บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) : LDC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google LDC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.61บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.61บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.12บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.41 / 1.90บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-45.54%
Volume (ล่าสุด) 0.04ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.44ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)3.77ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-90.02%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-98.84%
จำนวนหุ้น 600.00ล้านหุ้น
Book Value0.39บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV1.56เท่า
P/E x P/BV-
ROE-11.33%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-23.84ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -20.72ล้านบาท
หนี้สิน257.54ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น210.38ล้านบาท
Market Cap366.00ล้านบาท
D/E Ratio 1.22เท่า
P/BV เฉลี่ย3.09เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย-0.03บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV1.21บาท ( +98.36% )
Avg (1), (2), (3)1.21บาท ( +98.36% )
F Market Cap.726.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย LDC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น LDC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น LDC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.61 0.00 0.61 / 0.62 0.04 -90.91 3.77 -98.94
2023-11-30 0.61 -1.61 0.60 / 0.62 0.44 -12.00 3.77 -88.33
2023-11-29 0.62 -3.13 0.61 / 0.65 0.50 +42.86 3.77 -86.74
2023-11-28 0.64 +3.23 0.62 / 0.64 0.35 +16.67 3.77 -90.72
2023-11-27 0.62 +1.64 0.61 / 0.63 0.30 -57.14 3.77 -92.04
2023-11-24 0.61 -6.15 0.61 / 0.66 0.70 -53.33 3.77 -81.43
2023-11-23 0.65 -2.99 0.65 / 0.70 1.50 -67.95 3.77 -60.21
2023-11-22 0.67 +9.84 0.60 / 0.70 4.68 +2,652.94 3.77 +24.14
2023-11-21 0.61 0.00 0.60 / 0.63 0.17 +183.33 3.77 -95.49
2023-11-20 0.61 -1.61 0.61 / 0.63 0.06 -64.71 3.77 -98.41
2023-11-17 0.62 0.00 0.61 / 0.62 0.17 +54.55 3.77 -95.49
2023-11-16 0.62 0.00 0.60 / 0.63 0.11 -80.70 3.77 -97.08
2023-11-15 0.62 +1.64 0.60 / 0.62 0.57 +42.50 3.77 -84.88
2023-11-14 0.61 -1.61 0.59 / 0.62 0.40 -11.11 3.77 -89.39
2023-11-13 0.62 -1.59 0.60 / 0.62 0.45 +275.00 3.77 -88.06
2023-11-10 0.63 +1.61 0.61 / 0.63 0.12 -84.42 3.77 -96.82
2023-11-09 0.62 -3.13 0.60 / 0.64 0.77 +50.98 3.77 -79.58
2023-11-08 0.64 0.00 0.62 / 0.64 0.51 -45.16 3.77 -86.47
2023-11-07 0.64 +3.23 0.63 / 0.66 0.93 +13.41 3.77 -75.33
2023-11-06 0.62 -6.06 0.62 / 0.66 0.82 +485.71 3.77 -78.25
2023-11-03 0.66 +3.13 0.64 / 0.66 0.14 +16.67 3.77 -96.29
2023-11-02 0.64 +1.59 0.63 / 0.65 0.12 -60.00 3.77 -96.82
2023-11-01 0.63 0.00 0.62 / 0.65 0.30 +275.00 3.77 -92.04
2023-10-31 0.63 -4.55 0.63 / 0.65 0.08 -73.33 3.77 -97.88
2023-10-30 0.66 +6.45 0.63 / 0.66 0.30 +87.50 3.77 -92.04
2023-10-27 0.62 0.00 0.62 / 0.64 0.16 -42.86 3.77 -95.76
2023-10-26 0.62 0.00 0.61 / 0.64 0.28 0.00 3.77 -92.57
2023-10-25 0.62 -1.59 0.62 / 0.65 0.28 -84.18 3.77 -92.57
2023-10-24 0.63 -4.55 0.60 / 0.66 1.77 -24.68 3.77 -53.05
2023-10-20 0.66 -8.33 0.64 / 0.72 2.35 +434.09 3.77 -37.67
2023-10-19 0.72 0.00 0.71 / 0.74 0.44 -25.42 3.77 -88.33
2023-10-18 0.72 0.00 0.71 / 0.73 0.59 +73.53 3.77 -84.35
2023-10-17 0.72 +1.41 0.71 / 0.73 0.34 -41.38 3.77 -90.98
2023-10-16 0.71 -4.05 0.70 / 0.74 0.58 -65.48 3.77 -84.62
2023-10-12 0.74 +2.78 0.72 / 0.75 1.68 +223.08 3.77 -55.44
2023-10-11 0.72 +5.88 0.69 / 0.73 0.52 -35.00 3.77 -86.21
2023-10-10 0.68 -1.45 0.68 / 0.71 0.80 -37.98 3.77 -78.78
2023-10-09 0.69 -2.82 0.68 / 0.72 1.29 +248.65 3.77 -65.78
2023-10-06 0.71 -1.39 0.71 / 0.74 0.37 +76.19 3.77 -90.19
2023-10-05 0.72 -1.37 0.72 / 0.74 0.21 -19.23 3.77 -94.43
2023-10-04 0.73 +1.39 0.72 / 0.73 0.26 -75.24 3.77 -93.10
2023-10-03 0.72 -4.00 0.71 / 0.74 1.05 +5.00 3.77 -72.15
2023-10-02 0.75 +1.35 0.73 / 0.76 1.00 +56.25 3.77 -73.47
2023-09-29 0.74 +1.37 0.72 / 0.74 0.64 -1.54 3.77 -83.02
2023-09-28 0.73 -2.67 0.73 / 0.76 0.65 -20.73 3.77 -82.76
2023-09-27 0.75 +1.35 0.74 / 0.77 0.82 -71.13 3.77 -78.25
2023-09-26 0.74 -6.33 0.74 / 0.79 2.84 +1,190.91 3.77 -24.67
2023-09-25 0.79 +1.28 0.78 / 0.80 0.22 -62.71 3.77 -94.16
2023-09-22 0.78 -2.50 0.78 / 0.80 0.59 +168.18 3.77 -84.35
2023-09-21 0.80 +1.27 0.79 / 0.80 0.22 -71.43 3.77 -94.16
2023-09-20 0.79 -1.25 0.79 / 0.81 0.77 +285.00 3.77 -79.58
2023-09-19 0.80 0.00 0.80 / 0.82 0.20 -64.91 3.77 -94.69
2023-09-18 0.80 -3.61 0.79 / 0.83 0.57 -25.00 3.77 -84.88
2023-09-15 0.83 +1.22 0.80 / 0.83 0.76 -28.97 3.77 -79.84
2023-09-14 0.82 +2.50 0.80 / 0.82 1.07 +2.88 3.77 -71.62
2023-09-13 0.80 -4.76 0.80 / 0.84 1.04 +96.23 3.77 -72.41
2023-09-12 0.84 +1.20 0.82 / 0.84 0.53 -8.62 3.77 -85.94
2023-09-11 0.83 -1.19 0.82 / 0.84 0.58 +152.17 3.77 -84.62
2023-09-08 0.84 +2.44 0.83 / 0.85 0.23 -64.06 3.77 -93.90
2023-09-07 0.82 -3.53 0.82 / 0.86 0.64 -26.44 3.77 -83.02
2023-09-06 0.85 +3.66 0.82 / 0.85 0.87 +52.63 3.77 -76.92
2023-09-05 0.82 0.00 0.81 / 0.84 0.57 -22.97 3.77 -84.88
2023-09-04 0.82 0.81 / 0.85 0.74 3.77 -80.37


*** Tips : สภาพตลาดไม่ได้เหมาะกับการลงทุนตลอดเวลา ***

หุ้นที่น่าสนใจ : NCH , TPA , TFM , TOG , BTS , DRT , BEYOND , ONEE , EPG , ARIP , AGE , APP , CPI , TKS , SCG ,