บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : ECL

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ECL siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 1.49บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.48บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.69บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.50 / 3.76บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.68%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-11.83%
Volume (ล่าสุด) 5.37ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.48ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)16.17ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+262.43%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-66.78%
จำนวนหุ้น 1,108.86ล้านหุ้น
Book Value1.65บาท
ปันผล (เฉลี่ย)3.76%
P/E 8.52เท่า
P/BV0.90เท่า
P/E x P/BV7.67
ROE10.59%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด258.68ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 127.85ล้านบาท
หนี้สิน3,017.21ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,832.17ล้านบาท
Market Cap1,652.20ล้านบาท
D/E Ratio 1.65เท่า
P/BV เฉลี่ย1.44เท่า
P/E เฉลี่ย14.28เท่า
EPS เฉลี่ย0.12บาท
Avg P/E x Avg EPS1.71บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)1.65บาท ( +10.50% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.33บาท ( +123.58% )
3. Avg P/BV x BV2.38บาท ( +59.73% )
Avg (1), (2), (3)2.45บาท ( +64.43% )
F Market Cap.2,716.71ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ECL ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ECL ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ECL รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 1.49 +0.68 1.46 / 1.50 5.37 +262.84 16.17 -66.79
2023-11-30 1.48 -3.90 1.47 / 1.54 1.48 +70.11 16.17 -90.85
2023-11-29 1.54 +2.67 1.50 / 1.54 0.87 +58.18 16.17 -94.62
2023-11-28 1.50 0.00 1.50 / 1.52 0.55 0.00 16.17 -96.60
2023-11-27 1.50 -2.60 1.50 / 1.52 0.55 -12.70 16.17 -96.60
2023-11-24 1.54 +1.32 1.51 / 1.54 0.63 +40.00 16.17 -96.10
2023-11-23 1.52 +0.66 1.51 / 1.54 0.45 -65.91 16.17 -97.22
2023-11-22 1.51 -2.58 1.51 / 1.55 1.32 -74.71 16.17 -91.84
2023-11-21 1.55 +1.31 1.52 / 1.56 5.22 +1,238.46 16.17 -67.72
2023-11-20 1.53 -0.65 1.50 / 1.54 0.39 -82.97 16.17 -97.59
2023-11-17 1.54 +1.32 1.51 / 1.54 2.29 +1,661.54 16.17 -85.84
2023-11-16 1.52 0.00 1.50 / 1.52 0.13 -97.27 16.17 -99.20
2023-11-15 1.52 +2.01 1.48 / 1.54 4.76 +561.11 16.17 -70.56
2023-11-14 1.49 -0.67 1.45 / 1.52 0.72 +44.00 16.17 -95.55
2023-11-13 1.50 -3.23 1.50 / 1.54 0.50 -80.77 16.17 -96.91
2023-11-10 1.55 -1.27 1.54 / 1.58 2.60 +504.65 16.17 -83.92
2023-11-09 1.57 +0.64 1.55 / 1.57 0.43 -68.84 16.17 -97.34
2023-11-08 1.56 0.00 1.55 / 1.57 1.38 +130.00 16.17 -91.47
2023-11-07 1.56 -0.64 1.56 / 1.60 0.60 -92.56 16.17 -96.29
2023-11-06 1.57 +0.64 1.55 / 1.60 8.06 +1,480.39 16.17 -50.15
2023-11-03 1.56 +0.65 1.54 / 1.57 0.51 +13.33 16.17 -96.85
2023-11-02 1.55 +1.31 1.53 / 1.55 0.45 +7.14 16.17 -97.22
2023-11-01 1.53 +0.66 1.50 / 1.54 0.42 +75.00 16.17 -97.40
2023-10-31 1.52 -1.30 1.50 / 1.54 0.24 -41.46 16.17 -98.52
2023-10-30 1.54 -0.65 1.51 / 1.57 0.41 -90.64 16.17 -97.46
2023-10-27 1.55 +1.31 1.53 / 1.57 4.38 +150.29 16.17 -72.91
2023-10-26 1.53 -1.29 1.51 / 1.56 1.75 -56.14 16.17 -89.18
2023-10-25 1.55 +0.65 1.55 / 1.58 3.99 +25.47 16.17 -75.32
2023-10-24 1.54 +1.99 1.50 / 1.56 3.18 +55.12 16.17 -80.33
2023-10-20 1.51 -5.03 1.50 / 1.58 2.05 +215.38 16.17 -87.32
2023-10-19 1.59 0.00 1.56 / 1.59 0.65 +62.50 16.17 -95.98
2023-10-18 1.59 -1.24 1.57 / 1.60 0.40 -20.00 16.17 -97.53
2023-10-17 1.61 +0.63 1.58 / 1.61 0.50 -50.00 16.17 -96.91
2023-10-16 1.60 -1.23 1.57 / 1.61 1.00 -42.53 16.17 -93.82
2023-10-12 1.62 -1.22 1.61 / 1.63 1.74 -57.04 16.17 -89.24
2023-10-11 1.64 +4.46 1.58 / 1.64 4.05 +563.93 16.17 -74.95
2023-10-10 1.57 -1.26 1.56 / 1.61 0.61 -26.51 16.17 -96.23
2023-10-09 1.59 -0.63 1.56 / 1.60 0.83 -64.38 16.17 -94.87
2023-10-06 1.60 0.00 1.60 / 1.64 2.33 -11.07 16.17 -85.59
2023-10-05 1.60 -1.23 1.60 / 1.65 2.62 +4.38 16.17 -83.80
2023-10-04 1.62 0.00 1.57 / 1.65 2.51 +30.73 16.17 -84.48
2023-10-03 1.62 -2.41 1.60 / 1.64 1.92 -93.14 16.17 -88.13
2023-10-02 1.66 +3.75 1.61 / 1.67 27.97 +1,005.53 16.17 +72.97
2023-09-29 1.60 +1.91 1.57 / 1.61 2.53 -88.44 16.17 -84.35
2023-09-28 1.57 -2.48 1.57 / 1.66 21.89 +63.85 16.17 +35.37
2023-09-27 1.61 +3.21 1.55 / 1.63 13.36 +402.26 16.17 -17.38
2023-09-26 1.56 -4.29 1.56 / 1.64 2.66 +35.03 16.17 -83.55
2023-09-25 1.63 -0.61 1.62 / 1.67 1.97 +43.80 16.17 -87.82
2023-09-22 1.64 -1.80 1.64 / 1.67 1.37 -90.59 16.17 -91.53
2023-09-21 1.67 +1.83 1.64 / 1.70 14.56 +186.61 16.17 -9.96
2023-09-20 1.64 0.00 1.61 / 1.67 5.08 -60.98 16.17 -68.58
2023-09-19 1.64 -5.20 1.64 / 1.72 13.02 +356.84 16.17 -19.48
2023-09-18 1.73 -3.35 1.73 / 1.80 2.85 +36.36 16.17 -82.37
2023-09-15 1.79 -0.56 1.79 / 1.82 2.09 -81.46 16.17 -87.07
2023-09-14 1.80 -0.55 1.80 / 1.84 11.27 -29.34 16.17 -30.30
2023-09-13 1.81 +1.69 1.74 / 1.81 15.95 +200.94 16.17 -1.36
2023-09-12 1.78 0.00 1.77 / 1.81 5.30 +20.45 16.17 -67.22
2023-09-11 1.78 +1.71 1.73 / 1.78 4.40 +263.64 16.17 -72.79
2023-09-08 1.75 0.00 1.75 / 1.79 1.21 -81.55 16.17 -92.52
2023-09-07 1.75 -1.69 1.75 / 1.82 6.56 -67.72 16.17 -59.43
2023-09-06 1.78 +2.30 1.74 / 1.82 20.32 +7.40 16.17 +25.66
2023-09-05 1.74 +2.35 1.70 / 1.80 18.92 +232.51 16.17 +17.01
2023-09-04 1.70 1.68 / 1.74 5.69 16.17 -64.81


*** Tips : การลงทุนควรรอคอยจังหวะที่ได้เปรียบมากที่สุด มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CTW , BTG , SIAM , RICHY , MAX , IHL , NOVA , NUSA , SVOA , MTI , TQM , LH , POPF , JASIF , FNS ,