บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) : GGC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google GGC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 8.95บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)9.05บาท
ราคา (เฉลี่ย)11.60บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)4.46 / 16.20บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.10%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-22.84%
Volume (ล่าสุด) 0.06ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.06ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.23ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+8.41%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-95.07%
จำนวนหุ้น 1,024.00ล้านหุ้น
Book Value10.10บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.60%
P/E 27.75เท่า
P/BV0.89เท่า
P/E x P/BV24.70
ROE3.31%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด440.29ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 445.18ล้านบาท
หนี้สิน3,546.13ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น9,970.37ล้านบาท
Market Cap9,164.80ล้านบาท
D/E Ratio 0.36เท่า
P/BV เฉลี่ย1.37เท่า
P/E เฉลี่ย15.33เท่า
EPS เฉลี่ย0.43บาท
Avg P/E x Avg EPS6.59บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)6.66บาท ( -25.53% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)6.59บาท ( -26.35% )
3. Avg P/BV x BV13.84บาท ( +54.64% )
Avg (1), (2), (3)9.03บาท ( +0.89% )
F Market Cap.9,246.72ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย GGC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น GGC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น GGC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 8.95 -1.10 8.95 / 9.05 0.06 0.00 1.23 -95.12
2023-11-30 9.05 -2.16 9.00 / 9.15 0.06 +100.00 1.23 -95.12
2023-11-29 9.25 +0.54 9.20 / 9.25 0.03 -25.00 1.23 -97.56
2023-11-28 9.20 0.00 9.20 / 9.25 0.04 1.23 -96.75
2023-11-27 9.20 0.00 9.20 / 9.30 0.00 -100.00 1.23 -100.00
2023-11-24 9.20 +1.66 9.10 / 9.30 0.06 -14.29 1.23 -95.12
2023-11-23 9.05 -1.63 9.05 / 9.10 0.07 +75.00 1.23 -94.31
2023-11-22 9.20 +0.55 9.10 / 9.15 0.04 -33.33 1.23 -96.75
2023-11-21 9.15 0.00 9.10 / 9.20 0.06 -40.00 1.23 -95.12
2023-11-20 9.15 +0.55 9.05 / 9.20 0.10 +400.00 1.23 -91.87
2023-11-17 9.10 0.00 9.10 / 9.10 0.02 +100.00 1.23 -98.37
2023-11-16 9.10 0.00 9.10 / 9.15 0.01 -50.00 1.23 -99.19
2023-11-15 9.10 0.00 9.05 / 9.10 0.02 0.00 1.23 -98.37
2023-11-14 9.10 0.00 9.00 / 9.10 0.02 0.00 1.23 -98.37
2023-11-13 9.10 +0.55 9.05 / 9.10 0.02 +100.00 1.23 -98.37
2023-11-10 9.05 +0.56 8.95 / 9.10 0.01 -66.67 1.23 -99.19
2023-11-09 9.00 -0.55 9.00 / 9.90 0.03 +50.00 1.23 -97.56
2023-11-08 9.05 0.00 9.00 / 9.15 0.02 -33.33 1.23 -98.37
2023-11-07 9.05 -0.55 9.00 / 9.10 0.03 +200.00 1.23 -97.56
2023-11-06 9.10 +1.68 8.95 / 9.20 0.01 -50.00 1.23 -99.19
2023-11-03 8.95 +1.13 8.95 / 9.30 0.02 -60.00 1.23 -98.37
2023-11-02 8.85 +1.14 8.75 / 9.10 0.05 -28.57 1.23 -95.93
2023-11-01 8.75 +10.76 8.55 / 9.05 0.07 -12.50 1.23 -94.31
2023-10-31 7.90 -21.78 7.90 / 10.00 0.08 +700.00 1.23 -93.50
2023-10-30 10.10 0.00 9.85 / 10.10 0.01 1.23 -99.19
2023-10-27 10.10 -0.98 10.00 / 10.20 0.00 -100.00 1.23 -100.00
2023-10-26 10.20 -1.92 10.00 / 10.40 0.03 +200.00 1.23 -97.56
2023-10-25 10.40 0.00 10.40 / 10.60 0.01 -50.00 1.23 -99.19
2023-10-24 10.40 -3.70 10.20 / 10.60 0.02 +100.00 1.23 -98.37
2023-10-20 10.80 +0.93 10.40 / 10.80 0.01 -50.00 1.23 -99.19
2023-10-19 10.70 0.00 10.70 / 10.70 0.02 0.00 1.23 -98.37
2023-10-18 10.70 -0.93 10.70 / 10.90 0.02 0.00 1.23 -98.37
2023-10-17 10.80 +0.93 10.70 / 10.90 0.02 -77.78 1.23 -98.37
2023-10-16 10.70 -2.73 10.60 / 10.90 0.09 1.23 -92.68
2023-10-12 11.00 +0.92 10.90 / 11.00 0.00 -100.00 1.23 -100.00
2023-10-11 10.90 +0.93 10.80 / 11.00 0.04 +300.00 1.23 -96.75
2023-10-10 10.80 0.00 10.80 / 11.00 0.01 0.00 1.23 -99.19
2023-10-09 10.80 -0.92 10.70 / 11.00 0.01 -66.67 1.23 -99.19
2023-10-06 10.90 +1.87 10.90 / 11.10 0.03 -57.14 1.23 -97.56
2023-10-05 10.70 -2.73 10.60 / 11.00 0.07 +250.00 1.23 -94.31
2023-10-04 11.00 0.00 10.70 / 11.00 0.02 -50.00 1.23 -98.37
2023-10-03 11.00 +0.92 10.50 / 11.00 0.04 0.00 1.23 -96.75
2023-10-02 10.90 -0.91 10.30 / 10.90 0.04 +300.00 1.23 -96.75
2023-09-29 11.00 +1.85 10.10 / 11.10 0.01 -50.00 1.23 -99.19
2023-09-28 10.80 -1.82 10.60 / 10.90 0.02 +100.00 1.23 -98.37
2023-09-26 11.00 +0.92 10.90 / 11.10 0.01 0.00 1.23 -99.19
2023-09-25 10.90 -0.91 10.80 / 11.20 0.01 0.00 1.23 -99.19
2023-09-22 11.00 +0.92 10.80 / 11.00 0.01 -66.67 1.23 -99.19
2023-09-21 10.90 +0.93 10.70 / 11.20 0.03 +50.00 1.23 -97.56
2023-09-20 10.80 -1.82 10.80 / 11.00 0.02 +100.00 1.23 -98.37
2023-09-19 11.00 0.00 11.00 / 11.20 0.01 0.00 1.23 -99.19
2023-09-18 11.00 -1.79 11.00 / 11.20 0.01 -75.00 1.23 -99.19
2023-09-15 11.20 +0.90 11.00 / 11.20 0.04 -20.00 1.23 -96.75
2023-09-14 11.10 0.00 11.10 / 11.30 0.05 1.23 -95.93
2023-09-13 11.10 -0.89 11.10 / 11.20 0.00 -100.00 1.23 -100.00
2023-09-12 11.20 -0.88 11.10 / 11.30 0.01 1.23 -99.19
2023-09-11 11.30 -0.88 11.30 / 11.30 0.00 1.23 -100.00
2023-09-08 11.40 -0.87 11.40 / 11.50 0.00 -100.00 1.23 -100.00
2023-09-07 11.50 +2.68 11.20 / 11.50 0.03 +50.00 1.23 -97.56
2023-09-06 11.20 -0.88 11.10 / 11.30 0.02 +100.00 1.23 -98.37
2023-09-05 11.30 -0.88 11.30 / 11.50 0.01 0.00 1.23 -99.19
2023-09-04 11.40 11.40 / 11.90 0.01 1.23 -99.19


*** Tips : สภาพตลาดไม่ได้เหมาะกับการลงทุนตลอดเวลา ***

หุ้นที่น่าสนใจ : RPH , BTSGIF , CTW , SCB , SHR , THRE , MPIC , HTC , BGRIM , SST , ICHI , BPP , LOXLEY , GFPT , BEYOND ,