บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) : PF

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google PF siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 0.28บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.28บาท
ราคา (เฉลี่ย)0.42บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.27 / 0.74บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-33.33%
Volume (ล่าสุด) 7.32ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.79ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)30.19ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+309.88%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-75.76%
จำนวนหุ้น 10,011.31ล้านหุ้น
Book Value1.29บาท
ปันผล (เฉลี่ย)5.32%
P/E 5.32เท่า
P/BV0.22เท่า
P/E x P/BV1.17
ROE4.28%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด526.67ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 206.25ล้านบาท
หนี้สิน38,447.96ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น12,313.04ล้านบาท
Market Cap2,803.17ล้านบาท
D/E Ratio 3.12เท่า
P/BV เฉลี่ย0.33เท่า
P/E เฉลี่ย14.33เท่า
EPS เฉลี่ย0.02บาท
Avg P/E x Avg EPS0.29บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)0.30บาท ( +5.44% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)0.75บาท ( +169.24% )
3. Avg P/BV x BV0.43บาท ( +53.57% )
Avg (1), (2), (3)0.49บาท ( +75.00% )
F Market Cap.4,905.54ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย PF ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น PF ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น PF รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 0.28 0.00 0.27 / 0.29 7.32 +308.94 30.19 -75.75
2024-02-23 0.28 0.00 0.28 / 0.29 1.79 +208.62 30.19 -94.07
2024-02-22 0.28 -3.45 0.28 / 0.29 0.58 -79.06 30.19 -98.08
2024-02-21 0.29 +3.57 0.28 / 0.29 2.77 +123.39 30.19 -90.82
2024-02-20 0.28 -3.45 0.28 / 0.29 1.24 -15.07 30.19 -95.89
2024-02-19 0.29 +3.57 0.28 / 0.29 1.46 -21.51 30.19 -95.16
2024-02-16 0.28 0.00 0.28 / 0.29 1.86 +190.63 30.19 -93.84
2024-02-15 0.28 0.00 0.28 / 0.29 0.64 -49.61 30.19 -97.88
2024-02-14 0.28 -3.45 0.28 / 0.30 1.27 -70.47 30.19 -95.79
2024-02-13 0.29 0.00 0.28 / 0.30 4.30 +49.83 30.19 -85.76
2024-02-12 0.29 -3.33 0.28 / 0.30 2.87 -40.33 30.19 -90.49
2024-02-09 0.30 +3.45 0.28 / 0.30 4.81 -54.58 30.19 -84.07
2024-02-08 0.29 0.00 0.28 / 0.30 10.59 -87.86 30.19 -64.92
2024-02-07 0.29 +7.41 0.27 / 0.32 87.21 +6,265.69 30.19 +188.87
2024-02-06 0.27 -3.57 0.27 / 0.28 1.37 +90.28 30.19 -95.46
2024-02-05 0.28 0.00 0.27 / 0.28 0.72 -62.30 30.19 -97.62
2024-02-02 0.28 0.00 0.27 / 0.28 1.91 +14.37 30.19 -93.67
2024-02-01 0.28 0.00 0.27 / 0.28 1.67 -64.77 30.19 -94.47
2024-01-31 0.28 +3.70 0.26 / 0.28 4.74 -51.78 30.19 -84.30
2024-01-30 0.27 -3.57 0.27 / 0.28 9.83 +1.76 30.19 -67.44
2024-01-29 0.28 0.00 0.27 / 0.29 9.66 +193.62 30.19 -68.00
2024-01-26 0.28 0.00 0.28 / 0.29 3.29 +332.89 30.19 -89.10
2024-01-25 0.28 0.00 0.27 / 0.28 0.76 -79.40 30.19 -97.48
2024-01-24 0.28 0.00 0.27 / 0.28 3.69 +23.00 30.19 -87.78
2024-01-23 0.28 -3.45 0.27 / 0.29 3.00 -18.48 30.19 -90.06
2024-01-22 0.29 +3.57 0.27 / 0.29 3.68 -67.92 30.19 -87.81
2024-01-19 0.28 0.00 0.27 / 0.29 11.47 -41.00 30.19 -62.01
2024-01-18 0.28 -3.45 0.27 / 0.29 19.44 +4,641.46 30.19 -35.61
2024-01-17 0.29 0.00 0.28 / 0.29 0.41 -70.07 30.19 -98.64
2024-01-16 0.29 0.00 0.28 / 0.29 1.37 -77.28 30.19 -95.46
2024-01-15 0.29 +3.57 0.28 / 0.29 6.03 -42.19 30.19 -80.03
2024-01-12 0.28 -3.45 0.28 / 0.30 10.43 -38.39 30.19 -65.45
2024-01-11 0.29 -3.33 0.28 / 0.30 16.93 +464.33 30.19 -43.92
2024-01-10 0.30 0.00 0.29 / 0.30 3.00 -75.49 30.19 -90.06
2024-01-09 0.30 0.00 0.28 / 0.30 12.24 -1.37 30.19 -59.46
2024-01-08 0.30 -3.23 0.29 / 0.31 12.41 +2,198.15 30.19 -58.89
2024-01-05 0.31 0.00 0.30 / 0.31 0.54 -86.70 30.19 -98.21
2024-01-04 0.31 +3.33 0.29 / 0.31 4.06 -42.49 30.19 -86.55
2024-01-03 0.30 -3.23 0.29 / 0.31 7.06 +333.13 30.19 -76.61
2024-01-02 0.31 +3.33 0.30 / 0.31 1.63 -60.44 30.19 -94.60
2023-12-28 0.30 0.00 0.29 / 0.31 4.12 -22.70 30.19 -86.35
2023-12-27 0.30 +3.45 0.29 / 0.31 5.33 +80.68 30.19 -82.35
2023-12-26 0.29 -3.33 0.29 / 0.31 2.95 -36.42 30.19 -90.23
2023-12-25 0.30 -3.23 0.29 / 0.31 4.64 +1,188.89 30.19 -84.63
2023-12-22 0.31 0.00 0.30 / 0.31 0.36 -62.89 30.19 -98.81
2023-12-21 0.31 0.00 0.30 / 0.31 0.97 -54.88 30.19 -96.79
2023-12-20 0.31 +3.33 0.29 / 0.31 2.15 -17.62 30.19 -92.88
2023-12-19 0.30 -3.23 0.29 / 0.31 2.61 -43.51 30.19 -91.35
2023-12-18 0.31 +6.90 0.29 / 0.31 4.62 -40.77 30.19 -84.70
2023-12-15 0.29 -3.33 0.29 / 0.31 7.80 +657.28 30.19 -74.16
2023-12-14 0.30 0.00 0.30 / 0.31 1.03 -66.45 30.19 -96.59
2023-12-13 0.30 0.00 0.29 / 0.30 3.07 -14.72 30.19 -89.83
2023-12-12 0.30 0.00 0.30 / 0.31 3.60 +151.75 30.19 -88.08
2023-12-08 0.30 -3.23 0.30 / 0.31 1.43 -62.37 30.19 -95.26
2023-12-07 0.31 0.00 0.30 / 0.31 3.80 +1,257.14 30.19 -87.41
2023-12-06 0.31 +3.33 0.30 / 0.31 0.28 -92.67 30.19 -99.07
2023-12-04 0.30 0.00 0.30 / 0.31 3.82 +594.55 30.19 -87.35
2023-12-01 0.30 0.30 / 0.31 0.55 30.19 -98.18


*** Tips : ประสปการณ์ และความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น ***

หุ้นที่น่าสนใจ : NER , MFEC , QTC , TC , COTTO , TKT , NOVA , OHTL , AMATA , BYD , GEL , TRUE , SPALI , PB , KTIS ,