บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) : MAJOR

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google MAJOR siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 15.30บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)15.20บาท
ราคา (เฉลี่ย)18.57บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)11.40 / 25.75บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.66%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-17.61%
Volume (ล่าสุด) 3.03ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)3.40ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)4.56ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-10.86%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-33.46%
จำนวนหุ้น 894.67ล้านหุ้น
Book Value7.25บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 8.66เท่า
P/BV2.11เท่า
P/E x P/BV18.27
ROE22.06%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,581.45ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 526.98ล้านบาท
หนี้สิน9,232.65ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น7,169.92ล้านบาท
Market Cap13,688.45ล้านบาท
D/E Ratio 1.29เท่า
P/BV เฉลี่ย2.58เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย0.59บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV18.71บาท ( +22.29% )
Avg (1), (2), (3)18.71บาท ( +22.29% )
F Market Cap.16,739.28ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย MAJOR ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น MAJOR ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น MAJOR รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 15.30 +0.66 15.00 / 15.50 3.03 -10.88 4.56 -33.55
2023-11-30 15.20 -2.56 15.00 / 15.60 3.40 +47.19 4.56 -25.44
2023-11-29 15.60 -0.64 15.30 / 15.70 2.31 -44.07 4.56 -49.34
2023-11-28 15.70 +1.95 15.10 / 15.70 4.13 -10.22 4.56 -9.43
2023-11-27 15.40 -1.91 14.90 / 15.70 4.60 +31.05 4.56 +0.88
2023-11-24 15.70 -1.88 15.60 / 16.00 3.51 -32.89 4.56 -23.03
2023-11-23 16.00 +1.91 15.40 / 16.10 5.23 +176.72 4.56 +14.69
2023-11-22 15.70 0.00 15.50 / 15.70 1.89 +0.53 4.56 -58.55
2023-11-21 15.70 -1.26 15.50 / 15.90 1.88 +11.24 4.56 -58.77
2023-11-20 15.90 +0.63 15.60 / 16.00 1.69 -53.70 4.56 -62.94
2023-11-17 15.80 +1.28 15.50 / 15.90 3.65 -41.03 4.56 -19.96
2023-11-16 15.60 -2.50 15.30 / 16.10 6.19 +45.99 4.56 +35.75
2023-11-15 16.00 +2.56 15.50 / 16.00 4.24 -9.40 4.56 -7.02
2023-11-14 15.60 0.00 15.20 / 15.60 4.68 -20.54 4.56 +2.63
2023-11-13 15.60 -2.50 15.40 / 15.90 5.89 +31.47 4.56 +29.17
2023-11-10 16.00 -0.62 15.90 / 16.20 4.48 +21.41 4.56 -1.75
2023-11-09 16.10 -1.23 16.00 / 16.40 3.69 -53.35 4.56 -19.08
2023-11-08 16.30 +1.24 15.70 / 16.30 7.91 +93.40 4.56 +73.46
2023-11-07 16.10 +1.26 15.80 / 16.20 4.09 -28.62 4.56 -10.31
2023-11-06 15.90 +0.63 15.70 / 16.20 5.73 -17.44 4.56 +25.66
2023-11-03 15.80 +2.60 15.20 / 15.80 6.94 +35.02 4.56 +52.19
2023-11-02 15.40 +1.32 15.10 / 15.50 5.14 -15.32 4.56 +12.72
2023-11-01 15.20 0.00 15.00 / 15.40 6.07 +10.77 4.56 +33.11
2023-10-31 15.20 0.00 14.90 / 15.20 5.48 -61.44 4.56 +20.18
2023-10-30 15.20 +4.11 14.70 / 15.30 14.21 +65.23 4.56 +211.62
2023-10-27 14.60 +4.29 13.90 / 14.80 8.60 +162.20 4.56 +88.60
2023-10-26 14.00 -2.78 14.00 / 14.30 3.28 -52.39 4.56 -28.07
2023-10-25 14.40 0.00 14.00 / 14.60 6.89 -31.03 4.56 +51.10
2023-10-24 14.40 +2.13 14.00 / 14.60 9.99 +59.84 4.56 +119.08
2023-10-20 14.10 +1.44 13.80 / 14.40 6.25 +60.26 4.56 +37.06
2023-10-19 13.90 +1.46 13.40 / 13.90 3.90 -40.18 4.56 -14.47
2023-10-18 13.70 -2.84 13.70 / 14.40 6.52 +119.53 4.56 +42.98
2023-10-17 14.10 -0.70 13.80 / 14.20 2.97 +19.76 4.56 -34.87
2023-10-16 14.20 -0.70 13.80 / 14.50 2.48 +26.53 4.56 -45.61
2023-10-12 14.30 0.00 14.20 / 14.40 1.96 -62.60 4.56 -57.02
2023-10-11 14.30 +2.14 14.00 / 14.50 5.24 +6.50 4.56 +14.91
2023-10-10 14.00 -2.10 13.90 / 14.60 4.92 +72.63 4.56 +7.89
2023-10-09 14.30 +2.14 13.80 / 14.40 2.85 +82.69 4.56 -37.50
2023-10-06 14.00 +0.72 14.00 / 14.30 1.56 +57.58 4.56 -65.79
2023-10-05 13.90 +0.72 13.60 / 14.00 0.99 -68.87 4.56 -78.29
2023-10-04 13.80 +2.22 13.20 / 13.90 3.18 -11.17 4.56 -30.26
2023-10-03 13.50 -3.57 13.30 / 14.10 3.58 +68.87 4.56 -21.49
2023-10-02 14.00 0.00 13.90 / 14.30 2.12 -31.83 4.56 -53.51
2023-09-29 14.00 +2.19 13.60 / 14.40 3.11 +80.81 4.56 -31.80
2023-09-28 13.70 +0.74 13.50 / 14.00 1.72 -59.53 4.56 -62.28
2023-09-27 13.60 +3.03 13.00 / 13.70 4.25 +74.18 4.56 -6.80
2023-09-26 13.20 -2.94 13.10 / 13.60 2.44 +16.19 4.56 -46.49
2023-09-25 13.60 +0.74 13.30 / 13.70 2.10 -37.69 4.56 -53.95
2023-09-22 13.50 +2.27 12.90 / 13.70 3.37 +337.66 4.56 -26.10
2023-09-21 13.20 -0.75 13.10 / 13.40 0.77 -75.40 4.56 -83.11
2023-09-20 13.30 -0.75 13.10 / 13.40 3.13 -50.86 4.56 -31.36
2023-09-19 13.40 -2.19 13.20 / 13.80 6.37 +73.10 4.56 +39.69
2023-09-18 13.70 -2.14 13.70 / 14.00 3.68 -28.54 4.56 -19.30
2023-09-15 14.00 0.00 13.70 / 14.20 5.15 +106.83 4.56 +12.94
2023-09-14 14.00 +1.45 13.80 / 14.10 2.49 -34.47 4.56 -45.39
2023-09-13 13.80 -2.13 13.80 / 14.20 3.80 +9.83 4.56 -16.67
2023-09-12 14.10 -0.70 14.00 / 14.30 3.46 +394.29 4.56 -24.12
2023-09-11 14.20 -0.70 14.00 / 14.30 0.70 +34.62 4.56 -84.65
2023-09-08 14.30 -0.69 14.20 / 14.40 0.52 -59.06 4.56 -88.60
2023-09-07 14.40 +1.41 14.00 / 14.40 1.27 +92.42 4.56 -72.15
2023-09-06 14.20 +2.16 13.90 / 14.30 0.66 -91.43 4.56 -85.53
2023-09-05 13.90 -2.80 13.70 / 14.40 7.70 +340.00 4.56 +68.86
2023-09-04 14.30 14.10 / 14.60 1.75 4.56 -61.62


*** Tips : พยายามหาหุ้นที่ใช้เวลาในการรอคอยไม่นานเกินไป ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CHOTI , CFRESH , BROCK , AQ , OISHI , SCM , FTREIT , PM , CSC , MENA , NVD , MINT , PB , RCL , RPC ,