บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : LST

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google LST siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 4.90บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)4.96บาท
ราคา (เฉลี่ย)5.05บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)4.18 / 6.95บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.21%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-2.97%
Volume (ล่าสุด) 0.06ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.00ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.46ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+2,291.83%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-88.04%
จำนวนหุ้น 820.00ล้านหุ้น
Book Value4.80บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.88%
P/E 7.19เท่า
P/BV1.02เท่า
P/E x P/BV7.33
ROE12.97%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด558.63ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 470.83ล้านบาท
หนี้สิน1,684.29ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,307.93ล้านบาท
Market Cap4,018.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.39เท่า
P/BV เฉลี่ย1.17เท่า
P/E เฉลี่ย10.76เท่า
EPS เฉลี่ย0.57บาท
Avg P/E x Avg EPS6.13บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)6.18บาท ( +26.09% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)7.33บาท ( +49.60% )
3. Avg P/BV x BV5.62บาท ( +14.69% )
Avg (1), (2), (3)6.37บาท ( +30.00% )
F Market Cap.5,223.40ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย LST ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น LST ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น LST รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 4.90 -1.21 4.90 / 4.94 0.06 0.46 -86.96
2023-11-30 4.96 +0.40 4.92 / 4.96 0.00 -100.00 0.46 -100.00
2023-11-29 4.94 -0.40 4.92 / 4.98 0.04 -20.00 0.46 -91.30
2023-11-28 4.96 +0.40 4.92 / 4.98 0.05 -77.27 0.46 -89.13
2023-11-27 4.94 +0.41 4.92 / 4.96 0.22 +633.33 0.46 -52.17
2023-11-24 4.92 -0.81 4.92 / 4.96 0.03 +50.00 0.46 -93.48
2023-11-23 4.96 0.00 4.92 / 4.96 0.02 -33.33 0.46 -95.65
2023-11-22 4.96 +0.40 4.92 / 4.98 0.03 -40.00 0.46 -93.48
2023-11-21 4.94 -0.80 4.94 / 4.98 0.05 +66.67 0.46 -89.13
2023-11-20 4.98 +1.22 4.92 / 4.98 0.03 -57.14 0.46 -93.48
2023-11-17 4.92 -0.81 4.92 / 4.96 0.07 -76.67 0.46 -84.78
2023-11-16 4.96 0.00 4.94 / 5.05 0.30 +500.00 0.46 -34.78
2023-11-15 4.96 0.00 4.94 / 4.98 0.05 0.00 0.46 -89.13
2023-11-14 4.96 +1.22 4.92 / 4.96 0.05 -76.19 0.46 -89.13
2023-11-13 4.90 +0.41 4.90 / 4.98 0.21 +2,000.00 0.46 -54.35
2023-11-10 4.88 0.00 4.84 / 4.90 0.01 -80.00 0.46 -97.83
2023-11-09 4.88 +0.41 4.82 / 4.90 0.05 0.00 0.46 -89.13
2023-11-08 4.86 -0.41 4.86 / 4.90 0.05 0.00 0.46 -89.13
2023-11-07 4.88 -0.81 4.88 / 4.94 0.05 -16.67 0.46 -89.13
2023-11-06 4.92 +0.82 4.86 / 4.92 0.06 -33.33 0.46 -86.96
2023-11-03 4.88 -0.41 4.82 / 4.90 0.09 -18.18 0.46 -80.43
2023-11-02 4.90 +0.41 4.80 / 4.90 0.11 +266.67 0.46 -76.09
2023-11-01 4.88 0.00 4.84 / 4.90 0.03 -25.00 0.46 -93.48
2023-10-31 4.88 +0.41 4.84 / 4.90 0.04 0.00 0.46 -91.30
2023-10-30 4.86 0.00 4.82 / 4.90 0.04 -60.00 0.46 -91.30
2023-10-27 4.86 +1.25 4.78 / 4.86 0.10 -9.09 0.46 -78.26
2023-10-26 4.80 -2.04 4.80 / 4.88 0.11 +266.67 0.46 -76.09
2023-10-25 4.90 0.00 4.88 / 4.90 0.03 -66.67 0.46 -93.48
2023-10-24 4.90 +0.82 4.86 / 4.90 0.09 +28.57 0.46 -80.43
2023-10-20 4.86 +0.41 4.84 / 4.90 0.07 -30.00 0.46 -84.78
2023-10-19 4.84 -1.63 4.84 / 4.92 0.10 +66.67 0.46 -78.26
2023-10-18 4.92 0.00 4.88 / 4.92 0.06 +100.00 0.46 -86.96
2023-10-17 4.92 +1.23 4.88 / 4.92 0.03 -57.14 0.46 -93.48
2023-10-16 4.86 -1.22 4.86 / 4.92 0.07 +16.67 0.46 -84.78
2023-10-12 4.92 +1.23 4.88 / 4.92 0.06 +50.00 0.46 -86.96
2023-10-11 4.86 0.00 4.84 / 4.88 0.04 -20.00 0.46 -91.30
2023-10-10 4.86 +0.83 4.82 / 4.90 0.05 -64.29 0.46 -89.13
2023-10-09 4.82 -1.63 4.80 / 4.86 0.14 +1,300.00 0.46 -69.57
2023-10-06 4.90 0.00 4.88 / 4.92 0.01 -50.00 0.46 -97.83
2023-10-05 4.90 0.00 4.90 / 4.92 0.02 -33.33 0.46 -95.65
2023-10-04 4.90 0.00 4.86 / 4.92 0.03 -40.00 0.46 -93.48
2023-10-03 4.90 +0.41 4.86 / 4.92 0.05 -54.55 0.46 -89.13
2023-10-02 4.88 -0.41 4.88 / 4.92 0.11 +37.50 0.46 -76.09
2023-09-29 4.90 +0.41 4.88 / 4.92 0.08 +700.00 0.46 -82.61
2023-09-28 4.88 -0.81 4.88 / 4.94 0.01 -90.00 0.46 -97.83
2023-09-27 4.92 -0.40 4.88 / 4.94 0.10 +150.00 0.46 -78.26
2023-09-26 4.94 +0.82 4.90 / 4.94 0.04 -73.33 0.46 -91.30
2023-09-25 4.90 -0.81 4.90 / 4.98 0.15 +114.29 0.46 -67.39
2023-09-22 4.94 +0.41 4.92 / 4.94 0.07 +75.00 0.46 -84.78
2023-09-21 4.92 -0.40 4.92 / 4.94 0.04 +100.00 0.46 -91.30
2023-09-20 4.94 0.00 4.92 / 4.94 0.02 0.00 0.46 -95.65
2023-09-19 4.94 0.00 4.92 / 4.94 0.02 -33.33 0.46 -95.65
2023-09-18 4.94 0.00 4.92 / 4.94 0.03 -72.73 0.46 -93.48
2023-09-15 4.94 0.00 4.92 / 4.94 0.11 +120.00 0.46 -76.09
2023-09-14 4.94 0.00 4.92 / 4.96 0.05 0.00 0.46 -89.13
2023-09-13 4.94 -0.40 4.92 / 4.96 0.05 +150.00 0.46 -89.13
2023-09-12 4.96 +0.40 4.94 / 4.96 0.02 -89.47 0.46 -95.65
2023-09-11 4.94 -0.80 4.90 / 4.98 0.19 -13.64 0.46 -58.70
2023-09-08 4.98 +0.40 4.94 / 4.98 0.22 +2,100.00 0.46 -52.17
2023-09-07 4.96 +0.40 4.94 / 4.96 0.01 -92.86 0.46 -97.83
2023-09-06 4.94 -0.80 4.92 / 4.96 0.14 0.00 0.46 -69.57
2023-09-05 4.98 +0.81 4.94 / 4.98 0.14 +40.00 0.46 -69.57
2023-09-04 4.94 4.94 / 5.00 0.10 0.46 -78.26


*** Tips : ต้องอดทนรอเวลาเข้าซื้อที่ราคาปลอดภัย และอดทนไปขายในราคาที่ดี ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CPH , ZIGA , GIFT , ANAN , SCC , NCH , HFT , CSP , CIVIL , CEN , ORI , PCSGH , SNNP , BSBM , DCC ,