ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ : FTREIT

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google FTREIT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 9.95บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)10.00บาท
ราคา (เฉลี่ย)12.43บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)9.35 / 17.10บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.50%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-19.95%
Volume (ล่าสุด) 1.83ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.50ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.03ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+22.04%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+77.38%
จำนวนหุ้น 3,063.38ล้านหุ้น
Book Value10.87บาท
ปันผล (เฉลี่ย)5.70%
P/E 12.86เท่า
P/BV0.92เท่า
P/E x P/BV11.83
ROE1.00%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด2,371.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 2,400.00ล้านบาท
หนี้สิน13,435.25ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ล้านบาท
Market Cap30,480.63ล้านบาท
D/E Ratio -เท่า
P/BV เฉลี่ย1.05เท่า
P/E เฉลี่ย15.00เท่า
EPS เฉลี่ย0.78บาท
Avg P/E x Avg EPS11.70บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)11.75บาท ( +18.11% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)11.61บาท ( +16.68% )
3. Avg P/BV x BV11.41บาท ( +14.67% )
Avg (1), (2), (3)11.59บาท ( +16.48% )
F Market Cap.35,504.57ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย FTREIT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น FTREIT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น FTREIT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 9.95 -0.50 9.95 / 10.20 1.83 +22.00 1.03 +77.67
2023-11-30 10.00 -0.99 10.00 / 10.30 1.50 +328.57 1.03 +45.63
2023-11-29 10.10 0.00 10.00 / 10.20 0.35 -28.57 1.03 -66.02
2023-11-28 10.10 0.00 10.00 / 10.30 0.49 +48.48 1.03 -52.43
2023-11-27 10.10 +1.00 10.00 / 10.30 0.33 -60.24 1.03 -67.96
2023-11-24 10.00 -4.76 9.95 / 10.50 0.83 +1,560.00 1.03 -19.42
2023-11-23 10.50 0.00 10.40 / 10.60 0.05 -83.33 1.03 -95.15
2023-11-22 10.50 -3.67 10.50 / 10.80 0.30 +30.43 1.03 -70.87
2023-11-21 10.90 0.00 10.80 / 10.90 0.23 -91.48 1.03 -77.67
2023-11-20 10.90 +2.83 10.60 / 10.90 2.70 -8.78 1.03 +162.14
2023-11-17 10.60 +1.92 10.40 / 10.70 2.96 +136.80 1.03 +187.38
2023-11-16 10.40 +0.97 10.10 / 10.50 1.25 -44.69 1.03 +21.36
2023-11-15 10.30 +0.98 10.20 / 10.30 2.26 +213.89 1.03 +119.42
2023-11-14 10.20 +2.00 10.00 / 10.20 0.72 -6.49 1.03 -30.10
2023-11-13 10.00 0.00 9.90 / 10.10 0.77 +133.33 1.03 -25.24
2023-11-10 10.00 +0.50 9.80 / 10.00 0.33 +200.00 1.03 -67.96
2023-11-09 9.95 +0.51 9.85 / 10.00 0.11 -72.50 1.03 -89.32
2023-11-08 9.90 -1.00 9.75 / 10.00 0.40 +110.53 1.03 -61.17
2023-11-07 10.00 -0.99 9.95 / 10.10 0.19 -82.24 1.03 -81.55
2023-11-06 10.10 +3.06 9.85 / 10.10 1.07 0.00 1.03 +3.88
2023-11-03 9.80 +1.03 9.70 / 9.85 1.07 -30.97 1.03 +3.88
2023-11-02 9.70 +1.04 9.60 / 9.70 1.55 +154.10 1.03 +50.49
2023-11-01 9.60 0.00 9.55 / 9.65 0.61 +5.17 1.03 -40.78
2023-10-31 9.60 0.00 9.50 / 9.60 0.58 +28.89 1.03 -43.69
2023-10-30 9.60 +0.52 9.50 / 9.65 0.45 -81.48 1.03 -56.31
2023-10-27 9.55 +0.53 9.40 / 9.55 2.43 +242.25 1.03 +135.92
2023-10-26 9.50 0.00 9.40 / 9.50 0.71 -77.02 1.03 -31.07
2023-10-25 9.50 +1.60 9.40 / 9.55 3.09 -11.97 1.03 +200.00
2023-10-24 9.35 -1.58 9.35 / 9.60 3.51 0.00 1.03 +240.78
2023-10-20 9.50 -2.06 9.45 / 9.70 3.51 +254.55 1.03 +240.78
2023-10-19 9.70 -1.02 9.70 / 9.80 0.99 +200.00 1.03 -3.88
2023-10-18 9.80 0.00 9.75 / 9.80 0.33 -71.55 1.03 -67.96
2023-10-17 9.80 0.00 9.70 / 9.80 1.16 +14.85 1.03 +12.62
2023-10-16 9.80 0.00 9.65 / 9.80 1.01 -31.29 1.03 -1.94
2023-10-12 9.80 0.00 9.55 / 9.80 1.47 -55.86 1.03 +42.72
2023-10-11 9.80 -0.51 9.70 / 9.80 3.33 +134.51 1.03 +223.30
2023-10-10 9.85 -0.51 9.65 / 10.00 1.42 +97.22 1.03 +37.86
2023-10-09 9.90 -1.00 9.80 / 10.00 0.72 -23.40 1.03 -30.10
2023-10-06 10.00 -0.99 9.95 / 10.10 0.94 +135.00 1.03 -8.74
2023-10-05 10.10 +1.00 10.00 / 10.10 0.40 -77.53 1.03 -61.17
2023-10-04 10.00 0.00 9.95 / 10.00 1.78 +44.72 1.03 +72.82
2023-10-03 10.00 -0.99 9.95 / 10.10 1.23 +46.43 1.03 +19.42
2023-10-02 10.10 -1.94 10.00 / 10.30 0.84 +115.38 1.03 -18.45
2023-09-29 10.30 +0.98 10.10 / 10.30 0.39 -36.07 1.03 -62.14
2023-09-28 10.20 -0.97 10.10 / 10.30 0.61 +60.53 1.03 -40.78
2023-09-27 10.30 +0.98 10.20 / 10.40 0.38 +137.50 1.03 -63.11
2023-09-26 10.20 0.00 10.20 / 10.30 0.16 -79.49 1.03 -84.47
2023-09-25 10.20 -1.92 10.20 / 10.40 0.78 +550.00 1.03 -24.27
2023-09-22 10.40 0.00 10.30 / 10.40 0.12 -93.75 1.03 -88.35
2023-09-21 10.40 0.00 10.30 / 10.40 1.92 +140.00 1.03 +86.41
2023-09-20 10.40 -0.95 10.30 / 10.50 0.80 -59.60 1.03 -22.33
2023-09-19 10.50 0.00 10.40 / 10.50 1.98 +44.53 1.03 +92.23
2023-09-18 10.50 0.00 10.50 / 10.60 1.37 -53.24 1.03 +33.01
2023-09-15 10.50 -0.94 10.50 / 10.70 2.93 +104.90 1.03 +184.47
2023-09-14 10.60 +0.95 10.50 / 10.70 1.43 +7.52 1.03 +38.83
2023-09-13 10.50 -1.87 10.50 / 10.80 1.33 +171.43 1.03 +29.13
2023-09-12 10.70 0.00 10.50 / 10.70 0.49 -55.05 1.03 -52.43
2023-09-11 10.70 0.00 10.60 / 10.70 1.09 +220.59 1.03 +5.83
2023-09-08 10.70 +0.94 10.50 / 10.70 0.34 -30.61 1.03 -66.99
2023-09-07 10.60 -0.93 10.60 / 10.80 0.49 -70.48 1.03 -52.43
2023-09-06 10.70 -0.93 10.60 / 10.80 1.66 +16.08 1.03 +61.17
2023-09-05 10.80 +0.93 10.60 / 10.80 1.43 +308.57 1.03 +38.83
2023-09-04 10.70 10.70 / 10.80 0.35 1.03 -66.02


*** Tips : ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ผู้ประสบความสำเร็จต้องมี ***

หุ้นที่น่าสนใจ : THG , GLOCON , LHHOTEL , TPS , TGH , TFMAMA , NFC , TH , KWI , SYMC , MJLF , TFM , SNC , ECF , PATO ,