บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) : ITD

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ITD siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 1.14บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.15บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.65บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.71 / 2.94บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.87%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-30.91%
Volume (ล่าสุด) 8.33ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)9.32ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)30.07ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-10.70%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-72.31%
จำนวนหุ้น 5,279.87ล้านหุ้น
Book Value1.91บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV0.60เท่า
P/E x P/BV-
ROE-1.16%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-155.62ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -432.47ล้านบาท
หนี้สิน97,014.93ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น13,394.88ล้านบาท
Market Cap6,019.05ล้านบาท
D/E Ratio 7.24เท่า
P/BV เฉลี่ย1.07เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย-0.08บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV2.04บาท ( +78.95% )
Avg (1), (2), (3)2.04บาท ( +78.95% )
F Market Cap.10,770.93ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ITD ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ITD ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ITD รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 1.14 -0.87 1.13 / 1.16 8.33 -10.62 30.07 -72.30
2023-11-30 1.15 -1.71 1.14 / 1.18 9.32 -35.50 30.07 -69.01
2023-11-29 1.17 -3.31 1.17 / 1.22 14.45 +67.63 30.07 -51.95
2023-11-28 1.21 +0.83 1.20 / 1.22 8.62 -19.36 30.07 -71.33
2023-11-27 1.20 -3.23 1.20 / 1.24 10.69 +82.42 30.07 -64.45
2023-11-24 1.24 -1.59 1.24 / 1.28 5.86 +31.98 30.07 -80.51
2023-11-23 1.26 -1.56 1.25 / 1.29 4.44 +202.04 30.07 -85.23
2023-11-22 1.28 0.00 1.27 / 1.29 1.47 -75.08 30.07 -95.11
2023-11-21 1.28 0.00 1.28 / 1.30 5.90 +190.64 30.07 -80.38
2023-11-20 1.28 -1.54 1.28 / 1.30 2.03 -1.93 30.07 -93.25
2023-11-17 1.30 -0.76 1.29 / 1.32 2.07 -60.65 30.07 -93.12
2023-11-16 1.31 +2.34 1.29 / 1.32 5.26 +108.73 30.07 -82.51
2023-11-15 1.28 +1.59 1.28 / 1.29 2.52 +31.94 30.07 -91.62
2023-11-14 1.26 0.00 1.25 / 1.28 1.91 -37.58 30.07 -93.65
2023-11-13 1.26 -1.56 1.25 / 1.29 3.06 +4.44 30.07 -89.82
2023-11-10 1.28 -0.78 1.28 / 1.31 2.93 -16.52 30.07 -90.26
2023-11-09 1.29 -1.53 1.29 / 1.31 3.51 -66.25 30.07 -88.33
2023-11-08 1.31 0.00 1.31 / 1.35 10.40 -56.68 30.07 -65.41
2023-11-07 1.31 +3.15 1.26 / 1.42 24.01 +852.78 30.07 -20.15
2023-11-06 1.27 -0.78 1.27 / 1.31 2.52 -24.10 30.07 -91.62
2023-11-03 1.28 +1.59 1.27 / 1.30 3.32 -15.09 30.07 -88.96
2023-11-02 1.26 +2.44 1.23 / 1.27 3.91 +74.55 30.07 -87.00
2023-11-01 1.23 -0.81 1.23 / 1.26 2.24 -12.84 30.07 -92.55
2023-10-31 1.24 -0.80 1.22 / 1.26 2.57 +30.46 30.07 -91.45
2023-10-30 1.25 +0.81 1.23 / 1.26 1.97 -66.78 30.07 -93.45
2023-10-27 1.24 0.00 1.22 / 1.26 5.93 -1.50 30.07 -80.28
2023-10-26 1.24 -3.88 1.24 / 1.29 6.02 -42.28 30.07 -79.98
2023-10-25 1.29 0.00 1.29 / 1.33 10.43 +332.78 30.07 -65.31
2023-10-24 1.29 -1.53 1.28 / 1.31 2.41 -63.70 30.07 -91.99
2023-10-20 1.31 -1.50 1.30 / 1.35 6.64 -10.87 30.07 -77.92
2023-10-19 1.33 +0.76 1.30 / 1.35 7.45 -47.76 30.07 -75.22
2023-10-18 1.32 -5.04 1.32 / 1.39 14.26 -66.22 30.07 -52.58
2023-10-17 1.39 +7.75 1.29 / 1.48 42.22 +1,279.74 30.07 +40.41
2023-10-16 1.29 -2.27 1.28 / 1.32 3.06 +236.26 30.07 -89.82
2023-10-12 1.32 -0.75 1.32 / 1.34 0.91 -61.44 30.07 -96.97
2023-10-11 1.33 +2.31 1.30 / 1.34 2.36 +65.03 30.07 -92.15
2023-10-10 1.30 +0.78 1.29 / 1.31 1.43 -48.56 30.07 -95.24
2023-10-09 1.29 -3.01 1.28 / 1.33 2.78 +30.52 30.07 -90.75
2023-10-06 1.33 -1.48 1.33 / 1.36 2.13 -31.95 30.07 -92.92
2023-10-05 1.35 +1.50 1.33 / 1.35 3.13 -18.70 30.07 -89.59
2023-10-04 1.33 +0.76 1.30 / 1.35 3.85 -10.47 30.07 -87.20
2023-10-03 1.32 -2.22 1.31 / 1.35 4.30 +13.46 30.07 -85.70
2023-10-02 1.35 -1.46 1.34 / 1.39 3.79 +218.49 30.07 -87.40
2023-09-29 1.37 +0.74 1.36 / 1.38 1.19 -72.83 30.07 -96.04
2023-09-28 1.36 -1.45 1.36 / 1.41 4.38 +58.12 30.07 -85.43
2023-09-27 1.38 0.00 1.36 / 1.39 2.77 -12.62 30.07 -90.79
2023-09-26 1.38 -2.13 1.38 / 1.41 3.17 +36.05 30.07 -89.46
2023-09-25 1.41 -2.08 1.41 / 1.45 2.33 -44.26 30.07 -92.25
2023-09-22 1.44 +0.70 1.41 / 1.44 4.18 -18.36 30.07 -86.10
2023-09-21 1.43 +2.88 1.38 / 1.45 5.12 -3.03 30.07 -82.97
2023-09-20 1.39 -1.42 1.38 / 1.41 5.28 +94.12 30.07 -82.44
2023-09-19 1.41 -1.40 1.41 / 1.45 2.72 -69.94 30.07 -90.95
2023-09-18 1.43 -4.67 1.41 / 1.50 9.05 +805.00 30.07 -69.90
2023-09-15 1.50 +0.67 1.48 / 1.51 1.00 -42.86 30.07 -96.67
2023-09-14 1.49 +0.68 1.47 / 1.50 1.75 -27.08 30.07 -94.18
2023-09-13 1.48 -2.63 1.47 / 1.52 2.40 -40.15 30.07 -92.02
2023-09-12 1.52 +0.66 1.50 / 1.53 4.01 +31.48 30.07 -86.66
2023-09-11 1.51 -1.95 1.51 / 1.55 3.05 +99.35 30.07 -89.86
2023-09-08 1.54 0.00 1.53 / 1.56 1.53 -47.96 30.07 -94.91
2023-09-07 1.54 0.00 1.53 / 1.57 2.94 +19.03 30.07 -90.22
2023-09-06 1.54 +0.65 1.53 / 1.55 2.47 -58.35 30.07 -91.79
2023-09-05 1.53 -2.55 1.52 / 1.58 5.93 +15.15 30.07 -80.28
2023-09-04 1.57 1.56 / 1.60 5.15 30.07 -82.87


*** Tips : อย่าใช้อารมณ์นำการเทรด ทั้งอารมณ์กลัวตกรถ กลัวติดดอย แต่่ต้องอยู่ในระเบียบวินัย กลยุทธเสมอ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TBSP , PAP , KTB , SHR , DMT , AQ , J , AEONTS , 7UP , BTG , WORK , MANRIN , GAHREIT , COTTO , NSI ,