บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) : EE

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google EE siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.29บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.29บาท
ราคา (เฉลี่ย)0.77บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.28 / 2.32บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-62.34%
Volume (ล่าสุด) 0.39ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.88ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)30.79ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-79.40%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-98.74%
จำนวนหุ้น 4,006.93ล้านหุ้น
Book Value0.60บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 5.95เท่า
P/BV0.48เท่า
P/E x P/BV2.86
ROE11.42%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด260.55ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 100.20ล้านบาท
หนี้สิน49.73ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,711.02ล้านบาท
Market Cap1,162.01ล้านบาท
D/E Ratio 0.03เท่า
P/BV เฉลี่ย2.27เท่า
P/E เฉลี่ย20.87เท่า
EPS เฉลี่ย0.03บาท
Avg P/E x Avg EPS0.63บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)0.52บาท ( +79.96% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)1.36บาท ( +367.95% )
3. Avg P/BV x BV1.36บาท ( +368.97% )
Avg (1), (2), (3)1.08บาท ( +272.41% )
F Market Cap.4,327.48ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย EE ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น EE ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EE รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.29 0.00 0.28 / 0.29 0.39 -79.26 30.79 -98.73
2023-11-30 0.29 0.00 0.28 / 0.29 1.88 +1,153.33 30.79 -93.89
2023-11-29 0.29 0.00 0.29 / 0.29 0.15 -87.60 30.79 -99.51
2023-11-28 0.29 0.00 0.29 / 0.30 1.21 +1,628.57 30.79 -96.07
2023-11-27 0.29 0.00 0.29 / 0.30 0.07 -92.39 30.79 -99.77
2023-11-24 0.29 0.00 0.29 / 0.30 0.92 -41.40 30.79 -97.01
2023-11-23 0.29 -3.33 0.29 / 0.30 1.57 -19.07 30.79 -94.90
2023-11-22 0.30 0.00 0.29 / 0.30 1.94 +22.78 30.79 -93.70
2023-11-21 0.30 0.00 0.28 / 0.30 1.58 +285.37 30.79 -94.87
2023-11-20 0.30 0.00 0.29 / 0.30 0.41 -22.64 30.79 -98.67
2023-11-17 0.30 +3.45 0.29 / 0.30 0.53 -61.87 30.79 -98.28
2023-11-16 0.29 -3.33 0.29 / 0.30 1.39 -79.25 30.79 -95.49
2023-11-15 0.30 +7.14 0.28 / 0.30 6.70 +260.22 30.79 -78.24
2023-11-14 0.28 -6.67 0.28 / 0.30 1.86 -70.57 30.79 -93.96
2023-11-13 0.30 0.00 0.29 / 0.30 6.32 +1,273.91 30.79 -79.47
2023-11-10 0.30 0.00 0.30 / 0.30 0.46 -6.12 30.79 -98.51
2023-11-09 0.30 0.00 0.30 / 0.31 0.49 -23.44 30.79 -98.41
2023-11-08 0.30 -3.23 0.30 / 0.31 0.64 -9.86 30.79 -97.92
2023-11-07 0.31 0.00 0.30 / 0.31 0.71 +18.33 30.79 -97.69
2023-11-06 0.31 0.00 0.30 / 0.31 0.60 -35.48 30.79 -98.05
2023-11-03 0.31 0.00 0.29 / 0.31 0.93 -25.00 30.79 -96.98
2023-11-02 0.31 +3.33 0.29 / 0.31 1.24 +47.62 30.79 -95.97
2023-11-01 0.30 0.00 0.29 / 0.30 0.84 -62.83 30.79 -97.27
2023-10-31 0.30 0.00 0.28 / 0.30 2.26 +8.65 30.79 -92.66
2023-10-30 0.30 +3.45 0.28 / 0.30 2.08 +18.86 30.79 -93.24
2023-10-27 0.29 +3.57 0.28 / 0.30 1.75 +326.83 30.79 -94.32
2023-10-26 0.28 -6.67 0.28 / 0.30 0.41 -78.97 30.79 -98.67
2023-10-25 0.30 0.00 0.29 / 0.30 1.95 +254.55 30.79 -93.67
2023-10-24 0.30 +3.45 0.29 / 0.30 0.55 -80.77 30.79 -98.21
2023-10-20 0.29 -3.33 0.29 / 0.30 2.86 +3.62 30.79 -90.71
2023-10-19 0.30 0.00 0.29 / 0.31 2.76 +21.05 30.79 -91.04
2023-10-18 0.30 -3.23 0.30 / 0.31 2.28 -93.81 30.79 -92.59
2023-10-17 0.31 +3.33 0.29 / 0.33 36.86 +1,345.49 30.79 +19.71
2023-10-16 0.30 -3.23 0.29 / 0.31 2.55 +97.67 30.79 -91.72
2023-10-12 0.31 0.00 0.30 / 0.32 1.29 -63.25 30.79 -95.81
2023-10-11 0.31 0.00 0.30 / 0.32 3.51 +194.96 30.79 -88.60
2023-10-10 0.31 0.00 0.31 / 0.32 1.19 -96.99 30.79 -96.14
2023-10-09 0.31 -3.13 0.29 / 0.33 39.53 +2,894.70 30.79 +28.39
2023-10-06 0.32 0.00 0.32 / 0.33 1.32 +528.57 30.79 -95.71
2023-10-05 0.32 -3.03 0.32 / 0.34 0.21 -75.29 30.79 -99.32
2023-10-04 0.33 +3.13 0.31 / 0.34 0.85 -90.70 30.79 -97.24
2023-10-03 0.32 -5.88 0.32 / 0.35 9.14 +201.65 30.79 -70.32
2023-10-02 0.34 0.00 0.34 / 0.36 3.03 -62.03 30.79 -90.16
2023-09-29 0.34 -8.11 0.34 / 0.37 7.98 +32.34 30.79 -74.08
2023-09-28 0.37 0.00 0.36 / 0.39 6.03 +129.28 30.79 -80.42
2023-09-27 0.37 0.00 0.36 / 0.38 2.63 -73.93 30.79 -91.46
2023-09-26 0.37 -2.63 0.36 / 0.38 10.09 +9.91 30.79 -67.23
2023-09-25 0.38 -2.56 0.37 / 0.39 9.18 -94.04 30.79 -70.19
2023-09-22 0.39 +14.71 0.33 / 0.41 153.91 +13,400.88 30.79 +399.87
2023-09-21 0.34 +3.03 0.33 / 0.34 1.14 +10.68 30.79 -96.30
2023-09-20 0.33 0.00 0.33 / 0.34 1.03 -6.36 30.79 -96.65
2023-09-19 0.33 0.00 0.32 / 0.34 1.10 -83.75 30.79 -96.43
2023-09-18 0.33 -5.71 0.32 / 0.35 6.77 +643.96 30.79 -78.01
2023-09-15 0.35 0.00 0.35 / 0.36 0.91 -84.73 30.79 -97.04
2023-09-14 0.35 0.00 0.35 / 0.37 5.96 +265.64 30.79 -80.64
2023-09-13 0.35 -2.78 0.35 / 0.37 1.63 -91.80 30.79 -94.71
2023-09-12 0.36 +2.86 0.35 / 0.39 19.89 +488.46 30.79 -35.40
2023-09-11 0.35 0.00 0.34 / 0.36 3.38 +119.48 30.79 -89.02
2023-09-08 0.35 0.00 0.35 / 0.36 1.54 +1.99 30.79 -95.00
2023-09-07 0.35 -2.78 0.35 / 0.36 1.51 -35.74 30.79 -95.10
2023-09-06 0.36 0.00 0.35 / 0.37 2.35 -91.05 30.79 -92.37
2023-09-05 0.36 +2.86 0.35 / 0.38 26.25 +1,426.16 30.79 -14.75
2023-09-04 0.35 0.35 / 0.37 1.72 30.79 -94.41


*** Tips : หุ้นที่ทำกำไรและเติบโตได้ดีในอนาคต คือหุ้นที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TPAC , ECF , ADVANC , STEC , GYT , TOG , MBAX , TPCS , DEMCO , TISCO , PAP , TEAM , EE , AAV , IRC ,