บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : IRPC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google IRPC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-04-19 (ล่าสุด) 1.93บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.97บาท
ราคา (เฉลี่ย)3.00บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.88 / 4.72บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-2.03%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-35.67%
Volume (ล่าสุด) 54.19ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)91.97ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)116.11ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-41.08%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-53.33%
จำนวนหุ้น 20,410.00ล้านหุ้น
Book Value4.24บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.22%
P/E 7.52เท่า
P/BV0.46เท่า
P/E x P/BV3.46
ROE16.58%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด5,237.52ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 4,176.46ล้านบาท
หนี้สิน102,779.57ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น87,495.58ล้านบาท
Market Cap39,391.30ล้านบาท
D/E Ratio 1.17เท่า
P/BV เฉลี่ย0.72เท่า
P/E เฉลี่ย12.67เท่า
EPS เฉลี่ย0.20บาท
Avg P/E x Avg EPS2.53บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)2.59บาท ( +34.33% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.25บาท ( +68.46% )
3. Avg P/BV x BV3.05บาท ( +58.03% )
Avg (1), (2), (3)2.97บาท ( +53.89% )
F Market Cap.60,617.70ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย IRPC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-03-13 - 2024-04-19), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น IRPC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น IRPC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-04-19 1.93 -2.03 1.93 / 1.99 54.19 -41.08 116.11 -53.33
2024-04-18 1.97 -2.48 1.94 / 2.02 91.97 +74.19 116.11 -20.79
2024-04-17 2.02 -0.98 1.98 / 2.04 52.80 +60.39 116.11 -54.53
2024-04-11 2.04 0.00 2.00 / 2.06 32.92 -65.89 116.11 -71.65
2024-04-10 2.04 +3.03 1.98 / 2.06 96.52 +13.33 116.11 -16.87
2024-04-09 1.98 +2.59 1.92 / 1.98 85.17 +365.16 116.11 -26.65
2024-04-05 1.93 +1.05 1.90 / 1.93 18.31 -43.83 116.11 -84.23
2024-04-04 1.91 -1.04 1.90 / 1.94 32.60 -17.82 116.11 -71.92
2024-04-03 1.93 0.00 1.92 / 1.96 39.67 +21.69 116.11 -65.83
2024-04-02 1.93 +1.05 1.90 / 1.94 32.60 +93.93 116.11 -71.92
2024-04-01 1.91 +0.53 1.89 / 1.92 16.81 -32.11 116.11 -85.52
2024-03-29 1.90 0.00 1.88 / 1.91 24.76 -11.76 116.11 -78.68
2024-03-28 1.90 -0.52 1.89 / 1.92 28.06 +117.18 116.11 -75.83
2024-03-27 1.91 0.00 1.90 / 1.92 12.92 -18.49 116.11 -88.87
2024-03-26 1.91 +0.53 1.90 / 1.92 15.85 -59.29 116.11 -86.35
2024-03-25 1.90 -0.52 1.89 / 1.92 38.93 -22.67 116.11 -66.47
2024-03-22 1.91 -1.55 1.89 / 1.94 50.34 +39.14 116.11 -56.64
2024-03-21 1.94 +1.57 1.91 / 1.94 36.18 +88.73 116.11 -68.84
2024-03-20 1.91 -1.04 1.91 / 1.94 19.17 -57.48 116.11 -83.49
2024-03-19 1.93 +0.52 1.91 / 1.96 45.08 +47.18 116.11 -61.17
2024-03-18 1.92 -1.03 1.91 / 1.95 30.63 -53.81 116.11 -73.62
2024-03-15 1.94 -2.02 1.94 / 1.98 66.31 -2.38 116.11 -42.89
2024-03-14 1.98 +2.06 1.92 / 1.98 67.93 +25.26 116.11 -41.50
2024-03-13 1.94 +2.65 1.89 / 1.95 54.23 +143.40 116.11 -53.29
2024-03-12 1.89 -1.05 1.89 / 1.91 22.28 +18.70 116.11 -80.81
2024-03-11 1.91 0.00 1.89 / 1.92 18.77 +0.70 116.11 -83.83
2024-03-08 1.91 +0.53 1.90 / 1.92 18.64 -26.99 116.11 -83.95
2024-03-07 1.90 -1.04 1.89 / 1.93 25.53 +36.60 116.11 -78.01
2024-03-06 1.92 +0.52 1.89 / 1.93 18.69 -32.26 116.11 -83.90
2024-03-05 1.91 -1.04 1.90 / 1.92 27.59 +43.25 116.11 -76.24
2024-03-04 1.93 +0.52 1.90 / 1.93 19.26 -39.24 116.11 -83.41
2024-03-01 1.92 -1.54 1.91 / 1.95 31.70 -10.35 116.11 -72.70
2024-02-29 1.95 +0.52 1.92 / 1.95 35.36 +21.05 116.11 -69.55
2024-02-28 1.94 -0.51 1.93 / 1.96 29.21 -30.85 116.11 -74.84
2024-02-27 1.95 -2.01 1.93 / 1.98 42.24 +26.69 116.11 -63.62
2024-02-23 1.99 -1.49 1.99 / 2.04 33.34 +35.92 116.11 -71.29
2024-02-22 2.02 0.00 2.00 / 2.04 24.53 -50.96 116.11 -78.87
2024-02-21 2.02 +2.54 1.96 / 2.02 50.02 +193.72 116.11 -56.92
2024-02-20 1.97 -1.01 1.97 / 2.02 17.03 +16.56 116.11 -85.33
2024-02-19 1.99 +0.51 1.97 / 1.99 14.61 -38.64 116.11 -87.42
2024-02-16 1.98 -1.00 1.98 / 2.02 23.81 -3.09 116.11 -79.49
2024-02-15 2.00 +2.04 1.96 / 2.00 24.57 +26.85 116.11 -78.84
2024-02-14 1.96 -0.51 1.94 / 1.97 19.37 +13.54 116.11 -83.32
2024-02-13 1.97 +0.51 1.96 / 1.99 17.06 -35.86 116.11 -85.31
2024-02-12 1.96 -2.00 1.96 / 2.00 26.60 +125.81 116.11 -77.09
2024-02-09 2.00 +0.50 1.97 / 2.00 11.78 -64.74 116.11 -89.85
2024-02-08 1.99 -0.50 1.97 / 2.02 33.41 +32.06 116.11 -71.23
2024-02-07 2.00 +1.01 1.98 / 2.02 25.30 +10.72 116.11 -78.21
2024-02-06 1.98 +1.02 1.96 / 1.99 22.85 +44.71 116.11 -80.32
2024-02-05 1.96 -0.51 1.96 / 1.99 15.79 -34.35 116.11 -86.40
2024-02-02 1.97 +1.55 1.93 / 1.98 24.05 -69.14 116.11 -79.29
2024-02-01 1.94 -0.51 1.85 / 1.94 77.92 +229.75 116.11 -32.89
2024-01-31 1.95 -0.51 1.94 / 1.97 23.63 +53.64 116.11 -79.65
2024-01-30 1.96 -1.01 1.96 / 1.98 15.38 -25.74 116.11 -86.75
2024-01-29 1.98 +1.54 1.96 / 1.98 20.71 +9.58 116.11 -82.16
2024-01-26 1.95 -0.51 1.94 / 1.98 18.90 -38.40 116.11 -83.72
2024-01-25 1.96 +1.55 1.93 / 1.97 30.68 +22.48 116.11 -73.58
2024-01-24 1.93 +1.05 1.89 / 1.95 25.05 -49.05 116.11 -78.43
2024-01-23 1.91 -0.52 1.89 / 1.93 49.17 +80.31 116.11 -57.65
2024-01-22 1.92 1.91 / 1.94 27.27 116.11 -76.51


*** Tips : ลงทุนในกิจการที่เราเข้าใจเป็นอย่างดีเท่านั้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SGC , STGT , KYE , ILM , DEMCO , PAF , RICHY , FVC , CCET , SAWAD , CIMBT , BA , BEAUTY , SAK , CFRESH ,