บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ILINK

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ILINK siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 7.25บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)7.25บาท
ราคา (เฉลี่ย)6.42บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.86 / 10.60บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+12.93%
Volume (ล่าสุด) 0.28ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.43ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)2.53ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-33.78%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-88.82%
จำนวนหุ้น 502.81ล้านหุ้น
Book Value6.50บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.07%
P/E 10.32เท่า
P/BV1.12เท่า
P/E x P/BV11.56
ROE10.38%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด353.11ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 224.46ล้านบาท
หนี้สิน6,478.96ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น3,401.88ล้านบาท
Market Cap3,645.37ล้านบาท
D/E Ratio 1.90เท่า
P/BV เฉลี่ย1.15เท่า
P/E เฉลี่ย9.80เท่า
EPS เฉลี่ย0.45บาท
Avg P/E x Avg EPS4.41บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)4.37บาท ( -39.66% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)6.88บาท ( -5.07% )
3. Avg P/BV x BV7.48บาท ( +3.17% )
Avg (1), (2), (3)6.24บาท ( -13.93% )
F Market Cap.3,137.53ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ILINK ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ILINK ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ILINK รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 7.25 0.00 7.15 / 7.30 0.28 -34.88 2.53 -88.93
2023-11-30 7.25 -0.68 7.20 / 7.35 0.43 -54.74 2.53 -83.00
2023-11-29 7.30 -2.01 7.15 / 7.45 0.95 +206.45 2.53 -62.45
2023-11-28 7.45 +2.05 7.35 / 7.45 0.31 -20.51 2.53 -87.75
2023-11-27 7.30 0.00 7.30 / 7.40 0.39 -66.09 2.53 -84.58
2023-11-24 7.30 -2.01 7.20 / 7.50 1.15 +116.98 2.53 -54.55
2023-11-23 7.45 0.00 7.40 / 7.55 0.53 -48.54 2.53 -79.05
2023-11-22 7.45 -1.32 7.45 / 7.65 1.03 +32.05 2.53 -59.29
2023-11-21 7.55 +0.67 7.50 / 7.65 0.78 -36.07 2.53 -69.17
2023-11-20 7.50 +1.35 7.40 / 7.60 1.22 -10.29 2.53 -51.78
2023-11-17 7.40 -1.99 7.35 / 7.60 1.36 +19.30 2.53 -46.25
2023-11-16 7.55 0.00 7.50 / 7.80 1.14 -67.80 2.53 -54.94
2023-11-15 7.55 +5.59 7.35 / 7.70 3.54 +608.00 2.53 +39.92
2023-11-14 7.15 +2.88 6.90 / 7.15 0.50 -51.92 2.53 -80.24
2023-11-13 6.95 -6.71 6.90 / 7.50 1.04 -3.70 2.53 -58.89
2023-11-10 7.45 +0.68 7.25 / 7.55 1.08 +272.41 2.53 -57.31
2023-11-09 7.40 0.00 7.25 / 7.50 0.29 -64.20 2.53 -88.54
2023-11-08 7.40 +2.07 7.25 / 7.45 0.81 +237.50 2.53 -67.98
2023-11-07 7.25 -0.68 7.20 / 7.30 0.24 -61.90 2.53 -90.51
2023-11-06 7.30 +2.10 7.15 / 7.35 0.63 +250.00 2.53 -75.10
2023-11-03 7.15 -1.38 7.15 / 7.25 0.18 -57.14 2.53 -92.89
2023-11-02 7.25 +1.40 7.10 / 7.25 0.42 -19.23 2.53 -83.40
2023-11-01 7.15 +0.70 7.00 / 7.20 0.52 +36.84 2.53 -79.45
2023-10-31 7.10 0.00 6.95 / 7.10 0.38 -36.67 2.53 -84.98
2023-10-30 7.10 +3.65 6.80 / 7.10 0.60 +46.34 2.53 -76.28
2023-10-27 6.85 +0.74 6.70 / 6.90 0.41 -40.58 2.53 -83.79
2023-10-26 6.80 -0.73 6.70 / 6.90 0.69 0.00 2.53 -72.73
2023-10-25 6.85 +0.74 6.85 / 7.05 0.69 0.00 2.53 -72.73
2023-10-24 6.80 +2.26 6.65 / 6.90 0.69 0.00 2.53 -72.73
2023-10-20 6.65 -0.75 6.60 / 6.80 0.69 +23.21 2.53 -72.73
2023-10-19 6.70 -1.47 6.70 / 6.80 0.56 -37.08 2.53 -77.87
2023-10-18 6.80 -1.45 6.70 / 6.90 0.89 +74.51 2.53 -64.82
2023-10-17 6.90 0.00 6.85 / 6.95 0.51 -57.14 2.53 -79.84
2023-10-16 6.90 -2.13 6.80 / 7.05 1.19 +138.00 2.53 -52.96
2023-10-12 7.05 -0.70 7.00 / 7.15 0.50 -20.63 2.53 -80.24
2023-10-11 7.10 +2.16 6.95 / 7.10 0.63 +57.50 2.53 -75.10
2023-10-10 6.95 0.00 6.85 / 7.00 0.40 -82.14 2.53 -84.19
2023-10-09 6.95 -1.42 6.80 / 7.00 2.24 +646.67 2.53 -11.46
2023-10-06 7.05 -0.70 7.05 / 7.15 0.30 -49.15 2.53 -88.14
2023-10-05 7.10 0.00 7.05 / 7.15 0.59 +321.43 2.53 -76.68
2023-10-04 7.10 0.00 7.00 / 7.10 0.14 -72.55 2.53 -94.47
2023-10-03 7.10 +0.71 6.95 / 7.15 0.51 -76.28 2.53 -79.84
2023-10-02 7.05 -2.76 7.00 / 7.30 2.15 +73.39 2.53 -15.02
2023-09-29 7.25 -0.68 7.25 / 7.35 1.24 +210.00 2.53 -50.99
2023-09-28 7.30 0.00 7.25 / 7.40 0.40 -51.81 2.53 -84.19
2023-09-27 7.30 0.00 7.20 / 7.35 0.83 -49.39 2.53 -67.19
2023-09-26 7.30 -2.67 7.25 / 7.60 1.64 +127.78 2.53 -35.18
2023-09-25 7.50 -0.66 7.50 / 7.70 0.72 +60.00 2.53 -71.54
2023-09-22 7.55 0.00 7.50 / 7.65 0.45 -48.28 2.53 -82.21
2023-09-21 7.55 +0.67 7.40 / 7.55 0.87 -56.72 2.53 -65.61
2023-09-20 7.50 -3.23 7.45 / 7.75 2.01 +200.00 2.53 -20.55
2023-09-19 7.75 -1.27 7.75 / 7.85 0.67 -56.49 2.53 -73.52
2023-09-18 7.85 -2.48 7.75 / 8.05 1.54 +116.90 2.53 -39.13
2023-09-15 8.05 +1.26 7.95 / 8.10 0.71 +9.23 2.53 -71.94
2023-09-14 7.95 +0.63 7.85 / 8.00 0.65 -7.14 2.53 -74.31
2023-09-13 7.90 -1.86 7.90 / 8.10 0.70 +11.11 2.53 -72.33
2023-09-12 8.05 -1.83 8.05 / 8.20 0.63 -10.00 2.53 -75.10
2023-09-11 8.20 +0.61 8.10 / 8.20 0.70 -42.62 2.53 -72.33
2023-09-08 8.15 +0.62 8.05 / 8.25 1.22 +79.41 2.53 -51.78
2023-09-07 8.10 +0.62 8.00 / 8.10 0.68 -10.53 2.53 -73.12
2023-09-06 8.05 0.00 7.90 / 8.10 0.76 +35.71 2.53 -69.96
2023-09-05 8.05 0.00 8.05 / 8.15 0.56 +33.33 2.53 -77.87
2023-09-04 8.05 8.00 / 8.20 0.42 2.53 -83.40


*** Tips : การลงทุนควรดูธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกิจการด้วย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : AP , JSP , BBGI , DCON , SIS , TTW , S , TIGER , WICE , QTC , BBIK , ILM , THANA , NSL , NEX ,