บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) : MENA ( หุ้นใหม่ 3 ปี )

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google MENA siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 2.40บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.36บาท
ราคา (เฉลี่ย)1.84บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.29 / 2.72บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+1.69%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+30.43%
Volume (ล่าสุด) 13.18ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)6.65ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)11.83ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+98.03%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+11.38%
จำนวนหุ้น 642.25ล้านหุ้น
Book Value1.10บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 47.40เท่า
P/BV2.18เท่า
P/E x P/BV103.33
ROE3.96%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด32.52ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 34.99ล้านบาท
หนี้สิน239.42ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น821.98ล้านบาท
Market Cap1,541.40ล้านบาท
D/E Ratio 0.29เท่า
P/BV เฉลี่ย1.73เท่า
P/E เฉลี่ย39.79เท่า
EPS เฉลี่ย0.05บาท
Avg P/E x Avg EPS1.99บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)2.17บาท ( -9.68% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)2.01บาท ( -16.05% )
3. Avg P/BV x BV1.90บาท ( -20.83% )
Avg (1), (2), (3)2.03บาท ( -15.42% )
F Market Cap.1,303.77ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย MENA ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2021-07-07 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น MENA ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น MENA รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 2.40 +1.69 2.34 / 2.46 13.18 +98.20 11.83 +11.41
2024-02-23 2.36 +0.85 2.32 / 2.38 6.65 -68.78 11.83 -43.79
2024-02-22 2.34 +8.33 2.18 / 2.38 21.30 +362.04 11.83 +80.05
2024-02-21 2.16 +0.93 2.16 / 2.22 4.61 +36.39 11.83 -61.03
2024-02-20 2.14 +0.94 2.08 / 2.18 3.38 +6.29 11.83 -71.43
2024-02-19 2.12 +0.95 2.06 / 2.14 3.18 -32.77 11.83 -73.12
2024-02-16 2.10 -3.67 2.10 / 2.18 4.73 +25.46 11.83 -60.02
2024-02-15 2.18 -2.68 2.18 / 2.26 3.77 +8.96 11.83 -68.13
2024-02-14 2.24 +0.90 2.18 / 2.26 3.46 -24.12 11.83 -70.75
2024-02-13 2.22 -0.89 2.20 / 2.28 4.56 -45.45 11.83 -61.45
2024-02-12 2.24 +5.66 2.14 / 2.28 8.36 +139.54 11.83 -29.33
2024-02-09 2.12 +1.92 2.06 / 2.16 3.49 +22.46 11.83 -70.50
2024-02-08 2.08 -0.95 2.06 / 2.10 2.85 +79.25 11.83 -75.91
2024-02-07 2.10 -1.87 2.10 / 2.16 1.59 -31.47 11.83 -86.56
2024-02-06 2.14 +0.94 2.12 / 2.18 2.32 +38.10 11.83 -80.39
2024-02-05 2.12 0.00 2.08 / 2.14 1.68 -35.63 11.83 -85.80
2024-02-02 2.12 +2.91 2.06 / 2.14 2.61 +45.00 11.83 -77.94
2024-02-01 2.06 +0.98 2.02 / 2.08 1.80 -57.55 11.83 -84.78
2024-01-31 2.04 -2.86 2.04 / 2.10 4.24 +160.12 11.83 -64.16
2024-01-30 2.10 0.00 2.08 / 2.14 1.63 -24.88 11.83 -86.22
2024-01-29 2.10 +0.96 2.06 / 2.14 2.17 +2.36 11.83 -81.66
2024-01-26 2.08 -2.80 2.08 / 2.20 2.12 +16.48 11.83 -82.08
2024-01-25 2.14 -0.93 2.10 / 2.18 1.82 -18.39 11.83 -84.62
2024-01-24 2.16 +3.85 2.06 / 2.16 2.23 -66.11 11.83 -81.15
2024-01-23 2.08 -4.59 2.06 / 2.20 6.58 +27.77 11.83 -44.38
2024-01-22 2.18 0.00 2.10 / 2.22 5.15 +59.94 11.83 -56.47
2024-01-19 2.18 -3.54 2.18 / 2.30 3.22 -13.21 11.83 -72.78
2024-01-18 2.26 +3.67 2.16 / 2.26 3.71 -24.75 11.83 -68.64
2024-01-17 2.18 -3.54 2.18 / 2.26 4.93 -35.64 11.83 -58.33
2024-01-16 2.26 +2.73 2.14 / 2.28 7.66 -43.39 11.83 -35.25
2024-01-15 2.20 -4.35 2.16 / 2.32 13.53 +468.49 11.83 +14.37
2024-01-12 2.30 -0.86 2.26 / 2.34 2.38 -51.03 11.83 -79.88
2024-01-11 2.32 0.00 2.26 / 2.34 4.86 +53.31 11.83 -58.92
2024-01-10 2.32 +1.75 2.26 / 2.36 3.17 -43.09 11.83 -73.20
2024-01-09 2.28 -0.87 2.28 / 2.36 5.57 -49.27 11.83 -52.92
2024-01-08 2.30 -4.96 2.26 / 2.36 10.98 -9.33 11.83 -7.19
2024-01-05 2.42 -4.72 2.42 / 2.56 12.11 -52.02 11.83 +2.37
2024-01-04 2.54 +3.25 2.38 / 2.60 25.24 +70.43 11.83 +113.36
2024-01-03 2.46 +3.36 2.36 / 2.48 14.81 +102.60 11.83 +25.19
2024-01-02 2.38 +5.31 2.26 / 2.38 7.31 -7.00 11.83 -38.21
2023-12-28 2.26 -2.59 2.24 / 2.36 7.86 +96.01 11.83 -33.56
2023-12-27 2.32 -2.52 2.32 / 2.40 4.01 +2.04 11.83 -66.10
2023-12-26 2.38 0.00 2.32 / 2.40 3.93 +23.20 11.83 -66.78
2023-12-25 2.38 +0.85 2.38 / 2.46 3.19 -8.60 11.83 -73.03
2023-12-22 2.36 -0.84 2.36 / 2.40 3.49 -52.65 11.83 -70.50
2023-12-21 2.38 -0.83 2.32 / 2.40 7.37 -23.31 11.83 -37.70
2023-12-20 2.40 +2.56 2.36 / 2.48 9.61 +255.93 11.83 -18.77
2023-12-19 2.34 -1.68 2.34 / 2.42 2.70 -8.47 11.83 -77.18
2023-12-18 2.38 +0.85 2.32 / 2.42 2.95 -44.02 11.83 -75.06
2023-12-15 2.36 -1.67 2.36 / 2.44 5.27 +20.87 11.83 -55.45
2023-12-14 2.40 +5.26 2.30 / 2.44 4.36 -18.20 11.83 -63.14
2023-12-13 2.28 -3.39 2.24 / 2.36 5.33 +29.37 11.83 -54.95
2023-12-12 2.36 -2.48 2.30 / 2.42 4.12 -42.78 11.83 -65.17
2023-12-08 2.42 0.00 2.36 / 2.46 7.20 +24.57 11.83 -39.14
2023-12-07 2.42 -1.63 2.40 / 2.48 5.78 -40.04 11.83 -51.14
2023-12-06 2.46 +4.24 2.38 / 2.50 9.64 +33.15 11.83 -18.51
2023-12-04 2.36 0.00 2.34 / 2.40 7.24 +8.38 11.83 -38.80
2023-12-01 2.36 2.22 / 2.36 6.68 11.83 -43.53


*** Tips : อย่าซื้อขายหุ้น ตามความคิดของคนอื่น แต่ให้ซื้อตามความคิดเห็นชอบของตนเอง ***

หุ้นที่น่าสนใจ : BUI , TKN , LST , SABUY , ALPHAX , BKI , RBF , TEAM , ZIGA , MFEC , TNPC , TRC , SA , MCS , ASEFA ,