บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) : IVL

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google IVL siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 25.00บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)24.50บาท
ราคา (เฉลี่ย)36.45บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)16.90 / 51.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+2.04%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-31.41%
Volume (ล่าสุด) 14.89ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)26.78ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)24.65ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-44.39%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-39.58%
จำนวนหุ้น 5,614.55ล้านหุ้น
Book Value37.70บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.89%
P/E 5.34เท่า
P/BV0.66เท่า
P/E x P/BV3.52
ROE16.56%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด26,288.03ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 11,318.14ล้านบาท
หนี้สิน370,824.81ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น158,768.67ล้านบาท
Market Cap140,363.75ล้านบาท
D/E Ratio 2.34เท่า
P/BV เฉลี่ย1.07เท่า
P/E เฉลี่ย5.81เท่า
EPS เฉลี่ย2.02บาท
Avg P/E x Avg EPS11.74บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)11.71บาท ( -53.15% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)27.20บาท ( +8.81% )
3. Avg P/BV x BV40.34บาท ( +61.36% )
Avg (1), (2), (3)26.42บาท ( +5.68% )
F Market Cap.148,336.41ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย IVL ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น IVL ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น IVL รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 25.00 +2.04 24.50 / 25.25 14.89 -44.40 24.65 -39.59
2023-11-30 24.50 -2.97 24.40 / 25.50 26.78 +212.12 24.65 +8.64
2023-11-29 25.25 -0.98 25.00 / 25.75 8.58 -10.53 24.65 -65.19
2023-11-28 25.50 0.00 25.25 / 25.75 9.59 +12.96 24.65 -61.10
2023-11-27 25.50 +2.00 24.80 / 25.75 8.49 -56.46 24.65 -65.56
2023-11-24 25.00 -2.91 24.90 / 25.75 19.50 +168.97 24.65 -20.89
2023-11-23 25.75 -0.96 25.50 / 26.00 7.25 -69.99 24.65 -70.59
2023-11-22 26.00 -2.80 25.50 / 27.00 24.16 -6.72 24.65 -1.99
2023-11-21 26.75 +2.88 26.25 / 27.00 25.90 +26.03 24.65 +5.07
2023-11-20 26.00 +1.96 25.00 / 26.50 20.55 +8.79 24.65 -16.63
2023-11-17 25.50 -0.97 25.00 / 26.25 18.89 -0.63 24.65 -23.37
2023-11-16 25.75 +4.25 24.70 / 26.00 19.01 -46.78 24.65 -22.88
2023-11-15 24.70 +2.92 23.30 / 24.90 35.72 +42.14 24.65 +44.91
2023-11-14 24.00 -4.00 23.60 / 25.25 25.13 +167.34 24.65 +1.95
2023-11-13 25.00 0.00 24.70 / 25.25 9.40 +15.06 24.65 -61.87
2023-11-10 25.00 -1.96 25.00 / 25.50 8.17 -33.58 24.65 -66.86
2023-11-09 25.50 +0.99 25.00 / 25.75 12.30 -12.58 24.65 -50.10
2023-11-08 25.25 -1.94 25.00 / 26.00 14.07 -6.88 24.65 -42.92
2023-11-07 25.75 -0.96 25.25 / 26.00 15.11 -42.00 24.65 -38.70
2023-11-06 26.00 +1.96 25.50 / 26.50 26.05 -15.39 24.65 +5.68
2023-11-03 25.50 +4.51 24.50 / 25.75 30.79 +113.67 24.65 +24.91
2023-11-02 24.40 +1.67 24.10 / 24.50 14.41 +8.35 24.65 -41.54
2023-11-01 24.00 +1.27 23.60 / 24.20 13.30 -55.86 24.65 -46.04
2023-10-31 23.70 -3.66 23.50 / 24.50 30.13 +16.60 24.65 +22.23
2023-10-30 24.60 -1.60 24.30 / 25.25 25.84 +53.63 24.65 +4.83
2023-10-27 25.00 +3.31 24.40 / 25.25 16.82 +34.99 24.65 -31.76
2023-10-26 24.20 -2.02 24.10 / 24.80 12.46 -56.40 24.65 -49.45
2023-10-25 24.70 +2.92 24.50 / 25.50 28.58 +50.11 24.65 +15.94
2023-10-24 24.00 +4.35 23.20 / 24.20 19.04 -60.98 24.65 -22.76
2023-10-20 23.00 -6.50 23.00 / 24.50 48.80 +157.93 24.65 +97.97
2023-10-19 24.60 -3.53 24.50 / 25.50 18.92 +32.40 24.65 -23.25
2023-10-18 25.50 +0.99 25.00 / 25.50 14.29 +80.66 24.65 -42.03
2023-10-17 25.25 0.00 25.00 / 25.75 7.91 -62.40 24.65 -67.91
2023-10-16 25.25 -1.94 24.70 / 25.75 21.04 +68.59 24.65 -14.65
2023-10-12 25.75 0.00 25.50 / 26.00 12.48 -45.64 24.65 -49.37
2023-10-11 25.75 +0.98 25.25 / 26.25 22.96 +9.65 24.65 -6.86
2023-10-10 25.50 +4.51 24.60 / 25.75 20.94 -37.64 24.65 -15.05
2023-10-09 24.40 -3.37 23.90 / 25.25 33.58 +342.42 24.65 +36.23
2023-10-06 25.25 0.00 25.00 / 25.75 7.59 +24.63 24.65 -69.21
2023-10-05 25.25 +1.00 25.00 / 25.50 6.09 -57.29 24.65 -75.29
2023-10-04 25.00 0.00 24.80 / 25.50 14.26 -41.53 24.65 -42.15
2023-10-03 25.00 -3.85 25.00 / 25.75 24.39 +149.13 24.65 -1.05
2023-10-02 26.00 0.00 25.50 / 26.25 9.79 -12.28 24.65 -60.28
2023-09-29 26.00 +0.97 25.50 / 26.25 11.16 -69.81 24.65 -54.73
2023-09-28 25.75 -4.63 25.25 / 27.25 36.97 +238.86 24.65 +49.98
2023-09-27 27.00 +0.93 26.50 / 27.25 10.91 -43.47 24.65 -55.74
2023-09-26 26.75 -2.73 26.75 / 27.50 19.30 +70.80 24.65 -21.70
2023-09-25 27.50 -0.90 27.25 / 28.25 11.30 -43.27 24.65 -54.16
2023-09-22 27.75 +3.74 26.50 / 28.00 19.92 -16.58 24.65 -19.19
2023-09-21 26.75 +1.90 26.00 / 27.25 23.88 -27.17 24.65 -3.12
2023-09-20 26.25 -3.67 26.00 / 27.00 32.79 +124.59 24.65 +33.02
2023-09-19 27.25 0.00 26.75 / 27.50 14.60 +1.46 24.65 -40.77
2023-09-18 27.25 -2.68 27.25 / 28.00 14.39 -24.54 24.65 -41.62
2023-09-15 28.00 +0.90 27.75 / 28.25 19.07 -18.29 24.65 -22.64
2023-09-14 27.75 +1.83 26.75 / 27.75 23.34 +73.02 24.65 -5.31
2023-09-13 27.25 0.00 27.00 / 27.50 13.49 -16.93 24.65 -45.27
2023-09-12 27.25 0.00 27.00 / 27.75 16.24 -57.88 24.65 -34.12
2023-09-11 27.25 -0.91 26.75 / 27.50 38.56 +151.37 24.65 +56.43
2023-09-08 27.50 -0.90 27.25 / 28.00 15.34 -36.98 24.65 -37.77
2023-09-07 27.75 -0.89 27.50 / 28.25 24.34 -12.13 24.65 -1.26
2023-09-06 28.00 -1.75 27.75 / 28.75 27.70 +33.05 24.65 +12.37
2023-09-05 28.50 -1.72 28.25 / 29.25 20.82 +81.99 24.65 -15.54
2023-09-04 29.00 28.75 / 29.25 11.44 24.65 -53.59


*** Tips : การเรียนรู้โดยการมี idol ต้นแบบที่ดี จะเป็นเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : BKD , F&D , ALT , IVL , BH , CNT , SICT , VIBHA , KKC , A5 , MINT , MATI , MODERN , POPF , CMR ,