กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : EGATIF

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google EGATIF siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น

Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 426
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 5.65บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)5.70บาท
ราคา (เฉลี่ย)10.00บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)5.35 / 13.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.88%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-43.50%
Volume (ล่าสุด) 0.67ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.42ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.27ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+59.12%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-47.12%
จำนวนหุ้น 2,085.50ล้านหุ้น
Book Value9.16บาท
ปันผล (เฉลี่ย)7.69%
P/E -เท่า
P/BV0.62เท่า
P/E x P/BV-
ROE0.00%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด0.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 0.00ล้านบาท
หนี้สิน2.41ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ล้านบาท
Market Cap11,783.08ล้านบาท
D/E Ratio -เท่า
P/BV เฉลี่ย0.89เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย0.00บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV8.15บาท ( +44.25% )
Avg (1), (2), (3)8.15บาท ( +44.25% )
F Market Cap.16,996.83ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย EGATIF ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น EGATIF ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EGATIF รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 5.65 -0.88 5.60 / 5.70 0.67 +59.52 1.27 -47.24
2023-11-30 5.70 -0.87 5.65 / 5.75 0.42 -50.00 1.27 -66.93
2023-11-29 5.75 -2.54 5.70 / 5.80 0.84 +104.88 1.27 -33.86
2023-11-28 5.90 0.00 5.80 / 5.90 0.41 +36.67 1.27 -67.72
2023-11-27 5.90 -0.84 5.90 / 6.00 0.30 +275.00 1.27 -76.38
2023-11-24 5.95 +0.85 5.90 / 5.95 0.08 -27.27 1.27 -93.70
2023-11-23 5.90 -0.84 5.90 / 5.95 0.11 -68.57 1.27 -91.34
2023-11-22 5.95 0.00 5.90 / 5.95 0.35 -7.89 1.27 -72.44
2023-11-21 5.95 +1.71 5.85 / 5.95 0.38 -39.68 1.27 -70.08
2023-11-20 5.85 +2.63 5.70 / 5.85 0.63 -1.56 1.27 -50.39
2023-11-17 5.70 +3.64 5.55 / 5.75 0.64 +36.17 1.27 -49.61
2023-11-16 5.50 -0.90 5.50 / 5.55 0.47 -64.93 1.27 -62.99
2023-11-15 5.55 0.00 5.50 / 5.60 1.34 +272.22 1.27 +5.51
2023-11-14 5.55 0.00 5.50 / 5.60 0.36 -46.27 1.27 -71.65
2023-11-13 5.55 0.00 5.50 / 5.55 0.67 +28.85 1.27 -47.24
2023-11-10 5.55 0.00 5.55 / 5.55 0.52 -31.58 1.27 -59.06
2023-11-09 5.55 +0.91 5.50 / 5.60 0.76 +105.41 1.27 -40.16
2023-11-08 5.50 0.00 5.50 / 5.60 0.37 -70.16 1.27 -70.87
2023-11-07 5.50 -0.90 5.50 / 5.60 1.24 +22.77 1.27 -2.36
2023-11-06 5.55 +0.91 5.45 / 5.60 1.01 -41.95 1.27 -20.47
2023-11-03 5.50 +0.92 5.40 / 5.50 1.74 +48.72 1.27 +37.01
2023-11-02 5.45 0.00 5.40 / 5.45 1.17 +172.09 1.27 -7.87
2023-11-01 5.45 -0.91 5.40 / 5.45 0.43 -36.76 1.27 -66.14
2023-10-31 5.50 +1.85 5.40 / 5.50 0.68 +83.78 1.27 -46.46
2023-10-30 5.40 0.00 5.40 / 5.45 0.37 0.00 1.27 -70.87
2023-10-27 5.40 +0.93 5.30 / 5.40 0.37 +164.29 1.27 -70.87
2023-10-26 5.35 -0.93 5.35 / 5.45 0.14 -33.33 1.27 -88.98
2023-10-25 5.40 +0.93 5.35 / 5.45 0.21 -84.33 1.27 -83.46
2023-10-24 5.35 -3.60 5.30 / 5.55 1.34 +55.81 1.27 +5.51
2023-10-20 5.55 -0.89 5.45 / 5.60 0.86 +79.17 1.27 -32.28
2023-10-19 5.60 -0.88 5.55 / 5.65 0.48 +9.09 1.27 -62.20
2023-10-18 5.65 -1.74 5.70 / 5.70 0.44 +29.41 1.27 -65.35
2023-10-17 5.75 +0.88 5.70 / 5.75 0.34 -59.04 1.27 -73.23
2023-10-16 5.70 -0.87 5.65 / 5.75 0.83 +1,975.00 1.27 -34.65
2023-10-12 5.75 0.00 5.70 / 5.75 0.04 -86.21 1.27 -96.85
2023-10-11 5.75 0.00 5.65 / 5.75 0.29 0.00 1.27 -77.17
2023-10-10 5.75 0.00 5.75 / 5.80 0.29 +38.10 1.27 -77.17
2023-10-09 5.75 -1.71 5.75 / 5.85 0.21 -34.38 1.27 -83.46
2023-10-06 5.85 +1.74 5.75 / 5.85 0.32 +113.33 1.27 -74.80
2023-10-05 5.75 +0.88 5.70 / 5.80 0.15 -75.00 1.27 -88.19
2023-10-04 5.70 +0.88 5.60 / 5.70 0.60 -36.17 1.27 -52.76
2023-10-03 5.65 -0.88 5.60 / 5.70 0.94 +20.51 1.27 -25.98
2023-10-02 5.70 +0.88 5.60 / 5.75 0.78 -7.14 1.27 -38.58
2023-09-29 5.65 +1.80 5.55 / 5.65 0.84 +29.23 1.27 -33.86
2023-09-28 5.55 -0.89 5.60 / 5.60 0.65 +6.56 1.27 -48.82
2023-09-27 5.60 -0.88 5.55 / 5.65 0.61 +8.93 1.27 -51.97
2023-09-26 5.65 -1.74 5.65 / 5.75 0.56 -66.67 1.27 -55.91
2023-09-25 5.75 -0.86 5.75 / 5.80 1.68 +12.75 1.27 +32.28
2023-09-22 5.80 -1.69 5.80 / 5.90 1.49 +104.11 1.27 +17.32
2023-09-21 5.90 -0.84 5.90 / 5.95 0.73 +151.72 1.27 -42.52
2023-09-20 5.95 -1.65 5.95 / 6.05 0.29 -82.42 1.27 -77.17
2023-09-19 6.05 0.00 6.00 / 6.10 1.65 +146.27 1.27 +29.92
2023-09-18 6.05 -1.63 6.05 / 6.10 0.67 -72.20 1.27 -47.24
2023-09-15 6.15 +0.82 6.05 / 6.15 2.41 +49.69 1.27 +89.76
2023-09-14 6.10 -0.81 6.10 / 6.20 1.61 +73.12 1.27 +26.77
2023-09-13 6.15 -1.60 6.15 / 6.25 0.93 +10.71 1.27 -26.77
2023-09-12 6.25 0.00 6.25 / 6.35 0.84 -39.13 1.27 -33.86
2023-09-11 6.25 0.00 6.20 / 6.30 1.38 +35.29 1.27 +8.66
2023-09-08 6.25 0.00 6.25 / 6.35 1.02 -34.19 1.27 -19.69
2023-09-07 6.25 -0.79 6.25 / 6.35 1.55 +30.25 1.27 +22.05
2023-09-06 6.30 -0.79 6.30 / 6.40 1.19 +56.58 1.27 -6.30
2023-09-05 6.35 -0.78 6.35 / 6.40 0.76 -58.01 1.27 -40.16
2023-09-04 6.40 6.35 / 6.45 1.81 1.27 +42.52


*** Tips : อย่าเสพข่าวมากเกินไป อย่าให้ข่าวมามีอิทธิพลกับการเทรด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : AEONTS , CHOW , MGT , SCM , RPC , NSI , RSP , MBAX , JSP , ICHI , ITEL , SKN , MEGA , RBF , JR ,