บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) : KAMART

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google KAMART siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 17.70บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)17.10บาท
ราคา (เฉลี่ย)6.22บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.98 / 17.70บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+3.51%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+184.57%
Volume (ล่าสุด) 27.35ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)45.34ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)6.31ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-39.69%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+333.39%
จำนวนหุ้น 887.49ล้านหุ้น
Book Value1.38บาท
ปันผล (เฉลี่ย)5.55%
P/E 53.64เท่า
P/BV12.83เท่า
P/E x P/BV688.20
ROE25.38%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด292.87ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 212.85ล้านบาท
หนี้สิน553.67ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,153.75ล้านบาท
Market Cap15,708.57ล้านบาท
D/E Ratio 0.48เท่า
P/BV เฉลี่ย6.40เท่า
P/E เฉลี่ย24.74เท่า
EPS เฉลี่ย0.24บาท
Avg P/E x Avg EPS5.94บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)5.93บาท ( -66.48% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)8.16บาท ( -53.87% )
3. Avg P/BV x BV8.83บาท ( -50.11% )
Avg (1), (2), (3)7.64บาท ( -56.84% )
F Market Cap.6,780.42ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย KAMART ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น KAMART ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น KAMART รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 17.70 +3.51 17.60 / 18.60 27.35 -39.68 6.31 +333.44
2024-02-23 17.10 +11.04 15.60 / 17.60 45.34 +1,056.63 6.31 +618.54
2024-02-22 15.40 +1.32 15.10 / 15.50 3.92 -55.81 6.31 -37.88
2024-02-21 15.20 +4.83 14.60 / 15.50 8.87 +160.88 6.31 +40.57
2024-02-20 14.50 -2.03 14.40 / 14.90 3.40 +37.65 6.31 -46.12
2024-02-19 14.80 +2.78 14.40 / 14.80 2.47 -50.40 6.31 -60.86
2024-02-16 14.40 -2.70 14.40 / 14.90 4.98 +77.22 6.31 -21.08
2024-02-15 14.80 +1.37 14.60 / 14.90 2.81 -56.57 6.31 -55.47
2024-02-14 14.60 +0.69 14.50 / 15.00 6.47 +23.95 6.31 +2.54
2024-02-13 14.50 -1.36 14.40 / 15.10 5.22 +49.57 6.31 -17.27
2024-02-12 14.70 -1.34 14.60 / 15.00 3.49 -24.62 6.31 -44.69
2024-02-09 14.90 -0.67 14.80 / 15.30 4.63 -40.34 6.31 -26.62
2024-02-08 15.00 -2.60 15.00 / 15.50 7.76 -12.91 6.31 +22.98
2024-02-07 15.40 -3.75 15.30 / 16.10 8.91 +0.11 6.31 +41.20
2024-02-06 16.00 +4.58 15.20 / 16.10 8.90 +426.63 6.31 +41.05
2024-02-05 15.30 +1.32 15.10 / 15.40 1.69 -44.41 6.31 -73.22
2024-02-02 15.10 +2.03 14.70 / 15.30 3.04 -59.14 6.31 -51.82
2024-02-01 14.80 -1.33 14.20 / 14.90 7.44 +216.60 6.31 +17.91
2024-01-31 15.00 -1.96 15.00 / 15.30 2.35 +16.34 6.31 -62.76
2024-01-30 15.30 0.00 15.20 / 15.50 2.02 -49.88 6.31 -67.99
2024-01-29 15.30 +2.00 14.90 / 15.40 4.03 -27.78 6.31 -36.13
2024-01-26 15.00 -1.32 14.90 / 15.60 5.58 +88.51 6.31 -11.57
2024-01-25 15.20 -0.65 15.10 / 15.40 2.96 -26.91 6.31 -53.09
2024-01-24 15.30 +0.66 15.00 / 15.40 4.05 -44.75 6.31 -35.82
2024-01-23 15.20 -2.56 14.90 / 15.70 7.33 +123.48 6.31 +16.16
2024-01-22 15.60 +1.30 15.30 / 15.70 3.28 +13.49 6.31 -48.02
2024-01-19 15.40 -0.65 15.20 / 15.50 2.89 -68.89 6.31 -54.20
2024-01-18 15.50 +1.31 15.10 / 15.80 9.29 +87.68 6.31 +47.23
2024-01-17 15.30 +0.66 14.90 / 15.30 4.95 -58.82 6.31 -21.55
2024-01-16 15.20 -0.65 15.00 / 15.60 12.02 -42.92 6.31 +90.49
2024-01-15 15.30 +5.52 14.50 / 15.50 21.06 +162.92 6.31 +233.76
2024-01-12 14.50 0.00 14.30 / 14.60 8.01 -1.11 6.31 +26.94
2024-01-11 14.50 +4.32 13.90 / 14.50 8.10 +70.89 6.31 +28.37
2024-01-10 13.90 -0.71 13.70 / 14.20 4.74 -26.96 6.31 -24.88
2024-01-09 14.00 +2.19 13.70 / 14.10 6.49 -25.91 6.31 +2.85
2024-01-08 13.70 +1.48 13.40 / 14.00 8.76 +138.69 6.31 +38.83
2024-01-05 13.50 0.00 13.40 / 13.60 3.67 -15.44 6.31 -41.84
2024-01-04 13.50 +2.27 13.20 / 13.50 4.34 -64.46 6.31 -31.22
2024-01-03 13.20 -1.49 13.10 / 13.80 12.21 +213.88 6.31 +93.50
2024-01-02 13.40 +2.29 13.10 / 13.50 3.89 -55.24 6.31 -38.35
2023-12-28 13.10 +1.55 13.00 / 13.50 8.69 +97.05 6.31 +37.72
2023-12-27 12.90 -0.77 12.90 / 13.20 4.41 +47.00 6.31 -30.11
2023-12-26 13.00 -0.76 13.00 / 13.30 3.00 -32.28 6.31 -52.46
2023-12-25 13.10 -0.76 12.90 / 13.40 4.43 -67.09 6.31 -29.79
2023-12-22 13.20 +3.94 13.10 / 13.70 13.46 +265.76 6.31 +113.31
2023-12-21 12.70 +1.60 12.40 / 12.80 3.68 -56.60 6.31 -41.68
2023-12-20 12.50 -1.57 12.40 / 13.00 8.48 -45.78 6.31 +34.39
2023-12-19 12.70 -1.55 12.70 / 13.20 15.64 -47.07 6.31 +147.86
2023-12-18 12.90 +7.50 11.70 / 13.10 29.55 +624.26 6.31 +368.30
2023-12-15 12.00 +0.84 11.80 / 12.20 4.08 -45.82 6.31 -35.34
2023-12-14 11.90 +0.85 11.70 / 12.40 7.53 +73.90 6.31 +19.33
2023-12-13 11.80 -0.84 11.70 / 12.10 4.33 +144.63 6.31 -31.38
2023-12-12 11.90 -1.65 11.80 / 12.20 1.77 -62.74 6.31 -71.95
2023-12-08 12.10 -2.42 12.00 / 12.50 4.75 +66.67 6.31 -24.72
2023-12-07 12.40 -2.36 12.40 / 12.60 2.85 -51.78 6.31 -54.83
2023-12-06 12.70 +4.96 12.10 / 12.70 5.91 +116.48 6.31 -6.34
2023-12-04 12.10 +1.68 11.90 / 12.30 2.73 +1.49 6.31 -56.74
2023-12-01 11.90 11.60 / 12.00 2.69 6.31 -57.37


*** Tips : ไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้ถูกทุกครั้ง แต่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : GABLE , CCP , PIN , ALUCON , ALT , TPA , SCG , AMANAH , INSET , SMPC , DCC , PRECHA , TTI , SYMC , NSL ,