-10-31 8.05 -2.42 8.00 / 8.30 20.23 +179.03 13.07 +54.78
2023-10-30 8.25 -0.60 8.25 / 8.30 7.25 -58.07 13.07 -44.53
2023-10-27 8.30 -1.78 8.25 / 8.45 17.29 +30.39 13.07 +32.29
2023-10-26 8.45 -1.74 8.40 / 8.60 13.26 +7.89 13.07 +1.45
2023-10-25 8.60 +0.58 8.55 / 8.65 12.29 -29.73 13.07 -5.97
2023-10-24 8.55 -2.29 8.55 / 8.80 17.49 -16.48 13.07 +33.82
2023-10-20 8.75 -1.69 8.75 / 8.90 20.94 +84.98 13.07 +60.21
2023-10-19 8.90 -1.11 8.90 / 9.00 11.32 +34.28 13.07 -13.39
2023-10-18 9.00 -0.55 9.00 / 9.05 8.43 +91.16 13.07 -35.50
2023-10-17 9.05 0.00 9.00 / 9.05 4.41 -23.04 13.07 -66.26
2023-10-16 9.05 0.00 9.00 / 9.10 5.73 -52.17 13.07 -56.16
2023-10-12 9.05 -0.55 9.00 / 9.15 11.98 -16.92 13.07 -8.34
2023-10-11 9.10 +0.55 9.05 / 9.15 14.42 +49.90 13.07 +10.33
2023-10-10 9.05 -0.55 9.05 / 9.15 9.62 +30.53 13.07 -26.40
2023-10-09 9.10 +0.55 9.00 / 9.15 7.37 +70.60 13.07 -43.61
2023-10-06 9.05 0.00 9.00 / 9.10 4.32 -36.09 13.07 -66.95
2023-10-05 9.05 0.00 9.00 / 9.10 6.76 +15.75 13.07 -48.28
2023-10-04 9.05 0.00 9.00 / 9.10 5.84 -4.26 13.07 -55.32
2023-10-03 9.05 -0.55 9.05 / 9.10 6.10 +33.48 13.07 -53.33
2023-10-02 9.10 0.00 9.05 / 9.15 4.57 -26.05 13.07 -65.03
2023-09-29 9.10 +0.55 9.05 / 9.10 6.18 -13.81 13.07 -52.72
2023-09-28 9.05 -1.09 9.05 / 9.20 7.17 -1.10 13.07 -45.14
2023-09-27 9.15 0.00 9.05 / 9.15 7.25 -32.87 13.07 -44.53
2023-09-26 9.15 -1.08 9.10 / 9.30 10.80 +106.11 13.07 -17.37
2023-09-25 9.25 -0.54 9.25 / 9.35 5.24 +21.30 13.07 -59.91
2023-09-22 9.30 0.00 9.25 / 9.30 4.32 -28.60 13.07 -66.95
2023-09-21 9.30 0.00 9.25 / 9.35 6.05 -50.65 13.07 -53.71
2023-09-20 9.30 -1.06 9.30 / 9.45 12.26 -40.66 13.07 -6.20
2023-09-19 9.40 0.00 9.35 / 9.55 20.66 -14.49 13.07 +58.07
2023-09-18 9.40 0.00 9.30 / 9.45 24.16 +54.57 13.07 +84.85
2023-09-15 9.40 +1.08 9.20 / 9.40 15.63 +210.74 13.07 +19.59
2023-09-14 9.30 +1.09 9.20 / 9.30 5.03 +3.93 13.07 -61.51
2023-09-13 9.20 -0.54 9.15 / 9.25 4.84 +8.76 13.07 -62.97
2023-09-12 9.25 +0.54 9.20 / 9.25 4.45 +14.10 13.07 -65.95
2023-09-11 9.20 0.00 9.15 / 9.25 3.90 -21.84 13.07 -70.16
2023-09-08 9.20 0.00 9.15 / 9.25 4.99 -26.18 13.07 -61.82
2023-09-07 9.20 +1.10 9.10 / 9.25 6.76 -63.54 13.07 -48.28
2023-09-06 9.10 -0.55 9.05 / 9.20 18.54 +68.70 13.07 +41.85
2023-09-05 9.15 -1.08 9.15 / 9.30 10.99 +49.73 13.07 -15.91
2023-09-04 9.25 9.25 / 9.40 7.34 13.07 -43.84


*** Tips : ประสปการณ์ และความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SAMART , COM7 , KKP , AMANAH , TPS , AMC , FN , SGP , INTUCH , CK , KKC , CHOTI , QLT , TFMAMA , MBK ,