บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) : GFPT

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google GFPT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 10.80บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)10.90บาท
ราคา (เฉลี่ย)12.60บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)8.10 / 18.30บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.92%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-14.29%
Volume (ล่าสุด) 1.49ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)4.13ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)4.88ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-64.00%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-69.55%
จำนวนหุ้น 1,253.82ล้านหุ้น
Book Value12.78บาท
ปันผล (เฉลี่ย)1.03%
P/E 64.69เท่า
P/BV0.85เท่า
P/E x P/BV54.99
ROE1.44%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด279.12ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 780.54ล้านบาท
หนี้สิน6,538.94ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น14,560.42ล้านบาท
Market Cap13,541.26ล้านบาท
D/E Ratio 0.45เท่า
P/BV เฉลี่ย1.05เท่า
P/E เฉลี่ย15.31เท่า
EPS เฉลี่ย0.62บาท
Avg P/E x Avg EPS9.49บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)9.53บาท ( -11.75% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.41บาท ( -68.44% )
3. Avg P/BV x BV13.42บาท ( +24.26% )
Avg (1), (2), (3)8.79บาท ( -18.61% )
F Market Cap.11,021.08ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย GFPT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น GFPT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น GFPT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 10.80 -0.92 10.70 / 11.00 1.49 -63.92 4.88 -69.47
2023-11-29 10.90 +1.87 10.60 / 11.10 4.13 +83.56 4.88 -15.37
2023-11-28 10.70 -0.93 10.60 / 10.80 2.25 +6.64 4.88 -53.89
2023-11-27 10.80 +3.85 10.40 / 10.80 2.11 +245.90 4.88 -56.76
2023-11-24 10.40 -1.89 10.40 / 10.60 0.61 -38.38 4.88 -87.50
2023-11-23 10.60 0.00 10.30 / 10.60 0.99 +115.22 4.88 -79.71
2023-11-22 10.60 +0.95 10.40 / 10.60 0.46 -8.00 4.88 -90.57
2023-11-21 10.50 0.00 10.40 / 10.60 0.50 +78.57 4.88 -89.75
2023-11-20 10.50 -0.94 10.50 / 10.60 0.28 -85.11 4.88 -94.26
2023-11-17 10.60 +0.95 10.40 / 10.70 1.88 +56.67 4.88 -61.48
2023-11-16 10.50 +0.96 10.20 / 10.50 1.20 -4.00 4.88 -75.41
2023-11-15 10.40 +1.96 10.30 / 10.50 1.25 +62.34 4.88 -74.39
2023-11-14 10.20 0.00 10.10 / 10.20 0.77 -56.25 4.88 -84.22
2023-11-13 10.20 -2.86 10.20 / 10.50 1.76 -23.14 4.88 -63.93
2023-11-10 10.50 +0.96 10.20 / 10.50 2.29 -5.37 4.88 -53.07
2023-11-09 10.40 +1.96 9.95 / 10.40 2.42 +1,513.33 4.88 -50.41
2023-11-08 10.20 +0.99 10.10 / 10.20 0.15 -72.22 4.88 -96.93
2023-11-07 10.10 -0.98 10.10 / 10.20 0.54 -63.01 4.88 -88.93
2023-11-06 10.20 -0.97 10.00 / 10.30 1.46 -18.89 4.88 -70.08
2023-11-03 10.30 0.00 10.20 / 10.40 1.80 +221.43 4.88 -63.11
2023-11-02 10.30 +1.98 10.00 / 10.30 0.56 +3.70 4.88 -88.52
2023-11-01 10.10 -0.98 10.00 / 10.30 0.54 -53.04 4.88 -88.93
2023-10-31 10.20 +0.99 10.00 / 10.20 1.15 +7.48 4.88 -76.43
2023-10-30 10.10 +3.06 9.70 / 10.10 1.07 -13.01 4.88 -78.07
2023-10-27 9.80 0.00 9.70 / 9.90 1.23 -23.13 4.88 -74.80
2023-10-26 9.80 -2.97 9.80 / 10.10 1.60 +66.67 4.88 -67.21
2023-10-25 10.10 +1.51 10.00 / 10.10 0.96 -62.20 4.88 -80.33
2023-10-24 9.95 +2.05 9.70 / 10.10 2.54 -33.33 4.88 -47.95
2023-10-20 9.75 -3.47 9.75 / 10.20 3.81 +1,556.52 4.88 -21.93
2023-10-19 10.10 0.00 10.10 / 10.20 0.23 -90.98 4.88 -95.29
2023-10-18 10.10 -1.94 10.10 / 10.30 2.55 +177.17 4.88 -47.75
2023-10-17 10.30 +1.98 10.20 / 10.30 0.92 -73.26 4.88 -81.15
2023-10-16 10.10 -2.88 10.00 / 10.40 3.44 +265.96 4.88 -29.51
2023-10-12 10.40 +0.97 10.30 / 10.50 0.94 -24.19 4.88 -80.74
2023-10-11 10.30 -0.96 10.30 / 10.50 1.24 -26.19 4.88 -74.59
2023-10-10 10.40 0.00 10.20 / 10.50 1.68 +37.70 4.88 -65.57
2023-10-09 10.40 +1.96 10.10 / 10.40 1.22 +110.34 4.88 -75.00
2023-10-06 10.20 -1.92 10.20 / 10.40 0.58 -53.23 4.88 -88.11
2023-10-05 10.40 0.00 10.30 / 10.50 1.24 -54.07 4.88 -74.59
2023-10-04 10.40 +2.97 10.00 / 10.40 2.70 +11.57 4.88 -44.67
2023-10-03 10.10 -2.88 10.00 / 10.40 2.42 +65.75 4.88 -50.41
2023-10-02 10.40 0.00 10.20 / 10.40 1.46 +67.82 4.88 -70.08
2023-09-29 10.40 0.00 10.30 / 10.50 0.87 -82.06 4.88 -82.17
2023-09-28 10.40 +1.96 10.20 / 10.60 4.85 +40.17 4.88 -0.61
2023-09-27 10.20 -0.97 10.10 / 10.30 3.46 +1.17 4.88 -29.10
2023-09-26 10.30 -0.96 10.20 / 10.50 3.42 +52.68 4.88 -29.92
2023-09-25 10.40 0.00 10.30 / 10.50 2.24 -65.33 4.88 -54.10
2023-09-22 10.40 -2.80 10.30 / 10.70 6.46 +236.46 4.88 +32.38
2023-09-21 10.70 +1.90 10.50 / 10.60 1.92 -10.70 4.88 -60.66
2023-09-20 10.50 0.00 10.40 / 10.60 2.15 -43.12 4.88 -55.94
2023-09-19 10.50 -1.87 10.40 / 10.80 3.78 +173.91 4.88 -22.54
2023-09-18 10.70 -1.83 10.70 / 10.90 1.38 -27.37 4.88 -71.72
2023-09-15 10.90 +1.87 10.70 / 11.00 1.90 -51.41 4.88 -61.07
2023-09-14 10.70 0.00 10.60 / 10.90 3.91 +29.04 4.88 -19.88
2023-09-13 10.70 -2.73 10.70 / 11.10 3.03 +1,277.27 4.88 -37.91
2023-09-12 11.00 0.00 10.90 / 11.00 0.22 -79.44 4.88 -95.49
2023-09-11 11.00 0.00 10.80 / 11.10 1.07 -39.89 4.88 -78.07
2023-09-08 11.00 +0.92 10.90 / 11.10 1.78 +242.31 4.88 -63.52
2023-09-07 10.90 +0.93 10.90 / 11.00 0.52 -59.38 4.88 -89.34
2023-09-06 10.80 -1.82 10.80 / 11.00 1.28 +60.00 4.88 -73.77
2023-09-05 11.00 -0.90 10.90 / 11.10 0.80 -45.21 4.88 -83.61
2023-09-04 11.10 10.90 / 11.10 1.46 4.88 -70.08


*** Tips : ควรมีระบบการเทรดที่ชัดเจน และเรามีความเชียวชาญ ไม่จำเป็นต้องใช้ทุก indicator ***

หุ้นที่น่าสนใจ : BAFS , KIAT , CM , MAJOR , GIFT , TMT , ICHI , INGRS , SKY , JUTHA , ACE , JAS , PCSGH , TCAP , NV ,