บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : EP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google EP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 2.66บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.60บาท
ราคา (เฉลี่ย)4.40บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)2.56 / 7.35บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+2.31%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-39.55%
Volume (ล่าสุด) 0.15ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.23ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.89ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-35.53%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-92.20%
จำนวนหุ้น 932.51ล้านหุ้น
Book Value4.08บาท
ปันผล (เฉลี่ย)5.39%
P/E 2.46เท่า
P/BV0.65เท่า
P/E x P/BV1.60
ROE23.43%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,343.35ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,071.41ล้านบาท
หนี้สิน6,259.53ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,300.57ล้านบาท
Market Cap2,480.48ล้านบาท
D/E Ratio 1.46เท่า
P/BV เฉลี่ย1.23เท่า
P/E เฉลี่ย8.92เท่า
EPS เฉลี่ย1.15บาท
Avg P/E x Avg EPS10.26บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)10.25บาท ( +285.29% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)12.85บาท ( +383.08% )
3. Avg P/BV x BV5.02บาท ( +88.72% )
Avg (1), (2), (3)9.37บาท ( +252.26% )
F Market Cap.8,737.62ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย EP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น EP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 2.66 +2.31 2.58 / 2.66 0.15 -34.78 1.89 -92.06
2023-11-30 2.60 -2.26 2.56 / 2.66 0.23 +475.00 1.89 -87.83
2023-11-29 2.66 0.00 2.64 / 2.68 0.04 -71.43 1.89 -97.88
2023-11-28 2.66 -1.48 2.64 / 2.70 0.14 +250.00 1.89 -92.59
2023-11-27 2.70 -1.46 2.68 / 2.70 0.04 -33.33 1.89 -97.88
2023-11-24 2.74 -2.84 2.70 / 2.78 0.06 -86.05 1.89 -96.83
2023-11-23 2.82 +1.44 2.70 / 2.82 0.43 -85.81 1.89 -77.25
2023-11-22 2.78 +1.46 2.70 / 2.80 3.03 +10,000.00 1.89 +60.32
2023-11-21 2.74 0.00 2.72 / 2.76 0.03 -50.00 1.89 -98.41
2023-11-20 2.74 0.00 2.72 / 2.78 0.06 +50.00 1.89 -96.83
2023-11-17 2.74 -1.44 2.70 / 2.78 0.04 +33.33 1.89 -97.88
2023-11-16 2.78 -1.42 2.62 / 2.80 0.03 -91.43 1.89 -98.41
2023-11-15 2.82 +2.92 2.70 / 2.84 0.35 -35.19 1.89 -81.48
2023-11-14 2.74 0.00 2.50 / 2.76 0.54 +170.00 1.89 -71.43
2023-11-13 2.74 -2.14 2.70 / 2.78 0.20 +25.00 1.89 -89.42
2023-11-10 2.80 0.00 2.76 / 2.80 0.16 +128.57 1.89 -91.53
2023-11-09 2.80 0.00 2.76 / 2.80 0.07 +250.00 1.89 -96.30
2023-11-08 2.80 -0.71 2.78 / 2.80 0.02 +100.00 1.89 -98.94
2023-11-07 2.82 0.00 2.78 / 2.82 0.01 -66.67 1.89 -99.47
2023-11-06 2.82 +0.71 2.76 / 2.82 0.03 +50.00 1.89 -98.41
2023-11-03 2.80 0.00 2.78 / 2.80 0.02 0.00 1.89 -98.94
2023-11-02 2.80 0.00 2.76 / 2.80 0.02 -33.33 1.89 -98.94
2023-11-01 2.80 0.00 2.72 / 2.80 0.03 -87.50 1.89 -98.41
2023-10-31 2.80 -1.41 2.72 / 2.82 0.24 +242.86 1.89 -87.30
2023-10-30 2.84 +1.43 2.78 / 2.84 0.07 -12.50 1.89 -96.30
2023-10-27 2.80 0.00 2.78 / 2.82 0.08 -98.09 1.89 -95.77
2023-10-26 2.80 0.00 2.74 / 2.84 4.19 +791.49 1.89 +121.69
2023-10-25 2.80 +0.72 2.74 / 2.80 0.47 +683.33 1.89 -75.13
2023-10-24 2.78 -0.71 2.70 / 2.78 0.06 -83.78 1.89 -96.83
2023-10-20 2.80 0.00 2.66 / 2.80 0.37 -13.95 1.89 -80.42
2023-10-19 2.80 -0.71 2.74 / 2.80 0.43 +126.32 1.89 -77.25
2023-10-18 2.82 -2.76 2.76 / 2.90 0.19 -95.77 1.89 -89.95
2023-10-17 2.90 +2.84 2.82 / 2.90 4.49 +3,641.67 1.89 +137.57
2023-10-16 2.82 -0.70 2.76 / 2.84 0.12 +1,100.00 1.89 -93.65
2023-10-12 2.84 +0.71 2.80 / 2.84 0.01 -93.33 1.89 -99.47
2023-10-11 2.82 0.00 2.80 / 2.82 0.15 +66.67 1.89 -92.06
2023-10-10 2.82 -0.70 2.78 / 2.82 0.09 -85.71 1.89 -95.24
2023-10-09 2.84 -2.74 2.76 / 2.90 0.63 +384.62 1.89 -66.67
2023-10-06 2.92 0.00 2.88 / 2.92 0.13 -38.10 1.89 -93.12
2023-10-05 2.92 -0.68 2.88 / 2.94 0.21 +16.67 1.89 -88.89
2023-10-04 2.94 +0.68 2.90 / 2.94 0.18 -10.00 1.89 -90.48
2023-10-03 2.92 +0.69 2.88 / 2.92 0.20 +300.00 1.89 -89.42
2023-10-02 2.90 -1.36 2.90 / 2.92 0.05 -58.33 1.89 -97.35
2023-09-29 2.94 +0.68 2.90 / 2.94 0.12 -65.71 1.89 -93.65
2023-09-28 2.92 -2.67 2.88 / 3.00 0.35 +2.94 1.89 -81.48
2023-09-27 3.00 -0.66 2.94 / 3.04 0.34 +325.00 1.89 -82.01
2023-09-26 3.02 -0.66 3.00 / 3.04 0.08 -33.33 1.89 -95.77
2023-09-25 3.04 +1.33 2.98 / 3.04 0.12 +50.00 1.89 -93.65
2023-09-22 3.00 0.00 2.98 / 3.02 0.08 +60.00 1.89 -95.77
2023-09-21 3.00 -0.66 2.98 / 3.02 0.05 -37.50 1.89 -97.35
2023-09-20 3.02 -0.66 2.98 / 3.02 0.08 -46.67 1.89 -95.77
2023-09-19 3.04 0.00 3.00 / 3.04 0.15 +50.00 1.89 -92.06
2023-09-18 3.04 0.00 3.00 / 3.04 0.10 -9.09 1.89 -94.71
2023-09-15 3.04 0.00 3.02 / 3.04 0.11 +22.22 1.89 -94.18
2023-09-14 3.04 -0.65 3.02 / 3.06 0.09 0.00 1.89 -95.24
2023-09-13 3.06 +0.66 3.02 / 3.06 0.09 -94.83 1.89 -95.24
2023-09-12 3.04 +0.66 3.04 / 3.06 1.74 +1,350.00 1.89 -7.94
2023-09-11 3.02 +1.34 2.98 / 3.02 0.12 +300.00 1.89 -93.65
2023-09-08 2.98 0.00 2.98 / 3.00 0.03 0.00 1.89 -98.41
2023-09-07 2.98 0.00 2.98 / 3.00 0.03 -84.21 1.89 -98.41
2023-09-06 2.98 +0.68 2.96 / 2.98 0.19 +72.73 1.89 -89.95
2023-09-05 2.96 -0.67 2.96 / 3.00 0.11 -26.67 1.89 -94.18
2023-09-04 2.98 2.96 / 3.04 0.15 1.89 -92.06


*** Tips : จงเป็นเสือที่ซุ่มรอเหยืออยู่เงียบๆ อย่างอดทน และลงมือในจังหวะที่ไม่มั่นใจว่าจะไม่พลาดเท่านั้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : PL , BRRGIF , VIBHA , MPIC , AH , BA , CM , CSC , SAM , PATO , ARIP , CEN , TH , CRC , SAMCO ,