บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) : J

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google J siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 2.34บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.36บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.71บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.36 / 5.25บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.85%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-13.65%
Volume (ล่าสุด) 0.38ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.41ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)6.33ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-6.66%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-93.94%
จำนวนหุ้น 925.34ล้านหุ้น
Book Value2.31บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 13.41เท่า
P/BV1.01เท่า
P/E x P/BV13.54
ROE9.27%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด161.44ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 78.36ล้านบาท
หนี้สิน2,052.69ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,741.89ล้านบาท
Market Cap2,165.30ล้านบาท
D/E Ratio 1.18เท่า
P/BV เฉลี่ย1.70เท่า
P/E เฉลี่ย20.63เท่า
EPS เฉลี่ย0.08บาท
Avg P/E x Avg EPS1.65บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)1.75บาท ( -25.34% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.60บาท ( +53.81% )
3. Avg P/BV x BV3.93บาท ( +67.95% )
Avg (1), (2), (3)3.09บาท ( +32.05% )
F Market Cap.2,859.30ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย J ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น J ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น J รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 2.34 -0.85 2.34 / 2.42 0.38 -7.32 6.33 -94.00
2023-11-30 2.36 -2.48 2.36 / 2.44 0.41 +10.81 6.33 -93.52
2023-11-29 2.42 -3.20 2.40 / 2.50 0.37 +68.18 6.33 -94.15
2023-11-28 2.50 +2.46 2.44 / 2.52 0.22 -47.62 6.33 -96.52
2023-11-27 2.44 -2.40 2.44 / 2.50 0.42 +50.00 6.33 -93.36
2023-11-24 2.50 -1.57 2.46 / 2.56 0.28 +86.67 6.33 -95.58
2023-11-23 2.54 +1.60 2.50 / 2.54 0.15 -31.82 6.33 -97.63
2023-11-22 2.50 -0.79 2.50 / 2.54 0.22 -18.52 6.33 -96.52
2023-11-21 2.52 -2.33 2.52 / 2.58 0.27 -10.00 6.33 -95.73
2023-11-20 2.58 +3.20 2.50 / 2.58 0.30 +30.43 6.33 -95.26
2023-11-17 2.50 0.00 2.50 / 2.56 0.23 -58.18 6.33 -96.37
2023-11-16 2.50 -0.79 2.48 / 2.60 0.55 -3.51 6.33 -91.31
2023-11-15 2.52 0.00 2.48 / 2.60 0.57 +67.65 6.33 -91.00
2023-11-14 2.52 0.00 2.46 / 2.62 0.34 -33.33 6.33 -94.63
2023-11-13 2.52 -5.97 2.50 / 2.68 0.51 +30.77 6.33 -91.94
2023-11-10 2.68 -2.90 2.64 / 2.76 0.39 -57.14 6.33 -93.84
2023-11-09 2.76 -2.82 2.66 / 2.86 0.91 -80.39 6.33 -85.62
2023-11-08 2.84 -5.33 2.84 / 3.24 4.64 +1,684.62 6.33 -26.70
2023-11-07 3.00 -1.32 2.98 / 3.06 0.26 -82.89 6.33 -95.89
2023-11-06 3.04 +10.14 2.76 / 3.04 1.52 +850.00 6.33 -75.99
2023-11-03 2.76 -0.72 2.76 / 2.80 0.16 -77.14 6.33 -97.47
2023-11-02 2.78 +6.11 2.68 / 2.84 0.70 +677.78 6.33 -88.94
2023-11-01 2.62 0.00 2.62 / 2.70 0.09 +50.00 6.33 -98.58
2023-10-31 2.62 -1.50 2.62 / 2.70 0.06 -25.00 6.33 -99.05
2023-10-30 2.66 -0.75 2.64 / 2.70 0.08 -63.64 6.33 -98.74
2023-10-27 2.68 -0.74 2.68 / 2.74 0.22 +340.00 6.33 -96.52
2023-10-26 2.70 -0.74 2.70 / 2.74 0.05 -80.00 6.33 -99.21
2023-10-25 2.72 +0.74 2.68 / 2.86 0.25 +1,150.00 6.33 -96.05
2023-10-24 2.70 -0.74 2.66 / 2.74 0.02 -90.48 6.33 -99.68
2023-10-20 2.72 -2.86 2.68 / 2.80 0.21 +133.33 6.33 -96.68
2023-10-19 2.80 -0.71 2.76 / 2.82 0.09 -18.18 6.33 -98.58
2023-10-18 2.82 -1.40 2.82 / 2.90 0.11 -42.11 6.33 -98.26
2023-10-17 2.86 +1.42 2.82 / 2.90 0.19 +137.50 6.33 -97.00
2023-10-16 2.82 -3.42 2.80 / 2.90 0.08 +33.33 6.33 -98.74
2023-10-12 2.92 +2.10 2.84 / 2.92 0.06 +20.00 6.33 -99.05
2023-10-11 2.86 +1.42 2.82 / 2.90 0.05 -66.67 6.33 -99.21
2023-10-10 2.82 -1.40 2.82 / 2.92 0.15 +50.00 6.33 -97.63
2023-10-09 2.86 -2.72 2.86 / 2.92 0.10 -60.00 6.33 -98.42
2023-10-06 2.94 -2.00 2.94 / 3.08 0.25 0.00 6.33 -96.05
2023-10-05 3.00 +0.67 3.00 / 3.04 0.25 0.00 6.33 -96.05
2023-10-04 2.98 +2.76 2.80 / 3.00 0.25 +108.33 6.33 -96.05
2023-10-03 2.90 -3.33 2.90 / 2.98 0.12 -60.00 6.33 -98.10
2023-10-02 3.00 +0.67 2.76 / 3.02 0.30 +87.50 6.33 -95.26
2023-09-29 2.98 0.00 2.98 / 3.06 0.16 -27.27 6.33 -97.47
2023-09-28 2.98 -0.67 2.96 / 3.08 0.22 -50.00 6.33 -96.52
2023-09-27 3.00 -0.66 2.98 / 3.06 0.44 -27.87 6.33 -93.05
2023-09-26 3.02 -3.21 3.02 / 3.14 0.61 +1.67 6.33 -90.36
2023-09-25 3.12 -1.27 3.12 / 3.22 0.60 -51.61 6.33 -90.52
2023-09-22 3.16 +2.60 3.10 / 3.22 1.24 +327.59 6.33 -80.41
2023-09-21 3.08 -0.65 3.08 / 3.14 0.29 -32.56 6.33 -95.42
2023-09-20 3.10 -0.64 3.10 / 3.14 0.43 +168.75 6.33 -93.21
2023-09-19 3.12 +0.65 3.10 / 3.18 0.16 -46.67 6.33 -97.47
2023-09-18 3.10 -1.27 3.10 / 3.16 0.30 -26.83 6.33 -95.26
2023-09-15 3.14 -1.88 3.14 / 3.26 0.41 +78.26 6.33 -93.52
2023-09-14 3.20 +2.56 3.10 / 3.22 0.23 -55.77 6.33 -96.37
2023-09-13 3.12 -3.11 3.10 / 3.22 0.52 +13.04 6.33 -91.79
2023-09-12 3.22 -0.62 3.20 / 3.28 0.46 -57.80 6.33 -92.73
2023-09-11 3.24 -1.22 3.18 / 3.28 1.09 -6.03 6.33 -82.78
2023-09-08 3.28 +0.61 3.26 / 3.32 1.16 -40.51 6.33 -81.67
2023-09-07 3.26 -1.81 3.24 / 3.36 1.95 +1.56 6.33 -69.19
2023-09-06 3.32 +3.75 3.18 / 3.32 1.92 +20.00 6.33 -69.67
2023-09-05 3.20 +0.63 3.16 / 3.28 1.60 +55.34 6.33 -74.72
2023-09-04 3.18 3.16 / 3.22 1.03 6.33 -83.73


*** Tips : การลงทุนควรดูธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกิจการด้วย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : ADVANC , SUN , RS , SUTHA , CCET , LHK , IRPC , FTREIT , THANI , PATO , KWI , GSC , RT , ESTAR , BROCK ,