บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : IIG ( หุ้นใหม่ 4 ปี )

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google IIG siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 10.90บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)10.50บาท
ราคา (เฉลี่ย)30.06บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)10.50 / 57.75บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+3.81%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-63.74%
Volume (ล่าสุด) 0.12ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.19ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.45ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-37.06%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-91.57%
จำนวนหุ้น 100.00ล้านหุ้น
Book Value5.83บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 13.74เท่า
P/BV1.87เท่า
P/E x P/BV25.69
ROE14.33%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด79.32ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 63.28ล้านบาท
หนี้สิน243.05ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น553.36ล้านบาท
Market Cap1,090.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.44เท่า
P/BV เฉลี่ย6.91เท่า
P/E เฉลี่ย36.56เท่า
EPS เฉลี่ย0.63บาท
Avg P/E x Avg EPS23.03บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)23.14บาท ( +112.25% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)29.00บาท ( +166.05% )
3. Avg P/BV x BV40.29บาท ( +269.63% )
Avg (1), (2), (3)30.81บาท ( +182.66% )
F Market Cap.3,081.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย IIG ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-08-06 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น IIG ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น IIG รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 10.90 +3.81 10.50 / 11.20 0.12 -36.84 1.45 -91.72
2023-11-30 10.50 -3.67 10.30 / 11.10 0.19 +58.33 1.45 -86.90
2023-11-29 10.90 -4.39 10.90 / 11.30 0.12 -25.00 1.45 -91.72
2023-11-28 11.40 +0.88 11.10 / 11.50 0.16 +33.33 1.45 -88.97
2023-11-27 11.30 +2.73 10.80 / 11.30 0.12 -76.92 1.45 -91.72
2023-11-24 11.00 -6.78 11.00 / 11.90 0.52 +147.62 1.45 -64.14
2023-11-23 11.80 -4.84 11.70 / 12.40 0.21 -52.27 1.45 -85.52
2023-11-22 12.40 +0.81 11.90 / 12.80 0.44 +340.00 1.45 -69.66
2023-11-21 12.30 -2.38 12.30 / 12.80 0.10 -9.09 1.45 -93.10
2023-11-20 12.60 -1.56 12.30 / 12.70 0.11 -31.25 1.45 -92.41
2023-11-17 12.80 -0.78 12.30 / 12.90 0.16 +166.67 1.45 -88.97
2023-11-16 12.90 +0.78 12.90 / 13.20 0.06 -57.14 1.45 -95.86
2023-11-15 12.80 +1.59 12.80 / 13.20 0.14 -84.62 1.45 -90.34
2023-11-14 12.60 +1.61 10.50 / 12.60 0.91 +911.11 1.45 -37.24
2023-11-13 12.40 -4.62 12.40 / 13.00 0.09 -30.77 1.45 -93.79
2023-11-10 13.00 -7.14 13.00 / 14.00 0.13 +550.00 1.45 -91.03
2023-11-09 14.00 -0.71 13.80 / 14.10 0.02 -83.33 1.45 -98.62
2023-11-08 14.10 +1.44 14.10 / 14.40 0.12 +71.43 1.45 -91.72
2023-11-07 13.90 -3.47 13.90 / 14.40 0.07 -50.00 1.45 -95.17
2023-11-06 14.40 -3.36 14.40 / 15.10 0.14 -65.85 1.45 -90.34
2023-11-03 14.90 +7.19 13.90 / 15.20 0.41 +78.26 1.45 -71.72
2023-11-02 13.90 +6.92 13.00 / 13.90 0.23 +283.33 1.45 -84.14
2023-11-01 13.00 +3.17 12.60 / 13.30 0.06 -53.85 1.45 -95.86
2023-10-31 12.60 -2.33 12.60 / 13.10 0.13 -23.53 1.45 -91.03
2023-10-30 12.90 -1.53 12.70 / 13.00 0.17 -29.17 1.45 -88.28
2023-10-27 13.10 -0.76 12.70 / 13.40 0.24 +33.33 1.45 -83.45
2023-10-26 13.20 -7.04 13.20 / 14.10 0.18 +80.00 1.45 -87.59
2023-10-25 14.20 +1.43 14.00 / 14.50 0.10 -33.33 1.45 -93.10
2023-10-24 14.00 -0.71 13.90 / 14.30 0.15 +36.36 1.45 -89.66
2023-10-20 14.10 -2.76 13.70 / 14.70 0.11 +175.00 1.45 -92.41
2023-10-19 14.50 0.00 14.30 / 14.80 0.04 -69.23 1.45 -97.24
2023-10-18 14.50 -3.97 14.50 / 15.00 0.13 -18.75 1.45 -91.03
2023-10-17 15.10 +0.67 14.90 / 15.30 0.16 +33.33 1.45 -88.97
2023-10-16 15.00 -1.96 14.50 / 15.30 0.12 0.00 1.45 -91.72
2023-10-12 15.30 -2.55 15.20 / 15.90 0.12 +100.00 1.45 -91.72
2023-10-11 15.70 +2.61 15.20 / 15.90 0.06 -40.00 1.45 -95.86
2023-10-10 15.30 -1.92 15.00 / 15.80 0.10 -47.37 1.45 -93.10
2023-10-09 15.60 -4.29 15.40 / 16.30 0.19 +111.11 1.45 -86.90
2023-10-06 16.30 -1.81 16.30 / 16.80 0.09 +125.00 1.45 -93.79
2023-10-05 16.60 -1.19 16.50 / 16.70 0.04 -80.95 1.45 -97.24
2023-10-04 16.80 +5.00 15.80 / 16.80 0.21 -54.35 1.45 -85.52
2023-10-03 16.00 -6.43 16.00 / 17.10 0.46 +557.14 1.45 -68.28
2023-10-02 17.10 -1.16 17.10 / 17.40 0.07 -36.36 1.45 -95.17
2023-09-29 17.30 0.00 17.20 / 17.40 0.11 +37.50 1.45 -92.41
2023-09-28 17.30 0.00 17.30 / 17.60 0.08 -38.46 1.45 -94.48
2023-09-27 17.30 -0.57 17.00 / 17.50 0.13 -40.91 1.45 -91.03
2023-09-26 17.40 -3.87 17.40 / 18.10 0.22 +633.33 1.45 -84.83
2023-09-25 18.10 0.00 18.00 / 18.20 0.03 -50.00 1.45 -97.93
2023-09-22 18.10 +0.56 17.80 / 18.10 0.06 -70.00 1.45 -95.86
2023-09-21 18.00 +0.56 17.30 / 18.20 0.20 0.00 1.45 -86.21
2023-09-20 17.90 -2.72 17.90 / 18.40 0.20 +53.85 1.45 -86.21
2023-09-19 18.40 +2.22 18.00 / 18.50 0.13 -7.14 1.45 -91.03
2023-09-18 18.00 -1.64 18.00 / 18.30 0.14 +16.67 1.45 -90.34
2023-09-15 18.30 -1.08 18.30 / 18.50 0.12 -40.00 1.45 -91.72
2023-09-14 18.50 +1.65 18.20 / 18.50 0.20 -41.18 1.45 -86.21
2023-09-13 18.20 -2.15 18.10 / 18.80 0.34 +17.24 1.45 -76.55
2023-09-12 18.60 +1.64 18.40 / 18.80 0.29 -39.58 1.45 -80.00
2023-09-11 18.30 -3.17 18.30 / 19.10 0.48 -14.29 1.45 -66.90
2023-09-08 18.90 -2.07 18.80 / 19.50 0.56 +16.67 1.45 -61.38
2023-09-07 19.30 +0.52 19.30 / 19.70 0.48 -33.33 1.45 -66.90
2023-09-06 19.20 -3.03 19.00 / 20.00 0.72 -51.02 1.45 -50.34
2023-09-05 19.80 -2.46 19.40 / 20.70 1.47 -35.53 1.45 +1.38
2023-09-04 20.30 19.10 / 20.40 2.28 1.45 +57.24


*** Tips : เมื่อเรามีความมั่นใจมาก ๆ เรามักจะหละหลวมง่ายขึ้นด้วย และมักจะเป็นสาเหตุให้ขาดทุน ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TSTH , THE , SA , SCP , ILINK , PPP , LPH , TU , BANPU , BIG , A5 , RICHY , KISS , MALEE , AS ,