บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) : KBS

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google KBS siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 5.80บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)5.85บาท
ราคา (เฉลี่ย)4.32บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)2.20 / 8.45บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.85%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+34.26%
Volume (ล่าสุด) 0.16ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.10ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.66ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+54.19%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-75.95%
จำนวนหุ้น 600.00ล้านหุ้น
Book Value4.98บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV1.16เท่า
P/E x P/BV-
ROE-13.23%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-332.42ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -483.54ล้านบาท
หนี้สิน9,634.18ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,511.73ล้านบาท
Market Cap3,480.00ล้านบาท
D/E Ratio 3.84เท่า
P/BV เฉลี่ย1.15เท่า
P/E เฉลี่ย6.95เท่า
EPS เฉลี่ย-0.81บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -196.57% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -166.39% )
3. Avg P/BV x BV5.73บาท ( -1.21% )
Avg (1), (2), (3)5.73บาท ( -1.21% )
F Market Cap.3,438.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย KBS ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น KBS ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น KBS รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 5.80 -0.85 5.75 / 5.85 0.16 +60.00 0.66 -75.76
2023-11-29 5.85 0.00 5.80 / 5.85 0.10 +11.11 0.66 -84.85
2023-11-28 5.85 0.00 5.85 / 5.90 0.09 -18.18 0.66 -86.36
2023-11-27 5.85 -0.85 5.80 / 5.90 0.11 -72.50 0.66 -83.33
2023-11-24 5.90 +0.85 5.80 / 5.90 0.40 -18.37 0.66 -39.39
2023-11-23 5.85 -1.68 5.80 / 5.90 0.49 +145.00 0.66 -25.76
2023-11-22 5.95 +0.85 5.90 / 6.00 0.20 -41.18 0.66 -69.70
2023-11-21 5.90 0.00 5.90 / 5.95 0.34 +466.67 0.66 -48.48
2023-11-20 5.90 0.00 5.80 / 5.95 0.06 -86.05 0.66 -90.91
2023-11-17 5.90 +1.72 5.75 / 5.95 0.43 -6.52 0.66 -34.85
2023-11-16 5.80 -0.85 5.75 / 5.85 0.46 -19.30 0.66 -30.30
2023-11-15 5.85 +2.63 5.60 / 5.90 0.57 -80.74 0.66 -13.64
2023-11-14 5.70 +2.70 5.15 / 5.80 2.96 +621.95 0.66 +348.48
2023-11-13 5.55 -3.48 5.55 / 5.70 0.41 -36.92 0.66 -37.88
2023-11-10 5.75 0.00 5.65 / 5.80 0.65 +47.73 0.66 -1.52
2023-11-09 5.75 0.00 5.60 / 5.80 0.44 -42.11 0.66 -33.33
2023-11-08 5.75 0.00 5.75 / 5.90 0.76 +46.15 0.66 +15.15
2023-11-07 5.75 -1.71 5.75 / 5.85 0.52 -35.80 0.66 -21.21
2023-11-06 5.85 -0.85 5.75 / 6.05 0.81 +153.13 0.66 +22.73
2023-11-03 5.90 0.00 5.80 / 5.95 0.32 -80.84 0.66 -51.52
2023-11-02 5.90 +0.85 5.70 / 6.00 1.67 +72.16 0.66 +153.03
2023-11-01 5.85 +3.54 5.55 / 5.85 0.97 -60.57 0.66 +46.97
2023-10-31 5.65 -6.61 5.65 / 5.95 2.46 +12.33 0.66 +272.73
2023-10-30 6.05 +0.83 6.00 / 6.20 2.19 +119.00 0.66 +231.82
2023-10-27 6.00 0.00 5.95 / 6.10 1.00 -76.19 0.66 +51.52
2023-10-26 6.00 +1.69 5.95 / 6.20 4.20 +332.99 0.66 +536.36
2023-10-25 5.90 +0.85 5.80 / 6.05 0.97 +340.91 0.66 +46.97
2023-10-24 5.85 +0.86 5.75 / 5.90 0.22 -70.67 0.66 -66.67
2023-10-20 5.80 -3.33 5.80 / 6.00 0.75 +27.12 0.66 +13.64
2023-10-19 6.00 +1.69 5.85 / 6.05 0.59 -69.90 0.66 -10.61
2023-10-18 5.90 +1.72 5.70 / 6.05 1.96 +355.81 0.66 +196.97
2023-10-17 5.80 +4.50 5.60 / 5.80 0.43 -47.56 0.66 -34.85
2023-10-16 5.55 -4.31 5.55 / 5.80 0.82 +272.73 0.66 +24.24
2023-10-12 5.80 0.00 5.70 / 5.80 0.22 +83.33 0.66 -66.67
2023-10-11 5.80 +0.87 5.70 / 5.85 0.12 -45.45 0.66 -81.82
2023-10-10 5.75 +0.88 5.70 / 5.80 0.22 -69.01 0.66 -66.67
2023-10-09 5.70 0.00 5.55 / 5.70 0.71 +61.36 0.66 +7.58
2023-10-06 5.70 0.00 5.60 / 5.75 0.44 +57.14 0.66 -33.33
2023-10-05 5.70 0.00 5.60 / 5.70 0.28 -70.83 0.66 -57.58
2023-10-04 5.70 +0.88 5.50 / 5.70 0.96 +43.28 0.66 +45.45
2023-10-03 5.65 -1.74 5.60 / 5.75 0.67 -38.53 0.66 +1.52
2023-10-02 5.75 0.00 5.65 / 5.80 1.09 +194.59 0.66 +65.15
2023-09-29 5.75 +1.77 5.65 / 5.80 0.37 +12.12 0.66 -43.94
2023-09-28 5.65 0.00 5.60 / 5.75 0.33 -21.43 0.66 -50.00
2023-09-27 5.65 +1.80 5.50 / 5.70 0.42 -82.05 0.66 -36.36
2023-09-26 5.55 -3.48 5.45 / 5.80 2.34 -7.14 0.66 +254.55
2023-09-25 5.75 -0.86 5.60 / 5.85 2.52 -18.71 0.66 +281.82
2023-09-22 5.80 -4.13 5.75 / 6.05 3.10 +349.28 0.66 +369.70
2023-09-21 6.05 -1.63 6.05 / 6.20 0.69 -56.05 0.66 +4.55
2023-09-20 6.15 +0.82 6.00 / 6.30 1.57 +361.76 0.66 +137.88
2023-09-19 6.10 +0.83 6.05 / 6.20 0.34 -22.73 0.66 -48.48
2023-09-18 6.05 -2.42 6.05 / 6.20 0.44 +18.92 0.66 -33.33
2023-09-15 6.20 0.00 6.15 / 6.25 0.37 +68.18 0.66 -43.94
2023-09-14 6.20 +0.81 6.10 / 6.20 0.22 -73.49 0.66 -66.67
2023-09-13 6.15 -1.60 6.10 / 6.30 0.83 +22.06 0.66 +25.76
2023-09-12 6.25 +0.81 6.15 / 6.30 0.68 -52.45 0.66 +3.03
2023-09-11 6.20 -3.13 6.20 / 6.25 1.43 +43.00 0.66 +116.67
2023-09-08 6.40 -1.54 6.35 / 6.55 1.00 -13.79 0.66 +51.52
2023-09-07 6.50 0.00 6.30 / 6.50 1.16 -32.56 0.66 +75.76
2023-09-06 6.50 +1.56 6.45 / 6.60 1.72 -40.69 0.66 +160.61
2023-09-05 6.40 +0.79 6.40 / 6.65 2.90 +18.85 0.66 +339.39
2023-09-04 6.35 6.15 / 6.45 2.44 0.66 +269.70


*** Tips : จงอย่าพยายามเอาชนะตลาด แต่จงพยายามหาโอกาส และกำไรจากตลาด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CHG , IRPC , GRAMMY , NVD , NDR , CPALL , SAWAD , MENA , KIAT , BH , TEAM , ALT , BBIK , BSBM , THG ,