บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) : DOHOME

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google DOHOME siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 12.30บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)12.30บาท
ราคา (เฉลี่ย)13.81บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)3.12 / 24.17บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-10.93%
Volume (ล่าสุด) 7.50ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)7.09ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)14.34ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+5.74%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-47.70%
จำนวนหุ้น 3,429.65ล้านหุ้น
Book Value4.01บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 23.20เท่า
P/BV3.07เท่า
P/E x P/BV71.22
ROE16.71%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,818.06ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,272.37ล้านบาท
หนี้สิน16,346.77ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น10,879.74ล้านบาท
Market Cap42,184.70ล้านบาท
D/E Ratio 1.50เท่า
P/BV เฉลี่ย3.54เท่า
P/E เฉลี่ย28.98เท่า
EPS เฉลี่ย0.37บาท
Avg P/E x Avg EPS10.72บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)10.75บาท ( -12.59% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)15.36บาท ( +24.90% )
3. Avg P/BV x BV14.20บาท ( +15.45% )
Avg (1), (2), (3)13.44บาท ( +9.27% )
F Market Cap.46,094.50ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย DOHOME ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น DOHOME ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น DOHOME รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 12.30 0.00 11.90 / 12.40 7.50 +5.78 14.34 -47.70
2023-11-29 12.30 -0.81 12.20 / 12.50 7.09 +7.75 14.34 -50.56
2023-11-28 12.40 -3.13 12.40 / 12.80 6.58 -40.40 14.34 -54.11
2023-11-27 12.80 +1.59 12.50 / 13.00 11.04 +76.64 14.34 -23.01
2023-11-24 12.60 +0.80 12.30 / 12.60 6.25 -30.63 14.34 -56.42
2023-11-23 12.50 +2.46 12.10 / 12.60 9.01 +134.64 14.34 -37.17
2023-11-22 12.20 +0.83 12.00 / 12.20 3.84 -38.85 14.34 -73.22
2023-11-21 12.10 0.00 12.10 / 12.30 6.28 +17.82 14.34 -56.21
2023-11-20 12.10 -0.82 11.90 / 12.20 5.33 -40.58 14.34 -62.83
2023-11-17 12.20 +1.67 11.70 / 12.30 8.97 +30.76 14.34 -37.45
2023-11-16 12.00 0.00 11.90 / 12.20 6.86 -58.62 14.34 -52.16
2023-11-15 12.00 +3.45 11.60 / 12.10 16.58 +124.97 14.34 +15.62
2023-11-14 11.60 -0.85 11.30 / 11.70 7.37 -7.30 14.34 -48.61
2023-11-13 11.70 0.00 11.50 / 11.70 7.95 -70.00 14.34 -44.56
2023-11-10 11.70 +1.74 11.00 / 12.00 26.50 +12.00 14.34 +84.80
2023-11-09 11.50 -0.86 11.00 / 11.80 23.66 -2.43 14.34 +64.99
2023-11-08 11.60 +3.57 11.60 / 12.10 24.25 +421.51 14.34 +69.11
2023-11-07 11.20 -0.88 11.10 / 11.40 4.65 +21.41 14.34 -67.57
2023-11-06 11.30 +0.89 11.20 / 11.50 3.83 -36.27 14.34 -73.29
2023-11-03 11.20 0.00 11.10 / 11.50 6.01 -38.86 14.34 -58.09
2023-11-02 11.20 +1.82 11.10 / 11.30 9.83 +228.76 14.34 -31.45
2023-11-01 11.00 0.00 10.80 / 11.10 2.99 -32.05 14.34 -79.15
2023-10-31 11.00 -2.65 10.90 / 11.30 4.40 -31.78 14.34 -69.32
2023-10-30 11.30 +3.67 10.70 / 11.30 6.45 -10.29 14.34 -55.02
2023-10-27 10.90 -1.80 10.80 / 11.20 7.19 +40.43 14.34 -49.86
2023-10-26 11.10 -1.77 10.90 / 11.30 5.12 -49.71 14.34 -64.30
2023-10-25 11.30 +2.73 11.10 / 11.60 10.18 +240.47 14.34 -29.01
2023-10-24 11.00 -0.90 10.80 / 11.10 2.99 -53.35 14.34 -79.15
2023-10-20 11.10 -0.89 10.90 / 11.20 6.41 +81.07 14.34 -55.30
2023-10-19 11.20 0.00 10.80 / 11.20 3.54 -22.54 14.34 -75.31
2023-10-18 11.20 -1.75 11.00 / 11.40 4.57 +100.44 14.34 -68.13
2023-10-17 11.40 0.00 11.30 / 11.50 2.28 -74.03 14.34 -84.10
2023-10-16 11.40 -1.72 11.20 / 11.70 8.78 -17.94 14.34 -38.77
2023-10-12 11.60 +0.87 11.40 / 11.80 10.70 +54.62 14.34 -25.38
2023-10-11 11.50 +1.77 11.20 / 11.60 6.92 +15.72 14.34 -51.74
2023-10-10 11.30 -0.88 11.20 / 11.50 5.98 -44.83 14.34 -58.30
2023-10-09 11.40 +0.88 11.00 / 11.50 10.84 +0.37 14.34 -24.41
2023-10-06 11.30 -0.88 11.20 / 11.50 10.80 +46.14 14.34 -24.69
2023-10-05 11.40 +2.70 11.00 / 11.50 7.39 +15.29 14.34 -48.47
2023-10-04 11.10 +0.91 10.80 / 11.20 6.41 -46.89 14.34 -55.30
2023-10-03 11.00 +2.80 10.60 / 11.20 12.07 +71.21 14.34 -15.83
2023-10-02 10.70 -1.83 10.70 / 11.10 7.05 -29.15 14.34 -50.84
2023-09-29 10.90 +1.87 10.60 / 11.10 9.95 -2.93 14.34 -30.61
2023-09-28 10.70 -3.60 10.70 / 11.30 10.25 +94.13 14.34 -28.52
2023-09-27 11.10 0.00 10.90 / 11.20 5.28 -22.01 14.34 -63.18
2023-09-26 11.10 -1.77 11.10 / 11.40 6.77 +22.87 14.34 -52.79
2023-09-25 11.30 -1.74 11.20 / 11.60 5.51 -42.60 14.34 -61.58
2023-09-22 11.50 0.00 11.20 / 11.50 9.60 -62.35 14.34 -33.05
2023-09-21 11.50 +5.50 10.60 / 11.50 25.50 +49.47 14.34 +77.82
2023-09-20 10.90 0.00 10.50 / 10.90 17.06 +54.81 14.34 +18.97
2023-09-19 10.90 -3.54 10.80 / 11.40 11.02 +164.27 14.34 -23.15
2023-09-18 11.30 +0.89 11.20 / 11.40 4.17 -49.76 14.34 -70.92
2023-09-15 11.20 0.00 11.20 / 11.50 8.30 +109.07 14.34 -42.12
2023-09-14 11.20 0.00 11.00 / 11.20 3.97 -80.60 14.34 -72.32
2023-09-13 11.20 -4.27 10.80 / 11.70 20.46 +257.07 14.34 +42.68
2023-09-12 11.70 0.00 11.60 / 11.90 5.73 -33.76 14.34 -60.04
2023-09-11 11.70 +0.86 11.50 / 11.80 8.65 +72.65 14.34 -39.68
2023-09-08 11.60 +1.75 11.40 / 11.60 5.01 +10.60 14.34 -65.06
2023-09-07 11.40 +0.88 11.40 / 11.60 4.53 -14.53 14.34 -68.41
2023-09-06 11.30 0.00 11.20 / 11.40 5.30 +40.96 14.34 -63.04
2023-09-05 11.30 +0.89 11.20 / 11.50 3.76 -24.50 14.34 -73.78
2023-09-04 11.20 11.10 / 11.40 4.98 14.34 -65.27


*** Tips : ควรมีระบบการเทรดที่ชัดเจน และเรามีความเชียวชาญ ไม่จำเป็นต้องใช้ทุก indicator ***

หุ้นที่น่าสนใจ : ZIGA , MBAX , MCS , HTECH , DDD , SKN , TPP , TISCO , AMA , BAY , FSMART , ALPHAX , SUPER , NVD , MAJOR ,